Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
 
de kerk
076
078
080
082
111
113
115
 
de spoorweg
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie de kerk - Dochters van Maria

WILAVLST_5_115_1

 

Klooster van de Dochters van Maria - Gebouwen en tuin

 

 

 

Pagina 1: geschiedenis, personen, pers, documenten

Pagina 2: gebouwen en tuin

 

School en Klasfoto's

 

 

Afbeeldingen

 

 

1902

De grot in de tuin van het klooster van de Dochters van Maria.

Bron: NELS

 

 

 

1902

De tuin in het klooster van de Dochters van Maria.

Bron: NELS

 

 

 

1902

De wasserij in het klooster. De wasserij deed mee dienst voor de opleiding van de kinderen (beroepsonderwijs).

Bron: NELS

 

 

 

28 juli 1902

Heel vroege foto van het kerkplein en de gevel van het klooster van de Dochters van Maria.

Bron: G. Herman - Phot. - Antwerpen

 

 

 

28 juli 1902

De foto van de grot (zie hierboven) wordt gebruikt voor een postkaart - bovenstaande werd verstuurd in 1905.

 

Lieve Emma.

Dinsdag.

3 we(r)ken is het vacantie.

Wij gaan ons goed vermaken, niet waar.

Uwe nicht Maria.

1905

 

Bron: G. Hermans, Phot. Anvers

 

 

 

1902

het klooster en de kloosterkapel aan het kerkplein.

Rechts de Dorpsstraat met de gebouwen waar het pensionaat zal komen.

Bron: Nels

De zusterkens van Willebroek hebben jaren geschiedenis achter de rug.

In 1785 werd door pastoor De Clerck de hoeksteen gelegd van dat wat later"de Congregatie der Dochters van Maria" zou worden.

De door hem gestichte "Zondagse Vergaderingen", waaraan 5 6 jonge dochters deelnamen, groeide tot 70 aan.

Twee van hen zonderden zich in 1792 af, in een in het dorp gelegen huis.

In 1793 werd door de pastoor een bouvallige, bij de kerk gelegen woning aangekocht, die in 1802 werd afgebroken om in 1803 als klooster te worden heropgebouwd.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

1906

Het kerkplein en de Dorpsstraat met kasseien.

Helemaal rechts het hoekhuis van de Kasteelstraat (nu: Torenstraat).

Bron: L. Lagaert - Brussel

Het klooster van de Dochters van Maria beschikte indertijd reeds over een degelijke infrastructuur als onderwijsinrichting.

Mooie reeksen kaarten dienden om het impact van internaat en externaat ruim uit te breiden.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

voorjaar 1913

Kloostergevel, met links ervan de kloosterkapel.

Gelegen aan het plein voor de Sint Niklaaskerk.

Bron: ?

 

 

 

voorjaar 1913

De kloosterkapel van de congregatie van de Dochters van Maria.

Bron: PI-TB

 

 

 

voorjaar 1913

De grot in de kloostertuin.

Bron: PI-TB

 

 

 

voorjaar 1913

De grote kapel in het klooster van de Dochters van Maria.

Bron: PI-TB

 

 

 

voorjaar 1927

Links het kloostergebouw, met daarnaast - in de August Van Landeghemstraat - de gevel van het pensionaat.

Bron: PIB

 

 

 

1928

Speelplaats van de school van het klooster van de Dochters van Maria.

Bron: ?

 

 

 

1928

De wasserij in het klooster.

Bron: PI-TB

 

 

 

1928

De gang in het pensionaat in de kloostergebouwen.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

1928

Twee foto's gemaakt in de tuin van het klooster.

Bron: Nels

 

 

 

1928

De gevel van het pensionaat van de Dochters van Maria in de August Van Landeghemstraat.

Bron: Nels

 

 

 

1928

De gevel aan de zijde van het kerkplein.

Bron: ?

 

 

 

1928

De binnentuin aan de kapel van het klooster.

Bron: ?

 

 

 

1956

Het oude kloostergebouw. Rechts in de August Van Landeghemstraat zie je de gevel van het pensionaat.

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

 

 

juni 1956

Een aantal foto's gemaakt in het klooster van de Dochters van Maria.

Op de bovenste foto de grot in de kloostertuin.

Daaronder 2 foto's in het interieur van het klooster.

Bron: PI-TB

 

 

 

juni 1956

De ingang van het internaat in de Kerkstraat.

Bron: PI-TB

 

 

  

 

voorjaar 2006

Glasramen in de kapel van het klooster van de Dochters van Maria.

Bron: PI-TB

 

 

 

najaar 2012

Het parkeerterrein dat werd aangelegd na de afbraak van een aantal gebouwen aan de August Van Landeghemstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

2015

Het gebouw aan het kerkplein, waar zich nu de burelen van de Sint Niklaasparochie bevinden.

Bron: Immo Walbers

 

 

 

2015

Zicht op de August Van Landeghemstraat richt spoorwegbrug.

Links het grote gebouw van het kloostercomplex.

Bron: PI-TB

 

 

 

vroege voorjaar 2016

Kapel van het klooster van de Dochters van Maria.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

zomer 2016

Twee foto's gemaakt in de tuin van het klooster en de school van de Dochters van Maria.

Op de bovenste foto de grot in de tuin.

Bron: PI-TB

 

 

 

  

 

najaar 2017

Een aantal foto's in de kapel van het klooster van de Dochters van Maria.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Enkele recente foto's van de schoolgebouwen van het klooster van de dochters van Maria.

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 11-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen - Herverdelen van de verschillende onderwerpen van de afbeeldingen - Opsplitsen van de webpagina