Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
 
de kerk
076
078
080
082
111
113
115
 
de spoorweg
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie de kerk - Dochters van Maria - Klasfoto's

WILAVLST_5_115_FOT

 

Kloosterschool van de Dochters van Maria - Klasfoto's van 1900 tot 1919

 

 

 

Pagina 1: klasfoto's van 1900 tot 1919

Pagina 2: klasfoto's van 1920 tot nu

 

Opmerking:

De foto's werden naar best vermoeden gerangschikt. Het kan echter zijn dat de foto's niet in het juiste jaar geplaatst zijn.

Niet alle personen op de foto werden herkend, zodat er ook heel veel vragen open blijven.

Alle bijkomende informatie is dus meer dan welkom via het contactformulier - waarvoor dank.

 

Periode

 

voor 1900

 

1902

 

1904

 

1906

1907

1908

 

1910

 

 

1913

1914

1915

1916

1917

1918

 

 

 

Afbeeldingen

 

vóór 1900

 

 

 

 

 

waarschijnlijk vóór 1900

Vraag: heeft iemand meer informatie over deze foto's?

Bron: archief Willy Mees, Albert Mees

 

 

1902

 

 

 

1902

De zusterkens lieten zich vanaf 30 maart 1852 de "Dochters van Maria" noemen.

Ze legden hun eeuwige geloften af, in tegenwoordigheid van de kardinaal. Ze gingen minder op ziekenbezoek, maar legden zich toe op het onderwijs, dat zij tot een ongekende bloeie wisten te brengen.

Doel van hun streven was in de eerste plaats de opvoeding van de jeugd.

Op bovenstaande, van na de eeuwwisseling daterende kaart, zien we de "snijklas", met 24 kijkende leerlingen, en links op de muur geschilderd "Als gramschap stijgt, ziet dat gij zwijgt", als spreuk.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976, foto Nels - Brussel

 

 

 

 

1902

De klas van de huishoudschool.

Blijkbaar werden de lessen zowel in de klas als buiten gegeven.

Tekst op de onderste foto: Je vous embrasse de loin, Hélène.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

1902

Twee foto's van een klaslokaal in de school van de Dochters van Maria.

Bron: Nels, PI-TB

 

 

 

1902

De eetzaal voor de leerlingen van het pensionaat.

Tekst rechts op de kaart:

Papa, Bonne, Maman et Tantes.

Avec beaucoup de(s) plaisir(s) je vous envoie mille baisers et jusqu'aux vacances.

Votre nièce te petite fille.

H. Maes

Bron: PI-TB

 

 

 

zomer 1902

Zicht op de gebouwen van het internaat en het externaat van de school van de Dochters van Maria.

De postkaart werd verstuurd op 9 oktober 1905.

Bron: G. Hermans, Phot. Anvers

 

 

 

1902

De kleine speelplaats in de school van het internaat.

Bron: Nels

 

 

1904

 

 

mei 1904

Een erekaart uitgereikt aan een verdienstelijke leerlinge: Josephine Mertens, door de schooloverste.

Bron: PI-TB

 

 

1906

 

 

 

8 maart 1906

2 foto's van een aantal kinderen in de tuin met op de achtergrond de "spijskaart" van de dag.

Hierop de ingrediënten van elke bereiding.

Bron: ?

 

 

1907

 

 

30 mei 1907

Communieprentje van Julia Thibaut, die verbleef in het pensionaat.

Bron: PI-TB

 

 

1908 - Schoolprospectus

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1908

Dit jaar geeft de "Kostschool der Dochters van Maria " van Willebroek een schoolprospectus uit.

Daarin afbeeldingen van de school en het internaat.

Bron: uitg. L & A Godenne, Mechelen, 1908

 

 

1910

 

 

 

1910

Twee oude postkaarten met als onderwerp de kinderen in het pensionnaat. 

Bron: W. Boschmans (Antwerpen) (?), Nels, archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

1910

Op deze foto die in 1910 op de koer van het klooster der Dochters van Maria door A. Roman uit Mechelen werd genomen, zien we - staand van links naar rechts: Rosa De Goeyse als derde, Maria Verdickt als zesde, Paula Cleymans als negende en Helena Mertens als tiende in de rij.

Ida De Jonghe zit links vooraan, Mariette Minazio is het centraal zittende meisje, dat een racket in de rechterhand heeft.

Soeur Cecile - oftewel zuster Cecile, want het ging toen voornamelijk in het Frans - was titularis van de klas, die onder leiding stond van moeder Gabriella Van Bosch (1855-1933) en onder die van de eerwaarde heer Drijvers (1858-1914), die toen bestuurder van het klooster was.

De meeste van deze meisjes waren Willebroekenaarsters. Zij waren negen en tien jjaar, en zij speelden veel liever met hun eigen speelgoed dan met datgene wat hen ten gerieve van de fotograaf ter hand werd gesteld.

Want er leeft in ons toch nog iets van Pieter Bruegel, die destijds op de verhelderende gedachte kwam om alle in de zestiende eeuw in trek zijnde kinderspelen op één schilderij onder te brengen en ze zo voor het nageslacht te bewaren. Markant is, dat de meeste van de eenentachtig voorkomende kinderspelen tot op onze dagen hebben stand gehouden, wat bewijst dat het kind in wezen niets verandert, en dat dezelfde spelelementen eeuwen aan bod blijven en nog jarenlang actueel kunnen zijn. Misschien waren wij juist daarom zo verwonderd die ballen, die rackets en die springkoorden te zien?

Maar kom, haasje-over spelen, reeprijden, winkeltje spelen, trouwstoet houden, paardje rijden, op de kop staan of knikkeren zijn kinderspelen die er altijd waren, al is het moeilijk juist die elementen in fotografische beelden te verwerken.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

 

26 mei 1910

Communieprentjes van Rosalia Hellemans en Cornelia Schreppers, die verbleven in het pensionaat.

Bron: PI-TB

 

 

 

1910

Groepsfoto van meerdere klassen.

Vraag: heeft iemand meer informatie over deze groepsfoto?

Bron: archief Willy Mees, Albert Mees

 

 

1913

 

 

12 juni 1913

Foto van een klasje van de bewaarschool van de dochters van Maria.

Bron: archief Willy Mees, Albert Mees

 

 

 

1. ... De Mos

2. ... Broothaerts

3. Maria Croket

4. ... Flies

5. Maria Van Aken

6. ... Godfried

7. ?

8. ?

9. ?

10. ?

11. ... Van Breedam (?)

12. ... Verbruggen (?)

 

13. ?

14. ... Vereecken (?)

15. ... Reyntiens (?)

16. ... Van de Ven (?)

17. Frieda Van Dijck (?)

18. Victorine Crabbé

19. Louisa Struyf

20. ... Smets (?)

21. ... Bredael (?)

22. ... De Wachter (?)

23. ... Seleslachs (?)

 

 

voorjaar 1913

Vraag: wie kent de juiste & ontbrekende namen? welk leerjaar was dit?

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

22 mei 1913

Communieprentje van Irma Luytens, die verbleef in het pensionaat.

Bron: PI-TB

 

 

 

juni 1913

Een eerdere foto van de huishoudklas wordt gebruikt als postkaart.

Op de achtergrond het bord met de ingrediënten voor een aantal gerechten.

Bron: PI-TB

 

 

 

juni 1913

Een klaslokaal in het internaat van de school.

Bron: PI-TB

 

 

 

juni 1913

De klas voor snit en naad.

Bron: PI-TB

 

 

 

juni 1913

Een postkaart met de eetzaal van het pensionaat.

Bron: PI-TB

 

 

 

juni 1913

De speelplaats van het internaat.

Bron: PI-TB

 

 

1914

 

 

9 april 1914

Communieprentje van Maria Maertens, die verbleef in het pensionaat.

Bron: PI-TB

 

 

1915

 

 

1915

Foto gemaakt in de loop  van WO I met op het bord "To the Americans".

In dank voor de strijd voor recht op werk en gericht aan de leerlingen in Indianapolis.

Vraag: kent iemand kinderen op de foto? wie is de zuster links?

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

1916

 

 

 

1916

Twee klasfoto's.

Vraag: heeft iemand meer informatie over deze foto's?

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

 

 

1914 - 1918

Drie foto's van de kleine Vrijwilligers, die in de laatste jaren van Wereldoorlog I meehielpen om voedingswaren te verdelen aan inwoners die dat nodig hadden - mede op initiatief van dokter Henri Persoons, de toenmalige dienstdoende burgemeester.

Zie ook hieronder in het jaar 1918.

Vraag: heeft iemand meer informatie over deze foto's

Bron: archief Willy Mees, Albert Mees

 

 

1917

 

 

In 1785 werd door pastoor De Clerck de hoeksteen gelegd van wat later "De Congregatie der Dochters van Maria" zou worden. De door hem gestichte "Zondagse vergaderingen" - waaraan vijf of zes jongedochters deenamen - groeide tot 70 aan.

Twee dezer dochters, Magdalena Van Leuven en Christina Morian, zonderden zich op 12 juli 1792 af en namen hun intrek in een midden in het dorp gelegen huis. Omdat dit huis weinig geschikt bleek te zijn voor de ontwikkeling van de instelling, werd later door pastoor De Clerck een bouwvallige, bij de kerk gelegen woning aangekocht.

Op 25 november 1793 werd dit huis door de twee vernoemden en door Carolina Janssens betrkken. Dit convent - Berg van Calvaar genoemd - werd de bakermat van de stichting.

In 1794 kwamen 3 zusters dit gezelschap vergroten. In 1795 sloot Catharina Verdickt uit Ruisbroek, die de grote weldoenster werd, zich bij de stichting aan.

In 1802 werd het bouwvallige huis helemaal afgebroken en reeds op 21 mei van ditzelfde jaar werd door de Overste - Magdalena Van Leuven - de eerste steen van het huidige klooster gelegd. Op 8 april 1803 was het voltooid, waarna het op 26 april plechtig werd ingewijd door de pastoor.

Kardinaal Sterckx bezocht op 8 juli 1841 de kloosterzusters; hij moedigde hen aan en stelde hun voor een regel te geven, die later door het bisdom werd goedgekeurd.

Op 21 juli 1851 kregen de zusters de toelating een hoofddoek te dragen. In 1852 werden er nieuwe statuten opgesteld, waardoor de zusters zich als "Dochters van Maria" mochten laten vernoemen. Op 27 juli 1852 werden hun kloosterkleren gewijd, waarna de twaalf eerste zusters in aanwezigheid van de kardinaal, hun heilige geloften aflegden. Er is tijdens die voorbij eeuw veel water door de vaart gevloeid, al is het onmogelijk die zusters uit dat Willebroek van toen weg te denken.

Op de foto van 1917 hierboven treffen we 27 van deze devote mensen aan.

Vooraan zitten - van links naar rechts: zuster Alena, moeder Berchmans, moeder Gabriëlle en zuster Theresia.

Achter hen treffen we aan: de zusters Juliana, Stanislas, Dominica, Leonie, Veronica en Gertrude.

Op de derde rij zien we: de zusters Wivina, Alfonse, Amelie, Michel, Joanna, Margareta, Leopoldine en Rumolda.

Helemaal bovenaan kijken ons aan: de zusters Lutgarde, Ida, Ludwina, Ghislena, Majella, Alberta, Agnes, Cecile en Aloysia.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

1918

 

 

 

 

 

1918

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen dokter Henri Persoons als dienstdoend burgemeester van Willebroek zijn strepen dubbel en dwars had verdiend door manmoedig en tot de laatste snik op zijn post te blijven, ontstond er een Hulp- en Voedingskomiteit, dat onder meer tot taak had de eigen jeugd al voedende door de oorlog te helpen.

Dat gebeurde echter ook via buitenlands hulpbetoon. Zo werden er door de Amerikanen in 1918 enkele zendingen cacao aan de Willebroekse schooljeugd overhandigd, hetgeen later aanleiding was om diezelfde Willebroekse kinderen netjes en op hun paasbest op te dirken, en hen - in gezelschap van hun even gelukkige zusters - voor de klikkende fotograaf te brengen.

Er werd een groet aan de jeugd van Indianapolis op een zwart bord neergetekend.

Ook de portretten van konin Albert en koningin Elisabeth dienden er bij te zijn, al mocht het beeld van het Heilig Hart niet ontbreken, evenmin als de Belgische driekleur.

...

Op de onderste foto:

Links vooraan zien wij zuster Julienne. Rechts staat "den trekker", de zuster die zo werd genoemd omdat alle kinderen naar de school wist te trekken.

Helemaal bovenaan zien wij van links naar rechts: Jeanne De Permentier, twee onbekenden, Marie-José De Marré, Jozef Van ijck, Raymond Van Dijck, François Janssens en Jan Van Linden.

Op de rij onder hen zien wij: Francine Van Aken, Agnes Maertens, een onbekende en Julienne Somers. Van de rechter flank op die rij herkken we niemand.

Op de derde rij ontweren we: een onbekende, Maria Hens, Marie-Louise Maertens, een onbekende, Jeanne Amelinckx, een onbekende, Jan Delpierre, Eugeen Mertens en Jan Van Troyen, naast nog twee onbekenden.

Bij de zittenden zien we: Paula Van Landeghem, twee onbekenden, Theodoor De Schutter en Jules Huys.

Bron: Kent u ze nog... de Willebroekenaars (Karel De Decker, uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel NL, 1977), foto's archief Willy Mees

 

 

 

Laatste wijziging 11-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen - Opsplitsen van de webpagina
15-12-2023 - Toevoegen communieprentjes
17-09-2023 - Toevoegen foto's uit 1913, 1915 en 1916
13-07-2023 - Controle
05-12-2022 - Creatie nieuwe pagina