-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991

 

1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Hospitaal

De sint Jozefkliniek in Bornem wordt ingehuldigd en in gebruik genomen. Oorspronkelijk bedoeld als bejaardentehuis, vervult het gebouw de functie van kliniek en materniteit.

België - Legerdienst - Boudewijn I - Spoorwegen

6 mar: doordat de internationale situatie gespannen blijft, wordt de militaire dienstplicht op 24 maanden gebracht, en wordt de dienstplichtige leeftijd van 20 op 19 jaar teruggebracht. Het amendement om vrouwelijke vrijwilligers tot het leger toe te laten, wordt weggestemd. De lange periode van de militietijd, zal echter in de loop van de tijd terug verminderen.

16 jul: Leopold III (°Brussel 3 nov 1901 +St. Lambrechts Woluwe 25 sep 1986) doet troonsafstand.

17 jul: Boudewijn I (°Brussel 7 sep 1930 +Motril ES 31 jul 1993) legt de eed af en bestijgt de troon, nadat Leopold III voorgoed afstand heeft gedaan van het koningschap.

okt: begin van de werken om de spoorlijn Brussel-Oostende te elektrificeren.

Minister Harmel geeft subsidies aan het vrije middelbare onderwijs. De grote oppositiepartijen betogen tegen deze subsidies, omdat de wet nog niet definitief werd gestemd.

EGKS

18 apr: België en Nederland treden toe tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS).

Nederland - Crisis - TV - Van Heuven-Goedhart - Kellendonk

jan: Regeringscrisis. Dit is een gevolg van het aftreden van minister Stikker, wat hij deed als gevolg van een motie van de VVD (zijn eigen partij) ivm. zijn beleid voor Nieuw Guinea. Er wordt een nieuw kabinet Drees gevormd.

mar: de regeringssubsidie op een aantal levensmiddelen leidt tot de 5de loonronde. Er komt een noodregeling voor de Kinderbijslag bij de zelfstandigen. Deze regeling werd voor de werknemers al in 1940 ingevoerd via de Kinderbijslagwet.

2 okt: vanuit Bussum begint de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) met televisie-uitzendingen via de zender in Lopik. De vorige experimentele uitzendingen werden gestuurd vanuit Eindhoven.

Gerrit van Heuven-Goedhart (°Bussum 19 mar 1909 +Genève 8 jul 1956), Nederlands staatsman, is hoge commissaris voor de vluchtelingen.

Frans Kellendonk (°1951 +1990), Nederlands schrijver van novellen (o.a. "Bouwval") en romans (o.a. "Mystiek lichaam").

1951

Europa - EGKS

Oprichting van de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Leden zijn België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië. Zij hebben tot doel een vrij vervoer van kolen en staal binnen de gemeenschap.

Groot Brittannië - Churchill

Festival van Brittannië.

Winston Churchill (°Blenheim Palace 30 november 1874 +Londen, 24 januari 1965) is minister president (tot 1955).

Oostenrijk - President Körner

President Theodor Körner Edling von Siegringen (°Szöny 24 april 1873 +Grinzing 4 januari 1957).

USA - Korea - Grondwet - Kleuren TV

België stuurt een bataljon vrijwilligers / paracommando's naar het Zuid-Koreaanse Fusan. Ze worden aangevoerd door kolonel Crahay, en voegen zich bij de 3de Amerikaanse divisie.

22ste Amendement, dat de duur van het presidentschap beperkt tot max. 2 ambtstermijnen.

25 jun: eerste kleuruitzendingen op televisie in de USA.

Wales - Mebyon Kernow

Mebyon Kernow wordt opgericht. Het is de nationalistische partij van Cornwall.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Polderbestuur

L. Talboom wordt dijkgraaf van het polderbestuur.

Aartselaar - Wolffaertshof

Het in WO II vernielde Wolffaertshof wordt het nieuwe gemeentehuis van Aartselaar.

Puurs - Waterleiding

Jos Verdellen (°Mechelen) wordt vrederechter in het kanton Puurs (tot 1969). Antoon Wouters (°Mechelen) blijft griffier van het kanton (tot 1969).

In Puurs wordt een waterleidingnet aangelegd.

Ruisbroek - Wapen

8 dec: het wapen van de familie Le Cocq wordt bij KB het officiële wapen van de gemeente Ruisbroek. Het wapen bestaat uit een stappende zwarte haan, op zilveren achtergrond, met rode bek, baard, kam en poten. Bovenop het schild is een kroon met 15 parels.

Willebroek - Vredebrug

5 mei: inhuldiging van de Vredebrug over het Zeekanaal in Willebroek (om 11:00 hr) door minister van Openbare Werken Behogne. Op hetzelfde ogenblik wordt een gelijkaardige brug ingewijd in Kapellen-op-den-Bos. In 1955 wordt eenzelfde brug in gebruik genomen in Haren-Buda.

België - Spoorweg - Schoolwet - De Hert

5 okt: in Brussel wordt de Noord-Zuidverbinding opengesteld (door koning Boudewijn).

Minister-president Jean Marie Joseph baron Van Houtte (°Gent 17 maart 1907 +23 mei 1991) (tot 1954).

Minister Pierre Charles Harmel (°Ukkel 16 maart 1911) laat "schoolwetten" stemmen, waardoor het vrije onderwijs (vnl. katholieke instellingen) op voet van gelijkheid met het openbare onderwijs moeten worden behandeld. Dit is kaf op de molen van de tegenstanders van Harmel, die zelfs beweren dat deze maatregelen mettertijd zullen leiden tot de ondergang van het openbare onderwijs.

Robbe De Hert (°Genève 20 sep 1952 ), Vlaams filmregisseur en -producer. Hij verfilmt o.a. "De Witte" (E. Claes) en "Blueberry Hill".

Nederland - Waterwegen - Grondwet - WW - De Jong

21 mei: het Amsterdam - Rijnkanaal wordt officiëel in gebruik genomen. Deze verbinding maakt de concurrentie van Amsterdam en Rotterdam met het hinterland iets milder.

jun: de PVDA wordt de grootste partij, met "vader Drees" aan kop.

De Eerste Kamer verwerpt de grondwetswijziging om het aantal leden van de Tweede Kamer op te trekken tot 150.

Invoering van de Werkloosheidswet (WW) uit 1949: voor alle werknemers wordt een wachtgeldverzekering en een werkloosheidsverzekering verplicht.

Oek De Jong (°1952), Nederlands schrijver van verhalen (o.a. "De hemelvaart van Massimo") en romans (o.a. "Cirkel in het gras").

1952

Argentinië - Evita Perón

jul: Evita Perón (geboren: Maria Eva Duarte) (°Los Toldos 1919 +Buenos Aires 1952) overlijdt, na een langdurige ziekte. Ze huwde in 1945 met Juan Domingo Perón, die korte tijd later president van Argentinië werd.

China - Deng Xiau'Ping

Deng Xiau’Ping (°1904), staatsman, wordt vice premier. In 1954 secretaris van de communistische partij. Hij valt in 1966 in ongenade, maar wordt terug vice premier in 1973. Tot 1987 is hij lid van het Centrale Comité.

Egypte - Nasser

23 jul: onder leiding van kolonel Djamal Abd al-Nassar nemen een groep officieren de macht in Egypte over. Ze zetten koning Faroek van de troon.

Finland - Zatopek

Op de Olympische Spelen in Helsinki wint de Tsjech Emil Zatopek (°Koprivnice 1922 +Praag 2000) de marathon, de 5.000 en de 10.000 meter.

Frankrijk - Zadkine

Ossip Zadkine (°Smolensk 14 jul 1890 +Parijs 25 nov 1967), Frans beeldhouwer van Russische afkomst, creëert het beeld "Verwoest Stad", een kubistisch bronzen beeldhouwwerk in Rotterdam. Het 9 m hoge beeld symboliseert het oorlogsleed, ivoorgesteld in een uiteengereten menselijke figuur.

Groot Brittannië - Elizabeth II - Harrow

6 feb: koning George VI (°Sandringham 1895 +Windsor 1952) van Engeland overlijdt.

Koningin Elizabeth II (°Londen 21 april 1926) bestijgt de troon. Ze volgt hiermee haar vader George VI van Engeland op. De kroningsplechtigheid vindt plaats in 1953.

8 okt: in de buurt van Harrow vindt een zware treinramp plaat, waarbij 3 treinen op mekaar inrijden.

Jordanië - Hoessein II

Koning Hoessein II van Jordanië (°Amman 14 november 1935 +Amman 7 februari 1999) regeert. Hij studeert in Groot Brittannië.

Suriname

De 2de Ronde Tafel Conferentie wordt gehouden.

USA - Japan - Hemingway - Waterstofbom - Cinemarama

Vredesverdrag van San Francisco (zonder Rusland of China), met als gevolg dat de USA troepen mag stationeren in Japan.

Ernest Miller Hemingway (°Oak Park IL 21 jul 1899 +Ketchum ID 2 jul 1961), Amerikaans schrijver, publiceert de parabel "The old man and the sea".

Test van de waterstofbom.

Eerste film in Cinemarama.

MGM verfilmt "Ivanhoe", bouwt daarvoor speciaal een kasteel en laat het één jaar verweren vooraleer de opnames te starten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Overstroming

1 feb: grote overstromingen in de Lage Landen. In de Schelde- en Rupeldijken worden meer dan 20 bressen geslagen.

Bornem - Hingene - Weert - Waterleiding

In Bornem, Hingene en Weert wordt een waterleidingnet aangelegd.

Hingene - Notelaer

De Notelaer wordt zwaar geteisterd door de overstromingen van 1 februari.

Ruisbroek

De scheutist Jozef Motte wordt pastoor van Ruisbroek.

Sint Amands

Edmond De Smedt (°Buggenhout 1890 +1964) wordt burgemeester van Sint Amands.

Wintam - Overstroming

De bres in de Rupeldijk in Wintam kan niet worden gedicht, en verbreedt tot 75 m. Uiteindelijk, op 10 april, slaagt men erin om de bres te sluiten.

Willebroek - Overstroming - Schippersshool - Moederhuis - Van Winghe

10 jan: Jan Van Winghe wordt dienstdoende burgemeester van Willebroek. Bij KB van 26 februari, wordt hij als burgemeester bekrachtigd. Hij legt op 2 maart de eed af voor gouverneur Kinsbergen van Antwerpen. Gaston Croes wordt in de zelfde gemeenteraad van 7 maart verkozen tot 1ste schepene.

Hij blijft in functie tot zijn ontslag op 28 februari 1978.

1 feb: Klein-Willebroek wordt ook getroffen door de dijkbreuken. De Schoolstraat, de Volksstraat en het laagste deel van de Antwerpsesteenweg staan onder water. Tal van huizen worden overstroomd, waaronder ook de gemeenteschool en de kostschool voor schipperskinderen. Uiteindelijk worden 7 van de getroffen huizen als onbewoonbaar verklaard.

Aan de "Schippersschool" van Klein-Willebroek wordt een nieuwe handwerkklas gebouwd. Hier kunnen de kinderen leren omgaan met de bewerking van verschillende materialen.

18 apr: officiële opening van het "Moederhuis" in Willebroek. Voorzitter van COO (Commissie van de Openbare Onderstand) op dat ogenblik is Jan De Borger. Geneesheer-Directeur van de materniteit is dr. Braconnier. Het gebouw werd ontworpen door architect J. De Braey.

België - St. Ignatiusvloed - Laagoven - NIR

1 feb: een zware stormvloed richt in België grote schade aan. Er vallen vrij veel slachtoffers. Ook hier wordt grote schade aangericht: 10.000 ha land komt onder water te staan, en er vallen 6 dodelijke slachtoffers.

31 okt: eerste (nationale) televisie-uitzendingen in België, vanuit Studio 6 aan het Flageyplein in Brussel, door het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep (NIR). Omroepster Irène Beval kondigt het nieuws, het blijspel "Drie dozijn rode rozen" en een speelfilm aan.

De eerste "laagoven" of "laagschachtige oven" wordt gebruikt bij Cockerill Ougrée. Deze oven hoeft niet met cokes te worden gestookt, en laat een fijnere verdeling van het ijzererts toe.

Luxemburg - Huwelijk

Groothertog Jan van Luxemburg (°5 januari 1921) huwt met prinses Josephine Charlotte van België (°Brussel 11 oktober 1927 +Château de Fischbach 10 januari 2005). Ze zullen 5 kinderen hebben.

Nederland - St. Ignatiusvloed

1 feb: stormramp, die grote overstromingen veroorzaakt op de Zeeuwse en de Zuidhollandse eilanden. 200.000 ha terrein komt onder water te staan, en meer dan 1800 mensen schieten het leven er bij in; de schade op het land en aan de gebouwen is aanzienlijk. Het opgerichte Rampenfonds moet de financiële problemen van de slachtoffers enigszins verlagen.

Tegen het einde van het jaar slaagt de regering erin om alle dijkbreuken te dichten. Men laat het hier echter niet bij, en het Deltaplan ontstaat. In 1957 wordt het Deltaplan definitief door het Parlement aanvaard en goedgekeurd.

BeNeLux

Binnen de BeNeLux worden protocollen vastgelegd om de coördinatie van handelspolitiek, economische en sociale politiek op mekaar af te stemmen.

1953

Canada - Yukon

In Yukon (Canada) wordt Whitehorse de hoofdstad van de provincie (i.p.v. Dawson City).

Cuba - Castro

Strijd o.l.v. Fidel Castro tegen het dictatoriale bewind van Batista.

Egypte - Nagib

Door een staatsgreep in Egypte wordt president Nagib geïnstalleerd. Hij roept de republiek uit, en koning Faroek wordt afgezet.

Groot Brittannië - Kroning

2 jun: koningin Elizabeth II (°Londen 21 april 1926) wordt officiëel gekroond in Westminster Abbey.

Irak - Faisal

Koning Faisal II van Irak regeert (tot 1958).

Jordanië - Hoessein

1 mei: koning Hoessein I van Jordanië komt op de troon, en volgt daarmee zijn vader Halal op, die een jaar eerder is afgezet.

Sovjet Unie - Stalin - Chroestjov - Malenkov - KGB

5 mar: Josef Vissarionovitsj Stalin (°1879 Gori, Georgië +1953 Moskou) overlijdt.

Nikita Sergejewitsch Chroestjov (°Kalinovka 17 april 1894 +Moskou 11 september 1971)  aan de macht als eerste secretaris van de communistische partij, en eerste minister van 1958 tot 1964 – hij stelt Stalin aan de kaak, maar verliest op zijn beurt prestige met de Cuba crisis.

Georgi Malenkov (°1902 +1988), Russisch staatsman, wordt eerste minister (tot 1955).

De GPOe (1922-1934) wordt opgevolgd door de KGB, de Russiche Geheime Staatspolitie. KGB staat voor "Komitet Gosoedarstvenni Bezopasnosti", wat zoveel betekent als Comité voor Staatsveiligheid.

Tibet - Mount Everest - Hillary

29 mei: beklimming van de Mount Everest (8848 m hoog) door Edmund Percival Hillary (°Auckland 20 juli 1919 +Auckland 11 januari 2008) en zijn sjerpa Tenzing Norgay (°Ghang La Tibet 15 mei 1914 +Darjeeling 9 mei 1986). Hillary is een Nieuw Zeelands ontdekkingsreiziger en bergbeklimmer. De tocht naar de top duurde 80 dagen. 13 klimmers, 20 sherpa's en 350 dragers maakten de karavaan.

USA - President Eisenhower - Olie - Rosenberg

Dwight David Eisenhower (Ike) (°Denison TX 14 okt 1890 +Washington DC 28 mar 1969). generaal, staatsman en  Republikeins politicus, wordt president van de Verenigde Staten (tot 1961). In WO II was hij opperbevelhebber van de gealliëerde troepen die Europa bevrijden.

Eerste grote aardolieboringen in Eureka, Alaska.

19 jun: Julius Rosenberg en zijn vrouw Ethel Greenglass worden op de elektrische stoel ter dood gebracht, op beschuldiging van atoomspionage ten voordele van Rusland. Verzoek om gratie werd o.a. door Einstein en paus Pius XII gericht aan president Eisenhower, echter tevergeefs.

DNA structuur.

Eerste Cinemascopefilm.

Vietnam - Dien Bien Phu

30 nov: Franse parachutisten o.l.v. kolonel de la Croix de Castries bezetten de Vietnamese stad Dien Bien Phu.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Steenbakkerijen

In Boom en omgeving telt men 14 steenbakkerijen.

De autobaan door Boom wordt rechtgetrokken en de bareel over de baan wordt afgeschaft.

Bornem

Josephus Rottiers (°Bornem 1906) wordt gemeentesecretaris van Bornem (tot 1974).

Willebroek - Brandweer

5 mei: de Gemeenteraad benoemt ingenieur Georges Peeters (°Willebroek 15 aug 1923 +Antwerpen maart 1981) tot bevelhebber van de Gemeentelijke Brandweerkorpsen van Willebroek en Klein-Willebroek. Commandant Jozef Vleminckx en commandant Victor Poupaert hadden eerder ontslag genomen, en werden tot ere-bevelhebbers benoemd. Alfred Goossens wordt bevorderd tot onder-luitenant en dokter Louis Cools wordt aangesteld als onderluitenant-geneesheer.

België - Legerdienst - Verkiezingen

11 apr: Minister-president Achiel Van Acker (°Brugge 8 april 1898 +Brugge 10 juli 1975) leidt een socialistisch-liberale regering (tot 1958), na een verkiezingsnederlaag van de CVP.

Voor de eerste keer nemen de Vlaamse Nationalisten deel aan de verkiezingsronde. Ze behalen 1 zetel. De Vlaamse Volksunie ziet in de komende jaren zijn winst bij elke verkiezing toenemen.

22 apr: er wordt een eis voor werktijdverkorting ingediend.

mei: de militaire diensttijd wordt teruggebracht naar 18 maanden. Ook is er een voorstel tot wijziging van de grondwet, die in tweede lezing moet worden aangenomen. Die lezing gaat echter niet door omdat de schoolkwestie de partijen lijnrecht tegenover mekaar stelt.

Nieuwe spelling

De nieuwe spelling van Van Haeren wordt ingevoerd, waarmee voor België en Nederland dezelfde normen gelden. Toch blijft onzekerheid bestaan over de voorkeurspelling.

Om de spelling voor iedereen bereikbaar te maken, wordt de Woordenlijst van de Nederlandse taal gepubliceerd, beter bekend als het Groene Boekje.

Nederland - Bisschoppen

30 mei: de Rooms katholieke bisschopen schrijven het mandement "De katholieken in het leven van deze tijd". Hiermee keren ze zich tegen neutrale stromingen, en verbieden het lidmaatschap van de PvdA.

1954

Europa - Eurovisie

Oprichting van de Eurovisie, een organisatie voor gemeenschappelijke televisieuitzendingen door verschillende Europese televisiestations.

Finland - Kekkonen

Urho Kekkonen (°Pielavesi 3 september 1900 +Helsinki 31 augustus 1986), wordt minister-president van Finland (tot 1956).

Frankrijk - Coty - Lumière - Sagan - Hinault

President René Jules Gustave Coty (°Le Havre 20 maart 1882 +Le Havre 22 november 1962) aan het bewind (tot 1958). Pierre Mendès-France (°Parijs 11 januari 1907 +Parijs 18 oktober 1982), Frans staatsman, wordt Eerste Minister (tot 1955). Hij werkt mee aan het beëindigen van de oorlog in Indo-China.

Auguste Lumière (°Besançon 1862 +Lyon 1954) overlijdt.

Françoise Quoirez (°Cajarc 21 juni 1935 +Honfleur 24 september 2004) publiceert onder de naam Françoise Sagan de roman "Bonjour tristesse". Het verhaal gaat over de levenswijze van de bourgeoisie.

Bernard Hinault (°Yffiniac 14 november 1954), Frans wielrenner. Hij wint de Ronde van Frankrijk in 1978, 1979, 1981, 1982 en 1985. In 1980 wordt hij wereldkampioen. In 1986 stopt hij met zijn wielercarrière.

Sovjet Unie - Kerncentrale

Eerste kerncentrale in Rusland, ontworpen door Igor Vasiljevitsj Koertsjatov (°1903 +1960).

Suriname - Nederland

Tijdens de 3de Ronde Tafel Conferentie wordt het Statuut van het Koninkrijk afgekondigd. Eman senior verlaat voortijdig de conferentie omdat de eisen van de Separación beweging niet worden ingewilligd.

USA - Nautilus

21 jan: de Nautilus - de eerste onderzeeër aangedreven door atoomenergie - wordt tewater gelaten.

Vietnam - Dien Bien Phu

12 mar-7 mei: de Franse troepen in de Vietnamese stad Dien Bien Phu, worden omsingeld en belegerd door troepen van de Vietnamese Democratische Republiek onder leiding van Vo Ngyuen Giap. De Fransen capituleren, en ontruimen de stad. Dit betekent het einde van de Franse overheersing in Indo-China.

Bannister

De mijl wordt voor de eerste keer onder de 4 minuten gelopen door Bannister.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Klooster

27 sep: Robertus (Carlos Ferdinandus Maria Ghislenus) Peeters (°Zoutleeuw 10 mar 1895 +Verviers 14 sep 1979) wordt abt gewijd door generaal Dom. Sighardus Kleiner.

Bornem - Puurs - Temse - N16

Ingebruiknemen van de N16, de autoweg die Willebroek met Sint Niklaas verbindt, na de openstelling van de Temsebrug. Het gedeelte spoorbrug wordt vanaf 15 maart 1956 ingebruikgenomen. De brug is 365 m lang, 25 m breed en heeft 6 overspanningen. De doorvaarbreedte van het opendraaiende gedeelte is 50 m.

België - Collard - 5-daagse werkweek

21 jul - de wet Collard (°Aulnois 11 juli 1902 +Bergen 27 januari 1981): het vrije middelbare onderwijs wordt achter gesteld op het openbare middelbare onderwijs. Hiertegen wordt fel geprotesteerd door het episcopaat en het Nationaal Comité voor Vrijheid en Democratie. Dit leidt tot een nieuwe schoolstrijd.

28 okt: in principe wordt de 5-daagse werkweek aanvaard. In de loop van het volgende jaar wordt het stelsel in meerdere bedrijven ingevoerd. België is één van de eerste landen in Europa om deze hervorming door te voeren.

In Antwerpen wordt de Boudewijnsluis in gebruik genomen.

Luxemburg - Henri

16 apr: prins Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume (°Betzdorf 16 april 1955) wordt geboren.

Nederland - Belastingen -

IJ-Tunnel - Fokker

Het kabinet Drees doet voorstellen om de inkomstenbelasting te verlagen, gekoppeld aan een verhoging van de huurprijzen met 10%. De Tweede Kamer aanvaardt het voorstel niet. Het kabinet treedt daarop af, maar trekt na enkele weken zijn ontslag in. Het gevolg is dat de eerdere voorstellen uiteindelijk toch aanvaard worden.

Minister Algera keurt de plannen voor de Amsterdamse IJ-Tunnel goed. De bouwwerken laten echter nog lang op zich wachten.

De Fokker fabrieken laten de traditie van het Nederlandse vliegtuig herleven. Ze ontwerpen een nieuwe Fokker Friendship en maken daarmee een succesvolle proefvlucht.

De nieuwe bisdommen Groningen en Rotterdam worden opgericht.

1955

Congo - Bwana Kitoko

16 mei: in Leopoldstad wordt koning Boudewijn geestdriftig ontvangen als "bwana kitoko" (de mooie blanke). De band tussen Congo en België wordt sterker.

Frankrijk - Le Mans

11 jun: in de 24 uren van Le Mans kost een auto ongeval het leven aan 83 toeschouwers. Twee auto's waren gebotst en de wrakstukken vliegen in de tribune.

Groot Brittannië - Eden

Sir Anthony Eden (°1897 +1977), wordt eerste minister tot 1957.

Indonesië - Verkiezingen

Bij de eerste democratische verkiezingen steunt president Soekarno op zijn eigen partij (PNI) en op de communisten.

18-24 apr - conferentie van Bandung: Aziatisch-Afrikaanse conferentie met afgevaardigden uit 29 niet-gebonden landen.

Midden-Amerika - ODECA

Oprichting van de ODECA (Organización de Estados de Central América), waarin de landen van Midden-Amerika zich verenigen om meer eenheid te verkrijgen.

Sovjet Unie - Warschaupact

14 mei: ondertekening van het Warschaupact door een aantal Oost-Europese en communistische landen. Het pact wordt gesloten als tegenhanger van de NATO (tot 1991).

USA - Mendeleviem - Dean

In de universiteit van Berkeley (Californië) wordt het scheikundige element mendelevium ontdekt.

30 sep: acteur James Byron Dean (°Marion IN 8 februari 1931 +Cholame CA 30 september 1955) verongelukt op 24-jarige leeftijd met de auto en sterft. Hij was een cultfiguur en te zien in o.a. "East of Eden" en "Rebel without a cause".

De Hoovercraft.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Temse - N16

15 mar: de nieuwe brug van Temse wordt in gebruik genomen. Naast het spoor, zijn er een dubbele rijbaan voor het autoverkeer, voetpaden en fietspaden. De kantelbrug was al op 19 dec 1955 door koning Boudewijn ingehuldigd.

De parochie van Sint Bernardus in Bornem wordt ingesteld.

Liezele - Hof ter Bollen

Door erfenis komt het domein met het Hof ter Bollen toe aan Adhemar De Wulf - De Meyer, geneesheer in Sint Gilles Dendermonde.

Lippelo - Hof ten Damme

Medard Vermeiren, zoon van Frans x Catharina De Vleminck, verkoopt de hoeve van Hof ten Damme aan Maurits Van Assche x Yvonne De Wit.

Puurs

René Goovaerts (°Heffen 1919) wordt gemeentesecretaris van Puurs (tot 1977).

Ruisbroek

Frans De Backer wordt de eerste pastoor van St. Carolus in Ruisbroek.

Weert

Urbain De Smet (°Hingene 1932) wordt gemeentesecretaris van Weert (tot 1976).

Willebroek - Schippersschool

Om een uitbreiding van de "Schippersschool" van Klein-Willebroek mogelijk te maken, wordt een oude keet en bijhorend terrein van de zoutziederij van Scheltjens aangekocht. Na afbraak van de keet wordt op betonnen palen een gebouw opgericht met een grote refter, een naaiklas en een huishoudklas voor de meisjes. Op de verdiepingen komen slaapzalen voor de meisjes.

België -

Spoorweg - Marcinelle - Ockers - 't Hooft

15 mar: de lijn Mechelen - Sint Niklaas wordt in gebruik genomen, die over de nieuwe spoorbrug van Temse.

8 aug: mijnramp in Marcinelle, in de oude mijnen van Bois du Cazier. Er breekt brand uit op een diepte van 900m, en hierbij sterven uiteindelijk 262 mensen. Het land is in rouw gehuld.

1 okt: wielrenner Stan Ockers (°Borgerhout 3 februari 1920 +Antwerpen 1 oktober 1956) overlijdt in het hospitaal, aan de gevolgen van een ongeval tijdens een wielerwedstrijd in het Sportpaleis twee dagen eerder. Hij is 36 jaar.

Jotie 't Hooft (°Oudenaarde 9 mei 1956 +Brugge 6 okt 1977), Vlaamse schrijver. Hij maakt dichtbundels ("Sneeuwlandschap") en proza ("Heer van de Poorten").

Nederland - Eindhoven - Drees - Hofmans

23 jun: de Tweede Technische Hogeschool wordt in Eindhoven opgericht.

24 aug: koningin Juliana heeft Greet Hofmans in het paleis gehaald, omdat ze hoopt dat gebedsgenezing de gezichtsproblemen van prinses Marijke zullen oplossen. De pers interpreteert dit verhaal als Greet Hofmans zijnde de Nederlandse Raspoetin. Een inderhaast samengestelde adviescommissie besluit dat Greet Hofmans moet vertrekken. Eens dit gebeurd is, bedaren de gemoederen.

13 okt: het 4de ministerie Drees wordt gevormd,  na een lange regeringscrisis die ontstond bij de verkiezingen van 13 juni. Een grondwetsherziening breidt het aantal leden van de Tweede Kamer uit tot 75 leden.

1956

Congo - Conscience Africaine

Een groep van radicale Congolezen - geleid door Joseph Iléo (°Kinshasa 15 september 1921 +Brussel 19 september 1994) - publiceert in een tijdschrift een 30-jarenplan om uiteindelijk politiek ontvoogd te worden van België.

Egypte - Suezkanaal

Nationalisatie van het Suezkanaal door president Djamal'Abd al-Nasser (°Alexandrië 15 jan 1918 +Cairo 28 sep 1970). Hierop breekt de oorlog in het midden oosten uit. Egypte valt Israël binnen en op zijn beurt bezet Israël het schiereiland van de Sinaï.

Finland - Kekkonen

Urho Kekkonen (°Pielavesi 3 september 1900 +Helsinki 31 augustus 1986), wordt president van Finland (tot 1981).

Hongarije - Volksopstand

23 okt - 4 nov: de volksopstand in Hongarije wordt door Sovjettroepen neergeslagen, doordat de Russen Boedapest met brandbommen beschieten en er dan in een groot tankoffensief binnenvallen.

Indonesië

Indonesië zegt eenzijdig de Ronde Tafel overeenkomsten van 1949 op.

Israël - Meïr

Golda Meïr (°1898 +1978), wordt minister van Buitenlandse Zaken in Israël (tot 1966).

Monaco - Grace Kelly

19 apr: Grace Patricia Kelly (°Philadelphia 12 november 1929 +bij La Turbie 14 september 1982), Amerikaanse filmactrice, huwt met prins Rainier III Grimaldi van Monaco (°Monaco 31 mei 1923 +Monaco 6 april 2005).

Sovjet Unie - Vredesverdrag - Chroestjov - Pasternak

Vredesverdrag tussen Rusland en Japan.

feb: Nikita (Sergejevitsj) Chroestsjow (°Kalinovka 17 apr 1894 +Moskou 11 sep 1971) begint aan de destalinisatie van de Sovjet Unie. Dit initiatief omvat het tegengaan van machtsmisbruik en de benadrukte persoonsverheerlijking.

Boris Leonidovitsh Pasternak (°Moskou 29 jan 1890 +Peredelkino 30 mei 1960), Russisch auteur, publiceert de roman "Doktor Zjivago".

USA - Disney - Presley

Walter Elias Disney (°Chicago 5 december 1901 +Los Angeles 15 december 1966)  opent in Anaheim, Californië het amusementspark Disneyland.

28 feb: de 21-jarige Elvis Presley verrast Amerika, doordat van de plaat "Heartbreak Hotel" - opgenomen op 10 februari - al meer dan 1.000.000 exemplaren verkocht zijn.

Wereld - Wereldbank - Lieftinck

Pieter Lieftinck (°Muiden 1902 +'s Gravenhage 1989), Nederlands econoom en politicus, wordt directeur van de Wereldbank (tot 1971). Nog in dit jaar wordt hij directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) (tot 1976). Hij was minister van Financiën van 1945 tot 1952.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Weert

Het Antwerpse provinciebestuur probeert om de gemeente Weert te verenigen in de gemeente Bornem, in het kader van de fusies.

Willebroek - PIDPA - Borgim - EZA

Willebroek heeft (12 dec) 15.378 inwoners. 87,5 % van de gezinnen heeft 2 kinderen of meer, slechts 17,75 % van de bevolking is 55 jaar of ouder.

De gemeente heeft een overeenkomst voor watervoorziening met de Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij van de Provincie Antwerpen (PIDPA) en op het einde van het jaar is er 44.460 m waterleiding aangelegd in de gemeente, die 3.114 abonnees aansluit. Het waterverbruik bedraagt 218.490 m³ voor het voorbije jaar.

V.w.b. gasbelevering is Borgim de aanleverende maatschappij. 28.903 m leiding voorzien 1.703 abonnees van gas, die een verbruik van 638.387 m³ gas aantekenen voor het jaar.

Voor de elektriciteit is de Intercommunale Elektriciteitsmaatschappij EZA de leverancier. Met 8.442 m ondergronds en 30.391 m bovengrondse leidingen voorziet EZA 4624 abonnees van stroom, voor een jaarverbruik van 2.053 MW in laagspanning en 2.862 MW in hoogspanning.

Het gemeentelijk wegennet is 58 km lang.

Aan de "Schippersschool" van Klein-Willebroek wordt een volledig nieuw sanitaire installatie met stortbaden bijgebouwd.

België - Legerdienst

okt: de Belgische regering heeft beslist om de legerdienst vanaf deze maand van 18 naar 15 maanden te verminderen.

Nederland - PSP - Begroting - AOW

jan: de Pacifistisch Socialistische Partij wordt opgericht. Zij streven voor een "socialisme zonder atoombom".

feb: de regering publiceert een nota om de bestedingen van de overheid te beperken. De uitgaven zijn nl. sterker toegenomen dan de binnelandse produktie en de export. Een gevolg is dat de begroting herzien wordt, en dat een aantal openbare werken niet worden uitgevoerd. Met een toenemende werkloosheid als gevolg, en een afnemende consumptie. Toch wordt de Delta-wet aangenomen, om Nederland beter tegen het geweld van de zee te beschermen. Een deel van de werken werd al uitgevoerd. De wet voorziet in afsluiting van alle riviermondingen in de zee, met uitzondering van de Westerschelde.

Invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW): de premie die voor het ouderdomspensioen moet worden uitgelegd, werkt nu met een omslagstelsel. Daardoor komen ook de ouderen, die géén of een lage premie hebben betaald, nu ook in aanmerking om een pensioenuitkering te krijgen.

1957

Algerije

dec: in Algerije vechten de vrijheidstrijders met ongekende inzet tegen de Franse legers. Om deze toestand onder controle te houden, worden duizenden Algerijnen gevangengezet - er wordt zelfs gefolterd.

Europa - Verdrag van Rome - EGKS - Euratom

25 mar: Verdrag van Rome wordt ondertekend, als aanzet van de Europese Economische Gemeenschap.

Er wordt een gemeenschap gesticht van 6 landen (de lidstaten van de EGKS: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië). De bedoeling is om van Europa een grotere economische eenheid te maken, en bij dit verdrag komt er o.a. een douane-unie tot stand.

Oprichting van Euratom, een westeuropese organisatie (de EEG landen) om de opwekking van kernenergie te coördineren. In het kader van Euratom wordt in Petten (NL) een reactorcentrum ingericht, terwijl in Mol (BE) een atoomonderzoekcentrum wordt gebouwd.

Ghana onafhankelijk - Nkroemah

6 mar: Ghana wordt onafhankelijk. Tot hiervoor was het de Britse kolonie Goudkust. Kwame Nkroemah is de eerste president.

Groot Brittannië - MacMillan

Harold MacMillan (°1894 +1986), wordt conservatief eerste minister (tot 1963).

Indonesië

6 dec: Soekarno verklaart dat de Nederlanders Indonesië moeten verlaten. Het gaat over circa 40.000 mensen.

NATO - Spaak

Paul Henri Spaak (BE) wordt secretaris-generaal van de NAVO.

Oostenrijk - President Schärf

President Schärf (tot 1965).

USA - Bogart - Hardy

14 jan: Humphrey DeForest Bogart (°New York 25 december 1899 +Los Angeles 14 januari 1957) overlijdt. Hij is onder meer te zien in de films 'The Maltese falcon", "The big sleep", "Key Largo" en "Casablanca".

7 aug: Oliver Hardy (eigenlijk: Norvell Hardy) (°Harlem GA 18 januari 1892 +Hollywood CA 7 augustus 1957) overlijdt. Hij speelde solo in meer dan 200 films, en als duo met Stan Laurel in meer dan 100 films.

Sovjet Unie - Mallinovsky - Spoetnik I  &  II

Rodion Malinovski (°1898 +1967), Russisch veldmaarschalk, wordt minister van Defensie.

4 okt: Rusland lanceert de Spoetnik I, eerste satelliet in een baan rond de aarde.

3 nov: Spoetnik II wordt gelanceerd, met aan boord de hond Laika (het eerste levende wezen dat vanop Aarde de ruimte wordt ingestuurd).

Zuidpool - Hillary

Edmund Hillary (°Auckland 20 juli 1919 +Auckland 11 januari 2008), Nieuw Zeelands ontdekkingsreiziger en bergbeklimmer, organiseert een expeditie naar de Zuidpool.

Zweden - Wallenberg - Bergman

De Zweedse diplomaat Raoul Wallenberg overlijdt in een Russische gevangenis. Hij verdween uit Boedapest, na de inval van de Russen, waar hij op de ambassade verbleef.

Ingmar Bergman lanceert de film "The Seventh Seal", een sombere maar suggestieve weergave van de zoektocht naar de ziel en de dood, in de late middeleeuwen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Heimolen

De bliksem slaat in op de Heimolen van Aartselaar, waardoor er niet meer gemalen kan worden.

Blaasveld

31 dec: Florimond De Kock (°Boom 31 okt 1895) wordt burgemeester.

Maurice De Smedt wordt ook voorzitter van de Koninklijke Fanfare de Vrienden van 't Recht (tot 1968).

Willebroek - Hoeve de Vleug - COO - Wip - Brandweer

26 sep: Jean Jules Clément Alexandre Janssens (°Brussel 15 feb 1873 +St. Lambrechts Woluwe 24 sep 1965) en Jan Jaak Van Boxmeer voor de "S.A. Anciens Etablissements De Naeyer", verschijnen bij notaris Yves Janssens in Willebroek, voor de verkoop van hoeve "De Vleug". De hoeve en bijhorende gronden blijven tot 1985 in bezit van de firma De Naeyer.

10 mei: de gemeentelijke sport- en speelpleinen in de Floridastraat (de "Wip") worden officieel in gebruik genomen.

Commissie van de Openbare Onderstand viert in Willebroek zijn 50-jarig bestaan. Op dat ogenblik is Camiel De Boeck voorzitter van COO.

Het ziekenhuis van de Commissie van de Openbare Onderstand (COO) telt 64 bedden voor volwassenen en 23 bedden op de kinderafdeling. Er worden jaarlijks 1200 patiënten verzorgd. De materniteit beschikt over 27 bedden, en jaarlijks zijn er rond de 500 geboortes. 70 ouderlingen worden verzorgd in het ouderlingentehuis.

20,0 % van de woningen heeft een WC met waterspoeling

- 13,5 % van de woningen heeft een badkamer

- 74,5 % van de woningen heeft waterleiding

- 33,5 % van de woningen is aangesloten op de gasleiding

- 99,9 % van de woningen heeft elektriciteit.

De gemeentelijke bibliotheek beschikt over meer dan 20.000 boeken, die in meer dan 28.000 uitleningen resulteren.

okt: de Gemeentelijke Brandweer van Willebroek wordt een gewestelijk korps, verbonden aan de gemeentes Blaasveld en Heindonk.

België - Verkiezingen - Eyskens - Schoolpact

1 jun: er worden verkiezingen gehouden en de CVP verwerft 104 zetels. Daardoor halen ze net geen absolute meerderheid.

Gaston Eyskens (°Lier 1 apr 1905 +Leuven 3 jan 1988) wordt eerste minister (tot 1961). Hij is ook hoogleraar in de economie in Leuven. Hij vormt een CVP-minderheidskabinet

Toch slaagt hij erin om de schoolstrijd te beëindigen, door het Schoolpact. Dit wordt gesloten met de liberalen en de socialisten. Het pact houdt in dat overal in het land voldoende openbare en confessionele scholen moeten komen. De staat draagt de financiële lasten, of subsidiëert. Het onderwijs (middelbaar) moet daardoor overal gratis zijn. De bijhorende wet wordt het volgende jaar (1959) gestemd.

17 apr - 19 okt - Expo 58: wereldtentoonstelling in Brussel. In totaal bezoeken ruim 41,5 miljoen mensen de expo.

Nys - Pater Pire - Zichen-Zussen-Bolder - Lanoye

15 aug: de albums van "Jommeke" van Jef Nys, verschijnen vanaf nu ook in albumvorm.

10 nov: pater Georges Pire krijgt de Nobelprijs voor de vrede.

23 dec: in Zichen-Zussen-Bolder stort een deel van een mergelgroeve in. Hierbij komen 18 personen om het leven, die in de groeven champignons kweken.

Tom Lanoye (°27 aug 1958 Sint Niklaas), Vlaams schrijver van gedichten en verhalen, o.a. "Kartonnen dozen" en "Alles moet weg".

Nederland - EEG - Interimkabinet

Nederland wordt lid van de Europese Economische Gemeenschap.

Er ontstaat een breuk in de Nederlandse Communistische Partij, met de oprichting van "de Brug" als gevolg.

12 dec: als gevolg van een kabinetscrisis over de belastingheffing treedt de regering Drees af.

Het interimkabinet Beel schrijft vervroegde verkiezingen uit, waarmee de na-oorlogse periode van Rode kabinetten een einde kent. Dank zij een soberheidsbeleid en het handhaven van rust in de tewerkstellingssector, heeft Nederland het land heropgebouwd na WO II.

1958

China - Mao Zedong

aug: Mao Zedong (°26 dec 1893 Shaoshan +9 sep 1976 Peking) komt in China met zijn plan "de Grote Sprong Voorwaarts". Door decentralisatie wil hij de ontwikkeling van zowel landbouw als industrie versnellen.

Congo - Lumumba - Kasavubu - MNC

Patrice Emery Lumumba (°Onalua 2 juli 1925 +Katanga 17/18 januari 1961) eist op de Afrikaanse Conferentie in Accra de onafhankelijkheid van Congo.

Joseph Kasavubu (°Tshela ±1913 +Boma 24 maart 1969) is hoofd van de Abakopartij en eist als burgemeester van Leopoldstad een deel van de stad op.

10 okt: oprichting van de Mouvement National Congolais (MNC). Deze partij wil het hele land vertegenwoordigen, en zich niet beperken tot enkele stammen.

nov: eerste minister Gaston Eyskens van België stelt voor om de verhoudingen met België opnieuw vast te leggen. Hierbij zou Congo zelf meer inspraak krijgen.

Egypte - Verenigde Arabische Republiek

President Nasser (°15 januari 1918 +28 september 1970) roept in Caïro de Verenigde Arabische Republiek (VAR) uit, in een poging om Arabische eenheid te bereiken. De VAR omvat Egypte en Syrië, en later sluit ook Jemen zich aan.

Europa - Hallstein - Mansholt

Walter Hallstein (°1901 +1982), Duits jurist en politicus, wordt voorzitter van de Europese commissie (tot 1967). Hij is één van de pioniers van de Europese eenwording.

Sicco Mansholt wordt vice voorzitter van de commissie van de EEG, en krijgt verantwoordelijkheid voor het landbouwbeleid toegewezen.

Indonesië

Nederlandse bedrijven op Indonesië worden genationaliseerd.

Marocco - Sabena

18 mei: een DC6 van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena stort neer op een loods in Casablanca. 4 van de 69 inzittenden overleven de ramp.

Sovjet Unie - Chroestjov

Nikita Chroestsjov (°Kalinovka 17 april 1894 +Moskou 11 september 1971) wordt eerste minister (tot 1964).

USA - Alaska - NASA - Nautilus - Jackson

Het Amerikaans Congres stemt in met de opname van Alaska als 49ste staat van Amerika. De wet wordt pas op 3 januari 1959 van kracht.

Begin van het Explorer programma door NASA, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek in de ruimte, door middel van onbemande kunstmanen.

3 aug: de atoomonderzeeër Nautilus vaart als eerste onder het poolijs tot aan de Noordpool.

Michael Jackson (°Gary IN 29 augustus 1958), Amerikaans zanger en danser, die debuteert in de The Jackson Five, maar later een solo-carrière opbouwt.

Vaticaan - Johannes XXIII

9 okt: paus Pius XII overlijdt.

28 okt: paus Johannes XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) (°Sotto il Monte 25 november 1881 +Vaticaanstad 3 juni 1963) (tot 1963). Hij was nuntius in Parijs en aartsbisschop in Venetië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Florimond De Kock wordt burgemeester van Blaasveld (tot 1966).

Bornem

René (Hendrik) Van Lint (°Nieuwenrode 1899) wordt opnieuw burgemeester van Bornem (tot 1964).

Liezele - Hof Schemelbert

Hof Schemelbert wordt verkocht aan hotelhouder De Windt (ex Gent).

Lippelo

Urbain De Smet (°Hingene 1932) wordt gemeentesecretaris van Lippelo (tot 1976).

Sint Amands

Firmin De Clercq (°Sint Amands 1927) wordt gemeentesecretaris van Sint Amands (tot 1990).

Willebroek - KAV

Julienne Goggeljoen, Francine Pintens en Maria Smets worden voorzitsters van de K.A.V. Heilige Familie.

België - Borinage - Albert & Paola - Van Himst

22 feb: in de Borinage en in de streek van Luik komt er een grote staking van de arbeiders. Deze staking is gericht tegen de sluiting van onrendabele koolmijnen.

2 jul: Albert van België (°Brussel 6 juni 1934), huwt met Paola Ruffo di Calabria (°11 sep 1937 Forte dei Marmi). Ze hebben samen 3 kinderen: Filip, Astrid en Laurent.

jul-sep: erkomen regionale wetten voor expansie en een nationale wet voor de economische programmatie. Men hoopt door meer kapitaal te investeren en een grotere betrokkenheid van de regering, de recessie te bestrijden.

Minister Arthur Gilson van Landsverdediging kondigt af dat de legerdienst wordt teruggebracht op 12 maanden.

Paul Van Himst (°2 okt 1943 St. Pieters Leeuw) begint zijn loopbaan bij Royal Sporting Club Anderlecht (tot 1979).

Nederland - Verkiezingen - De Quay - AWW

mar: er worden vervroegde verkiezingen uitgeschreven, waaraan de Boerenpartij voor het eerst deelneemt  voor de Tweede Kamer. De partij van "vrije boeren" verzet zich tegen het Landbouwschap en de PBO. Later zullen ze intreden in de kamer, en zetels veroveren onder leiderschap van (boer) Koekoek.

19 mei: de regering De Quay wordt gevormd met de partijen KVP, AR, CHU en VVD, en is het eerste kabinet waarin de PvdA niet vertegenwoordigd is na WO II. Belangrijke beslissingen van dit kabinet hebben te maken met een vrijere loonvorming, minder prijscontrole, een verminderde geleide economie en verhoogde subsidies voor woningbouw.

Invoering van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW): hierdoor kunnen bijna alle weduwen en wezen van werknemers aanspraak maken op een uitkering. De staat int hiervoor een verplichte premie.

Ontstaan van de Nationalistische Beweging Suriname (uit Wie Egi Saanie). In 1961 zal de beweging worden omgedoopt tot Partij van de Nationalistische Republiek (PNR), met nog altijd Bruma aan het hoofd.

1959

Canada - St Lawrence waterweg

Opening van de Straat van St Lawrence.

China - Lioe Sjau-Tji - Mao Zedong

Lioe Sjau-Tji (°1898 +1969), Chinees staatsman, wordt president van de Chinese Volksrepubliek (tot 1968).

Mao Zedong (°Shaoshan 26 dec 1893 +Peking 9 sep 1976) wordt partijvoorzitter (tot zijn dood).

Congo - Leopoldstad - Kasavubu - Stanleystad - Lumumba

jan: bij zware onlusten in Leopoldstad vallen tientallen doden. Kasavubu van de Abakopartij wordt gearresteerd, en de partij wordt ontbonden.

okt: ook in Stanleystad breken onlusten uit, en Lumumba wordt gearresteerd.

nov: in België stelt minister De Schrijver voor om een Rondetafel conferentie te organiseren, waar kan worden vastgelegd hoe Congo naar een onafhankelijke staat kan veranderen.

dec: koning Boudewijn reist haast onaangekondigd door Congo. De bevolking vermoedt dat er kortelings grote veranderingen zullen komen.

Cuba - Castro - Batista

Fidel Castro (°Mayarí 13 aug 1927) wordt eerste minister van Cuba. Einde 1956 was hij met Che Guevara en andere revolutionairen op Cuba geland, en begonnen ze de strijd tegen generaal Batista (eigenlijk: Fulgencio Batista y Zaldivar) (°Veguitas 16 jan 1901 +Marbella 6 aug 1973). Einde van dit jaar vallen de troepen van Batista, en de laatste vlucht.

Duitsland - President Lübke

Heinrich Lübke (°Enkhausen 14 oktober 1894 +Bonn 6 april 1972) wordt president van de Bondsrepubliek (tot 1969). Hij was minister van Landbouw van 1953 tot 1959.

Frankrijk - President De Gaulle

Algerijnse crisis – generaal Charles De Gaulle (°Rijsel 22 november 1890 +Colombey-les-Deux-Églises 9 november 1970) komt aan de macht (tot 1969) als president van de 5de Republiek, en vermijdt een militaire putsch.

Indonesië

Soekarno vindt dat het model van de westerse democratie niet geschikt is voor Indonesië. Daarom voert hij de "geleide democratie" in, eigenlijk terugvallend op de grondwet van 1945.

Perzië - Farah Diba

21 dec: Sjah Mohamed Riza Pahlavi (°Teheran 26 oktober 1919 +Cairo 27 juli 1980) huwt met Farah Diba (Pahlavi) (°Teheran 14 oktober 1938). De sjah was eerder gehuwd met prinses Fawzia van Egypte en met Soraya Esfandiari, maar de huwelijken werden ontbonden omdat er geen mannelijke troonopvolgers kwamen.

Oostenrijk - Kreisky

Bruno Kreisky (°Wenen 22 januari 1911 +Wenen 29 juli 1990), Oostenrijks staatsman wordt minister van Buitenlandse Zaken (tot 1966). Hij is tevens voorzitter van de sociaal-democratische partij.

Sovjet Unie - Loenik

14 sep: Loenik 2 landt op de maan.

4 okt: Loenik 3 wordt gelanceerd en neemt de eerste foto's van de achterkant van de maan.

Suriname - Nederlandse Antillen

Op de Nederlandse Antillen worden de 4de eilandsraden verkozen. Er ontstaan problemen tussen de landsregering en het eilandsbestuur van Curaçao, waardoor sociale onrust ontstaat en bestuurbaarheid van het gebied moeilijker wordt.

Alaska - Ben Hur - NASA

3 jan: Alaska wordt een zelfstandige Amerikaanse staat.

De film Ben Hur krijgt bij de uitreiking van de Academy Awards 11 oscars. De film werd geregisseerd door Williiam Whyler, en Charlton Heston vertolkt de rol van Ben Hur.

Eerste beelden van de Aarde uit de ruimte. Eerste beelden van de afgewende zijde van de Maan.

Zuid-Afrika - Fouché

Jacobus Johannes Fouché (°1898 +1980), Zuid Afrikaans staatsman. Hij is minister van Defensie tot 1966.

Wereld - Antarctica-Verdrag

1 dec: de overeenkomst bepaalt de huidige grenzen (territorial aanspraak), dat de zuidpool uitsluitend voor vredelievende projecten beschikbaar is, en de internationale samenwerking voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Willebroek - IJzerfabriek

De "s.a. de Construction et des Ateliers de Willebroeck" ("den IJzeren") neemt twee firma's over, nl. de "Ateliers de Boussu" en "Chaurobel" (Huizingen). Mettertijd zal het bedrijf zich kenbaar maken onder de naam "Graver NV" (vanaf 1961).

België - Filips - Boudewijn & Fabiola

15 apr: prins Filips Leopold Lodewijk Maria van België (°Brussel 15 april 1960) is de zoon van Albert II van België en prinses Paola. Hij huwt later met Mathilde d'Udekem d'Acoz.

15 dec: Boudewijn I van België (voluit: Boudewijn Albert Charles Leopold Axel Marie Gusstave) (°Brussel 7 sep 1930 +Motril ES 31 jul 1993 ) huwt met gravin Fabiola de Mora y Aragón (voluit: Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón) (°Madrid 11 jun 1928). Het huwelijk zal kinderloos blijven, waardoor later zijn broer Albert wettige troonopvolger zal worden.

België - Taalgrens - Sociaal Pact - Eenheidswet

Voor dit jaar wordt een talentelling voorzien. Maar die wordt uitgesteld omdat 300 Vlaamse gemeenten besluiten de telling te boycotten, omdat ze vrezen dat de officiële taalgrens weer maar eens naar het noorden van het land zal opschuiven.

11 mei: er wordt een sociaal pact gesloten tussen de werkgevers- en de werknemersorganisaties.

4 nov: er wordt een voorstel ingediend voor een Eenheidswet. Deze moet de economische gevolgen van het verlies van Congo inperken. De wet houdt in dat de belastingen verhogen, dat de overheid minder geld uitgeeft en dat er bespaard wordt op de sociale uitkeringen.

dec: er ontstaat groot protest tegen de Eenheidswet. Vooral in Wallonië, o.l.v. vakbondsleider Renard wordt gereageerd door stakingen en demonstraties. Daarbij wordt veel materiële schade aangericht.

Er wordt beslist dat het kanaal van Gent naar Terneuzen gemoderniseerd zal worden.

België - Elsschot - De Keersmaeker

31 mei: Willem Elsschot / Alfons De Ridder (°Antwerpen 7 mei 1882 +Antwerpen 31 mei 1960), letterkundige, overlijdt.

Anna Teresa De Keersmaeker (°Mechelen 11 jun 1960), Vlaams choreografe. Zij krijgt internationale bekendheid met haar dansgezelschap "Rosas".

BeNeLux

1 nov: het BeNeLuxverdrag wordt eindelijk in werking gesteld (ondertekend in 1958). Er wordt een overgangsperiode van 5 jaar voorzien, maar in 1965 zal deze periode nog worden verlengd.

Nederland - De Quay - Generalbereinigung - Aardgas - Europoort

8 apr: Nederland tekent een verdrag met West-Duitsland om alle hangende kwesties voor eens en voor altijd te regelen. Hierdoor worden eerdere grenscorrecties ongedaan gemaakt, waarvoor Nederland een bedrag van 280 DEM als compensatie krijgt.

dec: het kabinet De Quay valt na een motie van de AR over woningbouw, maar de eerste minister herstelt de breuklijnen in zijn kabinet.

De wet Cals voor het Wetenschappelijk Onderwijs wordt aanvaard.

In de buurt van Slochteren wordt een grote aardgasbel ontdekt.

Er wordt beslist dat de haven Rotterdam zal worden uitgebreid om op die manier de Europoort mogelijk te maken.

1960

Argentinië - Maradona

Diego Armando Maradona (°1960), Argentijns voetbalspeler. Hij komt in de nationale ploeg in 1977, speelt bij Barcelona van 1982 tot 1984 en bij Napels van 1984 tot 1991.

Brazilië - Eichmann

11 mei: Adolf Eichmann (°Solingen 1906 +Ramle 1962) wordt door Israëlische strijders in Buenos Aires ontvoerd en naar Israël gebracht.

Congo - Onafhankelijk - Kasavubu - Lumumba - Mobutu

jan-feb: op een Rondetafel conferentie in Brussel wordt de onafhankelijkheid van Congo aanvaard.

30 jun: Congo herwint zijn onafhankelijkheid bij de overdracht van de soevereniteit. Koning Boudewijn is aanwezig.

Joseph Kasavubu (°Tsjela ±1913 +Boma 24 mar 1969), wordt de eerste president van de republike Congo (tot 1965). Patrice Emery Lumumba (°Onalua 2 jul 1925 +Katanga 17 jan 1961), Kongolees politicus, wordt eerste minister. Deze laatste verwerpt de federale staatsvorm die België implementeerde.

4 jul: het Congolese leger slaagt aan het muiten in verschillende steden in het land.

8 jul: België stuurt twee compagnies als versterking voor de Belgische soldaten, en de blanken beginnen Congo te verlaten.

13 jul: Albert Kalonji roept de onafhankelijkheid uit van de Congolese provincie Kasaï. Chaos en anarchie alom, en de Belgen die in Congo verblijven worden aangeraden te vertrekken.

14 sep: met Joseph Mobutu als bevelhebber onderdrukt het nationale leger de opstanden.

Cyprus - Makarios

Makarios III (°Ano Panayia 13 augustus 1913 +Nicosia 3 augustus 1977), orthodox aartsbisschop van Cyprus, wordt eerste president van de onafhankelijke republiek Cyprus. Hij is een voorvechter van de aansluiting van Cyprus bij Griekenland.

Duitsland DDR - President Ulbricht

(tot 1973).

Europa - Eurocontrol - EVA

Oprichting van Eurocontrol, een organisatie voor de samenwerking bij het internationale luchtverkeer (vnl. voor vluchten boven 30.000 voet of 10.000 meter. De zetel van de organisatie is in Brussel en de leiding van het vluchtverkeer is gesitueerd in Beek (NL).

Oprichting van de EVA (Europese Vrijhandels Associatie), een verdrag dat door 7 staten wordt afgesloten (Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, IJsland, Zweden, Zwitserland en Finland). Zij beogen de geleidelijke afschaffing van handelsbeperkingen.

Frankrijk - De-kolonisatie

Dit jaar worden 15 landen onafhankelijk van hun kolonisator Frankrijk: de Centraal Afrikaanse Republiek, Congo Brazaville, Dahomey (nu: Benin), Ivoorkust, Kameroen, Madagaskar, Mali, Niger, Nigeria, Opper Volta (nu: Burkina Faso), Senegal, Somalië, Togo en Tsjaad.

Groot Brittannië - Andrew - Margaret

Geboorte van prins Andrew Albert Christian Edward (°Buckingham Palace 19 februari 1960), zoon van Elizabeth II. De zus van koningin Elizabeth II, prinses Margaret, huwt met fotograaf Tony Armstrong-Jones (de latere count Snowdon).

Indonesië

Indonesië verbreekt de diplomatie betrekkingen met Nederland. Dit is tevens het begin van de militaire confrontatie-politiek op Nieuw Guinea.

Sovjet Unie - U2 - Powers

5 mei: de Sovjets schieten een Amerikaans spionagetoestel U2 neer boven de Oeral, met Gary Powers als piloot. Hij weet zich met zijn schietstoel  te redden, maar wordt gevangen genomen.

T.H. Maiman bouwt de eerste wetenschappelijke laser.

Suriname - Nederlandse Antillen

Na de moeilijkheden in Suriname en op de Nederlandse Antillen grijpt de rijksregering in. De bestuursbevoegdheden van het college worden vastgelegd, met verantwoordelijkheid van de gezaghebber.

USA - Veiligheidsverdrag

Veiligheidsverdrag tussen USA en Japan.

Eerste kernduikboot bewapend met Polarisraketten.

Wereld - IDA

Oprichting van de IDA (International Development Association, een onderafdeling van de Wereldbank.

UNO

Volgens een schatting van de Verenigde Naties lever er 3.000.000.000 mensen op de Aarde.

Laatste wijziging 03-06-2007 - Nieuwe iconen
28-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl