-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991

 

1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Weert - Hemelhof

21 mar: de buitenste sluisdeur begeeft het, terwijl de andere sluisdeur openstaat. Hierdoor stroomt een grote hoeveelheid water in de Oude Schelde, en zet grote gebieden in de Rijkenhoek in Bornem en de Stampershoek in Weert onder water.

Kasteel Hemelhof (ontwerp: Alberic Geelhand de la Bistrate) wordt als gemeentehuis in gebruik genomen.

Lippelo

Albert Waumans (°Lippelo 1910) wordt burgemeester van Lippelo (tot 1976).

Oppuurs

Jozef Heremans (°Bornem 1928) wordt gemeentesecretaris (tot 1976).

Willebroek - Graver - Brandweer

Graver n.v. (de oude "s.a. de Construction et des Ateliers de Willebroeck" of "den IJzeren") vestigt zich in de nieuwe gebouwen gelegen aan de Molenweg.

25 aug: officiële inhuldiging van de nieuwe brandweerkazerne aan het Brandweerplein (G. Fromonstraat).

België - Schoolplicht - Eenheidswet - Sabena - Mars op Brussel - Kerncentrale - Lefèvre - PVV

3 jan: een nieuwe wet die regelt dat kinderen, van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben, nu een schoolplicht hebben van 6 jaar.

13 jan: de Eenheidswet wordt door de Kamer aanvaard.

15 feb: een Boeing 707 van Sabena stort neer op 4 km van Zaventem (in Berg-Kampenhout). Alle 61 passagiers en de 11 bemanningsleden komen om het leven. Ook de kunstschaatsers van de Amerikaanse Olympische schaatsploeg komen om.

21 okt: de eerste Mars op Brussel wordt georganiseerd door het Vlaamse Comité voor Brussel en Taalgrens. Op die manier probeert men het Vlaamse karakter van de hoofdstad te benadrukken, en aan te dringen op het definitieve vastleggen van de taalgrens. Aan de betoging wordt o.a. deelgenomen door 50 Vlaamse parlementsleden van de CVP, en ook alle volksvertegenwoordigers van de Vlaamse Volksunie. Als reactie wordt een Waalse Volksbeweging opgericht, die uiteraard gaan voor een federale staat.

25 okt: de eerste kerncentrale in België wordt in Mol geopend door minister van Economische Zaken Antoine Spinoy.

Minister-president Theo Lefèvre (°Gent 1914 +St. Lambrechts Woluwe 1973) (tot 1965). Hij was voorzitter van de Christelijke Volkspartij (CVP) van 1950 tot 1961. Later, van 1968 tot 1971 wordt hij minister van Wetenschapsbeleid.

De Liberale partij verandert haar naam naar Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV). Ook besluiten ze om het antiklerikale standpunt uit het programma te schrappen. Ze leggen meer de nadruk op het behoud van een unitaire Belgische staat.

Antwerpen - Haven

In Antwerpen wordt de Zandvlietsluis in gebruik genomen.

Mechelen - Van Roey

6 aug: kardinaal Jozef Ernest Van Roey (°Vorselaar  1874 +Mechelen 6 aug 1961) overlijdt. Hij is aartsbisschop van Mechelen, en zijn belangrijkste verdiensten zijn de uitbouw van het vrije onderwijs en de jeugdorganisaties en het bouwen van kerken.

Nederland - Migranten - 5-daagse werkweek

mar: Nederland herwaardeert de gulden (in navolging van de Duitse mark). Wegens moeilijkheden op de arbeidsmarkt moeten geplande belastingverlagingen echter worden uitgesteld.

Nederland begint met het uitnodigen van buitenlandse arbeiders.

1 jul: de 5-daagse werkweek wordt ingevoerd voor het overheidspersoneel, nadat privébedrijven dit stelsel al eerder hadden ingevoerd.

Er wordt een ronde tafelconferentie georganiseerd met Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

1961

Cuba - Invasie

apr: invasie van Cubaanse bannelingen met steun van de USA worden verslagen in de Varkensbaai, door de legers onder leiding van Fidel Castro.

Duitsland - Berlijnse muur

13 aug: Oostduitse soldaten beginnen te bouwen aan de Berlijnse 45 km lange muur, die de stad tot 1990 in twee zal delen. Bedoeling van de muur is om mensen te beletten van het oosten naar het westen te vluchten.

Congo - Lumumba

17/18 jan: Patrice Emery Lumumba (°Onalua 2 juli 1925 +Katanga 17/18 januari 1961), Congolees politicus wordt vermoord.

Egypte - Aswandam

Bouw van de Aswandam op de Nijl in Egypte, door Russische ingenieurs en met Russisch geld.

Europa - EEG

De EEG landen gaan er dank zij de overkoepelende organisatie op vooruit. Daardoor wordt de onderlinge douanerechten verlaagd, en er begint een periode van hoogconjunctuur.

Engeland wil toetreden tot de EEG, maar Frankrijk (De Gaulle) stelt zijn veto.

Frankrijk - de Gaulle - Algerije

Generaal Charles de Gaulle (°1890 +1970) verleent onafhankelijkheid aan Algerije.

Indonesië - Nieuw Guinea

Minister Joseph Luns (°Rotterdam 28 augustus 1911 +Brussel 17 juli 2002) wil Nieuw Guinea overdragen aan de Verenigde Naties, maar krijgt hiervoor onvoldoende steun.

Israël - Eichmann

18 dec: Karl Adolf Eichmann (°Solingen 19 maart 1906 °Ramla 1 juni 1962) wordt na 114 zittingen in de rechtszaal veroordeeld tot de doodstraf wegens misdaden tegen het joodse volk en de mensheid.

Marokko - Hassan II

Koning Hassan II van Marokko (°Rabat 9 juli 1929 +Rabat 23 juli 1999) volgt zijn vader Mohammed V op.

NATO - Stikker

Dirk Uipko Stikker (°Winschoten 5 februari 1897 +Wassenaar 23 december 1979) wordt secretaris-generaal van de NATO (tot 1965).

Sovjet Unie - Gagarin

12 apr: Joeri Aleksejevitsj Gagarin (°Kloesjina 9 mar 1934 +Moskou 27 mar 1968) is de eerste mens in de ruimte. Hij maakt een volledige omwenteling rond de aarde in 1 uur en 29 minuten, in de Wostok I.

Suriname - Nederland

mei-jun: er komt een nieuwe Ronde Tafel Conferentie op speciale vraag van Suriname, vooral dan de Creolen. Bedoeling is om de overzeese gebieden meer bevoegdheden te geven. De Nederlandse Antillen houden op afstand de gebeurtenissen in het oog. Uiteindelijk leidt de conferentie niet tot resultaten.

Syrië - Yemen - VAR

Syrië en Yemen trekken zich terug uit de Verenigde Arabische Republiek.

UNO - Hammarskjöld

17 sep: Dag Hammarskjöld (°Jönköping 29 juli 1905 +Congo 18 september 1961) komt om in een  vliegtuigongeluk. Hij is een Zweeds staatsman. Hij is in dit jaar secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

USA - President Kennedy - NASA - Shepard - Lawrencium - El Cid

John Fitzgerald Kennedy (°Brookline MA 29 mei 1917 +Dallas TX 22 nov 1963), Amerikaans staatsman, wordt president van de Verenigde Staten (tot 1963). Hij voert een mislukte aanval op Cuba uit.

5 mei: Alan Shepard is 1ste Amerikaan in de ruimte. In een 15 min durende vlucht rond de Aarde, begint hiermee het Mercuryproject: het eerste Amerikaanse ruimtevaartprogramma met als doel bemande capsules in een baan rond de Aarde te brengen.

Ontdekking van het lawrencium in het Lawrence Radiation Laboratory aan de universiteit van Berkeley (Californië).

In Hollywood wordt het middeleeuwse verhaal van "El Cid" verfilmd, met Charlton Heston in de hoofdrol.

Wereld -

Amnesty International - Mac Bride

Sean Mac Bride (°1904 +1988), Iers staatsman, wordt voorzitter van Amnesty International, en ijvert voor de rechten van de mens.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Telefoonnet

12 jun: het grootste deel van het telefoonnet (zone 03) is geautomatiseerd.

Aartselaar - Heimolen

De gemeente Aartselaar koopt de Heimolen (10 jun). De koop wordt gesponsord door de kasteelheer van Kleidaal, de heer Sheid. Hij bekostigt ook een deel van de herstellingswerken.

Blaasveld

Jozef Van Messem wordt pastoor van Blaasveld (tot 1972).

Liezele - Hof Schemelbert

Hotelhouder De Windt verkoopt hof Schemelbert aan de familie Weymans - Van Herp, landbouwers in Liezele.

Willebroek - Gränges Graver

Graver n.v. ("den IJzeren") werkt samen met het Zweedse "Gränges" voor grote projecten. Hieronder een petroleum overslaghaven in Ierland (Gulf Oil Company) en de fabrieken van General Motors in Antwerpen.

België - Astrid - Mars op Brussel - Softenon - Dequae - Taalgrens

5 jun: geboorte van prinses Astrid Josephine Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie (°Brussel 5 juni 1962).

14 okt: tweede Mars op Brussel, waarmee Vlaanderen probeert een zelfstandige federatie te worden.

3 nov: door de wet Gilson (°Antwerpen 27 februari 1915 +2 februari 2004) wordt de taalgrens vastgelegd. Daarom is het niet langer nodig om nog talentellingen uit te voeren. Gevolg is ook dat een aantal gemeentes worden overgeheveld naar een andere provinicie omdat ze daar wat taal betreft beter bij thuis horen: Moeskroen en Komen gaan naar Henegouwen. De Voerstreek verhuist van Luik naar Limburg. Dit wekt de nodige protestacties op.

10 nov: in Luik wordt de 25-jarige moeder vrijgesproken, nadat ze ervan beschuldigd werd verantwoordelijk te zijn voor de misvormde baby die ze op de wereld zette na gebruik van het kalmeringsmiddel Softenon.

Minister Dequae (°Kortrijk 3 november 1915 +Kortrijk 17 augustus 2006) voert fiscale hervormingen door, wat vooral protest opwekt bij de meer kapitaalkrachtigen. Er wordt een directe inkomstenbelasting ingevoerd, de het grootste deel van de historische gegroeide belastingen op inkomsten van allerlei aard vervangt.

Mechelen - St Rombouts

De toren van de Sint Romboutskerk in Mechelen wordt gerestaureerd (tot 1994).

Ontstaan van het bisdom Mechelen - Brussel.

Nederland - Nieuw Guinea - Wilhelmina

De manier waarop met Nieuw Guinea één en ander wordt geregeld, stuit op verzet.

28 nov: prinses Wilhelmina (°'s Gravenhage 31 aug 1880 +Het Loo 28 nov 1962) overlijdt.

1962

Algerije - Ben Bella

3 jul: Algerije wordt onafhankelijk. Mohammed Ahmed Ben Bella (°Maghnia 25 december 1916) wordt de leidende figuur in Algerije.

Cuba - Crisis

28 okt: crisis als blijkt dat de USSR atoomraketten op Cuba wil stationeren. Een blokkade van Cuba door de USA is het gevolg. Chroestsjov verklaart nu echter dat hij de installaties zal laten ontmantelen. Hij doet dit op vraag van UNO secretaris-generaal Oe-Thant.

Indonesië

Robert Kennedy bezoekt Nederland en Indonesië, en bemiddelt om nieuwe onderhandelingen te starten in Washington.

Diplomaat Bunker bemiddelt tot een akkoord: Nederland draagt het bestuur van Nieuw Guinea over aan de Verenigde Naties op 1 oktober. De VN zal om 1 mei van het daaropvolgende jaar Nieuw Guinea overdragen aan Indonesië.

Israël - Eichmann

31 mei: het vonnis over Adolf Eichmann (°Solingen 1906 +Ramle 1962) wordt uitgevoerd - hij wordt in Ramle ter dood gebracht door ophanging.

Kenia - President Kenyatta

Jomo Kenyatta (°Ihachweri 20 oktober 1893 +Mombassa 22 augustus 1978), Keniaans politicus, wordt president (tot 1978).

Rwanda - Burundi

1 jul: Ruanda-Urundi wordt onafhankelijk en gesplitst in 2 landen: Rwanda en Burundi.

Spanje - Juan Carlos - Sofia

14 mei: (toekomstig koning) Juan Carlos (°Rome 5 januari 1938) huwt in Athene met de Griekse koningsdochter Sofía de Grecia y Dinamarca (°Athene 2 november 1938).

Suriname - Nederlandse Antillen

Suriname en de Nederlandse Antillen worden geassocieerde leden van de EG.

USA - NASA - Glenn

20 feb: John Glenn (°Cambridge OH 18 juli 1921), hij is de eerste Amerikaan die in een Mercurycapsule 3 volledige omwentelingen van de Aarde maakt.

Vaticaan - 2de Concilie

11 okt: paus Johannes XXIII (°1881 als A.G. Roncalli +1963) roept het 2de Vaticaanse Concilie bijeen. Bedoeling is om veranderingen door te voeren in de kerk, om ze meer aangepast te maken aan de moderne tijden.

Vietnam

USA-troepen worden naar de oorlog in Vietnam gestuurd.

Zuid-Afrika - Luthuli - ANC

Albert John Luthuli (°1898 +1967), Zuid-Afrikaans Zoeloe stamhoofd en voorzitter van het ANC, geeft zijn autobiografie "Let my people go" uit. Hij is voorstander van een geweldloze strijd tegen de apartheid, wat hem hechtenis en verbanning kost.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - de Marnix

Adrien de Marnix, zoon van John de Marnix x Thérèse d'Oultremont, wordt de 13de graaf van Bornem (tot 1968). Hij trouwt met Régine d'Huart.

Lippelo - 's Gravenkasteel

De nv Avicola verkoopt het 's Gravenkasteel en bijhorende landerijen aan Willy De Maegd. Twee jaar later wordt alles ingekocht door de familie De Maegd - Van Russelt, die het kasteel inrichten als rusthuis voor bejaarden.

Willebroek - Deugd en Vlijt

Bij de Koninklijke Katholieke Harmonie Deugd en Vlijt wordt Pol Verbeeck (ex. St. Amands) de opvolger van Van Breedam, als muziekmeester.

België - Laurent - Gilson - Herindeling parlement

19 okt: geboorte van prins Laurent Benoît Baudouin Marie (°Brussel 19 oktober 1963). Hij huwt later met Claire Coombs.

25 jul: de tweede wet Gilson, die door de Belgische regering "Hertoginnedal" gestemd wordt. Hier wordt vastgelegd dat er taalevenwicht moet komen in de Brusselse gemeentelijke administratie. De Brusselse agglomeratie wordt daardoor tweetalig, terwijl de errond liggende gemeenten eentalig Vlaams worden. In 6 randgemeenten komen faciliteiten voor de Franstaligen.

apr: de wet op de handhaving van de openbare orde wordt geratificeerd, ook al zijn de Walen het er niet mee eens.

dec: voor het parlement wordt een nieuwe zetelverdeling voorgesteld. Het gevolg is dat - omwille van een grotere bevolking in Vlaanderen - 6 zetels naar het Vlaamse gewest worden overgeheveld.

Schelde-Rijn-verbinding

Er wordt een nieuw verdrag opgesteld over de Schelde-Rijn-verbinding. Het nieuwe tracé zou langs Bergen-op-Zoom lopen. Voor deze verbeterde verbinding van Antwerpen met de Rijn, moet de Antwerpse haven de Rijnpremies afschaffen.

Nederland - Mammoetwet van minister Cals - Verkiezingen - Grondwet - AKW - SVB

23 feb: de Mammoetwet van minister Cals betreft regelingen rond het voortgezet onderwijs. Het duurt tot 1968 eer de regels van de wet in alle scholen is ingevoerd.

30 jun: Ton Regtien richt met andere Nijmeegse studenten de Studenten Vakbeweging (SVB) op. Dit is een voorloper voor het studentenprotest dat later opsteekt, en een gevolg van de Cuba-crisis van 1962.

Bij verkiezingen boeken zowel de PSP als de Boerenpartij winst.

Het akkoord Wassenaar

Afspraken voor een aantal gevoelige kwesties, die voorafgaan aan de kabinetsformatie. Na een moeizame formatiestrijd, wordt het kabinet met Victor Marijnen (°Arnhem 21 februari 1917 +Den Haag 5 april 1975) als eerste minister (tot 1965) ingezworen. In 1968 wordt hij burgemeester van 's Gravenhage. Ook dit kabinet kent geen leden van de PvdA.

Grondwetsherzieningen schrappen artikelen over Nieuw Guinea, en vereenvoudigen de regels voor troonopvolging. Nog een gevolg is dat het kiesrecht wordt teruggebracht naar een wettelijk kiesleeftijd van 21 jaar. Het passief kiesrecht voor de Kamers blijft echter op 25 jaar.

De lonen beginnen flink te stijgen in Nederland, ook al zijn deze toenames niet altijf voorzien in de Collectieve Arbeidsovereenkomst van het bedrijf of de sector. Hierdoor verliest Nederland de titel "goedkoopte-eiland".

De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) vervangt vroegere regelingen. De Algemene Bijstandswet vervangt de vroegere Armenwet. Beide wetten worden vanaf nu als een recht beschouwd (en niet meer als gunst).

1963

Duitsland - President Erhard (DBR)

President Ludwig Erhard (°1897 +1977), Duits staatsman. Christen-Democratisch politicus. Hij wordt bondskanselier (tot 1966).

Groot Brittannië - Profumo - Beatles

14 sep: John Dennis Profumo (°30 januari 1915 +Londen 10 maart 2006), minister van Oorlog moet op bevel van de eerste minister Macmillan zijn ambt neerleggen en ontslag nemen. Dit gebeurt op verdenking van spionage via Christine Keeler.

Begin van de Beatlemania.

Indonesië - Nieuw Guinea

1 mei: de soevereniteit van Nieuw Guinea wordt door de Verenigde Naties overgedragen aan Indonesië. Het volgende jaar zullen de diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Nederland worden hersteld.

Israël - Eskjol

Levi Eskjol (°1895 Kiev +1969), staatsman. Hij migreert in 1914 naar Palestina, wordt van 1952 tot 1963 minister van Financiën. In 1963 wordt hij premier (tot 1969).

Sovjet Unie - Teresjova - Rode Telefoonlijn

Valentina Teresjkova is de eerste kosmonaute en tegelijk eerste vrouw in de ruimte.

De "rode telefoonlijn" tussen de USA en de USSR worden in gebruik genomen.

Spanje - Prinses Elena

Koning Juan Carlos en koningin Sofia hebben een dochter: prinses Elena.

Suriname - Verkiezingen

In Suriname wordt een nieuw verkiezingssysteem ingevoerd, met evenredige vertegenwoordiging en een districtenstelsel.

Johan (Jopie) Adolf Pengel (°20 januari 1916 +5 juni 1970) wordt eerste minister.

USA - NASA - Martin Luther King - President Johnson

15 mei: G. Cooper sluit met zijn vlucht het Mercuryproject.

28 aug: Martin Luther King (°1929 Atlanta +1968 Memphis) houdt een beklijvende toespraak ter gelegenheid van de mars naar Washington. De woorden "I have a dream!" waar iedereen gelijke kansen en gelijke rechten heeft, zullen in de geschiedenis blijven nazinderen.

22 nov: president John Fitzgerald Kennedy (°29 mei 1917 Brookline MA +22 nov 1963 Dallas TX), Amerikaans staatsman, wordt rond de middag in de stad Dallas door een sluipschutter vermoord.

Lyndon Baines Johnson (°27 aug 1908 Stonewall TX +22 jan 1973 San Antonio TX) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1969). Hij was vice president van 1961 tot 1963.

Vaticaan - Paulus VI

3 jun: paus Johannes XXIII (°1881 Sotto il Monte +3 jun 1963 Rome) overlijdt.

21 jun: paus Paulus VI wordt verkozen. Hij is eigenlijk Giovanni Battista Montini (°1897 Concesio +1978 Castelgandolfo).

Vietnam - Zerlfverbranding

Vietnamese monniken steken zichzelf in brand, uit protest tegen de bezetting van hun kloosters door de regeringstroepen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Heimolen

27 sep: de vernieuwde Heimolen wordt ingehuldigd. Vanaf 1972 wordt de molen ingericht als museum, en het gebouw wordt geklasseerd bij KB van 16 jun 1978.

Hingene - Notelaer

De familie Camu koopt kasteel de Notelaer en restaureert het gebouw van binnen en van buiten. Het wordt einde van de jaren 1960 een trefpunt voor kunstenaars.

Liezele - Hof Schemelbert

De familie Weymans - Van Herp maken van hof Schemelbert een bejaardenpension, met de naam "Rusthuis Schemelbert".

Ruisbroek

Leonard Bernaerts wordt pastoor van Ruisbroek.

België - Artsenstaking - Lefèvre - Jan Ray

apr: de artsen gaan in staking, en reageren daarmee tegen de voorgenomen maatregelen in de sociale verzekering tegen ziekte en invaliditeit. Ze vrezen voor de oprichting van een Nationale Gezondheidsdienst.

25 jun: regering en artsen ondertekenen een akkoord over de wet voor hervorming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Een conflict dat 165 dagen duurde ging aan dit akkoord vooraf.

Minister Theo Lefèvre (°Gent 17 januari 1914 +Sint-Lambrechts-Woluwe 18 september 1973) maakt het regeringsprogramma voor de uitbreiding van de universiteiten bekend. Komt deze expansie erdoor, dan mogen de universiteiten van Leuven en Brussel ook elders faculteiten oprichten. Dit gebeurt bijna onmiddellijk in Antwerpen en in Mons. Een logisch gevolg is dat de Waalse en de Vlaamse afdelingen van de universiteit van Leuven met mekaar in conflict gaan.

17 sep: Jean Ray (of Jean Raymond Marie De Kremer of John Flanders) (°Gent 8 juli 1887 +Gent 17 september 1964) overlijdt in Gent. Hij werkte mee aan de "Vlaamsche Filmkens" en schreef o.a. "Malpertuis".

Antwerpen - Fortengordel

De 19de eeuwse fortengordel rond Antwerpen wordt afgebroken, en maakt plaats voor de ring rond Antwerpen (tot 1969).

Luxemburg - Groothertog Jan

12 nov: groothertog Jan (°5 jan 1921) wordt staatshoofd van Luxemburg. Hij huwt in 1953 met prinses Josephine Charlotte van België.

Nederland - Prinselijk huwelijk

Er ontstaat verwarring rond de verloving van prinses Irene Emma Elisabeth (°Soestdijk 5 augustus 1939) met Carlos Hugo van Bourbon-Parma (°Parijs 9 april 1930). Hij is de leider van de Spaanse Carlisten.

29 apr: de prinses huwt uiteindelijk in Rome, zonder toestemming gevraagd te hebben aan de Staten Generaal. Dit heeft als gevolg dat ze verzaakt aan haar rechten op de troon.

WWW - ZFW - Slochteren - Geesink

Op voorstel van de commissie Verdam krijgen arbeiders van grote ondernemingen medezeggenschap via de instelling van werknemers-commissarissen, en de uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

Invoering van de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV): hierdoor wordt het risico van onvrijwillige werkloosheid gedekt.

Ook de Ziekenfondswet (ZFW) wordt van kracht: hierdoor heeft men recht op een vergoeding van ziektekosten (dokterskosten, medicijnen, opname in het hospitaal).

De eerste pijplijn naar de aardgasbel van Slochteren wordt in gebruikgenomen, waardoor de exploitatie van aardgas mogelijk wordt.

De anti-REM-wet wordt aangenomen, waardoor reclame kan worden uitgezonden op televisie, vanaf een platform op de Noordzee. Radio Veronica, dat eveneens uitzendt vanop een schip, wordt voorlopig met rust gelaten.

De derde Technische Hogeschool wordt opgericht in Enschede.

Er ontstaat studenteoproer tegen de plannen van minister Bot om het collegeld te verdubbelen.

Anton Geesink (°Utrecht 6 apr 1934), Nederlands judobeoefenaar, wordt olympisch kampioen in alle categorieën. Hij behaalt wereldtitels in 1961, 1964 en 1965.

1964

Duitsland (DDR) - Stoph

Eerste minister Stoph tot 1973.

Griekenland - Constantijn

Koning Constantijn (tot 1967) van Griekenland (°Psychiko - Athene 2 juni1940). Hij huwt in ditzelfde jaar met prinses Anne Marie van Denemarken.

Egypte - Abu Simbel

Met tussenkomst van de UNESCO, begint men in Egypte met de verplaatsing van de rotstempels van Aboe Simbel. Dit is nodig voor de aanleg van de Aswandam op de Nijl.

Groot Brittannië - Edward

10 mar: geboorte van prins Edward Antony Richard Louis Mountbatten-Windsor (°Buckingham Palace Londen 10 maart 1964), zoon van Elizabeth II.

Indië - Nehru - Indira Gandhi

27 mei: premier Jawaharlal Nehru (°Allahabad 14 november 1889 +New Delhi 27 mei 1964) overlijdt. Hij wordt opgevolgd door Sjastri, die in 1966 overlijdt, en opgevolgd wordt door Indira Gandhi als eerste minister.

Saoedi Arabië - Feisal

Koning Feisal (°1906 +25 mar 1975) volgt zijn broer op als koning van Saoedi Arabië. Hij wordt later vermoord.

Sovjet Unie - Brezjnev - Kosygin - Mikojan

Voorzitter Leonid Iljitsj Brezjnev (tot 1964) (°Dneprodzerzjinsk 19 dec 1906 +Moskou 19 nov 1982). Hij is voorvechter van het communisme. Onder zijn bewind valt Rusland Afghanistan binnen. Hij zet Nikita Sergejevitsj Chroestsjov (°Kalinovka 17 apr 1894 +Moskou 11 sep 1971) aan de kant.

Alexej Nikolajevitsh Kosygin (°Sint Petersburg  21 feb 1904 +Moskou 18 dec 1980), Russisch staatsman, wordt eerste minister.

Anastas Mikojan (°1895 +1978), Armeens-Russisch politicus, wordt president van de USSR (tot 1965).

USA - Grondwet - Cassius Clay - Aardbeving Alaska

24ste Amendement garandeert kiesrecht, ook voor diegenen die geen belasting betalen.

25 feb: Cassius Clay (of Mohammed Ali) (°1942 Louisville) verlaagt Sonny Liston in een technische knock-out.

27 mar: grote aardbeving in Alaska: Anchorage, Seward, Valdez en het eiland Kodiak worden zwaar getroffen. Met de aardbeving en de eropvolgende tsunami's verliezen 111 mensen in Alaska het leven.

Zuid-Afrika - Mandela

Nelson Mandela (°1918 Transkei) wordt als leider van het Nationaal Congres veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Zijn commentaar op het apartheidsregime van de Zuid-Afrikaanse regering valt duidelijk niet in de smaak.

Zweden - Nobelprijzen

22 okt: de Academie kent de Nobelprijs voor Literatuur toe aan Jean-Paul Sartre. Hij weigert de prijs in ontvangst te nemen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Albert Goossens (°Blaasveld 24 aug 1917 +Willebroek 5 mar 1979) wordt burgemeester van Blaasveld (tot 1971).

Bornem

René Van Eetvelt (°Bornem 1907) wordt opnieuw burgemeester van Bornem (tot 1970).

Liezele - Hof ter Bollen

Een deel van het park van het Hof ter Bollen wordt verkaveld voor villabouw. De villa met de

 rest van het domein wordt eigendom van de n.v. ASED, die het inricht als woonst voor haar kaderpersoneel.

Puurs - SJABI

Na een conflict met het bisdom, verlaten de Broeders van O.L.Vouw van Lourdes (uit Oostakker) het klooster en de school in Puurs. Onder de naam Sint Jan Berchmansinstituut (SJABI) gaat het onderwijs verder.

Sint Amands

Georges Ceurvelt (°Sint Amands 1923) wordt burgemeester van Sint Amands (tot 1988).

Willebroek - Spoorweg

Afbraak van de spoorlijn naar Londerzeel (de”route”).

Cardijn - IJzertoren - Grondwet - FDF - Koolmijncrisis

26 jan: de CVP en de BSP komen tot een compromis over de derde herziening van de grondwet (ingeleid in 1963). De PVV volgt de discussie vanop een afstand en verwerpt het akkoord.

26 jan: priester Jozef Leo Cardijn (°Schaarbeek 13 november 1882 +Leuven 24 juli 1967) wordt kardinaal benoemd.

11 mei - FDF: het Front Démocratique des Francophones Bruxellois wordt opgericht. Deze vereniging zal zich in 1968 met de Waalse Volksbeweging verenigen.

22 aug: In Diksmuide wordt de nieuwe IJzertoren opengesteld voor het publike.

Minister-president Pierre Harmel (°Ukkel 16 mar 1911) tot 1966. Hij is minister van Onderwijs van 1950 tot 1954.

Er komen nieuwe stakingen tegen de geplande sluiting van de koolmijnen, meer bepaald de mijn van Zwartberg.

Nederland - Regeringscrisis - Provo

26 feb: het kabinet Marijnen valt over het radio- en televisiebeleid. Er ontstaat een meningsverschil over de eisen waaraan een zendgemachtigde organisatie moet voldoen. VVD ziet een louter commerciële exploitatie als enige oplossing, maar de andere

25 mei: "Provo" wordt opgericht. Aanvankelijk bestaat enkel het tijdschrift, maar algauw provoceren een aantal Amsterdamse anarchisten op speelse manier tegen alle vormen van gezag. 2 jaar later zal een lid van Provo er zelfs in slagen om in de Amsterdamse gemeenteraad te zetelen.

1965

Europa - Leemans

Victor Louis Leemans (°Stekene 1901 +Leuven 1971), Vlaams politicus en socioloog, wordt voorzitter van het Europees Parlement in Straatsburg. Van 1927 tot 1934 is hij hoofdredacteur van "Jong Dietschland".

Filippijnen - Marcos

President Ferdinand Emmanuel Edralín Marcos (°Sarrat 11 september 1917 +Honolulu 28 september 1989) regeert (tot 1986) met harde hand, wat uiteraard verzet opwekt. Hij wordt uiteindelijk afgezet.

Oostenrijk - President Jonas

President Jonas (tot 1974).

Rhodesië onafhankelijk

11 nov: Rhodesië (nu: Zimbabwe) roept eenzijdig de onafhankelijkheid van Groot Brittannië uit, onder leiding van Ian Douglas Smith  (°Selukwe 8 april 1919 +Kaapstad 20 november 2007), Rhodesisch politicus. De Britten dreigen onmiddellijk met economische sancties.

Sovjet Unie - Culturele Revolutie

Begin van de culturele revolutie.

Spanje - prinses Cristina

Koning Juan Carlos en koningin Sofia hebben een dochter: prinses Cristina Federica Victoria Antonia de la Santisima Trinidad de Borbón y Grecia (°Madrid 13 juni 1965).

USA - Malcolm X - Laurel - Geminiproject

21 feb: de ex-leider van de Black Muslims, Malcolm X, wordt vermoord in Harlem.

23 feb: Stan Laurel (eigenlijk: Arthur Stanley Jefferson) (°Ulverston GB 16 juni 1890 +Santa Monica CA 23 februari 1965) overlijdt. Hij speelde als duo met Stan Laurel in meer dan 100 films.

23 mar: start van het Geminiproject in het Amerikaanse ruimtevaartprogramma (tot 14 nov 1966). Er worden 10 vluchten uitgevoerd, waarbij tijdens de ruimtewandelingen tal van foto's van de Aarde worden gemaakt. Ook is het de eerste keer dat "koppelingen" in de ruimte gebeuren (bv. met een Agenarakket die eerder in een baan om de Aarde werd gebracht). Het Geminiproject mag worden beschouwd als de voorbereiding voor het Apolloproframma.

Vietnam - Da Nang

De Zuid-Vietnamese regering vraagt de Amerikanen om hulp. 3500 mariniers worden ingezet in Da Nang. Van hieruit beginnen ze met de aanval op Noord Vietnam.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Albert Goossens wordt burgemeester van Blaasveld (tot 1972).

Ruisbroek

Pater Rembertus neemt de dienst van pastoor waar in de St. Carolus-parochie in Ruisbroek. De pastoor is Edgard Ruts.

Willebroek - Brandweer - Deugd en Vlijt

10 jun: de houten Heilig Kruiskerk aan de Ringlaan brandt helemaal uit. Pastoor Frans Verbeeck schat dat meer dan de helft van de inboedel - ondanks de reddingspogingen - vernield is.

De "Vrijwillige Pompiers vzw" bestaan in Willebroek nog steeds. Het bestuur is samengesteld uit erevoorzitter Marcel Lacourt, voorzitter Fl. Amelinckx, ondervoorzitter J. De Nies, secretaris M. Lauwers, penningmeester J. Van Dooren, boetemeester L. Laureys, en bode Frans Stevens. Ook zijn er nog 41 aangesloten leden.

Bij de Koninklijke Katholieke Harmonie Deugd en Vlijt wordt Jacques Van der Veken (ex. Willebroek) de opvolger van Pol Verbeeck, als muziekmeester. Voorzitter Jan De Proft overlijdt, en wordt opgevolgd door Constant Mees (tot 1976) en Cyriel De Borger wordt ondervoorzitter.

België - Van den Boeynants - KUL/ UCL - Europacentrum

13 mei: in een mandement verzetten de bisschoppen zicht tegen de verplaatsing van de Franstalige afdeling van de universiteit van Leuven naar Wallonië. Overal in Vlaanderen is men misnoegd over deze plannen, en er breken stakingen uit (in Leuven).

19 mei: minister-president Paul Van den Boeynants (tot 1968) (°Vorst 22 mei 1919 +Aalst 8 januari 2001). Voorzitter van de PSC van 1979 tot 1981.

In Oostende wordt het Europacentrum geopend. Naast het centrum is er een torengebouw van 103 m, naar een ontwerp van architect L. Sorée.

Spoorwegen

16 okt: laatste stoomtrein die op het traject Mechelen - Sint Niklaas rijdt. Laatste stoomtrein op het traject Antwerpen - Dendermonde.

13 nov: de brug over het Netekanaal op de Boudewijnsnelweg stort in. Gelukkig overleden slechts 2 mensen bij dit onheil.

Nederland - Beatrix x Claus - Kolencrisis - Schmelzer - WAO

10 mar: huwelijk van prinses Beatrix der Nederlanden (°Baarn 31 januari 1938) met Claus Von Amsberg (°Hitzacker 6 september 1926 +Amsterdam 6 oktober 2002) in Amsterdam. N.a.v. het huwelijk ontstaan flinke relletjes, o.a. onder impuls van Provo. Eigenlijk blijft het bijna het hele jaar onrustig in de stad Amsterdam.

15 mar: de Tweede Kamer aanvaardt de plannen van de regering om in Zuid Limburg een omschakeling van mijnbouw op industrie. Minister Den Uyl (PvdA) van Economische Zaken ondervindt problemen om het de Nederlandse territoria van het Continentaal Plat op de Noordzee voor de winning van olie en aardgas aan maatschappijen toe te wijzen. De maatschappijen verwerpen nl. de voorwaarden die de minister stelt.

14-15 jun - Bouwvakkersopstand: in Amsterdam, n.a.v. niet betaalde vakantiebonnen. Het gebouw van De Telegraaf wordt belegerd, en gedeeltelijk vernield. Onderzoek naar de gebeurtenissen gebeurt door de commissie Enschede, met als gevolg het ontslag van burgemeester Van Hall van Amsterdam.

9 okt: de Nieuwe Katechismus wordt gepubiceerd, in opdracht van de Rooms-katholieke bisschoppen.

10 okt: de publicatie "Tien over Rood" van Nieuw Links wil de afschaffing van de monarchie na de dood van koningin Juliana, uittreden uit de NAVO (als Portugal lid blijft), vereffening van de inkomens, erkenning van de Duitse Demokratische republiek en volledige vergoeding van de studiekosten (ook in het voortgezet onderwijs).

14 okt: de nacht van Schmelzer. De KVP brengt het kabinet Cals ten val vanwege een gat in de begroting. Tevens is dit het einde van de eenheid binnen de KVP. Als gevolg wordt het interim-kabinet Zijlstra ingezworen.

De Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) wordt aangenomen; deze wet vervangt de vroegere invaliditeits- en ongevallenwet. Ook de Algemene Wet Zware Geneeskundige Risico's wordt gestemd, en is een verplichte algemene volksverzekering om tegemoet te komen aan de kosten van behandeling, verpleging en verzorging in het hospitaal.

Binnen de Boerenpartij ontstaan moeilijkheden over het oorlogsverleden van een aantal partijleden (o.a. ir. Adams). Als gevolg van de problemen, scheiden de groepen Voogd en Stam zich af van de partij.

1966

China - Revolutie

Mao Zedong (°Shaoshan 26 dec 1893 +Peking 9 sep 1976) organiseert een "Grote Proletarische Culturele Revolutie". In deze tijd worden vooral westerse invloeden op de kunst en de literatuur fel onderdrukt. Op politiek en sociaal vlak breekt eerder de anarchie los.

Duitsland BRD - President Kiesinger

President Kurt Georg Kiesinger (°Ebingen / Albstadt 6 april 1904 +Tübingen 9 maart 1988), Duits christen-democratisch politicus, wordt bondskanselier (BRD – tot 1969).

Indië - Gandhi

Indira Gandhi (°Allahabad 19 november 1917 +New Delhi 31 oktober 1984), wordt eerste minister (tot 1977).

Sovjet Unie - Loena

feb: Loena 9 maakt een zachte landing op de maan.

USA - NASA - Apollo

Het Lunar Orbiterprogramma gaat van start. Onbemande ruimtecapsules worden om een baan rond de maan gebracht ter voorbereiding van het Apolloproject (tot 1967).

Zuid-Afrika - Fouché

Jacobus Johannes Fouché wordt minister van Landbouw (tot 1968).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Teirlinck - Hasselt - Inno - Sidmar - Kuypers

4 feb: Herman Teirlinck (°Sint-Jans-Molenbeek 24 februari 1879 +Lot 4 februari 1967) overlijdt. Hij stichtte in 1946 het Nationaal Toneel van België, dat in 1967 werd omgenoemd als Hoger Instituut voor Dramatische Kunst - Studio Herman Teirlinck.

23 mar: het bisdom Hasselt wordt ingesteld. Met de oprichting wordt ingestemd door de regering.

22 mei: het grootwarenhuis Inno in de Brusselse Nieuwstraat staat in brand. Het gebouw wordt helemaal verwoest en er zijn 357 doden.

25 jun: een orkaan komt van Frankrijk over België en richt veel schade aan. In Oostmalle wordt de kerk zwaar beschadigd en de kerktoren wordt helemaal weggeblazen.

5 nov: in Vlaanderen komen er andermaal grote betogingen. Ook de artsen staken nog maar eens tegen de nieuwe regeling van ziekte en invaliditeit.

Minister Van den Boeynants laat weten dat de regering bezuiniging. Het Wetboek wordt gepubliceerd en in gedrukte vorm beschikbaar gesteld. Daarmee vervangt het burgerlijk wetboek de originele Code Napoléon van 1806.

Hoogovenbedrijf Sidmar vestigt zich in de kanaalzone ten noorden van Gent.

Julien Kuypers (°Pepingen 1892 +Brussel 1967), Vlaams schrijver en ambtenaar, heeft de leiding van het "Nieuw Vlaams Tijdschrift". Hij is tevens secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs.

NATO - AFCENT

Het hoofdkwartier van de NATO wordt in België gevestigd: in Evere en in Casteau.

In Nederland wordt AFCENT gevestigd.

Nederland - Omroepwet - Willem-Alexander - Margriet - Verkiezingen

14 jan: de nieuwe omroepwet wordt aangenomen, waardoor nieuwe zendgemachtigden op het toneel kunnen verschijnen. De wet gaat 2 jaar later volledig van kracht.

15 feb - 2de Kamerverkiezingen: KVP en PvdA lijden zware verliezen. Nieuwkomer D66 doet het dan weer onverwacht goed en behaalt 7 zetels. Ze worden aangevoerd door Hans Van Mierlo (°Breda 18 augustus 1931) en Gruyters.

juli: de groep Provo houdt op te bestaan. Ze heffen zichzelf op.

27 apr: prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand (°Utrecht 27 april 1967) wordt geboren.

Prinses Margriet der Nederlanden (°Ottawa 19 jan 1943) huwt met Pieter van Vollenhoven (°Schiedam 30 april 1939).

Petrus De Jong (°Apeldoorn 3 april 1915), Nederlands staatsman. Hij is minister van Defensie (1963 - 1967) en minister president (1967 - 1971) van een rechts kabinet.

De Ziektewet wordt herzien, en dekt vanaf nu ook het risico van inkomensderving vanwege arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte.

1967

Biafra onafhankelijk

30 mei: in zuidoost Nigeria wordt de onafhankelijke staat Biafra uitgeroepen. Een jarenlange strijd zal grote hongersnood als gevolg hebben.

Bolivië - Che Guevara

Ernesto Geuvara de la Serna (°1928 Argentinië +1967 Bolivië), beter bekend als Che Guevara. Een Zuid Amerikaans revolutionair leider. In 1959 is hij luitenant van Fidel Castro, en vanaf 1966 is hij guerillaleider in Bolivië. Hier wordt hij neergeschoten.

Denemarken

Margarethe II van Denemarken huwt met de Franse graaf Henri de Laborde de Monpezat.

Egypte -

Zesdaagse Oorlog

5 tot 10 jun: Egypte valt Israël binnen. Het houdt de Gazastrook bezet. Israël wint echter de strijd, en bezet het gebied vanaf dan. Tot 1979 wordt ook het schiereiland van de Sinaï bezet.

De Golanhoogte in het zuidwesten van Syrië wordt dan weer bezet gehouden door Israël. Palestijnen slaan andermaal op de vlucht. Israël "herenigt" de twee delen van Jeruzalem, wat echter  niet door de Verenigde Naties wordt erkend.

Europa - Europese Commissie

1 jul: drie Europese Gemeenschappen (EEG, EGKS en Euratom) worden samengevoegd, en worden vanaf nu door één Europese Commissie beheerd. Oorspronkelijk zijn er 6 leden: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië.

Griekenland - Militaire putsch

Koning Constantijn vlucht naar Rome, na een militaire staatsgreep.

Suriname - Brits Guyana

Er ontstaat een grensincident tussen Suriname en het vroegere Brits Guyana. Premier Pengel dreigt ermee militaire hulp te vragen in Nederland.

Wereldbank - Mac Namara

Robert Mac Namara (°1916) wordt voorzitter van de Wereldbank. Hij was staatssecretaris van Defensie in de Verenigde Staten van 1961 tot 1967.

Zuid-Afrika - Barnard

3 dec: eerste harttransplantatie door dr. Christian Neethling Barnard (°8 nov 1922 Beaufort Wes +2 sep 2001 Cyprus) op Louis Washkansky. Deze overlijdt echter 18 dagen later ten gevolge van een longontsteking.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Polderbestuur

Walter Leyers volgt zijn vader op als secretaris van het polderbestuur.

Blaasveld

Albert Goossens wordt ook voorzitter van de Koninklijke Fanfare de Vrienden van 't Recht (tot 1971).

Bornem - de Marnix

Adrien de Marnix overlijdt kinderloos. Doordat barones Jacquelin de Rosée van haar rechten op de erfenis afziet ten voordele van Adrien, komen de bezittingen in handen van de huidige John de Marnix, neef van Adrien. Hij wordt de 14de graaf van Bornem.

Oppuurs

Alfons Pauwels (°Oppuurs 1924) wordt burgemeester van Oppuurs (tot 1976).

Sint Amands

Leo De Block (°Merchtem 1937) volgt zijn voorganger op in notariaat Vertongen in Sint Amands (tot 1997).

Willebroek - Gränges Graver - Brandweer

Graver n.v. ("den IJzeren") en het Zweedse "Gränges" gaan voortaan als één bedrijf werken onder de naam "Gränges - Graver NV".

25-27 mei: het nationaal congres van de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie (KBBF) wordt in Willebroek gehouden.

De Willebroekse Brandweer telt de volgende samenstelling:

- officieren: commandant ir. Georges Peeters, luitenant Alfred Goossens, onderluitenant W. Stevens, luitenant-geneesheer L. Cools, secretaris Albert De Nies

- onderofficieren: 1ste sergeant F. De Boeck, sergeant-foerier K. Reyntiens, de sergeanten L. De Boelpaep, E. Flies en R. Van der Velden.

Zemst - Zeekanaal sluis

In Zemst begint men te bouwen aan de nieuwe sluis. Deze sluis zal met een verval van 9 meter, de sluizen van Willebroek en van Kapellen-op-den-Bos overbodig maken. De werken zijn klaar in juni 1973.

België - KUL / UCL - Van den Boeynants - Eyskens

jan: aan de universiteit van Leuven wordt de breuk tussen de Vlaamse en de Waalse vleugel nu duidelijk. Het autoritaire standpunt van de bisschoppen is meebepalend in deze kwestie. De beslissing wordt genomen om de Franse afdeling van de universiteit naar een plaats in het andere taalgebied te verplaatse: Louvain-la-Neuve.

De regering Van den Boeynants stelt voor om België te decentraliseren, om de taalproblemen te kunnen oplossen.

21 feb: de toepassing van de taalwetten in het hoger onderwijs leidt tot een regeringscrisis. de regering Van den Boeynants wordt ontbonden.

17 jun: Gaston Eyskens (°Lier 1 apr 1905 +Leuven 3 jan 1988) wordt eerste minister (tot 1972).

Nederland - Boerenpartij - PPR - Johan Friso - CDA - IJtunnel

In de Boerenpartij is er andermaal een scheuring: de groep Harmsen vormt in de Tweede Kamer een aparte fractie, die nog later Binding Rechts zal worden genoemd.

mar: oprichting van de Politieke Partij Radicalen (PPR). Deze ontstaat doordat een aantal leden uit de linkervleugel van de KVP de partij verlaten.

25 sep: geboorte van Johan Friso Bernhard Christiaan David (°Utrecht 25 september 1968), zoon van koningin Beatrix en prins Claus.

nov: het Democratisch Appèl wordt opgericht. Ze reageren tegen de toenemende invloed van Nieuw-Links in de PvdA.

De defensie-uitgaven worden verhoogd (met 225 miljoen gulden) als gevolg van de Russische inval in Tsjechoslowakije.

Het plan Maris wordt op protest ontvangen - studenten beginnen met monsterdiscussies en demonstraties; ze bezetten een aantal openbare instellingen.

Opening van de 1040 m lange IJ-tunnel onder het IJ in Amsterdam.

1968

Denemarken - Frederik

26 mei: geboorte van kroonprins Frederik André Henrik Christian (°Kopenhagen 26 mei 1968) van Denemarken.

Frankrijk - Studentenopstand

mei: de studentenopstand in Parijs groeit uit tot een algemene staking.

De Gaulle moet aftreden vanwege een financiële crisis.

Egypte - Aboe Simbel

22 sep: de tempel van Aboe Simbel wordt door president Nasser van Egypte opnieuw open verklaard. De tempel van Ramses II werd in een periode van 4 jaar verplaatst, om de bouw van de Assoeandam mogelijk te maken.

Europa - Douane-Unie

1 jan: binnen de EEG wordt een douane-unie gerealiseerd.

Protestmarsen tegen de oorlog in Vietnam.

Griekenland- Onassis

19 okt: Jacqueline Bouvier Kennedy (°East Hampton 28 juli 1929 +New York 19 mei 1994) treedt in het huwelijk met de Griekse scheepsmagnaat Aristoteles Onassis (°Smyrna 15 januari 1906 +Neuilly-sur-Seine 15 maart 1975).

Indonesië - Soeharta

Soeharto (°Kemusuk 8 juni 1921 +Jakarta 27 januari 2008) wordt de nieuwe president van Indonesië, en volgt daarmee Soekarno op.

Sovjet Unie - Praagse Lente - Loena

Sovjet-troepen slaan de Praagse Lente-opstanden neer.

Loena 16 keert terug na een landing op de maan, met stalen van de maanbodem.

Spanje - prins Felipe

30 jan: koning Juan Carlos en koningin Sofia hebben een zoon: prins Felipe Juan Pablo Alfonso y Todos los Santos (°Madrid 30 jan 1968). Hij werd gedoopt op 8 februari.

Tsjechoslovakije - Dubček

21 aug: legers uit de Sovjetunie, Polen, Oost-Duitsland, Hongarije en Bulgarije bezetten Praag en Tsjechoslovakije, dat een liberaliseringspolitiek voert. Dit is een gevolg van de democratische, liberale hervormingen die Alexander Dubček (°Uhrovec 27 nov 1921 +Praag 8 nov 1992) tijdens de "Praagse Lente" doorvoert. Gevolg van de bezetting door de troepen van het Warschaupact is een verscherping van de censuur.

UNO - Non-Proliferatieverdrag

De Verenigde Naties slagen erin het non-proliferatieverdrag te laten tekenen, waarmee men de verspreiding van kernwapens wil tegengaan.

USA - King - Kennedy - Grondwet - Alaska

4 apr: moordaanslag in Memphis op Martin Luther King (°Atlanta GE 15 jan 1929 +Memphis TN 4 apr 1968), strijder voor burgerrechten van de Amerikaanse negers en tégen de rassenscheiding. Er breekt oproer uit.

6 jun: moordaanslag op Robert Kennedy (°Brookline MA 20 november 1925 +Los Angeles CA 6 juni 1968) in Los Angeles tijdens de voorverkiezingen voor het presidentschap.

25ste Amendement waarbij gesteld wordt dat de vice-president de zittende president opvolgt bij zijn overlijden of aftreden.

In Prudhoe Bay, in Noord Alaska, wordt olie en aardgas gevonden. Als gevolg hiervan stelt president Nixon de milieuwetten buiten werking, zogezegd om de nationale veiligheid te waarborgen.

Vaticaan - Encycliek Humanae Vitae

Pauselijke Encycliek "Humanae Vitae" van paus Paulus VI, over de geboortenregeling en het huwelijksleven.

Zuid-Afrika - President Fouché - Barnard

Jacobus Johannes Fouché wordt president (tot 1975).

2 jan: tweede succesvolle harttransplantatie door dr. Christian Neethling Barnard (°Beaufort Wes 8 nov 1922 +Cyprus 2 sep 2001) op Philip Blaiberg. Deze leeft nog 18 maanden met het donorhart.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Vliet en Zielbeek

11 dec: oprichting van het polderbestuur "Vliet en Zielbeek". Hierdoor worden een aantal polders uit de Vlietvallei samengevoegd, die over de grootste oppervlakte van Klein-Brabant liggen, ten westen van het kanaal tot aan de Schelde.

Breendonk

Frans Goossens (°Breendonk 1923) wordt burgemeester van Breendonk (tot 1976).

Liezele

Urbain De Smet (°Hingene 1932) wordt gemeentesecretaris van Liezele (tot 1976).

Puurs

Henri Cools (°Leuven) wordt vrederechter in het kanton Puurs (tot 1970). Gustaaf Van Zaelen (°Liezele) wordt griffier van het kanton (tot 1970).

Ruisbroek

Walter Leyers (°Mechelen 1934) wordt gemeentesecretaris van Ruisbroek (tot 1976).

Willebroek - RITO

Nacht 13-14 nov: een deel van de lokalen van het Rijkstechnisch Instituut (RITO) gaat in de vlammen op.

België - Kennedytunnel - Gerlo - Schoolwet

31 mei: de Kennedytunnel ten zuiden van Antwerpen wordt officiëel geopend.

Aloïs Gerlo (°29 januari 1915 +3 september 1998), hoogleraar in Brussel en in Gent en kenner van humanisme en renaissance, wordt de eerste rector van de Vlaamse Universiteit van Brussel (tot 1974). Hij is ook voorzitter van het Vermeylenfonds (van 1966 tot 1980).

Per wettelijke regeling wordt eindelijk de discriminatie v.w.b. de schoolplicht tussen ouders met vast en wisselend adres bijgestuurd. Vanaf nu moeten alle kinderen minstens 8 jaar school lopen.

België - Nederland - BTW

26 jun: de BTW wordt ingevoerd als nieuw stelsel van omzetbelastingen, en is een opvolging van de regels die de EEG voorschrijft. Als gevolg gaan de prijzen van goederen en diensten de hoogte in.

Nederland - Lauwerszee - Loonwet - Dolle Mina's - Prins Constantijn

jan: zitting van het Nederlands Pastoraal Concilie. Hier proberen zowel geestelijken als leken samen een nieuw beleid te bepalen.

Invoering van de BTW (Belasting op de Toegevoegde Waarde). Dit heeft een prijsstijging als gevolg voor de meeste producten.

mei: de Lauwerszee wordt afgesloten doordat het laatste dijkgat wordt gesloten.

11 mei: de Tilburgse Hogeschool, het Maagdenhuis en het Administratief Centrum van de Amsterdamse gemeentuniversiteit worden bezet. Met deze acties hoopt men op een democratisering van het Hoger Onderwijs.

okt: de Tweede Kamer aanvaardt de "Loonwet" (minister Rooivink). Toch heeft de vakbeweging bezwaar tegen artikel 8 van deze wet. Het artikel laat nl. toe dat de minister afzonderlijke CAOs onverbindend kan verklaren, als het algemeen sociaal-economisch stelsel dat vereist. De NVV en de NKV stappen uit het centraal loonpolitiek-overleg.

De “Dolle Mina’s” – genoemd naar Wilhemina Drucker (°Amsterdam 30 september 1847 +Amsterdam 5 december 1925), een Nederlandse feministe), strijden voor de volledige gelijkrechtigheid van mannen en vrouwen.

11 okt: geboorte van Constantijn Christof Frederik Aschwin (°Utrecht 11 oktober 1969), zoon van koningin Beatrix en prins Claus.

1969

China - Lin Piao

Lioe Sjau-Tji (°1898 +1969), Chinees staatsman, afgezet in 1968, sterft in de gevangenis.

Lin Piao (°1908 +1971), Chinees staatsman en veldheer, wordt aangeduid als de opvolger van Mao. Hij is sinds 1959 minister van Defensie.

Duitsland - President Brandt

President / bondskanselier Willy Brandt (BRD – tot 1974) (°Lübeck 18 december 1913 +Unkel 8 oktober 1992).

Europa - EU

Er wordt een conferentie van staatshoofden en regeringshoofden gehouden binnen de EEG (in Den Haag). Onderwerpen op de agenda zijn toekomstige stappen naar de verdere realisatie van de Europese Economische Unie.

Frankrijk - President Pompidou - Concorde

President Pompidou (°Monboudif - Cantal 5 juli 1911 +Parijs 2 april 1974) regeert het land (tot 1974).

28 feb: de Concorde doet zijn eerste testvlucht. Van het supersonische vliegtuig wordt verwacht dat het op 03:25 hr van Parijs naar New York zal vliegen.

Ierland - IRA

De IRA splitst op in de "traditionals" en de "provisionals" (de stadsguerilla).

Israël - Meïr

Golda Meïr (°Kiev 3 mei 1898 +Jeruzalem 8 december 1978), wordt Eerste Minister van Israël (tot 1974).

Suriname - Nederlandse Antillen

In de olieraffinaderij van Willemstad breekt een staking uit - er wordt geplunderd en brand gesticht. De Antilliaanse regering verzoekt het Nederlandse leger om hulp.

In Suriname breken dan weer stakingen uit van het onderwijzend personeel. Zij uiten hun ongenoegen over het beleid van eerste minister Pengel.

USA - President Nixon - Armstrong & Aldrin - Woodstock - Henson

Richard Milhous Nixon (°Yorba Linda CA 9 jan 1913 +New York City 22 apr 1994) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1974).

21 jul: eerste mensen op de maan met Apollo 11 – Neil Alden Armstrong (°Wapakoneta OH 5 augustus 1930) en Edwin "Buzz" Eugen Aldrin (°Montclair NJ 20 jan 1930). Ze landen met hun maansloep "the Eagle" in de Zee der Stilte, en zetten om 3 hr 56 GMT als eerste mensen voet op de maan. Astronaut Mike Collins (°Rome 31 oktober 1930) blijft als piloot aan boord van het moederschip. De astronauten brengen 31,5 kg maanstenen mee.

aug: driedaags muziekfestival van Woodstock. ±450.000 mensen wonen de optredens bij.

Jim (James Maury) Henson  (°Greenville 24 september 1936 +New York 16 mei 1990), Amerikaans poppenspeler. Hij ontwerpt de poppen voor de TV-series "The Muppets" en "Sesame Street" (1969).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hingene - Notelaer - Gentils

Vic Gentils neemt zijn intrek in de Notelaer. Hij maakt o.a. het ijzeren toegangshek van het domein.

Willebroek

Henri Cools (°Leuven) wordt vrederechter in het kanton Willebroek. Gustaaf Van Zaelen (°Liezele) wordt griffier van het kanton (tot 1988).

4 mar: oprichting van de "Vereniging Vriendenkring Brandweervrouwen" in café "De Vlierboom" in de Van Landeghemstraat.

België - Eyskens - Grondwetsherziening - Kolencrisis - Postcodes

feb: de regering Eyskens komt met het kabinet overeen over de communautaire geschillen. Voorstellen om verder te decentraliseren worden aan de Kamer voorgelegd.

Vlaamse en Waalse culturele autonomie.

24 dec: de grondswetherziening wordt voltooid, waarmee het 140-jarige België kan overgaan van een eenheidsstaat in een communautaire staat. In de grondwet worden:

- 4 taalgebieden erkend: Nederlands, Frans, Duits en het tweetalige Brussel.

- 3 economische gewesten bepaald: Vlaanderen, Wallonië en Brabant.

- 2 cultuurraden voorzien, die er moeten voor zorgen dat de culturere autonomie gehandhaafd blijft.

Dit is het begin van hervormingen die tientallen jaren zullen duren.

In Waterschei gaan de werknemers van de mijn in staking tegen de sluiting van hun (onrendabele) mijn.

Invoering van de postcodes in België.

Nederland - Concilie - Verkiezingen - Havenstaking - WUB- Loonmatiging - Simonis - AWBZ

jan: er is een nieuwe zitting van het Pastoraal Concilie, waar de bisschoppen worden uitgenodigd om celibaat en priesterschap te ontkoppelen.

mar: verkiezing van de Provinciale Staten, waar enkele stembusakkoorden tot stand komen. Er is geen opkomstplicht meer en slechts 69 % van de kiezers komt opdagen.

aug-sep: havenstaking in Rotterdam als reactie tegen het optreden van een aantal koppelbazen. Zij leveren werkkrachten tegen een veel hogere vergoeding dan in de CAO overeengekomen. De vakbonden scharen zich achter de eis om een loonsverbetering van 25 gulden per week door te voeren. De extremistische groeperingen en het Comité Arbeidersmacht eisen een verbetering van 75 gulden per week.

Midden sep: het werk wordt hervat als de werkgevers toestemmen in tegemoetkomingen (Werklpan 1970). De Stichting van de Arbeid sluit een akkoord voor een loonsverbetering van 400 gulden per jaar, voor de bedrijven die een groot verschil tussen de "geleende" en de "vaste" werknemers zien (d.w.z. de koppelbazen).

sep: de Tweede Kamer aanvaardt de WUB (wet Universitaire Bestuurshervorming) van minister Veringa. De universiteiten zijn het met deze wet niet eens, en laten die ook merken.

9 dec: de regering vaardigt een loonmatigingsbesluit uit. Dit is in strijd met het loonakkoord van de Stichting van de Arbeid. Alle lonen worden bevroren op het niveau van 10 december 1970. De vakcentrales reageren hierop met een werkonderbreking van 1 uur op 15 december.

29 dec: Dr. Simonis wordt benoemd tot bisschop van Rotterdam, en heeft de naam conservatief te zijn. Eigenlijk komt zijn naam niet voor op de lijst die naar Rome werd gezonden.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt ingevoerd. Hiermee zorgt men voor een vergoeding van de bijzondere ziektekosten.

1970

Cambodja - Rode Khmer

Communistische troepen in Cambodja, de Rode Khmer, veroveren het land (tot 1975), onder leiding van Pol Pot. Ze vestigen er de Socialistische Republiek van Democratisch Cambodja.

9 mei: troepen van de USA bombarderen Cambodja.

Egypte - al-Sadat

President Djamal'Abd al-Nasser (°Alexandrië 15 jan 1918 +Caïro 28 sep 1970) wordt na zijn overlijden opgevolgd door president Mohamed Anwar al-Sadat (°Mayt Abu al-Kawm 26 dec 1918 +Caïro 6 okt 1981).

Frankrijk - De Gaulle

9 nov: oud-president Charles de Gaulle (°Rijsel 22 november 1890 +Colombey-les-Deux-Églises 9 november 1970) overlijdt.

Groot Brittannië - Heath - Hendrix

Edward Heath (°1916), Engels staatsman, wordt eerste minister (tot 1974). Hij was minister van Handel en Industrie (1963-1964) en leider van de Conservatieve Partij (1965-1975).

18 sep: Jimi Hendrix (°Seattle 27 november 1942 +Londen 18 september 1970) sterft doordat hij een overdosis slaapmiddelen heeft ingenomen.

President Kreisky

Bruno Kreisky (°1911 +1990), Oostenrijks staatsman wordt Bondskanselier (tot 1983).

Palestina - Jordanië

12 sep: het volksfront voor de bevrijding van Palestina (PLO) blaast 3 passagiersvliegtuigen op in de woestijn, nadat de passagiers uit het toestel werden gehaald en naar Amman werden gebracht. Daarop verdrijft het leger van koning Hoesseinibn Talal (°Amman 14 nov 1935 +Amman 7 feb 1999) van Jordanië de gewapende leden van de PLO (Palestinian Liberation Organisation) uit het land.

Sovjet Unie - Loena

17 nov: Loena 17 maakt een zachte maanlanding en zet een automatisch voertuig uit: de Loenachod.

Suriname - Pengel

Eerste minister Pengel biedt het ontslag van de regering aan. De Hindoestaans-Creoolse coalitie brokkelt af, en daardoor verliest het beleid van Pengel meer en meer macht.

5 jun: Johan (Jopie) Adolf Pengel (°20 januari 1916 +5 juni 1970) overlijdt.

najaar: de Hindoestaanse VHP behaalt een grote overwinning met de verkiezingen. De Nationale Partij Suriname (NSP) verliest.

Het kabinet van Jules Sedney (°Paramaribo 28 september 1922) wordt gevormd.

USA - Jumbojet - Apollo 13

Eerste Jumbojet / Boeing 747 wordt in gebruik genomen.

Crisis met Apollo 13 in de ruimte.

Wereld - Greenpeace

Ontstaan van de milieuvereniging Greenpeace. Vanaf 1979 zijn ze wereldwijd georganiseerd. Ze vestigen de aandacht op risico's voor de natuur en bedreigingen voor de mens.

Laatste wijziging 28-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl