-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991

 

1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld - Kasteel Bel Air - Kasteel den Berg

Verbouwingen aan de kerk van Blaasveld, door aannemer J. Minne (uit Schaarbeek).

Verkoop van kasteel "Bel Air" door de verwanten de Wargny aan de brouwersfamilie Van den Bogaert (brouwerij Ardor).

Kasteel "Den Berg" wordt door Ludovic Lefebvre heropgebouwd in vlaamse renaissancestijl.

Boom

Als gevolg van de verkiezingen van 24 maart wordt dr. Arthur Van Reeth burgemeester. Hij neemt echter ontslag en wordt door schepene Hubert Mampaey opgevolgd als dienstdoende burgervader. Op 25 nov legt Louis Lamot de eed af als nieuwe burgemeester.

Breendonk

Albert Moorgat (°Breendonk 1890) wordt burgemeester van Breendonk (tot 1944).

Hingene

Juliaan Thielemans (°Hingene 1866) wordt burgemeester van Hingene (tot 1929).

Liezele

J.O. Van Assche (°Liezele 1874 +1935) wordt burgemeester van Liezele (tot 1935).

Jan De Keersmaecker bouwt een nieuwe watermolen op de Molenbeek, op de plaats waar de vorige Schemelbertmolen stond.

Lippelo - de Beughem

Marie Thérèse de Beughem trouwt met Antoine de Pierrefeu.

Mechelen

14 sep: de overblijfselen van de romp van de stenen Nieuwe Schorsmolen of de Molen van Meeusen worden gekocht door de kooplui Crol - Dehornois en Isidoor Derkinderen - Steffens.

Niel - Koekoeksmolen

Jules De Breucker - De Smedt verkoopt de Koekoeksmolen aan Jan Van Noten - Cammers, landbouwer in Reet.

Oppuurs - Telefoon & Telegraaf

Robert Van Eetvelt (°Oppuurs 1892) wordt burgemeester van Oppuurs (tot 1927).

Het eerste telefoon & telegraafkantoor wordt in gebruik genomen in het station van Oppuurs.

Puurs - Hof van Coolhem

August Loncin (°Haacht 1876) volgt zijn voorganger op in het notariaat Van Cantelbeeck (tot 1938).

Ludo Scheid, een reder uit Antwerpen, koopt kasteel Coolhem. De voorste hoeve is intussen verbouwd tot herenhuis, met een aangebouwde veranda.

Ruisbroek

Frans Van Bosch (°Ruisbroek 1865) wordt burgemeester van Ruisbroek (tot 1938).

Weert

Hendrik Ysewijn (°Weert 1878) wordt burgemeester van Weert (tot 1944). Celestin Van Eetvelt (°1891 Oppuurs) wordt gemeentesecretaris (tot 1941).

Willebroek - Hoeve de Vleug

30 jun: August Van Landeghem wordt dienstdoende burgemeester. Op 6 september van hetzelfde jaar wordt hij bij koninklijk besluit bekrachtigd als burgemeester, tot bij zijn dood op 8 januari 1928.

Emiel Philip Van den Brande (°Willebroek 1893 +Willebroek 1953) en zijn vrouw Maria Josephina Caluwaerts (°Ruisbroek 1888 +Blaasveld 1972) nemen de pacht over van hoeve de Vleug, van Emiel zijn vader (tot 1945). Ze hebben samen 2 kinderen.

24 jul: in Klein-Willebroek wordt het nieuwe sas plechtig ingehuldigd, nadat de muren van de vorige sluis in 1919 waren ingestort. Voor de gelegenheid worden "Grootsche Venetiaanse Feesten" georganiseerd.

België - Schoolwet - Zeekanaal - Van Cauwelaert - Van de Kerckhove

24 mei: het recht op arbeid wordt vastgelegd. Ook worden alle strafbepalingen tegen staken (op het werk) afgeschaft. Een werknemer kan niet worden verplicht om te staken of lid te worden van een werknemersorganisatie.

Het jaarlijks bedrag van het ouderdomspensioen wordt verhoogd, en de ouderdomsverzekering wordt verplicht.

14 jun: de 8-urige werkdag en de 48-urige werkweek worden ingevoerd.

31 jul: invoering van de Bestuurstaalwet - hierdoor wordt de vervlaamsing van het stadsbestuur van Antwerpen mogelijk gemaakt. Brussel kent dan weer het principe van de vrije keuze.

15 okt: er volgt een grondwetsherziening, waardoor het kiesstelsel dat in 1919 succesvol werd toegepast, nu wordt geratificeerd. De senatoren zullen echter rechtstreeks worden verkozen , alsook de provinciale senatoren en de gecoöpteerde senatoren. Dit gebeurt met goedkeuring van katholieken en socialisten.

18 okt: artikel 3 van de schoolwet bepaalt dat "gezinshoofden zonder vaste woonplaats zich van de verplichtingen moeten kwijten die hun door de schoolwet worden opgelegd".

12 nov: koning Albert en koningin Elisabeth huldigen plechtig het vernieuwde zeekanaal Rupel - Brussel in.

De Belgische Katholieke Unie wordt opgericht, en is gesteund op de afdelingen: vrije beroepen, middenstand, arbeiders en boeren.

Frans Van Cauwelaert (°OLV Lombeek 10 jan 1880 +Antwerpen 17 mei 1961), burgemeester (tot 1932).

Remy Corneel Van de Kerckhove (°Mechelen 25 sep 1921 +Duffel 2 jan 1958), Vlaams dichter. Hij tracht experimentele beeldpoëziete verenigen met de algemeen-menselijke en morele taak van de poëzie ("Gedichten").

België - Leuven

De Universiteitsbibliotheek van Leuven wordt gebouwd (tot 1928), en is een ontwerp van de Amerikaanse architecten Whitney Warren en Charles D. Wetmore.

België - Luxemburg

25 jul: de Belgische-Luxemburgse Economische Unie wordt in Brussel opgericht. Hierdoor worden de douanerechten en tariefmuren tussen beide landen afgeschaft.

Nederland - Economische crisis - Hermans - Van Karnebeek

21 apr: de Unie-Liberalen, de Vrije Liberalen en de Economische Bond (o.l.v. mr. Treub) richten de Vrijheidsbond op.

27 apr: in Amsterdam worden twee volkstypes - Zuurbier en Hadjememaar - verkozen in de gemeenteraad. Op deze manier willen tal van mensen protesteren tegen algemeen kiesrecht, evenredige vertegenwoordiging en parlementaire democratie. Dit gebeurt vooral onder invloed avn de anarchist Rijnders en de fascist Erich Wichman (°Utrecht 11 augustus 1890 +Amsterdam 1 januari 1929).

Door de economische crisis wordt de regering gedwongen om minder prettige maatregelen op te leggen (tot 1924). Met bezuinigingen probeert minister Colijn de crisis in te perken. Door deze bezuinigingen worden een aantal van de pas ingevoerde sociale wetten "aangepast".

Door de grote werkloosheid, zijn de uitkeringskassen leeg, en minister Aalberse kan en mag maar in beperkte mate helpen. Uit deze maatregelen ontstaat later (1929) de steunregeling.

Willem Frederik Hermans (°Amsterdam 1 september 1921 +Utrecht 27 april 1995), Nederlands schrijver van poëzie en romans. Bekend zijn o.a. "De donkere kamer van Damocles" en "Nooit meer slapen".

Jonkheer Herman Adriaan Van Karnebeek (°Den Haag 21 augustus 1874 +Den Haag 29 maart 1942), is voorzitter van de 2de Volkenbondsvergadering.

1921

Canada - Banting - Best - Insuline

Sir Frederick Grant Banting (°Alliston ON 14 nov 1891 +Musgrave Harbour NFL 12 feb 1941), Canadees fysioloog en farmacoloog, en Charles Herbert Best (°1899 +1978), Canadees fysioloog, isoleren insuline uit de alvleesklier, een geneesmiddel dat wordt toegepast bij suikerziekte.

China - Communistische Partij

Mao Tse-Toeng (°1893 +1976) is medestichter van de Chinese communistische partij.

Groot Brittannië - Filips

Prins Philip Mountbatten van Groot Brittannië (°Korfoe 10 juni 1921), van het geslacht Mountbatten, hertog van Edinburgh. Voorheen was hij prins Filips van Griekenland.

Ierland - Ierse Vrijstaat - French

6 dec: de Ierse Vrijstaat wordt opgericht, nadat de Britse regeringsleiders hebben onderhandeld met Sinn Féin. De nieuwe staat beslaat het zuidelijke deel van het Ierse eiland - het noordelijke deel blijft bij het Verenigd Koninkrijk.

Sir John French (°1852 +1925), Engels veldmaarschalk, is gouverneur-generaal van Ierland.

Irak - Faisal I

Koning Faisal I van Irak (°Taif 20 mei 1883 +Bern 8 september 1933) regeert (tot 1933), als eerste koning van Irak, het vroegere Mesopotamië.

Iran - Onafhankelijk

Iran wordt onafhankelijk. Voordien was dit gebied eigenlijk het oude Perzië.

Italië - Gramsci - Masina

Antonio Gramsci (°1891 +1937), een politiek leider, sticht samen met Togliatti de Italiaanse Communistische Partij. In 1927 komt hij in de gevangenis.

Giuelietta Masina (°1921), Italiaanse filmactrice. Ze vertolkt hoofdrollen, o.a. in "La Strada" en "Giulietta degli spiriti". Ze is de vrouw van Federico Fellini.

Liechtenstein - Zwitserland

Het Vorstendom Liechtenstein vormt een tolunie met Zwitserland.

Oostenrijk

Keizer Karel van Oostenrijk probeert dit jaar 2 maal en tevergeefs de Hongaarse troon terug te winnen.

Sovjet Unie - GPOe

Het Witte Leger wordt in Rusland verslagen, wat het einde van de burgeroorlog betekent. Lening zorgt ervoor dat de communisten aan de macht komen.

Oprichting van de GPOe (Gosoedarstvennoje Polititsjeskoje Oepravlenië), de Russische geheime staatspolitie (tot 1934).

Spanje - Laforet

Carmen Laforet (°1921), Spaans schrijfster. Ze wordt o.a. bekend met haar roman "Nada".

Tsjechoslovakije - Dubcek

Alexander Dubček (°Uhrovec, 27 november 1921 +Praag 7 november 1992), staatsman. Eerste secretaris van de Slovaakse communistische partij van 1963 tot 1968, en van de Tsjechoslovaakse communistische partij van 1968 tot 1969. In 1989 wordt hij voorzitter van het parlement.

Turkije - Osmaanse Rijk

1 nov: het sultanaat van het Osmaanse Rijk wordt door een besluit van de Turkse Nationale Vergadering afgeschaft.

USA - President Harding - Haley - Merifield

Warren Gamaliel Harding (°Corsica OH 2 nov 1865 +San Francisco CA 2 aug 1923) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1923). Hij overlijdt tijdens zijn ambtsperiode.

Alex Haley (°1921), Amerikaans schrijver, die vooral de geschiedenis van de Amerikaanse negers te boek stelt. Vooral bekend van "Roots".

R. Bruce Merifield (°1921), Amerikaans biochemicus, die zijn onderzoek vooral richt op de chemische synthese van peptiden en proteïnes.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

De graanwatermolen van Noeveren is in bezit van Waldemar Lewie - Blankaert.

Bornem

Victor Daelemans (°Bornem 1872) wordt burgemeester van Bornem (tot 1932).

Breendonk

In Breendonk begint men de kerk te bouwen, op de plaats van de vroegere kerk, die in 1914 vernield werd. Het gebouw is klaar in 1925, en het ontwerp is van E. Careels.

Liezele - Hof ter Bollen

Alfons Van Wincxtenhoven (°1860) en zijn vrouw Hortense Mertens (°1863) verhuizen naar het Hof ter Bollen.

Puurs - Kimpelbergmolen

Jozef Peeters (°Puurs 1884) wordt burgemeester van Puurs (tot 1932).

Robert Basteyns (°Liezele 1874) volgt zijn vader en voorganger op in notariaat De Decker in Puurs (tot 1939).

19 feb: Frans De Clercq - Janssens verkoopt de Kimpelbergmolen aan Robert De Clercq - Goossens, molenaar in Puurs.

Willebroek - Tisselt - Sluis

De sluis op het zeekanaal in Willebroek (aan de Nieuwstraat) wordt afgebroken. In dezelfde periode wordt een nieuwe sluis gebouwd op de grens van Willebroek en Tisselt.

Wintam - Sluis

12 nov: het sas van Wintam wordt ingehuldigd. Het is de toegang uit de Rupel naar de nieuwe kanaalarm, waarvoor de graafwerken in 1908 begonnen. De werken werden tijdens WO I echter stilgelegd. Openstelling van deze sluis betekent minder trafiek in Klein-Willebroek.

België - Landuyt - Leurs

Octave Landuyt (°Gent 26 dec 1922), Vlaams graficus, ceramist en schilder. Hij maakt expressieve werken, met surrealistische kenmerken.

Stan Leurs (°Turnhout 17 nov 1893 +Antwerpen 19 mar 1973), Vlaams bouwkundige, sticht dit jaar de Vlaamse Toeristenbond (VTB).

Nederland - Grondwetsherziening

29 dec: er komt een grondwetsherziening om de mogelijkheid te openen de koloniën een zelfstandig bestuur te geven. Met volgende bepalingen:

1. troonopvolging wordt beperkt tot wettige nakomelingen van koningin Wilhelmina.

2. de koloniën worden vanaf nu aangeduid met de namen: Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Hun staatsinrichting wordt bij wet geregeld. De benoeming kolonie wordt vervangen door rijksdeel.

3. de mogelijkheid wordt ingevoerd om andere publiekrechtelijke lichamen in te stellen, dan deze genoemd in de grondwet.

4. algemeen vrouwenkiesrecht maakt deel uit van de grondwet.

5. de mogelijkheid wordt geschapen om een wet op dienstweigering in te voeren.

6. enkel de Staten-Generaal kunen een oorlogsverklaring ratificeren.

Om de gevolgen van de crisis in te perken wordt de 8,5-urige werkdag en de 48-urenweek ingevoerd.

Onder indruk van Mussolini's overwinning in Italië wordt het Verbond voor Actualisten opgericht (o.a. door Hugues Sinclair de Rochemont en C.A.A. Haighton). Het wordt één van de vele fascistische groepjes, een symptoom voor de jaren twintig.

1922

Egypte - Foead I - Toet Anch Amon

feb: voor Egypte breekt de tijd van de onafhankelijkheid aan. Het wordt een koninkrijk, dat wordt geregeerd (tot 1936) door koning Foead I (°Gizeh 26 mar 1868 +Caïro 28 apr 1936). De Engelse troepen blijven echter in het "oude protectoraat".

Graf van Toet Anch Amon.

Frankrijk - Duitsland

Voor de tweede keer op rij betaalt Duitsland de in het verdrag van Versailles opgelegde schulden aan Frankrijk niet. Hierop bezet Frankrijk her Ruhrgebied. Gevolg is dat Duitsland nog minder geld beschikbaar heeft, en bovendien komt de Duitse mark zwaar onder druk te staan en verliest sterk aan waarde.

Griekenland - George II

Koning George II van Griekenland (tot 1923). Ook later nog neemt hij de functie op.

Groot Brittannië - BBC

Oprichting van de BBC.

Irak - Koningsgraven

In de buurt van de oude stad Ur (Mesopotamië) ontdekt men 16 koningsgraven, waar koningen, koninginnen, en priesteressen liggen opgebaard. In de graven treft men rijkelijke giften aan, alsook de lichamen van de dienaars.

Ierland - Joyce

James (Augustine Aloysius) Joyce (°Dublin 2 feb 1882 +Zürich 13 jan 1941), Iers dichter en schrijver, publiceert de roman "Ulysses".

Italië - Mussolini

okt: Fascistische mars naar Rome. Victor Emmanuel III (°Napels 11 nov 1869 +Alexandrië 28 dec 1947) verzoekt Benito (Amilcare Andrea) Mussolini (°Predappio 29 jul 1883 +Dongo 28 apr 1945) om een regering te vormen (tot 1943). Mussolini is verbonden met Nazi-Duitsland tot de ondergang in WO II.

Sovjet Unie - Stalin - USSR

apr: Josif Vissarionovitsj Stalin (eig: Dzjoegasjvili) (°Dongo 21 dec 1897 +Moskou 5 mar 1953) wordt secretaris-generaal van de Communistische Partij. Korte tijd later wordt de Unie van Socialistische Sovjet Republieken (USSR) officiëel aangekondigd.

Turkije

1 nov: er wordt beslist om het sultanaat af te schaffen. Mehmed VI (°Constantinopel 1861 +San Remo 1926) vlucht naar Malta.

USA - Insuline - Garland

Behandeling van suikerziekte met insuline.

Judy Garland (°Grand Rapids MN 10 juni 1922 +Londen 22 juni 1969) (pseud. van Frances Ethel Gumm), Amerikaanse filmactrice die als kind carrière begint te maken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Maria Ommegang

De Maria Ommegang van Boom wordt voor de eerste keer ingericht.

Hemiksem

De watermolen op de Vliet wordt omgeschakeld op aandrijving met elektrische motoren. De molen is nu in bezit van de "Moulins Algoet".

Liezele - Hof ter Bollen

Alfons Van Wincxtenhoven verkoopt het Hof ter Bollen aan dr. Emiel Emmanuel Marie Basteyns - Van Ingelgem (°1883), geneesheer in Gent. Hij is een zoon van notaris Eugène Basteyns uit Liezele.

Sint Amands

Jan De Clercq (°Sint Amands 1882) wordt burgemeester van Sint Amands (tot 1925).

Willebroek - Brandweer

11 jun: overlijden van Alida Peeters (°Willebroek 4 dec 1843 +Willebroek 11 jun 1923) in haar woning in de Fabriekstraat 15. Ze wordt op 15 juni begraven

aug: bij de "Jubelfeesten van Vrijwillige Pompiers" is het korps als volgt samengesteld: kapitein-bevelhebber Jules Van Hoeck, 2de kapitein Petrus Roelants, de luitenanten Frans Cools en Florimond Standaert, bestuurder René Lacourt, schrijver Leonard De Boeck, de sergeanten Edward De Borger, Willem Mees, Cesar De Coninck en P. Van Camp, boetemeester Cornelis Cuyckens, vaandeldrager Phil Van Cauwenbergh, korporaal-hoornblazers Alfons Van den Eede en Frans Schelkens. Ere-bestuursleden zijn Eugène Billen en Edward Miers, en Armand Van Herp is toezichter.

België - Frankrijk

11 jan: België steunt (als enige bondgenoot) Frankrijk, dat strijd levert om het Ruhrgebied te bezetten. Op die manier wil Frankrijk Duitsland aanzetten tot terugbetaling van de oorlogsschulden.

België - SABENA - Nolfs - Radio - Goeyvaerts - Michiels

23 mei: samen met Congo en Ruanda-Urundi wordt de luchtvaartmaatschappij SABENA opgericht (Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne). Hiermee wordt een luchtbrug tussen België en Congo aangelegd.

27 jul: de wet Pierre Nolf (°Ieper 26 juli 1873 +Brussel 14 september 1953) beregelt de vervlaamsing van de Gentse Universiteit: de administratie gebeurt vanaf nu in het Nederlands, en er wordt zowel een Nederlandse als een Franse afdeling opgericht.

Eerste (nationale) radio-uitzendingen in België.

Karel Goeyvaerts (°Antwerpen 8 jun 1923, +Antwerpen 3 februari 1993), Vlaams musicus en componist. Hij houdt zich vooral bezig met seriële en elektronische muziek.

Ivo Michiels (eig. R. Ceuppens) (°Mortsel 8 jan 1923), Vlaams romanschrijver van o.a. "Het Afscheid" en "Orchis Militaris".

Nederland - Katholieke Univ - Vlootwet - Arbeidsgeschillenwet

17 okt: in Nijmegen wordt een rooms-katholieke universiteit gesticht, wat een duidelijke uiting is van emancipatie.

23 sep: 80.000 mensen protesteren in Amsterdam tegen de geplande vlootwet, waarvan de kosten op 500 miljoen NLG worden geraamd.

26 okt - Vlootwet: een ontwerp voor de vlootwet wordt verworpen, ook na een petitie waar 1,3 miljoen handtekeningen werden voor verzameld. Hierdoor ontstaat een geweldige kabinetscrisis, maar de koningin zal in 1924 weigeren het ontslag van de regering te aanvaarden.

Invoering van de Arbeidsgeschillenwet, die stakingen en onoplosbare arbeidsconflicten moet regelen en voorkomen. De beoordeling gebeurt door een college van rijksbemiddelaars.

In Twente breekt een staking uit in de tekstielsector (tot 1924).

1923

Duitsland - Putsch in München

Hitler - mislukte putsch in de Bierhalle in München. Toch blijft het aantal leden van de National Sozialisten (de nazi-partij) groeien.

Groot Brittannië - George VI

George VI huwt met de Schotse prinses Elisabeth Bowes-Lyon.

Oostenrijk - Interpol

Oprichting in Oostenrijk van Interpol, een internationale politieorganisatie.

Ruanda-Urundi

Op last van de Volkenbond bestuurt België de vroegere Duitse kolonie (als mandaatsgebied)

Spanje - Primo da Rivera

Dictatuur van Primo da Rivera (tot 1930).

Turkije - Atatürk

29 okt: Moestafa Kemal Atatürk (°Saloniki 1881 +Istanboel 10 nov 1938) sticht de republiek Turkije en wordt er de eerste president van (tot 1938).

Tsjechoslovakije - Hašek

Jaroslav Hašek (°Praag 24 apr 1883 +Lipnice 3 jan 1923), Tsjechisch schrijver, publiceert "De avonturen van de brave soldaat Svejk in de Eerste Wereldoorlog".

USA - President Coolidge - Lichtenstein - Miller - Mailer

John Calvin Coolidge (°Plymouth VT 4 jul 1872 +Norhtampton MA 5 jan 1933) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1929).

Roy Lichtenstein (°1923), Amerikaans schilder, en aanhanger van de pop-art beweging.

Merton Miller (°1923), Amerikaans econoom.

Norman Mailer (Long Branch NJ 31 januari 1923 +New York City 10 november 2007), Amerikaans schrijver van essays en romans (o.a. "The Naked and the Dead").

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Pieter Jan Lodewijk Van Eycken (°Waanrode) wordt pastoor van Blaasveld (tot 1936).

Boom

De boekerij "Ontwikkeling" groeit uit tot een openbare bibliotheek.

Hingene - Wintam

De graanwindmolen van de familie Alfons Bruggeman - De Munter in de Molenwijk wordt afgebroken.

Willebroek - Hoeve de Vleug

3 mar: Julie Haÿez (°Brussel 4 sep 1840 +Brussel 3 mar 1924) overlijdt in Brussel. Door een testament, verleden op 6 okt 1920 bij notaris Detiège in Brussel, en later bekrachtigd door notaris Beumier (ook te Brussel) worden haar neven Marcel Janssens en Jean Janssens de algemene erfgenamen.

Marcel Raymond Jean Frédéric Janssens (°Brussel 22 jul 1887 +Elsene 15 mar 1955), een zoon van haar zuster Delphine Haÿez en diens echtgenoot Raymond Charles Jean Alexandre Janssens (procureur-generaal aan het Hof van Cassatie in Brussel). Hij is gehuwd met Adrienne Charlotte Coralie Donny (°1874 +1947). Ze hebben samen 6 kinderen:

- Ghislaine (°1896 +1979)

- Yvonne (°1897)

- Geneviève (°1898 +1985)

- Raymond (°Brussel 1900 +Elsene 1973)

- Baudouin (°1902 +1926)

- Pierre (°1906 +1981)

Aan het Gods- en Gasthuis van Willebroek wordt een operatiekwartier toegevoegd, met 2 operatiezalen.

België - Ouderdomspensioen - IJzerbedevaart - Gils

27 feb: het Frans-Belgische Handelsverdrag wordt door de Kamer verworpen op aanraden van Frans Van Cauwelaert (°Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek 10 januari 1880 +Antwerpen 17 mei 1961). Zowel de Vlamingen als de socialisten zien er geen heil in om al te nauw met Frankrijk samen te gaan. Dit veroorzaakt een crisis in het kabinet.

Het systeem van het ouderdomspensioen voor arbeiders wordt verbeterd.

Gust Gils (°Antwerpen 20 augustus 1924 +11 november 2002), Vlaams letterkundige. Hij schrijft surrealistische gedichten en verhalen. Ook kort en sarcastisch paraproza.

Nederland - Nationale Unie - Rebelse Patriotten - Radiozender - Lucebert

In Nederland wordt de Nationale Unie opgericht, vooral onder impuls van Carel Gerretson (°Kralingen 9 februari 1884 +Utrecht 27 oktober 1958). Het is een eerder rechts-autoritaire organisatie, die zich kant tegen de Belgische eisen, tegen pacifisme en tegen linkse acties.

Daarnaast wordt de Partij van de Rebelse Patriotten opgericht (Erich Wichman en H. Bruning).

A.N.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop vliegt voor de eerste keer naar Nederlands-Indië.

De Nederlandse seintoestellenfabriek stelt een zender te huur voor de bestaande particuliere radio-verenigingen: AVRO, NCRV, KRO, VARA en VPRO. De verplichte contributie komt echter pas in 1940 in voege.

Lucebert (eig. Lubertus Jacobus Swaanswijk) (°Amsterdam 15 september 1924 +Alkmaar 10 mei 1994), Nederlands dichter en schilder. Hij schildert experimentele werken, en schrijft dichtbundels ("Van de afgrond en de luchtmens", "Val voor Vliegengod").

1924

Duitsland - hitler - König

Adolf Hitler (°Braunau am Inn 20 april 1889 +Berlijn 30 april 1945) zit gevangengenomen, en schrijft "Mein Kampf". Hierin zet hij het pangermanisme, het antibolsjevisme en het antisemitisme uiteen.

Fritz König (°1924), Duits beeldhouwer. Zijn werken zijn meestal sterk vereenvoudigde gestalten, vaak in groepen.

Frankrijk - President Doumergue

President Gaston Doumergue (°Aigues-Vives 1 april 1865 +Aigues-Vives 18 juni 1937) wordt staatshoofd (tot 1931).

Groot Brittannië - Hewish

Anthony Hewish (°1924), Engels astronoom, die zich vooral bezighoudt in de radio - astrofysica. In 1971 wordt hij hoogleraar aan Cambridge.

Italië - Mastroiani

Marcello Mastroianni (°Fontana Liri 28 september 1924 +Parijs 19 december 1996), Italiaans filmacteur en toneelspeler. Hij vertolkt meerdere hoofdrollen, o.a. in "La dolce vita" en "Una giornata particolare".

Sovjet Unie - Stalin - Lenin

Josif Vissarionovitsh Stalin (eig: Dzjoegasjvili) (°Gori 21 dec 1879 +Moskou 5 mar 1953) komt aan de macht (tot 1953).

Vladimir Iljitsj Lenin (°Simbirsk 22 apr 1870 +Gorki 12 jan 1924) overlijdt in Gorki, in de buurt van Moskou..

Turkije

3 mar: het kalifaat als titel in het Osmaanse Rijk wordt door een besluit van de Turkse Nationale Vergadering afgeschaft.

USA - Koenig

John Franklin Koenig (°1924), Amerikaans schilder die vooral collages en monochroom abstracte werken creëert.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Onderwijs

De Middelbare Jongensschool krijgt er een afdeling Grieks-Latijn bij. Ook de Normaalleergangen beginnen.

Bouwen van de Provinciale Technische School, op initiatief van de Provincieraad.

Bornem - Landhuis

Het Landhuis in de Boomstraat wordt in gebruik genomen als gemeentehuis (tot 1961).

Willebroek - COO - de Crans

In Willebroek wordt de Commissie van de Openbare Onderstand definitief opgericht, als gevolg van een nationale wet dienaangaande. Het is een samensmelting van de Gods- en Gasthuizen met het Bureel van Weldadigheid.

In Klein Willebroek wordt parochiecentrum "de Crans" gebouwd. Architect Van den Neucker uit Boom maakt de plannen en aannemer Van de Velde (uit Boom) zal de werken uitvoeren. Het lokaal wordt een ontvangstruimte voor de schippers die in Klein Willebroek versassen.

België - Schoolplicht - Vos

10 nov: koninklijk besluit dat bepaalt dat "de wijze waarop men voldoet aan de wettelijke verplichting zijn kinderen gedurende acht jaar te doen onderwijzen, zou bestaan in een vierjarig onderwijs". Dit betekent dat ouders, die geen vaste verblijfplaats hebben, hun kinderen gedurende 4 opeenvolgende jaren naar school moeten sturen. Dit moet uiterlijk beginnen in het kalenderjaar waarin het kind 10 wordt. Andere kinderen hebben nog altijd een schoolplicht die over 8 jaar loopt.

Herman Vos (°Antwerpen 30 maart 1889 +12 mei 1952) wordt de leider van de Frontpartij.

Verdrag van Locarno

5-16 okt: garandeert de Belgische oostgrens en de Duitse Westgrens.

Nederland - SDAP - RKWV - Van der Meer - Hoogovens Velzen

28 apr: Nederland keert terug naar de integrale gouden standaard en de vrije inwisselbaarheid.

11 nov: eerste minister Colijn en zijn regering "vallen" in de nacht van de Kersten: hij wil de middelen schrappen, die nodig zijn om het Nederlandse gezantschap in het Vaticaan te handhaven. Hij krijgt weinig steun, en de crisis lijkt haast onoplosbaar.

Johan Willem Albarda (°Leeuwarden 5 juni 1877 +Den Haag 19 april 1957) volgt Troelstra op als voorzitter van de SDAP.

De Hervormd-Gereformeerde Staatspartij wordt opgericht. Ook het RKWV (Rooms Katholiek WerkliedenVerbond) wordt opgericht.

Stichting van het Nederlandse literair tijdschrift "De Gemeenschap" door o.a. Gerard Bruning en Anton van Duinkerken. Blijft bestaan tot 1941.

Simon van der Meer (°Den Haag 24 november 1925), Nederlands ingenieur. In 1956 treedt hij in dienst van CERN, waar hij zich bezighoudt met onderzoek naar de subatomaire deeltjes.

De Hoogovens in Velzen worden in gebruik genomen. Het Hoogovenbedrijf werd al in 1918 opgericht. Door deze hoogovens wordt Nederland minder afhankelijk van de Duitse  staalindustrie.

1925

China - Tjiang K'ai-Sjek

Sun Yat-sen (eig: Soen Wen) (°Tsoei-Heng 12 nov 1866 +Peking 12 mar 1925) overlijdt. Hij wordt beschouwd als de vader van de Chinese Revolutie.

Tjiang K'ai-Sjek (°Tsje-Tjiang 31 okt 1887 +Taipei 5 apr 1975) wordt de militaire leider van de nationalistische Kwo-min-tang.

Congo - Lumumba

Patrice Emery Lumumba (°Onalua 2 juli 1925 +Katanga 17/18 januari 1961), Kongolees politicus die een belangrijke rol speelt als leider van de onafhankelijkheidsbeweging in Belgische Congo.

Duitsland - Von Hindenburg - Knef - Leica

Paul von Beneckendorff und von Hindenburg (°1847 +1934), Duits veldmaarschalk, wordt president (tot 1934). In WO I verslaagt hij de Russen bij Tannenberg en bij de Masoerische Meren.

Hildegard Knef (°Ulm 28 december 1925 +Berlijn 1 februari 2002), Duits toneelspeelster, filmactrice en zangeres. Op het einde van haar loopbaan schrijft ze autobiografische werken, waaronder "Der geschenkte Gaul".

De eerste kleinbeeldcamera wordt op met de naam "Leica" op de markt gebracht door de firma Leitz in Wetzlar.

Groot Brittannië - Baird

John Logie Baird (°Helensburgh Schotland 13 aug 1889 +Bexhill 14 jun 1946) stuurt de eerste televisiebeelden in de ether. De techniek is gebaseerd op een nipkow-schijf voor 30 lijnen.

Indonesië - Volksraad

Gevolg van beslissingen van de staatscommissie in 1918, leiden tot de Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indië. Hierdoor krijgt de Volksraad meer en medewetgevende bevoegdheden.

Noorwegen - Oslo

Christiania wordt Oslo genoemd.

USA - Chrysler

6 jun: Walker Percy Chrysler (°2 april 1875 +18 augustus 1940) richt in Detroit de “Chrysler Corporation” op.

Wales - Plaid Cymru

In Wales wordt de Plaid Cymru (of Welshe Nationalistische Partij) opgericht. Deze stelt zich ten doel Wales terug onafhankelijk te maken, het behoud van de Welshe taal en cultuur, alsook lidmaatschap te verwerven van de Verenigde Naties.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

28 dec: na de verkiezingen wordt Frans De Schutter als burgemeester beëdigd.

Boom krijgt een muziekschool.

Bornem

Josephus Goiris (°Bornem 1904) wordt gemeentesecretaris van Bornem (tot 1954).

Ruisbroek

Ferdinand De Ceulaer wordt pastoor van Ruisbroek.

Rumst

De molen aan de Lage Vosberg wordt afgebroken.

Willebroek - ASED

dec: oprichting van de ASED-fabriek (Ammoniaque Synthétique et Dérivés). Dit gebeurt door een samenwerking van de groep "Evence-Coppée" (van de Cokes-fabriek) en het Italiaanse Montecatini.

België - Leopold III x Astrid - Devaluatie - Janssen

8 nov: kroonprins Leopold III (°Brussel 3 november 1901 +Sint-Lambrechts-Woluwe 25 september 1983),  huwt met Astrid (°Stockholm 17 nov 1905 +Küsnacht CH 29 aug 1935), dochter van prins Karel van Zweden.

Henri Jaspar (°Schaarbeek 28 juli 1870 +Sint-Gillis 15 februari 1939), Belgisch staatsman, wordt eerste minister (tot 1931). In de loop van dit jaar zorgt hij voor een stabiele Belgische frank. De Belgische Frank devalueert - 175 Bfr zijn gelijk aan 1 Britse Pond. Om dit te betalen worden de spoorwegen gedenationaliseerd. Eén en ander heeft als gevolg dat de economie heropbloeit en het nationale inkomen stijgt.

Frans Van Cauwelaert stelt voor om veroordeelde Vlaamse activisten van WO I amnestie te verlenen. Zonder succes echter.

Paul Janssen (°Turnhout 12 september 1926 +Rome 11 november 2003), Vlaams arts en scheikundige. Hij richt het farmaceutisch bedrijf Janssen Pharmaceutica op.

Nederland - Crisis - Wegenbelasting - HEMA - Keesom

Een extra-parlementair kabinet onder leiding van Dirk Jan de Geer (°Groningen 14 december 1870 +Soest 27 november 1960) lost na 4 maanden de crisis op. Door verbetering van de conjunctuur krijgt hij de kans om de belastingdruk te verminderen.

Met de invoering van de wegenbelasting stelt men vast dat er bijna 10.000 vrachtwagens en bijna 30.000 personenauto's rondrijden in Nederland.

4 nov: oprichting van de HEMA, de "Hollandse Eenheidsprijzen MAatschappij". Het is een winkelbedrijf.

Willem Hendrik Keesom (°1876 +1956), Nederlands natuurkundige en hoogleraar, brengt helium in vaste toestand.

1926

Canada - Hubel

David Hubel (°1926), Canadees neurofysioloog die zich toelegt op de werking van het gezichtsvermogen.

Congo - Missiescholen

Als aan een aantal voorwaarden die worden opgelegd door de Schoolconventie wordt voldaan, krijgen missiescholen subsidies. Hierdoor worden tal van scholen ingericht in Congo.

Frankrijk - Goscinni

René Goscinni (°1926 +1977), Frans schrijver en auteur van de stripverhalen met "Asterix de Galliër" als hoofdfiguur.

Groot Brittannië - Klug

Grote stakingen.

Aaron Klug (°1926 Zd Afr), Engels biochemicus en microbioloog, die onderzoek doet naar de structuur van nucleïnezuur-eiwitcomplexen.

Opstanden op Java en Sumatra

Communistische groeperingen van de Banten op Java en de Minangkabau op Sumatra leiden opstanden. De leiders worden gearresteerd. Nadien worden ze geïnterneerd in een kamp op Nieuw-Guinea.

Japan - Hirohito

Keizer Hirohito (°Tokio 29 april 1901 +Tokio 7 januari 1989), regeert tot zijn overlijden. Er is een verdeelde mening over de rol die de keizer speelt in WO II, m.b.t. de Japanse expansiedrang, alsook voor de oorlogsmisdaden die werden gepleegd.

Noorwegen - Amundsen

Roald Amundsen (° 1872 +1928) vliegt over de Noordpool.

Polen - Pilsudski

Jozef Pilsudski (°Zulów 5 dec 1867 +Warschau 12 mei 1935) wordt eerste minister, en regeert als een dictator (tot 1935).

USA - Ginsberg - Glaser

Allen Ginsberg (°Paterson 3 juni 1926 +New York 6 april 1997), Amerikaans dichter en belangrijk vertegenwoordiger van de beat generation.

Donald Glaser (°1926), Amerikaans natuurkundige.

Eerste geluidsfilm.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Heffen - Koutermolen

3 mei: Frans Maes - Doms, molenaar in Heffen, laat de molen over aan Frans Candries. Deze wordt de laatste molenaar op de Koutermolen, die in 1929 wordt afgebroken.

Liezele - Hof ten Broek

De heropbouw van het Hof ten Broek is bijna voltooid. Nadat in 1921 / 1922 de puinen verkocht werden aan Jan Baptist en Coleta De Boelpaep - Rochtus, wordt het nieuwe gebouw eigendom van hun zoon Jozef De Boelpaep x Helene De Busschop.

Lippelo - 's Gravenkasteel

Jozef Jacobs (°Lippelo 1898) wordt gemeentesecretaris van Lippelo (tot 1959).

Het 's Gravenkasteel wordt eigendom van de maatschappij "L'Auxiliaire du Progres", die met de nv Avicola een kippenkwekerij opricht (in de bossen tegenover het kasteel).

Mechelen

15 dec: de kooplui Crol - Dehornois en Isidoor Derkinderen - Steffens verkopen de stenen Nieuwe Schorsmolen of de Molen van Meeusen aan Victor Laurent - Van Roy. Deze bouwt de molen om tot een huis voor zijn gezin.

Oppuurs

Henri Stevens wordt burgemeester van Oppuurs (tot 1941).

Puurs - Hof ter Rest

Maurits Verbraken (°Kruibeke 1882 +Puurs 1969) huwt met Leonia Onghena (°Sint Niklaas 1888 +Puurs 1976). Een jaar later worden de kinderen Verbraken eigenaar van kasteel Hof ter Rest / kasteel Verbraken.

Sint Amands

Honoré Van den Bergh (°1897 Meerdonk) wordt burgemeester van Sint Amands (tot 1935).

Willebroek - ASED - Schippersschool

24 mei: het Gemeentebestuur van Willebroek verzet zich tegen de bouw van de ASED-fabriek, uit vrees voor luchtvervuiling en stank. De bouw van de fabriek gaat echter gewoon door...

Oprichting van de "Schippersschool" met internaat in Klein-Willebroek door pastoor Jules (Karel) Janssens (°21 mar 1880 Tongerlo +3 aug 1958 Antwerpen), een kostschool voor kinderen van de binnenvaartschippers. Hij zamelt geld in om de school in te richten, en zijn eerste investering is de aankoop van de grond en een huis waar de school zal worden opgericht. Het huis wordt verkocht door de heer Mertens, en is gelegen op de Westvaartdijk 14.

België - Josephine Charlotte - Albertkanaal

1 mar: de Nationale Commissie voor Grote Openbare Werken wordt gesticht. Tot de projecten van deze commissie behoren het Albertkanaal, de Kruisschanssluis in Antwerpen en de uitbreiding van de haven van Gent.

11 okt: geboorte van Josephine Charlotte (Ingeborg Marie José Marguerite Astrid) van België (°Brussel 11 oktober 1927 +Château de Fischbach LU 10 januari 2005), dochter van koning Leopold III van België, in het paleis van Brussel.

Het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek wordt opgericht.

Nederland - De Bezem

Minister Herman Adriaan van Karnebeek (°Den Haag 21 augustus 1874 +Den Haag 29 maart 1942) moet aftreden, als de Eerste Kamer het traktaat over het Moerdijkkanaal met België verwerpt.

9 dec: het tijdschrift "De Bezem" wordt opgericht. Hierin wil men de minder geslaagde ontwikkelingen van de parlementaire aristocratie aan de kaak stellen. De financier van het tijdschrift is Coenraad Alfred Augustus Haighton (°Rotterdam 26 oktober 1896 +Beekbergen 13 april 1943).

1927

Cuba - Castro

Fidel Alejandro Castro Ruz (°Birán 13 augustus 1926). Hij werpt na een lange guerrilla het dictatoriale regime van het land omver, en roept Cuba uit tot Socialistische republiek.

Duitsland - Grass

Günter Grass (°Gdansk 16 oktober 1927), Duits schrijver van essays, lyriek en sociaal-kritische romans. Bekend zijn o.a. "Die Blechtrommel" en "Hundejahre".

Indonesië - Soekarno - PNI

4 jul: Soekarno (°Blitar 6 juni 1901 +Jakarta 21 juni 1970) richt met een aantal anderen de Partai Nasional Indonesia (PNI) op. Het is een niet-communistische en niet-religieuze nationalistische partij.

Roemenië - Michael

Koning Michael (°Sinaia 25 oktober 1921) van Roemenië aan de macht (tot 1930).

USA - Lindbergh

20-21 mei: Charles Augustus Lindbergh, (°Detroit MI 4 februari 1902 +Kipahulu Hawaï 26 augustus 1974)  vliegt van New York naar Parijs Le Bourget, in één ononderbroken vlucht over de Atlantische Oceaan.

Eerste sprekende film.

Wereldbevolking

Er leven ongeveer 2.000.000.000 mensen op de Aarde.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld - Kosters

Jan Baptist Boon (°Erps-Kwerps 15 okt 1843) overlijdt. Hij was koster (tot 9 april 1928) en gediplomeerd onderwijzer.

Franciscus De Smedt (°Blaasveld 11 jul 1911) volgt hem op als koster, maar overlijdt kort na zijn benoeming.

Jaak Van Ingelgem (°Breendonk 4 feb 1912) volgt hem op als koster (tot ±1958).

Boom - Gemeentepark

De bibliotheek van de "Christen Volksbond" gaat over in "Rerum Novarum. Ze wordt op die manier de bibliotheek van de Kristen Werkliedenbond. Intussen werd de bibliotheek in 1922 door de staat erkend.

Aanleg van het park van Boom, onder toezicht van Paul Haesaerts, architect en kunstenaar (°Boom 15 februari 1901 +Brussel 31 januari 1974). De laatste beelden worden in 1934 geplaatst.

Hingene

Petrus Jozef August Claesen (°Hingene 1868 +Hingene 1937) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1936).

Willebroek - Schippersschool - ASED

1 jan: eerste steenlegging van de gebouwen voor de "Schippersschool" in Klein-Willebroek. Architect en aannemer zijn Van de Velde uit Boom. De zusters van St. Vincentius a Paulo nemen het beheer in handen. Pastoor Janssens kwam op het idee om onderwijs te verlenen aan de kinderen van schippers, na talrijke gesprekken die hij had met schippers die in Klein-Willebroek lagen aangemeerd. De gesprekken vonden vaak plaats in  parochiezaal "de Crans", maar de eerwaarde deinsde er niet voor terug om de schippers op hun eigen boot te gaan bezoeken.

9 jan: Gaston Fromont wordt dienstdoende burgemeester van Willebroek. Op 5 maart wordt hij bij koninklijk besluit bekrachtigd als burgemeester.

1 sep: de lagere klas wordt geopend.

7 okt: de drie eerste leerlingen trekken in het internaat. Op het leerprogramma komen: lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst, tekenen, turnen en milieustudie. De Schippersschool van Klein-Willebroek zal daarnaast - in buitenschools verband - ook ingaan op praktijklessen die handelen over scheepbouw, scheepsmotoren, scheepsadministratie en -boekhouding.

28 okt: plechtige inwijding van de Schippersschool door monseigneur De Wachter, hulpbisschop van Mechelen.

dec: inwerkingstelling van de ASED-fabriek (Ammoniaque Synthétique et Dérivés). Het bedrijf gaat meststoffen produceren uit het gas dat de cokesovens voortbrengen.

België - Borms - Kruisschanssluis in Antwerpen

11 jul: eerste IJzerbedevaart van de Vlamingen naar de IJzertoren in Diksmuide, aan het slagveld van WO I in de westhoek van België. De toren is een monument, bovenaan in de vorm van een kruis met de letter AVV VVK. Het werd opgericht ter herinnering aan WO I en de soldaten die sneuvelden aan de IJzer. In 1946 wordt de toren opgeblazen, maar later opnieuw en groter opgericht (in 1965).

13 aug: de Kruisschanssluis wordt in gebruik genomen.

9 dec: dr. August Borms (°Sint-Niklaas 14 april 1878 +Etterbeek 12 april 1946) wordt in Antwerpen met grote meerderheid tot volksvertegenwoordiger gekozen. Hij zit echter in de gevangenis en kan zijn functie niet bekleden.

Nederland - KNWU - Olympische Spelen

26 jan: oprichting van de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU).

jul-aug: de 9de Olympische Spelen worden georganiseerd in Amsterdam. Nederland wint op deze spelen 6 gouden, 9 zilveren en 4 bronzen medailles.

1928

Columbia - Marquéz

Gabriel García Márquez (°1928), Columbiaans schrijver van novellen en romans (o.a. "100 jaar eenzaamheid").

Duitsland - Geiger - Müller - Last

Johannes (Hans) Wilhelm Geiger (°Neustadt an der Weinstraße 30 september 1882 +Potsdam, 24 september 1945) verbetert samen met Walther Müller (°Hannover 6 september 1905 +Walnut Creek 4 december 1979) de Geiger-Müllerteller. Het is een soort van telbuis, voor het aantonen van en het tellen van corpusculaire, gamma-, röntgen- en kosmische stralen.

Hans "James" Last (°Bremen 17 april 1929), Duits orkestleider die tal van klassieke en recente werken arrangeert voor het grote publiek.

Groot Brittannië - Fleming

Alexander Fleming (°Lochfield Schotland 6 aug 1881 +Londen 11 mar 1955), Brits bacterioloog, ontdekt de antibacteriële werking van penicilline.

Italië - Lollobrigida

Gina Lollobrigida (Luigina) (°Subiaco It 4 juli 1927), Italiaanse filmactrice, die in tal van internationale producties meespeelt.

Oostenrijk - Miklas

President Wilhelm Miklas (°Krems 15 oktober 1872 +Wenen 20 maart 1956) (tot 1938).

Sovjet Unie - 5-jarenplan

Stalin voert het eerste 5-jaren plan uit, met een centraal-economisch plan en sociale doelstellingen.

Suriname - Aruba

Oprichting van de Lago Oil & Transport Company, en de Arend Petroleum Maatschappij. De opbrengsten zorgen er voor dat Aruba en Suriname op enkele jaren tijd onafhankelijk worden. Veel van de Surinamers vertrekken naar de Nederlandse Antillen, met de gedachte daar rijk te worden.

USA - Kelloggpact - Markowitz - Disney

Frank Billings Kellogg (°Potsdam NY 22 december 1856 +Saint Paul MN 21 december 1937), Amerikaans staatsman. Op zijn voorstel wordt het "Kelloggpact" ondertekend, dat de oorlog als middel tot beslechten van twisten veroordeelt.

Harry Markowitz (°24 augustus 1927), Amerikaans econoom.

Walt (Elias) Disney (°Chicago 5 dec 1901 +Burbank CA 15 dec 1966), Amerikaans tekenaar en filmproducent, maakt de eerste tekenfilm met "Micky Mouse".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Onderwijs

Het O.L.Vrouwcollege wordt uitgebreid met een Handelsberoepsschool.

Jozef Kerremans wordt pastoor van Boom tot 30 nov 1948. Hij wordt dan kanunnik-titularis in Mechelen.

Hingene

W. Van Kerckhoven (°1889 Hingene +1972) wordt burgemeester van Hingene (tot 1972).

Rumst

Pastoor L. Draulans in Rumst (tot 1934).

Willebroek - Hoeve de Vleug

23 mei: Marcel Raymond Jean Frédéric Janssens (°Brussel 22 jul 1887 +Elsene 15 mar 1955), eigenaar van hoeve De Vleug, wordt door koning Albert I in de adelstand verheven, en mag de titel baron dragen.

België - Borms - Schoolwet - Claus - Hergé

17 jan: dr. August Borms wordt uit de gevangenis ontslagen.

16 mar: de Vlaamse Camille (Camiel) Huysmans (°Bilzen 26 mei 1871 +Antwerpen 25 februari 1968) en de Waalse Jules Destrée (°Marcinelle 21 augustus 1863 +Brussel 3 januari 1936) publiceren "Le Compromis des Belges". Een scheuring van Vlaanderen en Wallonië wordt niet als ideale oplossing gezien. Wel wordt gepleit voor eentaligheid in Vlaanderen en in Wallonië. Voor Brussel wordt een speciaal regime voorzien.

5 aug: een wet regelt de mogelijkheid om scholen op te richten met internaat, voor kinderen van mensen die een rondtrekkend beroep hebben. Kinderen van ouders met een ambulant beroep blijven hoogstens 4 jaar schoolplichtig. De wet wordt in 1932 nog uitgebreid.

Hugo Maurice Julien Claus (°Brugge 5 april 1929 +Antwerpen 19 maart 2008), letterkundige.

Georges Remi (pseudoniem: Hergé) (°Brussel 22 mei 1907 +Sint Lambrechts Woluwe 3 mar 1983), tekenaar en schrijver van strips, ontwerpt de stripfiguur "Tintin" of "Kuifje".

Nederland - Sneevliet - Frank - Meertens - Haitink - Unilever

3 feb: onder leiding van H. Sneevliet wordt de revolutionair-socialistische partij opgericht. Ondanks de crisis, komt deze extreem-linkse partij in de eerste 10 jaar van haar partij niet tot een eenheid, waardoor ze weinig van invloed is op het economische gebeuren.

okt: de beurskrach op de aandelenbeurs in New York heeft gevolgen voor de beurs in Nederland. Dit is het begin van een lang durende economische depressie.

Nederland treedt toe tot het Kelloggverdrag. In dit verdrag wordt gesteld dat de aangesloten landen afzien van oorlog als wapen van internationale politiek.

De Nederlandse Margarine Unie (Van den Bergh & Jurgens) en het Engelse Lever Brother Concern fusioneren tot Unilever.

Anne (Annelies Marie) Frank (°Frankfurt am Main 12 juni 1929 +Bergen-Belsen begin maart 1945). Ze schrijft in Amsterdam haar boek "het Achterhuis".

Pieter Jacobus Meertens (°1899 +1985), Nederlands taalkundige, richt in Amsterdam het "Instituut voor Dialect-, Volks- en Naamkunde" op.

Bernard Johan Herman Haitink (°Amsterdam 4 maart 1929), Nederlands dirigent. Aanvankelijk is hij violist, en wordt in 1957 dirigent in Hilversum, in 1960 in Amsterdam en in 1988 in Londen.

1929

Duitsland - Himmler

Heinrich Luitpold Himmler (°München 7 oktober 1900 +Lüneburg 23 mei 1945), chef van de Duitse politie in WO II wordt leider van de SS.

Indonesië - PNI

De leiders van de PNI worden door de regering gearresteerd. Dit leidt tot grote gevolgen voor de zakenwereld in Nedelands-Indië, en ook de Indonesische bevolking ondervindt nadelige gevolgen.

Noorwegen - Glaever

Ivar Glaever (°1929), Noors natuurkundige. Hij migreert naar de Verenigde Staten.  Hij onderzoekt vooral het quantum-effect van elektronen in half- en suprageleiders.

Sovjet Unie - Koeznetsov - Kolchoze

Anatoli Vasiljevitsj Koeznetsov (°1929 +1979), Russisch schrijver (o.a. "Babij Jar"). In 1969 krijgt hij politiek asiel in Groot Brittanië.

In de USSR begint de collectivisering van de landbouw. Dit leidt tot de "kolchozen".

Suriname - Venezuela

Het eiland Curaçao wordt korte tijd bezet door Venezolanen.

Gevolgen van de economische crisis worden ook merkbaar in Suriname, met grote werkloosheid als gevolg.

Tsjechoslovakije - Kundera

Milan Kundera (°Brno 1 april 1929), Tsjechisch schrijver die in 1975 naar Frankrijk emigreert. Hij schrijft politiek-kritische romans ("De grap", "De ondraaglijke lichtheid van het bestaan").

USA - President Hoover - Hepburn - Kelly - Gell-Mann

Herbert Clark Hoover (°West Branch IA 10 aug 1874 +New York 20 okt 1964) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1933). In WO I organiseert hij in België de levensmiddelenvoorziening.

Audrey Hepburn (eig. Edda Hepburn - Van Heemstra) (°Elsene BE 4 mei 1929 – Tolochenaz Lausanne CH 20 januari 1993), Amerikaanse filmactrice. Ze migreert in 1952. Bekendste rol in "My fair Lady".

Grace Patricia Kelly (°Philadelphia 12 november 1929 +La Turbie 14 september 1982), Amerikaanse filmactrice.

Murray Gell-Mann (°1929), Amerikaans natuurkundige die zich bezighoudt met de classificatie van de elementaire deeltjes en hun onderlinge wisselwerking.

New York – Beurscrash

24 okt: economische depressie als gevolg van de crash van de effectenbeurs in Wall Street, ten gevolge van overproductie. Dit gebeuren heeft een wereldwijde invloed.

Vaticaan - Lateranen

Verdragen van Lateranen tussen de Heilige Stoel in Vaticaanstad, en Italië. Hierdoor wordt de onafhankelijkheid van het Vaticaan erkend.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Femont-Veroeven

Femont-Verhoeven splitst zich af van de Boomse Metaalwerken. Zij leggen zich toe op het bouwen van baggers en kranen.

Bornem - Kouterveldmolen

24 jan: de "Maatschappij Verbruggen, eigenaars van de Kouterveldmolen", verkopen de molen aan Julien Van Barel - De Maeseneer, landbouwer in Bornem.

Niel - Koekoeksmolen

De Koekoeksmolen wordt afgebroken.

Willebroek - Schippersschool

De "Schippersschool" van Klein-Willebroek wordt uitgebreid met een slaapzaal, een keuken en sanitair / douches. Aannemer is Van Camp-Schoeters uit Boom.

sep: in de Schippersschool zijn 34 leerlingen ingeschreven.

In het hospitaal van Willebroek wordt een X-stralentoestel geplaatst.

België - Boudewijn - Marie-José - Eeuwfeest - Taalgebieden - Geeraerts

18 jun: oprichting van de NIR - het Nationaal Instituut voor Radio-omroep. Hiermee wordt de officiële Belgische Radio geboren. Zoals het hoort, nemen de katholieke, de liberale en de socialistische omroepverenigingen ieder één derde van de programma's waar.

11 jul: bij de IJzerbedevaart onstaan relletjes, omdat de deelnemers vinden dat de concessies die aan Vlaanderen worden gedaan, op veel te traag tempo verlopen.

21 jul: België bestaat 100 jaar, wat uiteraard wordt gevierd.

De gevolgen van de beurskrach in de Verenigde Staten wordten genegeerd. Voor arbeiders wordt een gezinstoeslag opgelegd.

4 aug: alle werknemers moeten vanaf nu per wet aansluiten bij een erkende vrije kas voor gezinstoelagen. Deze kas zal maandelijks een bedrag uitkeren, gebaseerd op het aantal kinderen.

7 sep: kroonprins Boudewijn (°Brussel 7 sep 1930 +Motril ES 31 jul 1993) wordt geboren. Hij is het tweede kind uit het huwelijk van prins Leopold en prinses Astrid, en de waarschijnlijke troonopvolger.

21 okt: België wordt in twee taalgebieden verdeeld, Brussel blijft tweetalig. De Gentse universiteit wordt volledig vervlaamst. August Vermeylen (°Brussel 12 mei 1872 +Ukkel 10 januari 1945) wordt de eerste rector.

Prinses Marie José Charlotte Sophie Amélie Henriette Gabrielle (°Oostende 4 augustus 1906 +Thônex CH 27 januari 2001) huwt met kroonprins Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria (°Racconigi 15 september 1904 +Genève 18 maart 1983) van Italië.

Jef Geeraerts (°Antwerpen 23 feb 1930), Vlaams schrijver. Hij schrijft tal van romans die zich in Afrika afspelen ("Gangreen") en later ook misdaadromans ("De zaak Alzheimer").

België - Lier - Zimmer

Louis Zimmer (°Lier 8 september 1888 +Lier 12 december 1970) maakt een "Jubelklok" met astronomisch uurwerk, en plaatst dit in de Zimmertoren. Deze toren (vroeger Sint Corneliustoren genoemd) is een overblijfsel van de 14de eeuwse stadsomwalling.

Nederland - Staatsmijnen

15 mei: vastleggen van het zendtijdenbesluit. De ether kan niet langer vrij worden gebruikt, en beschikbare zendtijd wordt evenredig verdeeld tussen VARA (socialistisch), NCRV (christelijk), KRO (katholiek) en AVRO (neutraal).
Ook VPRO (protestants) krijgt een aantal uren toegewezen.

Met het zendtijdenbesluit wordt ook de Radio Omroep Controle Commissie ingesteld, om gesproken teksten vooraf goed te keuren.

De Staatsmijnen richten het Stikstofbindingsbedrijf op. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat steenkool meer en meer in de chemische bedrijven in eigen land zal worden verwerkt, en dat de uitvoer van steenkool afneemt.

Door invoerrechten te heffen op suiker, wordt de eigen suikerbiet industrie beschermd, ondanks het feit dat er nog geen al te grote werkloosheid is in de sector.

Oprichting van het tijdschrift "Aristo" (door priester Wouter Lutkie). Ondanks dat hij expliciet géén nationaal-socialist is, bewondert hij Mussolini.

1930

Brazilië - Vargas

okt: het leger komt in opstand als gevolg van een toenemende sociale en politieke onrust. Het leger wordt geleid door generaal Getúlio Dorneles Vargas (°19 apr 1883 São Borja +24 aug 1954 Rio do Janeiro). Hij wordt voorlopig aangesteld als leider van de regering.

Ethiopië - Haile Selassië

2 nov: Haile Selassië (°23 juli 1892 +27 augustus 1975), wordt keizer van Ethiopië (tot 1974). Tijdens de bezetting van zijn land in WO II door de Italianen, verblijft hij in Londen. Hij wordt in 1974 afgezet.

Frankrijk - Godard

Jean-Luc Godard (°Parijs 3 december 1930), Frans filmregisseur, die behoort tot de "nouvelle vague". Bekend van hem zijn o.a. "A bout de souffle" en "Masculin féminin".

Groot Brittannië - Margaret

Prinses Margaret Rose Windsor van Engeland (°Glamis Castle Schotland 21 augustus 1930 +Londen 9 februari 2002) wordt geboren. Ze is daarmee de zuster van de latere koningin Elisabeth II.

Sovjet Unie - Litvinov

Maksim Litvinov (°1875 +1961) (eig. Wallach), Russisch staatsman, wordt minister van Buitenlandse Zaken (tot 1939). In deze periode slaagt hij erin de Sovjetunie in de Volkenbond te laten opnemen.

USA - Fleischer - Friedman - Zeppelin - Cyclotron

Dave Fleischer (°New York City 14 juli 1894 +Los Angeles 25 juni 1979) creëert "Popeye".

Jerome I Friedman (°1930), Amerikaans natuurkundige.

Graf Zeppelin stort neer.

De gasturbine.

E.O. Lawrence ontwerpt een cyclotron.

Laatste wijziging 03-06-2007 - Nieuwe iconen
26-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl