-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991

 

1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990

 AIDS - HIV

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Eduard De Keyzer wordt ook voorzitter van de Koninklijke Fanfare de Vrienden van 't Recht.

Mechelen - Sint Rombouts

De Sint Romboutskerk in Mechelen krijgt een nieuwe beiaard met 49 klokken, waaronder de oorspronkelijke 27 klokken gemaakt in de 17de eeuw door de klokkengietersfamilie Hemony.

Willebroek - Wapenschild - Onderwijs

3 apr: het wapenschild van de familie Helman wordt op initiatief van secretaris Gaston Fromont in een moderne gegoten. Dit gebeurt naar aanleiding van de fusie van Willebroek, Blaasveld, Heindonk, Tisselt en een deel van Breendonk. De Vlaamse Heraldische Raad geeft zijn advies, en het ontwerp wordt op de Gemeenteraad van 3 februari goedgekeurd. Per Koninklijk Besluit van 3 april, wordt het wapen officiëel erkend als wapenschild van de fusiegemeente Willebroek.

Rond deze tijd wordt beslist dat de vrij scholen van Willebroek zullen fusioneren:

- de lagere meisjesschool St. Lutgardis, Sancta Maria en de school van de Breendonkstraat komen onder directie van Sancta Maria - directrice wordt zuster Pia

- de lagere jongensscholen van St. Jozef, Don Bosco en de Schippersschool van Klein Willebroek komen onder toezicht van directeur Foqué

België - Herstelwet - Eyskens - Gol

10 feb - Herstelwet: bedoeld om het economisch leven te saneren, o.a. door bevriezing van inkomens. Hiertoe ondertekenen regering en sociale partners op 13 feb een sociaal akkoord.

2 apr: kabinet Martens IV neemt ontslag omdat de socialisten bevriezing van de loonindexering niet wil goedkeuren.

6 apr: de regering onder Mark (Marc Maria Frans ) burggraaf Eyskens (°Leuven 29 april 1933), vlaams staatsman. Het kabinet bestaat uit de zelfde zetelenden, behalve Wilfried Martens. Jean Gol (°Hammersmith 8 februari 1942 +Luik 18 september 1995) wordt vice-premier en minister van Justitie (tot 1988).

mei - Staalplan: formule om de gigantische verliezen van de Waalse staalfabrieken te beperken.

2 jul - Programmawet: om investeringen aan te moedigen.

21 sep: de regering Eyskens neemt ontslag.

20 okt: in de diamantwijk in Antwerpen wordt een bomaanslag gepleegd.

17 dec: verkiezingen voor Kamer, Senaat en Provincie. Liberalen, Volksunie en Agalev gaan er fiks op vooruit.

22 dec: kabinet Martens V treedt aan, met een coalitie van christen-democraten en liberalen.

Luxemburg - prins Henri - Guillaume

14 feb: prins Henri van Luxemburg (°Betzdorf 16 april 1955) huwt met Maria Théresa Mestre y Batista (°Havana 22 maart 1956) in Luxemburg.

11 nov: prins Henri van Luxemburg en Maria Théresa Mestre van Luxemburg krijgen een zoon Guillaume (Willem) (°Luxemburg 11 november 1981).

Opwaardering van de munt

De Nederlandse gulden en de Duitse mark worden opgewaardeerd.

Nederland - Recessie - Verkiezingen - EVP

aug: economische recessie. Tal van bedrijven - zelfs grote - moeten zwaar inkrimpen of sluiten.

sep: grote demonstratie tegen het gebruik van kernenergie. De betoging vindt plaats in de buurt van de centrale van Dodewaard.

Verkiezingen voor de 2de Kamer. CDA en VVD samen halen net geen meererheid. D'66 boekt grote winst.

16 okt: het kabinet Van Agt valt, omdat de ministers geen eenparigheid van stemmen kunnen bereiken over het werkgelegenheidsplan van minister Den Uyl.

21 nov: grote betoging in Amsterdam met wel 400.000 deelnemers, tegen het plaatsen van kernwapens op Nederlandse bodem.

Oprichting van de EVP, de Evangelische VolksPartij in Nederland. In 1989 wordt de groep opgenomen in Groen Links.

1981

Argentinië - Falklands

De Argentijnen bezetten de Falkland Eilanden (de Islas Malvinas). Er wordt een korte hevige oorlog gestreden, waarna de eilanden terug onder Brits bewind komen.

China - Hu Yaubang

Hu Yaubang (°1915 +1989), Chinees staatsman, wordt partijvoorzitter (tot 1987).

Egypte - President Moebarak

6 okt: moordaanslag op president Mohammed Anwar al-Sadat (°Mayt Abu al-Kawm 26 dec 1918 +Caïro 6 okt 19) terwijl hij een herdenkingsplechtigheid bijwoont.

Zijn beleid wordt verdergezet door president Mohammed Hosni Moebarak (°Kafr Aboe Salha 4 mei 1929).

Europa - Maastricht - Uitbreiding EG

23-24 mar - Europese tot in Maastricht: scherpe kritiek op het Belgische monetaire beleid. Op een banket voor de internationale pers merkt men voedselvergiftigint op.

De Europese Gemeenschap breidt uit naar 10 landen, door toetreding van Griekenland.

Frankrijk - President Mittérand

Mittérand (°Jarnac 26 oktober 1916 +Parijs 8 januari 1996) wordt president (tot 1996).

Griekenland - Mercouri

Melina Mercouri (°Athene 18 oktober 1920 +New York 6 maart 1994), Grieks actrice, wordt minister van Cultuur en Wetenschappen (tot 1985).

Nederlandse Antillen

feb: de 1ste Rondetafel Conferentie mislukt, hoewel het zelfbeschikkingsrecht van Aruba erkend wordt.

okt: herinstelling van de Gemengde Commissie voor de Toekomst van de Nederlandse Antillen onder voorzitterschap van Biesheuvel. De commissie bestudeert de mogelijke gevolgen van een onafhankelijk Aruba.

Spanje - Staatsgreep

Koning Juan Carlos van Spanje (°Rome 5 januari 1938) distantiëert zich van een poging tot staatsgreep, die daardoor mislukt. Hierdoor vergroot de kracht van de democratie in het land.

USA - President Reagan - Space Shuttle - PC - AIDS

Ronald Wilson Reagan (°Tampico IL 6 februari 1911 +Bel-Air CA 5 juni 2004) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1989).

De eerste Space Shuttle wordt gelanceerd.

aug: IBM (International Business Machines) introduceert de eerste PC (Personal Computer). Deze computer maakt gebruik van het MS DOS systeem (Microsoft Disk Operating System).

In de Verenigde Staten wordt voor de eerste keer het Acquired Immune Insufficiency Syndrome (AIDS) ontdekt.

Vaticaan

13 mei: aanslag op paus Johannes Paulus II.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Willebroek - Ruisbroek - Rupeltunnel

De Rupeltunnel - waarvoor de werken in 1972 begonnen - wordt eindelijk in gebruik genomen.

België - Martens - Devaluatie -

2 feb: Martens V krijgt bijzondere volmachten om te bezuinigen, vooral op fiscaal gebied. Het indexmechanisme voor lonen wordt aangepast om de inkomens in de hand te houden.

20-21 feb: de Belgische frank devalueert met 8,5% (hoogste in de geschiedenis van het Europees Monetair Systeem). Sociale onrust is aanleiding voor stakingen en demonstraties. Op 16 mar leidt dit tot een veldslag tussen stakende staalarbeiders en de rijkswacht. En op 24 apr leidt een jongerenmars in Brussel ook al tot een hevige confrontatie met de rijkswacht.

12 jun: de Belgische frank devalueert nog maar eens t.o.v. de Gulden en de D-Mark.

Brussel - Zeehaven

23 sep: koning Boudewijn brengt een bezoek aan de vernieuwde haven van Brussel. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van het moderne Zeekanaal Rupel - Brussel, vaart de koning het hele kanaal af.

België - Verkiezingen

10 okt: de gemeenteraadsverkiezingen zorgen niet voor grote politieke verschuivingen.

Topconferentie BeNeLux

10 nov: de conferentie vindt plaats in België, de eerste sinds 1975.

Nederland - Crisis - Verkiezingen - Lubbers

19 mar: het kabinet kondigt een verdere verlaging aan van de sociale uitkeringen (vanaf 1 juli).

12 mei: kabinetscrisis. De ministers van de PvdA treden uit de regering, maar deze van de VDA en D'66 vormen een minderheidskabinet.

16 mei: partijleider Wiegel van de VVD verlaat de landelijke politiek om commissaris van de koningin te worden in Friesland.

31 mei: protest tegen plaatsing van de kernraketten in Woensdrecht leidt tot een blokkade van de luchtmachtbasis.

8 sep: verkiezingen voor de Tweede Kamer: de PVDA wordt opnieuw de grootste partij. De VVD maakt echter een fantastische winst.

4 nov: het kabinet Ruud Lubbers wordt geïnstalleerd als een coallitie van CDA en VVD. Rudolf (Ruud) Frans Marie Lubbers (°Rotterdam 7 mei 1939), Nederlands politicus, wordt eerste minister. Op zijn politiek CV staat zijn ambt van minister van Economische Zaken (1973-1977). Hij is fractievoorzitter van het CDA van 1978 tot 1982.

1982

Argentinië - Falklands

apr: voortzetting van de Falklandoorlog omdat Argentinië aanspraak blijft houden op de Falkland Eilanden (Islas Malvinas). De Britse gouverneur wordt verdreven nadat Argentinië de eilanden bezet.

14 jun: de Britten heroveren de eilanden.

Duitsland BRD - President Kohl

Helmut Kohl (°Ludwigshafen am Rhein 3 april 1930) wordt president van de BRD (tot 1998). Voordien was hij voorzitter van de CDU (1973 - 1982).

Libanon - Israël

Libanon valt Israël binnen.

Sovjet Unie - Andropov

Joeri Vladimirowitsch Andropov (°Nagoetskaja - Kraj Stavropol 15 juni 1914 +Moskou 9 februari 1984) – ex KGB chef (1967-1982) - wordt secretaris-generaal van de partij.

USA - Alaska

In Alaska wordt voor het eerst een subsidie van USD 1000 toegekend aan iedereen die langer dan 6 maanden in Alaska woont. Het geld wordt gehaald uit een daartoe opgericht "oliefonds".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Cleydael

Jean-François Leitner erft het hele bezit kasteel Cleydael.

Hingene - Notelaer

Kasteel de Notelaer wordt gekocht ten behoeve van  het Vlaams Commissariaat Generaal voor Toerisme, en wordt het "Toeristisch-Recreatief Onthaalcentrum van de Schelde". Er is een permanente tentoonstelling over de rivier.

Liezele - Hof Schemelbert

Rusthuis Schemelbert richt zich vanaf nu meer op de opvang van mentaal gehandicapten.

Willebroek - Schippersschool

In een artikel van een Mechelse krant verschijnt een tekst over de dreigende sluiting van de Schippersschool in Klein-Willebroek. Dit blijkt echter ongegrond. Met 50 leerlingen in het internaat en een kleutertuin draait de school nog op volle toeren, in handen van de zusters.

Zemst - Zeekanaal - Sluis

15 aug: plechtige ingebruikname van de sluis van Zemst, waardoor de sluizen van Willebroek en Kapellen-op-den-Bos volledig overbodig worden. Het sas van Klein Willebroek wordt buiten gebruik gesteld. De nieuwe sluis overwint een verval van 9 meter, en is 276 m lang. De nuttige schutlengte bedraag 207 m, terwijl de maximale breedte van te schutten schepen 25 m mag zijn.

België - Voeren - José Happart - Cockerill-Sambre - Antirakettenbetoging

jan: over de benoeming van José Happart als burgemeester van Voeren wordt 3 dagen gedebatteerd in de kabinetsraad. Er is nl. een groot verzet tegen de "Nederlandsonkundige". De regering beslist om Voeren over te hevelen naar de provincie Brabant, wat op groot verzet stuit, en een protestbetoging in Hasselt als gevolg heeft.

feb: de vakbonden sturen aan op gemeenschappelijk acties tegen de regeringsbeslissingen.

mar: op de Vlaamse Begroting wordt een tekort van 3,5 miljard BEF opgetekend. De discontovoet wordt door de Nationale Bank opgetrokken van 11,5 tot 14%, maar na 2 weken zakt deze terug tot 11%

16 jun: betoging van 16.000 FGTB-leden (Waalse socialistische vakbond) in Brussel.

26 juli-akkoord: voorgesteld door premier Martens om de financiering van staalconcern Cockerill-Sambre. Dit plan van minister Hansenne kost de Belgische staat 3,9 miljard BEF.

sep: de spoorstaking van Charleroi breidt uit tot Brussel. Daarop breidt de staking uit naar andere openbare diensten, en dit tot einde van de maand.

In Voeren opent men een Vlaamse kleuterschool.

23 okt - Anti-Rakettenbetoging: circa 400.000 mensen nemen deel aan de betoging in Brussel, een demonstratie vóór vrede en tégen kernwapens.

nov: in het parlement begint het debat over plaatsing van kernraketten in België. Ondanks de ruzie in de Vlaamse regering over de begroting voor 1984 komt men uiteindelijk tot een akkoord.

Nederland - DS'70 - Voorjaarsnota - Kinderbijslag - Besparingen - Heineken

jan: DS'70 wordt als politieke partij opgeheven.

apr - de Voorjaarsnota: het Kabinet bereikt een akkoord over besparingen, waarbij ambtenaren op 1 okt  2% van hun salaris zullen inleveren, mits arbeidstijdverkorting. De Sociale uitkeringen worden op 1 okt ook met 2% verlaagd.

mei: er wordt een gemiddelde werkloosheid van 820.000 werkzoekenden aangekondigd door het Centraal Planbureau.

jun: het Kabinet verlaagt de kinderbijslag met 1%. Ook wil het 1 miljard NLG besparen op de bejaardenzorg. Zelfs het minimum jeugdloon verlaagt met  10%.

jul: kabinet gaat in 1984 ca 11,8 miljard gulden bezuinigen op kortingen op het minimumloon, salaris van de ambtenaren en de sociale uitkeringen.

31 aug: er wordt een nieuwe Eerste Kamer gekozen - CDA eb VVD vergroten hun meerderheid.

sep: In de Troonrede kondigt het kabinet besparingen aan foor 10,6 miljard gulden (ambtenaren & uitkeringsgerechtigden).

Dit leidt tot acties van de ambtenarij.

29 okt: 550.000 mensen demonstreren op vredige manier in Den Haag vóór vrede en tégen kernbewapening.

9 nov: biermagnaat Alfred Heineken  (°Amsterdam 4 nov 1923 +Noordwijk 3 jan 2002) en zijn chauffeur Ab Doderer worden ontvoerd. Op 5 dec worden ze door de politie bevrijd uit een loods in Amsterdam west, nadat het losgeld van ruim 25 miljoen gulden werd betaald.

8 dec: aartsbisschop Ad Simonis (°Lisse 26 november 1931) volgt kardinaal Willebrands op in Utrecht.

1983

China - President Li Xiannian

Li Xiannian (°23 juni 1909 +21 juni 1992), Chinees staatsman, wordt president (tot 1988).

Geldherwaardering

mar: de NLG wordt met 3,5% opgewaardeerd. De Duitse mark wordt met 5,5% opgewaardeerd.

Groot Brittannië - IRA

Aanslag van de IRA op het Britse kabinet.

Hongersnood

Hongersnood in Ethiopië, Sudan en Tsjaad.

IRAS

Lancering van de IRAS (InfraRed Astronomic Satellite) voor waarneming van de infrarode straling in de kosmos. Onder initiatief van Nederland, de VS en Groot Brittannië.

Israël - Sjamier

Yitzhak Sjamir (Ruzinoy - Wit-Rusland 15 oktober 1915) wordt eerste minister van Israël.

Nederlandse Antillen

Door de 2de Rondetafel Conferentie over de onafhankelijkheid van Aruba ontstaat een patstelling. Premier Lubbers eist dat een oplossing gevonden wordt. Uiteindelijk wordt Aruba, 10 jaar nà de "status aparte", onafhankelijk.

USA - Bishop

19 okt: Maurice Bishop (°29 mei 1944 +19 oktober 1983) wordt vermoord op Grenada. De USA komen militair tussen in het geschil dat daarop volgt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hingene - Kasteel d'Ursel

Het kasteel d'Ursel wordt tot beschermd monument geklasseerd.

België - Bezuinigingen - Arbitragehof - Prins Karel - Prinses Astrid

feb: discussie maar uiteindelijk overeenstemming over dossiers als participatie in de kerncentrale van Chooz, uitbreiding van Zeebrugge vwb de aardgasterminal, de Kempense Steenkoolmijnen (KS). Bij Cockerill-Sambre worden heel waarschijnlijk 9000 werknemers afgedankt.

mar: een bezuinigingsplan van 230 miljard BEF wordt door het kabinet goedgekeurd. Zowel ACV als ABVV (vakbonden) verzetten zich tegen deze plannen.

mei: 2de jongerenmars voor werk.

Er komt een sociaal akkoord voor Cockerill-Sambre.

De Belgische staat erkent een staatsschuld van 4.000 miljard BEF.

1 jun: prins Karel (°Brussel 10 oktober 1903 +Oostende 1 juni 1983), overlijdt in Oostende.

jun - Europese verkiezingen: socialisten en groenen boeken de grootste winst.

jul: er zijn voor het eerst minder dan 500.000 werklozen.

sep: plannen voor sanering van de Kempense Steenkoolmijnen lekken uit - dit leidt tot een 24-urenstaking.

22 sep: prinses Astrid (°Brussel 5 juni 1962) huwt met aartshertog Lorenz van Oostenrijk-Este (°Boulogne-sur-Seine 16 december 1955). Ze hebben samen 5 kinderen: Amedeo, Maria, Joachim, Louisa-Maria en Laetitia Maria.

okt: de CCC (Cellules Communistes Combattantes) richten grote schade aan met hun aanslagen. In dec volgen nieuwe aanslagen, o.a. op de NAVO-pipe-line.

Instelling van het Arbitragehof, een college dat de conflicten regelt tussen de staat, de gemeenschappen en de gewesten, vnl. i.v.m. de bevoegdheden.

De Belgische gemeentes worden andermaal gefusioneerd in grotere administratieve eenheden. Dit heeft een herziening van de postcodes als gevolg.

Nederland - Kernenergie - Kruisraketten

23 jan: een meerderheid van de bevolking spreekt zich uit tégen kernenergie - 47% van de deelnemers is voorstander om de kerncentrales in Borssele en Dodewaard te sluiten.

feb: CDA en VVD steunen het kabinetsbesluit om de kwelders in de Waddenzee en langs de Friese kust in te dijken.

In Parijs worden de hoofdverdachten van de Heineken-ontvoerders gearresteerd.

apr: onenigheid over de verhuizing van de PTT-top naar Groningen - dit gaat uiteindelijk pas in 1990 door.

20 apr: demonstratie tegen plaatsing van kernraketten in Woensdrecht.

10 mei: in de nationale actieweek tégen de plaatsing van de kruisraketten leggen 900.000 mensen gedurende een kwartier het werk neer.

1 jun: het kabinet besluit om 48 kruisraketten te plaasen in de periode van 1986-1988, tenzij blijkt dat de Sovjet Unie op 1 nov 1985 zijn SS2° raketten niet meer heeft uitgebreid sinds 1 jul 1984.

sep: de krakers in de Bolstraat beginnen een veldslag met de politie.

okt: bouw- en baggerbedrijf Boskalis raakt in de moeilijkheden. Philips krijgt 200 miljoen gulden subsidies van de overheid om een superchip te ontwikkelen, in samenwerking met Siemens.

J. Janmaat - het enige kamerlid van de Centrumpartij - wordt uit de partij gezet. Hij richt een maand later de Centrumdemocraten op.

nov: de 2de Kamer stemt in met een verlaging van WW, WWV en WAO.

dec: de werkloosheid stijgt tot 800.000 werkzoekenden.

1984

Europa - EG - Delors

Jacques (Lucien Jean) Delors (°Parijs 20 jul 1925), voorzitter van de EG.

Indië - Gandhi

Indira Gandhi (°Allahabad 19 nov 1917 +New Delhi 31 okt 1984), eerste minister, wordt vermoord door de Sikh. Rajiv Ratna Gandhi (°Bombay 29 aug 1944 +Sriperumbudur 21 mei 1991), zoon van Indhira Gandhi, wordt eerste minister (tot 1989).

Israël - Peres

Shimon Peres (°Visjneva PL 15 aug 1923), wordt eerste minister van Israël.

NAVO - Lord Carrington

jun: Joseph Luns (°Rotterdam 28 augustus 1911 +Brussel 17 juli 2002) wordt opgevolgd door Lord Peter Carington (°6 juni 1919).

Sovjet Unie - Tsjernjenko

Constantin Ustinovitch Tsjernjenko (°Bolschaja Tes Siberië 24 september 1911 +Moskou 10 maart 1985).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Willebroek - Faillissement De Naeyer

De fabrieken van NV De Naeyer en het eraan gekoppelde DTI - Ketelbouw worden failliet verklaard. Advocaten Louis Wouters en Pierre Smits worden als curatoren aangesteld (vonnis 3 feb 1986). De laatsten slagen erin om al op 23 feb van hetzelfde jaar de fabriek opnieuw te laten draaien, dan wel onder de naam "Van Gelder Papier Bedrijven NV".

28-29 jan: brand in residentie Schoondonk aan de Ringlaan. Er valt één dode.

Piet Abbeel wordt pastoor van de Sint Niklaasparochie in Willebroek.

België - Strenge winter - Kruisraketten

jan: schade en moeilijkheden om de economie aan gang te houden vanwege strenge vorst.

feb: een congres van de CVP (christen-democraten) wil dat de beslissing voor het plaatsen van de Amerikaanse kruisraketten door het parlement genomen wordt.

België - Spoorwegen

3 feb: de eerste elektrische trein rijdt op het traject Mechelen - Sint Niklaas.

België - CCC - FRAP - Heizeldrama

15 mar: beslissing van de regering om 16 kruisraketten in Florennes te plaatsen, in plaats van de geplande 48. Gevolgd door een betoging van 150.000 mensen in Brussel.

apr: het FRAP (Front Révolutionnaire d'Action Prolétarienne) en de CCC plegen aanslagen in Brussel.

mei: paus Johannes Paulus II bezoekt België.

29 mei - Heizeldrama: bij de niet volledig gespeelde voetbalwedstrijd Liverpool-Juventus komen 39 toeschouwers om het leven. Minister van Binnenlandse Zaken vindt het niet gepast om ontslag te nemen.

23 jun: de Sociale Zekerheidskaart wordt ingevoerd om controle op zwartwerken mogelijk te maken.

jul: Martens biedt het onstlag van de regering aan, maar dit wordt geweigerd. In oktober zullen vervroegde verkiezingen volgen.

sep: roofovervallen van de Bende van Nijvel in Delhaize-supermarkten in Eigenbrakel en Overijse, met 8 doden als gevolg.

13 okt: vervroegde parlementsverkiezingen. De regering Martens komt er goed uit, en de rooms-blauwe meerderheid komt versterkt aan de macht.

nov: aanslag van de CCC in Brussel. In Aalst komen 8 mensen om het leven bij een roofoverval.

dec: talrijke overvallen op postkantoren. Ook de CCC is erg actief.

Nederland - Crisis - Verkiezingen - Kerncentrales - Kruisraketten

jan: de Amsterdamse Droogdokmaatschappij ADM krijgt géén overheidssteun - het bedrijf vraagt het faillissement aan.

Het kabinet kiest voor 2 nieuwe kerncentrales.

21 feb: Evert van Benthem (°Sint Jansklooster 21 november 1958) wint de 13de Elfstedentocht in Friesland.

1 apr: invoering in de AOW van gelijke behandeling voor mannen en vrouwen.

apr: scheepswerf Van der Giessen-de Noord ontslaat 1200 mensen.

11-14 mei: paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland. Hij uit dat hij zich geen christelijke maatschappij kan voorstellen waar scheiding, abortus, seks voor het huwelijk en homoseksualiteit gedoogd worden.

jun: de 2de Kamer gaat akkoord met de bouwen van nieuwe kerncentrales.

jul: prins Willem-Alexander wordt op zijn 18de door koningin Beatrix geïnstalleerd als lid van de Raad van State.

De verplichte autokeuring wordt ingevoerd.

aug: de Staatscommissie vindt dat vrijwillige euthanasie onder strikte voorwaarden straffeloos kan blijven.

sep: Kok bereidt zich voor op het voorzitterschap van de PvdA.

17 sep - Prinsjesdag: minister Ruding van Financiën kondigt besparingen aan:

* 2 miljard gulden op de ambtenarensalarissen

* 1,8 miljard gulden op de sociale zekerheid

* 1 miljard gulden op de volkgsgezondheid.

okt: Nederland trekt zich terug uit UNIFIL (vredesmacht in het zuiden van Libanon).

24 okt: rellen als gevolg van de ontruiming van het kraakpand in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Eén van de krakers - Hans Kok - overlijdt in de cel.

30 okt: Wubbo Ockels (°Almelo 28 maart 1946), de Nederlandse astronaut reist tot 6 november mee met het Amerikaanse ruimteveer Challenger.

1 nov: het kabinet besluit om 48 kruisraketten op Nederlandse bodem te plaatsen. De 2de Kamer gaat enkele weken later akkoord.

dec: truckers blokkeren de wegen om de eisen van vervoersbond FNV kracht bij te zetten.

1985

Europa - Schengen Akkoorrd - Giotto

14 jun - Schengen-akkoord: de BeNeLux-landen, Duitsland en Frankrijk ondertekenen het akkoord. Hierdoor wordt controle aan de binnengrenzen van de deelnemende staten voor een stuk afgeschaft. De PvdA heeft in Nederland bezwaar bij gebrek aan democratische controle.

2 jul: lancering van de ESA-ruimtesonde Giotto met een Arianeraket. Op 13 mar 1986 komt de sonde dichtbij de komeet van Halley, en maakt daar waardevolle observaties en meer dan 2000 foto's.

Griekenland - Mercouri

Melina Mercouri (°Athene 18 oktober 1920 +New York 6 maart 1994), Grieks actrice, wordt minister van Cultuur, Jeugdzorg en Sport (tot 1989).

Italië - President Cossiga

Francesco Cossiga (°1928), staatsman, president van Italië.

Polen - Jaruzelski

Wojciech Jaruzelski (°Kurów 6 juli 1923), Pools militair en politicus. Hij is eerste minister van 1981 tot 1985, en wordt dan president (tot 1990).

USA - Riddles

Libby Riddles is de eerste vrouw in de geschiedenis die de Iditarod sledehondenrennen wint in Alaska.

Sovjet Unie - Gorbatsjow - President Gromiko - Kasparov

10 mar: overlijden van Konstantin Oestinovitsj Tsjernenko (°Bolschaja Tjes  24 sep 1911 +Moskou 10 mar 1985).

Michaïl Sergejevitsj Gorbatsjow (°Privolnoje 2 mar 1931) wordt partijleider. Hij is bekend om de "Glasnost" (openheid) en de "Perestrojka" (herstructurering), leidend tot het einde van communistisch Rusland. Hij opent het land voor democratie.

Andrej Andrejevitsj Gromyko (°Starje Gromyki 18 juli 1909 +Moskou 2 juli 1989), Russisch staatsman, president (tot 1988). Hij was al minister van Buitenlandse Zaken (1957-1985).

Garri Kimovitsj Kasparov (°Bakoe / Azerbeidzjan, 13 april 1963) wordt wereldkampioen schaken, en neemt hierbij de titel over van Karpov. Zijn echte naam is Gari Weinstein.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

België - Prins Amedeo - Stakingen - St. Annaplan - Voerennacht - Sylverstervoorstel

21 feb: geboorte van Amedeo (°Sint Lambrechts Woluwe 21 feb 1986), zoon van prins Lorenz en prinses Astrid van België.

mar: Martens VI regeert andermaal met volmachten. Bij de post, de spoorwegen en andere ambten breken spontane stakingen uit.

mei - jun: stakingen in de Kempense Steenkoolmijnen, openbare diensten (incl. BRT), de haven van Antwerpen en het onderwijs.

Martens komt met het Sint Annaplan. 150.000 (socialistische) werknemers betogen hiertegen in Brussel.

Paul Van den Boeynants wordt veroordeeld tot 3 jaar met uitstel wegens fraude en vervalsing in geschrifte. Ook tot een grote geldboete.

30 sep: José Happart's benoeming tot burgemeester van Voeren wordt door de Raad van State geannuleerd, vanwege onvoldoende kennis van het Nederlands.

16-17 okt - Voerennacht: omdat José Happart nog altijd burgemeester is van Voeren, neemt minister Nothomb van Binnenlandse Zaken ontslag. De regering krijgt het moeilijk.

nov: de krant de Morgen wordt failliet verklaard. In Antwerpen wordt een bomaanslag gepleegd op de Grote Synagoge.

dec: het abortusvoorstel wordt door de CVP-fractie afgewezen.

Sylvestervoorstel: het lukt premier Martens om zijn voorstel door te drukken voor een compromis over de grondwetswijziging met betrekking tot de agglomeratie Brussel.

Nederland - Kok - Euthanasie-wetgeving - Kernenergie - Kruisraketten

jan: Postgiro en Rijkspostspaarbank gaan samen in de Postbank.

Voorstel van het kabinet voor een euthanasie-wetsontwerp. CDA probeert VVD te overtuigen om het wetsvoorstel van D66 niet te ondersteunen.

feb: Wim Kok (°Berg-Ambacht 1938) wordt fractieleider van de PvdA.

20 feb: minister van Binnenlandse Zaken Rietkerk (VVD) overlijdt.

26 feb: Evert van Benthem (°Sint Jansklooster, 21 november 1958) wint de 14 de Elfstedentocht - kroonprins Willem-Alexander is één van de 17.000 deelnemers.

26 apr: tgv de ramp in Tsjernobyl moeten de boeren hun koeien op stal houden. Grote hoeveelheden spinazie worden vernietigd.

CDA en VVD willen uitstel van het besluit om een nieuwe kerncentrale te bouwen.

mei: tijdens rellen richten actievoerders tegen het apartheidsregime schade aan in Shell benzinestations.

De 2de Kamer is het eens met de herziening van het stelsel van de sociale zekerheid.

21 mei: verkiezingen voor de 2de Kamer - CDA wint, VVD verliest, maar samen behouden ze de meerderheid. Minister de Koning wordt door de koningin benoemd als informateur.

jun: nieuwe aanslagen op Shell benzine-stations door anti-Apartheidsactivisten.

11 jul: overeenstemming voor een regeerakkoord tussen CDA en VVD. Lubbers blijft minister-president. Saneren van de overheidsfinanciën en besparingen blijven op de agenda staan. Het kabinet Lubbers II wordt op 14 juli beëdigd (9 x CDA en 5 x VVD minister).

21 jul: Den Uyl draagt het voorzitterschap van de PvdA over aan Kok.

15 sep - prinsjesdag - de Miljoenennota: er wordt een recordbedrag aan bezuinigingen aangekondigd. Reden: de inkomsten van aardgas zullen in 1987 flink dalen.

30 sep: de eerste US militairen komen aan in Woensdrecht - hier zullen op korte termijn 48 kruisraketten worden geplaatst.

4 okt: de Oosterscheldedam wordt officiëel ingebruikgenomen door koningin Beatrix.

Bij deze zijn de Deltawerken voltooid.

31 okt: de 2 hoofdverdachten in de Heineken ontvoeringszaak worden door Frankrijk uitgeleverd.

dec: de antiracistische actiegroep RaRa sticht brand in Makro-vestigingen, om hen te overtuigen hun belangen in Zuid-Afrika op te zeggen. Na een derde brand in januari '87 in Nuth stemt beheerder SVH toe.

De werkloosheid daalt naar 700.000 werkzoekenden.

1986

Europa - Uitbreiding EG

De Europese Gemeenschap breidt uit naar 12 landen door toetreding van Spanje en Portugal.

dec: de ministerraad neemt maatregelen om overproductie in de landbouw te beperken. Té veel geproduceerde goederen in 1987 zullen leiden tot een boete.

Israël - Sjamir

Yitzhak Sjamir (Ruzinoy, destijds Russisch Polen, nu Wit-Rusland, 15 oktober 1915) wordt terug eerste minister van Israël.

Filippijnen - President Aquino

Corazón Aquino (°Paniqui, 25 januari 1933) wordt tot president verkozen (tot 1992). Marcos en zijn vrouw moeten vluchten.

Nederlandse Antillen

1 jan: Aruba krijgt de "status aparte" - de andere 5 eilanden niet. Aruba krijgt een nieuwe regering onder leiding van eerste minister Eman - in 1996 zal Aruba volledig onafhankelijke worden.

26 nov: Gilberto François "Betico" Croes (°Aruba 25 januari 1938 +26 november 1986) kom om het leven in een auto-ongeval.

Oostenrijk - President Waldheim

President Kurt Waldheim (°Sankt Andrä-Wördern, 21 december 1918 +Wenen, 14 juni 2007) tot 1992.

Sovjet Unie - Tsjernobyl

25-26 apr: ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl (Oekraïne) in de buurt van Kiëv: één van de reactoren explodeert. Onmiddellijk verliezen 30 mensen het leven - hoeveel mensen besmet raken is niet duidelijk. De schadelijke stralingen zijn echter in heel Europa meetbaar.

USA - Challenger ontploft

Ramp met ruimteveer Challenger.

Wereld - Komeet Halley

De komeet van Halley komt langs ons zonnestelsel.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Cleydael

Jean-François Leitner verkoopt het domein en kasteel Cleydael aan de firma Burggolf uit Nederland.

Bornem - Abdij

11 jun: Edmundus (Adrianus Maria) Van Dam (°Mijdrecht NL 25 dec 1925 +Bornem 11 nov 1993) wordt abt gewijd door generaal Dom. Polycarpus Zakar.

Puurs - Domein Coolhem

De heer Braspenninckx verkoopt domein Coolhem aan de gemeente Puurs en het Vlaamse Gewest. Het domein wordt nu "Hof van Coolhem" genoemd.

Ruisbroek - Hof ter Zielbeek

27 dec: de kinderen van Paul de Schietere de Lophem (°1893 +1982) x Edith Lefebvre - Wouters de Jauche (°1895 +1985) verkopen het Hof ter Zielbeek met bijhorende domeinen aan de gemeente Puurs, voor een bedrag van 15.740.000 BEF.

Willebroek - Schippersschool

1 sep: de Schippersschool van Klein Willebroek wordt officiëel gesloten. Het internaat blijft echter bestaan, en de leerlingen die daar verblijven worden dagelijks naar de Don Boscoschool van Willebroek vervoerd.

België - Herald of Free Enterprise - Voerenkwestie - Martens - VTM

29 jan: de Senaat keurt (na de Kamer) het besluit voor de omroepreclame goed.

14 feb: de wet op orgaantransplantatie komt in het Staatsblad. Als gevolg van deze wet moeten kandidaat-donoren vooraf officieel bezwaar aantekenen.

3 mar: buitenlandse studenten moeten verplicht een AIDS-test ondergaan.

6 mar - Herald of Free Enterprise: de ferry kapseist net buiten de haven van Zeebrugge. Het schip voer met open boegdeuren de zee op. 188 mensen verliezen het leven.

1 sep: in openbare gebouwen mag niet langer worden gerookt.

14 sep: 2 fregattten worden naar de Perzische Golf gestuurd om vrije doorvaart te garanderen (tijdens de oorlog tussen Irak en Iran).

15 okt: Martens VI valt door de Voerenkwestie. SP en CVP willen de benoeming van burgemeester José Happart vernietigen, terwijl de Waalse coalitie Happart steunen.

19 okt: de koning aanvaardt het ontslag van de regering.

21 okt: Martens VII wordt benoemd met dezelfde ministers. Deze regering inventariseert de grondwetsartikelen die de volgende regering moet herzien.

28 okt: start van VTM, de Vlaamse Televisie Maatschappij. Vlaamse weekbladen richten deze commerciële zender op.

3 nov: Martens VII wordt ontbonden.

13 dec: vervroegde parlementsverkiezingen. CVP is de grootste verliezer in Vlaanderen. De Waalse Partie Socialiste (PS) is de grootste winnaar.

BeNeLux

25 mar: verdrag voor militaire samenwerking tussen de BeNeLux-staten.

Nederland - Crisis - Kernenergie - Kruisraketten - Besparingen

1 jan: de WW en de WWV worden vervangen door de NWW (Nieuwe Werkloosheidswet). Hierbij spelen de leeftijd, het arbeidsverleden en de duur van de uitkering een rol.

feb: stakingen in de Rotterdamse havens en in de zuivelindustrie.

De ontvoerders van Heineken worden tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

18 mar: Provinciale Statenverkiezingen - VVD verliest, terwijl in de 1ste Kamer de CDA - VVD coalitie de meerderheid behoudt.

15 apr: een nieuwe Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) omwille van het enorme aantal migranten dat zich aanbiedt. Haast 50% van de gemeenten weigert medewerking aan de nieuwe regeling.

26 apr: blokkade van de kerncentrale in Borssele. Deze leidt tot een ware "veldslag" tussen de politie en de actievoerders.

18 mei: opening van "Amsterdam, culturele hoofdstad van Europa".

Commotie in het Groningse Oude Pekela rond mogelijke pedofilie-schandalen.

9 jun: verkiezing van de nieuwe 1ste Kamer - CDA en VVD behouden een krappe meerderheid.

22 jun: ondanks de visquota gaan de Nederlandse vissers door met het vangen van kabeljauw.

14 jul: het kabinet belsuit om 3 miljard gulden op de rijksbegroting te besparen.

Minister Brinkman kondigt bezuinigingen aan op gezinshulp en herstellingsoorden.

De regering gaat akkoord met een verzelfstandiging van de PTT per 1 januari 1989.

4 aug: koningin Beatrix wordt in het zuiden van Frankrijk opgenomen in het hospitaal omwille van verschijnselen van hersenvliesontsteking.

7 sep: twee mijnenjagers wordt in het kader van de WEU naar de Perzische Golf gestuurd, om de scheepvaartroute te beveiligen tijdens het conflict tussen Irak en Iran.

9 sep: ontvoering van Ahold-topman G.J. Heijn. Later zal blijken dat hij op dezelfde dag door zijn ontvoerder werd gedood en begraven. In juli 1988 wordt de ontvoerder veroordeeld tot 20 jaar gevangenis.

19 okt: als gevolg van Zwarte Maandag dalen de beurskoersen in Amsterdam gemiddeld met 20%.

25 nov: ten gevolge van de Amerikaans-Russische INF ontwapeningsakkoorden, zullen in Woensdrecht géén kruisraketten worden geplaatst.

24 dec: Joop den Uyl (°Hilversum 9 augustus 1919 +Amsterdam 24 december 1987) overlijdt.

1987

WEU - Europees Veiligheidsbeleid

26-27 okt: in Den Haag stellen ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken een gemeenschappelijk platfoor voor Europees Veiligheidsbeleid voor. In Europa blijven hierdoor kernwapens een belangrijke rol spelen.

24-25 nov - Noordzeeconferentie: ministers van Milieu van de landen die aan de Noordzee grenzen leggen regels vast i.v.m. dumpen van radioactief afval in en verbranding van chemisch afval op zee.

Israël - Intifadah

9 dec - uitbreken van de Intifadah: een georganiseerde Palestijnse volksopstand tegen de bezetting door Israël van Palestijns gebied.

USA - Sovjet Unie

Akkoord over de afschaffing van de middellange afstandsraketten.

UNO - Wereldbevolking

De Verenigde Naties schat de wereldbevolking op 5.000.000.000 mensen.

Wereld - Beurscrisis

19 okt: Zwarte Maandag op de beurzen wereldwijd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

Het Landhuis in de Boomstraat wordt in gebruik genomen als gemeentelijk archief. Later komt vindt aan de kant van het Kerkplein de Toeristische Dienst van Bornem een onderkomen in dit gebouw.

Puurs

Peter Verhaegen (°Beerse 1960) volgt zijn voorganger op in het notariaat Van Cantelbeeck.

Willebroek - Schippersschool

4 jun: er wordt een plechtige eucharistieviering gehouden voor de viering van jubilerende kloosterzusters van de Schippersschool: zuster Leonie viert een gouden jubileum, de zusters Emma, Benedicta en Veneranda vieren een diamanten jubileum.

1 sep: het internaat van de Schippersschool van Klein Willebroek wordt officiëel gesloten. De 7 zusters die tot dan toe bleven instaan voor het internaat, verhuizen naar het klooster van de Heilige Geest (Sint Vincentius) in Dendermonde. De laatste leerlinge in het internaat is Petra Wieninger.

België - Gaston Eyskens - Martens VIII - Vlaams Blok

3 jan: minister van State Gaston François Marie burggraaf Eyskens (°Lier 1 april 1905 +Leuven 3 januari 1988) overlijdt. Hij leidde 6 kabinetten.

apr: Carlos de Benedetti probeert een meerderheidsaandeel te verwerven in de Generale Maatschappij. Suez - AG lukt het om deze meerderheid af te snoepen.

9 mei: kabinet Martens VIII (CVP/PSC, SP/PS en Volksunie). De liberale partij kiest voor de oppositie.

jul: de grondwet wordt in 3 artikelen gewijzigd, waardoor de federalisering van het onderwij op 1 januari van volgend jaar zal worden doorgevoerd.

5 jul: schandaal rond het Studiecentrum voor Kernenergie (KSC) in Mol. Een studie bewijst geknoei met verwerking van Duits kernafval.

9 okt - gemeenteraadsverkiezingen: het Vlaams Blok haalt in Antwerpen 17,7% van de stemmen.

okt: stakingen van het overheidspersoneel om een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden af te dwingen.

21 okt: 4 leden van de CCC - de "harde kern" - worden veroordeeld tot levenslang en 2 leden van FRAP krijgen 5 jaar gevangenis. DE CCC pleegde in 1984-1985 25 bomaanslagen.

1 dec: de belastingverlaging die door de vorige regering was voorgesteld, wordt door het huidige kabinet goedgekeurd.

13 dec: de laatste kernraketten worden uit Florennes weggehaald.

België - prinses Maria

26 aug: geboorte van Maria Laura (°Sint Lambrechgts Woluwe 26 aug 1988), dochter van prins Lorenz en prinses Astrid van België.

Nederland - Bezuinigingen - Paspoortaffaire

1 jan: mensen worden op 18 jaar meerderjarig (ipv 21 jaar).

feb: de Wet Investeringsrekening (WIR) wordt afgeschaft.

14 mar: Paasbrief aan de 2de Kamer over een bezuiningsplan van 2,4 miljard gulden.

4 apr: 3de Nederlandse televisienet.

apr-jun: binnenschippers voeren actie om het systeem van evenredige vrachtverdeling te handhaven.

14 mei: politicus "vadertje" Willem Drees (°Amsterdam 5 juli 1886 +Den Haag 14 mei 1988), van de PvdA overlijdt.

27 mei: tanker Anna Broere wordt zwaar beschadigd in een aanvaring met de Atlantic Compass en zinkt voor de kust van IJmuiden. Uit het schip lekt de gifstof acrylonitril.

jun-sep: parlementaire enquêtecommissie over het "fraudebestendige" paspoort. Minister Van Eekelen wordt gedwongen om plaats te maken voor VVD-er Frits Bolkestein. Uiteindelijk zegt minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek de overeenkomst met leverancier KEP in november op.

29 sep: Annie M.G. Schmidt ontvangt de H.C. Andersenprijs voor jeugdliteratuur. Later, in november, krijgt ze de Publieksprijs voor het Nederlandse Boek.

dec: 412.000 werklozen (dank zij een andere berekeningsmethode).

1988

China - Li Peng

Li Peng (°1928), Chinees politicus, wordt eerste minister.

Sovjet Unie - Armenië - President Gorbatsjow

Grote aardbeving in Armenië, talrijke steden worden verwoest.

Mickaïl Sergewitsch Gorbatsjow (°Privolnoje 2 mar 1931) wordt president. Met de "Glasnost" (openheid) en de "Perestrojka" (herstructurering) opent hij het land voor democratie. Hij stimuleert de ontwapening en maakt een einde aan de koude oorlog.

Landbouwbeleid

11-12 feb: een top over het landbouwbeleid keurt het plan van Jacques Delors goed, met een beperking van de landbouwuitgaven als gevolg.

Wereld - Cycloon Gilbert

Gilbert, de zwaarste cycloon van de 20ste eeuw, raast over het Caribische gebied en door Mexico. Met windsnelheden van 300 km per uur vallen er veel doden, worden honderdduizenden mensen dakloos en wordt een miljardenschade aangericht.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Sint Amands

Karel De Smedt (°Sint Amands 1942) wordt burgemeester van Sint Amands.

Willebroek - Brandweer

1 mar: het Gemeentebestuur van Willebroek installeert ingenieur Raoul Publie als kapitein-dienstchef van de Gemeentelijke Brandweer.

België - Cordon Sanitaire - Brussels hoofdstedelijk gewest - Eyskens - abortuswet

13 jan: liberale uitgeverij Hoste neemt de linkse krant De Morgen over.

14 jan: Paul Van den Boeynants wordt ontvoerd door de Brigade Socialiste Révolutionnaire, en wordt op 13 feb vrijgelaten.

De Senaat keurt de Financieringswet goed.

1 feb: de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM) stuurt de eerste commerciële uitzendingen op de kabel.

Limburgse mijnwerkers protesteren heel het voorjaar tegen de geplande sluiting van de steenkoomijnen.

10 mei: er wordt een CAO aanvaard voor betere arbeidsvoorwaarden en een beter loon voor de verpleegkundigen.

Alle Vlaamse partijen ondertekenen een protocol om Vlaams Blok uit bestuursmeerderheden te weren.

19 jun: Leo Tindemans stapt op en Mark Eyskens (°Leuven 29 apr 1933) wordt minister van Buitenlandse Zaken. Tindemans zet zijn zinnen op het Europees parlement.

12 jul: als gevolg van de staatshervorming worden de Brusselse Executieve en de Hoofdstelijke Raad geïnstalleerd. Hierdoor wordt Brussel een hoofdstedelijk gewest.

3 okt: Joseph Wybran - voorzitter van het coördinatiecomité van Joodse organisaties in België wordt in Anderlecht vermoord door een islamitische terreurorganisatie.

nov: de vuilstortplaats van Mellery met 400.000 ton probleemafval wordt gesanneerd in opdracht van Waals gewestminister voor Leefmilieu Lutgen.

6 nov: de Senaat keurt het omstreden voorstel om abortus te liberaliseren goed, ondanks negatief advies van de Raad van State.

De Brusselse agglomeratie wordt erkend als autonoom gebied, met de naam Brussels-Hoofdstedelijk gewest.

Nederland - SOFI - Groen Links - Dioxine - Kok

1 jan: invoering van het SOFI-nummer, dat het makkelijker moet maken om gegevens tussen Sociale & Belastingsdiensten uit te wisselen.

16 feb: minister van buitenlandse zaken Van den Broek gaat niet naar Iran, omdat ayatollah Khomeini een doodvonnis heeft uitgesproken over schrijver Salman Rushdie, nav. De Duivelsverzen.

8 mar: oprichting van de Vrouwenpartij op vrouwendag. Doelstellingen: emancipatie en feminisering.

apr-jun: acties van de verpleegkundigen voor betere arbeidsomstandigheden en een hoger loon. Op 20 apr demonstreren 60.000 verpleegkundigen op het Binnenhof. Op 23 juni wordt een akkoord bereikt over een nieuwe CAO.

2 mei: het kabinet CDA / VVD valt over de maatregelen om het NMP-plan te financieren.

20 mei: het staatsbezoek van koningin Beatrix en prins Claus aan China wordt afgelast.

30 mei: oprichting van "Groen Links" -  aanvankelijk een groepering van kleine linkse partijen (PSP, PPR, CPN en EVP), evolueert tot een zelfstandige partij.

jun: protest tegen de gebeurtenissen op het Tien'an-Men-plein in Peking, die uiteindelijk tot een bloedbad hebben geleid.

7 jun: een DC-8 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij stort neer vlak bij Zanderije (bij Paramaribo). Er vallen 176 slachtoffers.

15 jun: Europese verkiezingen met een opkomst van slechts 47% - CDA wint 2 zetels, en PvdA en VVD verliezen elk 1 zetel.

19 jul: dioxine-vergiftiging in zuivelproducten blijkt afkomstig te zijn uit chemisch afval van een huisvuilverbrandingsoven.

6 sep: 2de Kamer-verkiezingen. VVD lijdt een forse nederlaag. CDA blijft gelijk. Groen Links komt in de kamer met 6 zetels.

13 sep: Lubbers wordt formateur om een centrum-links kabinet in te stellen.

7 nov: derde kabinet Lubbers, bestaande uit een coalitie van CDA en PvdA.

Wim Kok (°Berg-Ambacht 29 september 1938) wordt vice-premier en minister van Financiën. Van 1973 tot 1986 is hij voorzitter van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. In 1986 wordt hij fractieleider van de PvdA.

dec: de werkloosheid loopt terug tot 390.000 werkzoekenden.

1989

China - Tian'anmen plein

3-4 jun: de studenten demonstreren voor meer democratie op het Plein van de Hemelse Vrede (Tian'anmen plein) in Beijing. De opstand wordt in een bloedige strijd met tanks neergeslagen. Honderden studenten sterven.

Duitsland DDR  - President Honecker - President Gerlach - De Maizière

President Erich Ernst Paul Honecker (°Neunkirchen Saarland 25 augustus 1912 +Santiago de Chili 29 mei 1994) wordt gearresteerd op beschuldiging van machtsmisbruik.

President Gerlach (DDR) tot de val van de muur.

Eerste minister De Maizière.

9 nov: in de Berlijnse muur worden een aantal doorgangsposten opgericht.

Europa - Van Miert- WEU - EMU

In Europa vallen een aantal van de communistische regeringen: in Bulgarije, Hongarije, Oost-Duitsland, Polen en Tsjechoslowakije.

Karel Van Miert (°Oosthoven 17 jan 1942), Vlaams politicus, wordt lid van de EG-Commissie.

3 apr: oud-minister Willem Frederik (Wim) van Eekelen (°Utrecht 5 februari 1931) wordt secretaris-generaal van de WEU.

27-28 okt - Europese Monetaire Unie: in Rome stemmen de EU-landen in (met uitzondering van Groot Brittannië) om de 2de fase van de Europese Monetaire Unie in te voeren vanaf 1 januari 1994.

Irak

President Rafsanzjani (°Bahraman Iran 25 augustus 1934) aanvaardt dat Irak zich moet terugtrekken uit Koeweit. Ajatollah Chomeini is intussen al opgevolgd door ajatollah Chamenei.

Japan - Keizer Akihito

Keizer Hirohito (°Tokio, 29 april 1901 +Tokio, 7 januari 1989) wordt opgevolgd door zijn zoon, keizer Akihito (°23 december 1933), de 125ste Japanse keizer.

Nederlandse Antillen

Zowel de Nederlandse overheid als de Nederlandse Antillen laten het plan varen, om volledige onafhankelijkheid van Nederland in te voeren.

Polen - Mazowiecki

Tadeusz Mazowiecki (°Płock 18 april 1927), Pools staatsman, wordt premier van de eerste niet-communistische regering van Polen (tot eind 1990).

Roemenië - Ceauşescu

Nicolae Ceauşescu (°Scorniceşti 26 januari 1918 +Târgovişte 25 december 1989), wordt afgezet en terechtgesteld, samen met zijn vrouw Elena.

Tsjechoslovakije - Havel

Václav Havel (°Praag 5 oktober 1936), Tsjechisch staatsman en toneelschrijver. Hij komt op voor de mensenrechten in zijn land, en wordt president.

Sovjet Unie - Protesten

Talrijke protesten en revolutie.

USA - President Bush - Exxon Valdez

George Herbert Walker Bush (°Milton MS 12 juni 1924) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1993).

Zware aardbeving in Californië.

In Alaska loopt de Exxon Valdez op de rotsen. Een grote natuurramp is het gevolg doordat 40.000.000 liter ruwe olie in de Prince William Sound stroomt. Meer dan 2000 km kust worden met de vuile smurrie bedekt.

President De Klerk

Frederik Willem de Klerk (°Johannesburg 18 maart 1936), Zuid Afrikaans staatsman, wordt president (tot 1994). Door zijn toedoen is er een toenadering met de apartheidsbeweging.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Sint Amands

Marie-José Lambrecht (°Wieze 1950) wordt gemeentesecretaris van Sint Amands.

Willebroek - De Naeyer - Alplastic

14 mar: brand in het plasticverwerkend bedrijf Alplastic, aan de Jozef De Blockstraat in Tisselt. De productieruimte, de opslagplaats en de burelen worden door de brand helemaal vernietigd.

10 okt: van de goederen en grondgebieden die door de curatoren van de failliete papierfabriek De Naeyer openbaar zullen worden verkocht, worden een deel terreinen als bosgebied aangeduid. Dit wordt bekrachtigd door een wijziging van het Bijzonder Plan van Aanleg (nr. 16), bekrachtigd in een raadszitting van de Vlaamse Executieve. Het "Broek van De Naeyer" wordt door het provinciebestuur van Antwerpen aangekocht. Tot de beschermde gebieden behoort ook hoeve "De Vleug(h)". Uiteindelijk wordt dit eigendom toegewezen aan Franciscus Josephus Sienaert (ex Essene-Affligem), als bestuurder van de NV Immobilière Groeningen uit Ninove.

België - Abortuswet - Lentedecreet - Boudewijn

16 mar: de doodstraf wordt niet afgeschaft maar zal alleen worden uitgesproken bij heel zware misdrijven van militaire aard.

29 mar: nà de Senaat keurt de Kamer de abortuswet goed. Boudewijn I weigert de abortuswet te ratificeren. Hij doet troonsafstand en het parlement legaliseert abortus.

1 apr: Brazilië levert Patrick Haemers (°2 november 1952 +14 mei 1993) uit, die in een Brusselse gevangenis terechtkomt.

5 apr: koning Boudewijn I wordt hersteld in zijn grondwettelijke macht als koning.

1 mei: jongeren worden meerderjarig op 18 jaar in plaats van 21 jaar.

9 jul - Lentedecreet: de oude nationale onderwijswetgeving wordt vervangen door een Vlaamse wetgeving, op advies van de Vlaamse Raad.

7 sep: koning Boudewijn wordt gevierd voor zijn 60ste verjaardag. Een muziekspektakel is de aanvang van grote festiviteiten voor het koningshuis. Hij is 30 jaar gehuwd en zetelt 40 jaar op de troon.

3 okt: 5 jaar gevangenisstraf voor de 2 hoofdbeschuldigden in het SCK-afvalproces.

okt: het Rwandees Patriottisch Front valt Rwanda binnen vanuit Oeganda. Belgische para's worden ter plekke gestuurd. Het leger kondigt een informatiestop af.

22 okt: Franstalige onderwijzers staken voor een hoger loon en meer financiële middelen.

Nederland - Landbouwers - Van Gogh - Bezuinigingen

feb-apr: protest van de landbouwers tegen verlaging van de graanprijs. Wegen en grens overgangen worden geblokkeerd.

25 feb: zware storm over België en Nederland - reizigers moeten overnachten in stations. In België vallen 5 doden en in Nederland 1.

3 mar: koningin Beatrix opent in Amsterdam de overzichtstentoonstelling van Vincent Van Gogh (Rijksmuseum Amsterdam en Kröller-Möller in Otterlo).

21 mar: gemeenteraadsverkiezingen, met lage opkomst (61,5%). PvdA lijdt verlies, VVD lijdt een licht verlies en D66 behaalt grote winst.

6 apr: het schilderij "De nachtwacht" van Rembrandt wordt in het Rijksmuseum door een bezoeker beschadigd met zoutzuur.

mei: veldslag tussen politie en krakers in de binnenstad van Groningen, bij het Wolters-Noordhoff complex.

9 jun: het kabinet kondigt aan dat de bedrijven 2,1 miljard gulden extra zullen moeten betalen om de WIR-overschrijdingen te compenseren.

13 aug: het kabinet stuurt 2 fregatten naar de Perzische Golf ivm de invasie van Koeweit.

herfst: Philips moet flink bezuinigen. Wereldwijd gaan meer dan 35.000 banen verloren.

25 dec: de regering veroordeelt de militaire coup in Suriname - Als gevolg wordt ontwikkelingshulp aan Suriname tijdelijk opgeschort.

dec: de werkloosheid daalt tot 346.000 werkzoekenden.

1990

Chili - Pinochet - President Aylwin

11 mar: president Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (°Valparaíso 25 november 1915 +Santiago 10 december 2006) treedt af. Patricio Aylwin volgt hem op in een democratisch bestuurssysteem.

Duitsland DDR - De Maizière - Val Berlijnse Muur - Hereniging BRD en DDR

Lothar de Maizière (°Nordhausen 2 maart 1940), Duits staatsman, is de laatste eerste minister van Oost-Duitsland. Voordien (sedert 1989) was hij voorzitter van de CDU.

3 okt: liberalisering van de Oost-Duitse partijen.

9 nov: op bevel van premier Hans Modrow (°Jasenitz 27 januari 1928) wordt de Berlijnse muur afgebroken, en is er terug vrij verkeer tussen oost en west mogelijk.

Hereniging van West- en Oost-Duitsland (president Kohl).

Uitbreiding van Schengen akkoorden - Europese Monetaire Unie

19 jun: in Luxemburg wordt een uitbreiding van het Schengen akkoord ondertekend door de BeNeLux, Duitsland, Frankrijk en Italië.

1 jul: de economie van de lidstaten wordt meer op mekaar afgestemd, door inwerking treden van de Economische Monetaire Unie (EMU).

Frankrijk - Groot Brittannië - Kanaaltunnel = Chunnel

Aanvang van de werken aan de Kanaaltunnel, in Frankrijk en in Groot Brittannië.

Irak - Kuwait

2 aug: onder leiding van Saddam Hoessein Abdu al-Majid al-Tikriti (°Al-Auja 28 april 1937 +Bagdad 30 december 2006) valt Irak Koeweit binnen, en er wordt een pro-Iraakse regering gevormd.

Sovjet Unie - Jeltsin

Boris Nikolajevitsj Jeltsin (°Boetka 1 februari 1931 +Moskou 23 april 2007), Russisch politicus, leidt het verzet tegen een (mislukte) conservatieve staatsgreep en komt op die manier aan de macht.

Wereld - Golfoorlog

De Golfoorlog, crisissituatie die het gevolg is van de toestand in het midden oosten, n.a.v. de inval in Koeweit. Het gevolg is een economische blokkade van Irak.

Zuid-Afrika - Mandela

11 feb: Nelson (Rolihlahla) Mandela (°Mvezo 18 juli 1918) - leider van het ANC - wordt na 28 jaar uit de gevangenis ontslagen. Hij wordt gezien als één van de belangrijskte voorvechters van de strijd tegen de afschaffing van de apartheid.

Laatste wijziging 01-06-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl