-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491

 

1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Bourgondië

4 okt: Vlaanderen wordt overgedragen aan het Huis van Bourgondië, door het testament van Elisabeth von Görlitz. Zij is de kinderloze weduwe van Antoon van Brabant en van Jan van Beieren, en benoemt Filips de Goede tot haar erfgenaam. Ook het bestuur van Luxemburg wordt aan Filips overgedragen.

Jan van Eyck overlijdt.

Holland - Gelre

Hertog Arnold van Gelre komt tegemoet aan de wensen van het verbond van de adel en de steden.

1441

Denemarken - Bonde

Karl Knutson Bonde wordt bestuurder van het Deense rijk. Later wordt hij koning.

Spanje - Jorge Manrique

Jorge Manrique (°±1441 +1479), Spaans dichter. Zijn bekendste werk is "Coplas por la muerte de su padre".

Concordaat

Hertog Filips de Goede sluit een concordaat met de paus. Hij belooft de paus te steunen in aanspraken van concilies.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Antwerpen - Dekenij

3 jan: Statuut voor de Dekenij van Antwerpen, waarin wordt bepaald dat de landdeken bij het overlijden van de pastoor in Antwerpen, Boom, Schelle en Lier 7 gulden zal ontvangen. Bij overlijden van de pastoor van Hemiksem en Rumst gaat het over 5 gulden, en voor de pastoor van Aartselaar, Niel, Reet en Waarloos 3 gulden.

  1442

Beleg van Hermannstadt

De Osmaanse Turken onder sultan Moerad II (°1403/1404 Amasya +1451 Adrianopolis) worden verslagen door de Hongaren, die onder leiding staan van Johannes Hunyadi.

Spanje - Napels

Alfons V van Aragon verovert Napels. Kort daarna wordt Napels met Sicilië verenigd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Schelle

23 mei: Paus Eugenius IV sticht in de Sint Pieterskerk in Leuven een kapitel, dat wordt begiftigd met pastorele tienden van Boom, Schelle,... De jaarlijkse bijdrage van Boom alleen wordt geschat op 80 ponden (van Tours).

  1443

Italië - Donatello

Donatello (°±1386 Florence +1466 Florence) reist naar Padua, en zal er meer dan 5 jaar meewerken aan de versiering van het hoogaltaar van de Il Santo kerk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

13 sep: de abdijkerk van Sint Bernaards wordt ingewijd door abt Petrus van Breda.

Luxemburg - Bourgondië

Elisabeth van Görlitz staat het bestuur van Luxemburg af aan Filips de Goede (van Vlaanderen en Bourgondië).

1444

Albanië - Osmaanse Rijk

De Albanen komen in opstand tegen de Turkse bezetter, onder leiding van George Kastriotis, beter bekend als Skanderberg (tot 1348). Ze worden gesteund vanuit Italië, maar het verzet mislukt uiteindelijk.

Italië - Botticelli - Bramante

Alessandro Botticelli (°±1444 Florence +17 mei 1510 Florence) vroom godsdienstig schilder. Vooral bekend door de fresco's die hij in de periode 1481-1482 schildert in de Sixtijnse kapel in Rome.

Donato Bramante (°1444 Monte Asrualdo +1514 Rome), Italiaans bouwmeester, en één van de belangrijkste aanhangers van de Italiaanse renaissance. Hij krijgt een opleiding tot schilder, maar onder invloed van hertog Federigo da Montefeltro richt hij zich meer op architectuur en bouwkunst.

Leonardo Bruni, de kanselier van Firenze, overlijdt.

Osmaanse Rijk - Hongarije - Polen - Nederlaag van Warna

De Osmanen trekken voorgoed Byzantium binnen, ondanks de verdediging van de Byzantijnen, die geholpen worden door Genuezen en Venetianen.

Sultan Moerad II (°1403/1404 Amasya +1451 Adrianopolis) treedt af ten voordele van zijn minderjarige zoon Mehmed II, maar neemt al gauw terug diens plaats in.

De Osmanen sluiten vrede met de Hongaren in Szeged, en dit voor een periode van 10 jaar. De Poolse & Hongaarse koning Wladislaw III sneuvelt in de strijdtocht tegen de Turken, in de slag bij de Warnarivier.

Zwitserland - Zürich - Slag bij St. Jakob aan de Birs

Nederlaag van de stad Zürich, waarop deze laatste zich opnieuw aansluit bij de "Confoederatio Helvetica".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Hoeken

Onder leiding van Reinald en Gijsbrecht van Brederode nemen de Hoeken Amsterdam in, en ze verjagen de Kabeljauwen uit de stad. Daarop komt Filips de Goede naar Holland, en ontslaat de Hoeksgezinde stadhouder Willem van Lalaing, die met zijn partijgenoten uit Holland verdreven wordt. Filips richt in een aantal Hollandse steden een bestuur in dat bestaat uit een condominium van Hoeken en Kabeljauwen.

Er komt ook een einde aan de twee-jaar-durende handelsoorlog tussen Dordrecht en de Gelderse / Nederrijnse steden, naar aanleiding van de heffing op wijn (Dordrechtse stapelrecht).

Instelling van de Grote Raad

Instelling van de "Grote Raad", het opperste gerechtshof in de Bourgondische Nederlanden. De raad zetelt in Mechelen, en dit tot 1794.

1445

Mongoolse Rijk

Het khanaat Kiptsjak valt verder uit mekaar: in deze periode ontstaat het Kazan khanaat, dat tot 1552 blijft bestaan.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Antwerpen - Minderbroeders

Het klooster van de Minderbroeders in Antwerpen wordt in gebruik genomen (tot 1797).

1446

Engeland - Cambridge

In Cambridge begint men met de bouw van de kapel van King's College. De werken zullen duren tot 1515.

Hongarije - Hunydai

Janos Hunydai wordt rijksbestuurder van Hongarije, en verzet zich tegen de aanspraken de de Habsburgers op het Hongaarse rijk maken.

Korea - Alfabet

In Korea kondigt koning Sejong een eigen alfabet aan dat 28 lettertekens bevat. Hierdoor wordt het Chinese alfabet officiëel vervangen.

Osmaanse Rijk - Moerad II

Sultan Moerad II (°1403/1404 Amasya +1451 Adrianopolis) neemt opnieuw het bewind in handen. Hij verovert Morea.

Portugal - Kaapverdische eilanden

Fernandez ontdekt de Kaapverdische eilanden en Senegal.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Bourgondië - Duitsland

Filips De Goede begint onderhandelingen met Gaspard Schlick, de kanselier van keizer Frederik III. Het gaat over de erkenning van de rijkslenen van Filips de Goede, en er wordt aangestuurd op een zelfstandig koninkrijk Friesland of Brabant.

1447

Duitsland - Piccolimini

Aeneas Silvius Piccolimini (°1405 Pienza +1464 Ancona) komt in dienst van de keizer, samen met Nicolaas van Cusa. Samen werken ze aan de verzoening van keizer en paus. Aeneas wordt later Paus Pius II (tot 1464).

Frankrijk - Philip de Comines

Philip de Comines (°±1447 omgeving Lille +1511), biograaf, historicus en staatsman. Hij groeide op als pleegzoon van hertog Philips de Goede (omdat zijn vader in dienst van de hertog werkte). Hij was ook actief in de diplomatieke dienst van Karel de Stoute, maar in 1472 gaat hij voor koning Lodewijk IX werken. Meest van hem bekend zijn de "Mémoires", over het leven van Lodewijk XI.

Polen - West Pruisen

Koning Casimir IV (°1447 +1492) van Polen & Litauen, dwingt de Duitse orde om West Pruisen af te staan.

Rusland - Dimitri - Wasili II

Dimitri (onrechtmatig).

Wasili II (tot 1462).

Paus Nicolaas V

Tot 1455. Hij is de eerste renaissancepaus. Dank zij zijn toedoen kan het Concilie van Bazel worden afgerond. Hij verzamelt 800 codices, die de basis vormen voor de Bibliota Vaticana. Hij wordt geboren als Tommaso Parentucelli (°1397 Sarzana +1455 Rome).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lippelo - Hof te Melis

Maria Taye wordt genoteerd als eigenaar van het Hof te Melis in Lippelo.

Leuven - Stadhuis

In Leuven begint men te bouwen aan het stadhuis (tot 1463).

1448

Denemarken - Christiaan I

Koning Christiaan I van Denemarken (tot 1481). Hij is van de familie Oldenburg. In 1460 verwerft hij Holstein.

Duitsland -

Concordaat van Wenen

Frederik III ziet af van hervormingen in Duitsland. Het veemgerecht wordt opgericht, waar een geheime vrijgraaf de rechtsmacht krijgt. De graaf en een aantal vrije schepenen oordelen over de uitspraak - het vonnis wordt onmiddellijk uitgevoerd. Als een verdachte niet voor het veemgerecht verschijnt, leidt dit automatisch tot de ban. Ook paus Nicolaas V sluit zich aan bij het concordaat en sluit zo vrede met de keizer.

Johann Gensfleisch Gutenberg (°±1400 +1468), Duits boekdrukker. Heel waarschijnljk drukt hij dit jaar zijn eerste boeken met losse letters (monotype).

Engeland - Frankrijk

In de laatste fase van de 100-jarige Oorlog (tot 1453), verliezen de Engelsen hun bezittingen in Frankrijk. Met uitzondering van Calais, dat Engels blijft.

Tsjechoslovakije - Duitsland

Praag wordt veroverd door het leger onder leiding van George Podiebrad. Hij is de aanvoerder van de Utraquisten.

Zweden - Karel VIII

Karl Knutson Bonde wordt gekroond tot koning Karel VIII, en regeert tot 1470.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Brussel - Stadhuis

Begin van de bouwwerken van de toren van het Brusselse stadhuis, onder toezicht van Jan Van Ruysbroeck. De 97 meter hoge toren wordt bekroond met een beeld van Sint Michiel (gemaakt door Maarten Van Rode).

1449

Byzantium - Constantijn XI

Constantijn XI neemt de regering van Byzantium op zich (tot 1453). Hij is een zoon van Manuel II, en een broer van Johannes VIII.

Chinese Rijk - Mongolen

Oiraten-Mongolen vallen Noord-China binnen. Daar nemen se in de stad Dumu de keizer van de Ming Dynastie gevangen (tot 1453).

Italië - de Medici

Lorenzo I de Medici, ook genoemd "il Magnifico" (°1 jan 1449 Florence +8 apr 1492 Careggi), zoon van Piero I de Medici. Hij treedt in de voetsporen van zijn grootvader Cosimo, samen met zijn broer Giuliano (°1453 +26 apr 1478).

Ghirlandajo - Manutius

Domenico Ghirlandajo (°1449 +1494), Italiaans schilder, die vooral godsdienstige stukken en portretten maakt (o.a. voor de Sixtijnse kapel in Rome).

Aldus Manutius (°1449 +1515), Italiaans boekdrukker. Hij sticht in Venetië een drukkerij. De boeken die zij uitgeven, munten uit door correctheid en goede smaak.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Brabant - van Bethune

Joanna van Bethune overlijdt. Zij is een dochter van Robert van Bethune (+1408) en Isabella van Gistel (+1438). Joanna is gehuwd geweest met Robert van Bar (+1415) van wie ze een dochter Joanna heeft (+1462). Later hertrouwt ze met Jan van Luxemburg (+1476).

Ruisbroek - Nieuwe Banck

Op de Rijweg in Ruisbroek staat een "nieuwe banck". Dit is een plaats waar rechtszitting wordt gehouden, vaak onder een lindeboom of in een herberg. Deze plek in Ruisbroek wordt door Filips van Bourgondië bevestigd als recht te mogen spreken. De "nieuwe banck" werd heel waarschijnlijk opgericht onder voogdij van de heren van Grimbergen in 1311.

Brabant - Hieronymus Bosch

Rond deze tijd wordt Hieronymus Bosch geboren (+1516 ‘s Hertogenbosch), schilder.

Vlaanderen - Van der Weyden

Rogier Van der Weyden (of Roger de la Pasture) (°1399/1400 Doornik +1464 Brussel) verblijft in Rome. Op verzoek van hertog Francesco I Sforza van Milaan, neemt hij diens hofschilder Zanetto Bugatti in dienst. Hoewel weinig werken gesigneerd, zijn van hem bekend "De Kruisafneming", "het Retabel van Onze Lieve Vrouw", "het Retabel van Johannes de Doper" en de "Madonna met kind".

1450

Inkarijk - Zuid Amerika

Heerser Pachacuti van de Inka's geeft opdracht tot het bouwen van het ceremoniëel centrum van Machu Picchu in de Andes (Peru).

Engeland - Rozenoorlog

De huizen van Lancaster en York strijden om de Britse troon.

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
01-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl