-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491

 

1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1461

Engeland - Rozenoorlog

Volgelingen van de York's overwinnen Towton. Hij verslaagt de Lancasters in de Rozenoorlogen. Koning Hendrik VI wordt afgezet en gevangen genomen. Koning Eduard IV van York (°1442 Rouen +1483 Westminster) komt op de troon (tot 1483).

Frankrijk - Lodewijk XI

22 jul: koning Karel VII van Frankrijk overlijdt.

François Villon (eigenlijk François de Moncorbier, François des Loges) (°±1431 Parijs +na 1463) zit in de gevangenis van Meung-sur-Loire (Orléans) wegens diefstal. Hij krijgt amnestie n.a.v. het bezoek van koning Lodewijk XI aan Parijs. Dan schrijft hij zijn "Grand Testament", bestaande uit meer dan 2.000 verzen. Andere werken die van hem bekend zijn: "Le Lais", "Ballade des dames du temps jadis" en "Ballade des pendus".

Osmaanse Rijk - Trebizonde

Sultan Mehmed II (°1432 Adrianopolis? +1481 Maltepe) verovert Trebizonde.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - van Bar

Joanna van Bar (+1462) overlijdt. Ze is gehuwd met Lodewijk van Luxemburg.

Haar dochter Maria van Luxembourg wordt nu dame van Bornem (tot 1496). Zij huwt een eerste keer met Jacques de Savoie, en een tweede keer met François de Bourbon.

Bourgondië - Filips de Goede

Ook met hertog Filips de Goede gaat het niet goed. Hij krijgt een beroerte en neigt naar seniliteit. De Fransgezinde heren van Croy krijgen meer en meer greep op Bourgondië, wat niet naar de zin is van Karel de Stoute. Deze laatste wil nl. onafhankelijk blijven van Frankrijk. Ook Nicolas Rolin, kanselier van Bourgondië, overlijdt.

Brabant - Judocus Ascensius

Geboorte van Judocus Badius Ascensius VI, humanist (°1462 Asse +1535 Parijs).

1462

Frankrijk - François Villon

François Villon (°±1431 Parijs +na 1463) zit in de gevangenis van Châtelet in Parijs en wordt ter dood veroordeeld.

Italië - de Medici - Ficinus

Lorenzo de Medici il Magnifico voert in Florence een evenwichtspolitiek. Hierdoor kent de stad een grote bloei.

Marsilius Ficinus (°1433 Figline Valdarno +1499 Careggi), kan zich dank zij de financiële steun van Cosimo di Medici volledig wijden aan de studie van Plato. Hij wordt later de leider van de Plato Academie. Van hem zijn o.a. bekend "De Religione Christiana" en "Theologia Platonica". Hij is een humanist, wijsgeer en priester, en de zoon van de lijfarts van Cosimo di Medici. Hij studeerde geneeskunde in Bologna.

Osmaanse Rijk - Topkapi paleis

Sultan Mehmed II (°1432 Adrianopolis? +1481 Maltepe) geeft de opdracht om in Constantinopel het Topkapi-paleis te bouwen.

Rusland - Iwan III

Grootvorst Iwan III de Grote van Rusland regeert (tot 1505). Hij is de grondlegger van de Russische macht door uitbreiding van zijn gebied. Tevens is hij gehuwd met de Griekse prinses Sofia. Hij noemt zich de "zelfheerser of tsaar van heel Rusland". In zijn regeerperiode wordt het Kremlin door Italiaanse architecten tot een residentie uitgebouwd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Bourgondië - Gelre

Een ontnoegde Karel de Stoute trekt naar het noorden, o.a. uit angst dat koning Lodewijk XI van Frankrijk zal proberen het te laten doden.

Adolf van Gelre - die de Bourgondiërs steunt - verzoent zich met de aanstelling van zijn vader hertog Arnold tot ruwaard van Gelre.

1463

Duitsland - Hongarije

De Habsburgers maken erfafspraken met Hongarije.

Frankrijk

De heren van Croy sturen aan op het teruggeven aan Frankrijk van de steden aan de Somme, die eerlang aan Filips de Goede waren overgedragen.

20 aug: koning Lodewijk XI trekt deze steden terug uit het pandschap aan de Bourgondiërs.

De doodstraf van François Villon (°±1431 Parijs +na 1463) wordt omgezet naar 10 jaar verbanning.

Osmaanse Rijk - Venetië

Sultan Mehmed II (°1432 Adrianopolis? +1481 Maltepe) voert strijd met de Venetianen (tot 1479). Ze verliezen bij de strijd hun macht over de Griekse eilanden.

Paus Pius II

Hij roept de heilige oorlog uit ter verdediging van het christendom.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar

Aartselaar komt toe aan de hertog van Brabant.

Vlaanderen - Staten Generaal

9 jan: de eerste vergadering van de Staten Generaal in Brugge. Op de agenda staat het plan van Filips de Goede om een kruistocht te organiseren. Rond de vergadertafel zitten vertegenwoordigers van Vlaanderen, Artois, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen, Rijsel, Douai, Orchies, Mechelen en Boulogne.

Vlaanderen - Lakenhandel

William Caxton (°±1422 Kent +1491), Engels lakenhandelaar, wordt voorzitter van de Engelse kooplieden in de Lage landen.

1464

Osmaanse Rijk - Bosnië

Sultan Mehmed II (°1432 Adrianopolis? +1481 Maltepe) verovert Bosnië. De strijd duurt tot 1464. De laatste koning van Bosnië, Stjepan Tomasević, wordt in de buurt van Jajce door Mehmed II gedood.

Paus Paulus II

Paus Paulus II (tot 1471).

Zweden

In Zweden breekt een opstand uit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Leuven - Rudolf Agricola

Rudolf Agricola (°1444 Baflo +1485 Heidelberg), wordt magister in Leuven. Hij werd geboren als Roelof Huysman. Hij is de eerste Nederlandse humanist die faam verwerft in heel Europa. Hij studeerde in Groningen, Erfurt, Leuven en Pavia.

Holland - Gelre

9 jan: de jonge hertog Adolf van Gelre zet zijn vader Arnold gevangen in het slot van Buren. Hij dwingt hem tot aftreden (19 nov).

Willem van Egmond is het niet eens met de beslissing van Adolf van Gelre om diens vader te doen aftreden. Willem van Egmond neemt als reactie de stad Arnhem af van zijn neef Adolf.

Luik -

Vrede van Sint Truiden

okt: van de onlusten in Frankrijk maakt Luik dankbaar gebruik om zich tegen Lodewijk van Bourbon te verzetten. Bij de vrede van Sint Truiden (22 dec) moeten ze zich echter terug gewonnen geven!

22 dec: Lodewijk van Bourbon wordt in de macht van prins-bisschop van Luik hersteld. Lodewijk erkent Filips de Goede als erfelijk voogd van het prinsbisdom.

Vlaanderen - Hans Memling

Hans Memling (°±1433 Seligenstadt / Mainz +11 aug 1494 Brugge), Vlaams schilder, vestigt zich in Brugge. Zijn werk handelt vooral over religieuze onderwerpen: heilige Maagden, engelen, portretten van heiligen. In het Sint Janshospitaal in Brugge vind je het "St. Ursulaschrijn" en in Antwerpen "Christus met de musicerende engelen".

1465

Frankrijk - Bourgondië

27 apr: hertog Filips de Goede van Bourgondië verzoent zich met zijn zoon Karel de Stoute en treedt af. Hij ontslaat de heren van Croy. Karel de Stoute wordt nu belast met het bestuur, vnl. met de militaire zaken.

5 okt: met een aantal vazallen voert Karel de Stoute de oorlog van de "Ligue du Bien Public", gericht tegen de Franse koning Lodewijk XI.

Slag bij Monthléry: bij de wapenstilstand krijgt Bourgondië de steden aan de Somme terug.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Cleydael

Jan Sanders overlijdt en laat kasteel Cleydael na aan zijn zoon Adriaen. Hij sterft kinderloos, waardoor het kasteel toekomt aan zijn zuster Sapienta, weduwe van ridder Jan Schoofs en hertrouwd met Koenraad Pot. Na de dood van Koenraad gaat het kasteel Cleydael terug naar de kinderen uit het eerste huwelijk van Sapienta.

Bornem

Vermelding van de Kouterveldmolen, en de windmolen op de Grote Bornemheide.

Luik - Les Vrais Liégeois

25 aug: de nationale Luikse partij "les Vrais Liégeois" weigert zich bij de Vrede van Sint Truiden neer te leggen. Als antwoord op de rebellie, vernielt Karel de Stoute de stad Dinant.

1466

Engeland - Cambridge

In Cambridge wordt begonnen met de bouw van de King's College kapel, een voorbeeld van de laat-Engelse gotiek.

Italië - Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (°1452 Vinci, Toscane +1519 Amboise) wordt rond deze tijd (waarschijnlijk) leerlijng bij Andrea del Verrocchio.

Mongoolse Rijk

Het khanaat Kiptsjak valt nog verder uit mekaar: in deze periode ontstaat het Astrakan khanaat, dat tot 1556 blijft bestaan.

Polen - 2de vrede van Thorn

Tussen Polen en de Duitse Orde. Ermland en West-Pruisen komen aan Polen toe. Pruisen erkent zonder problemen Polen als leenheer. Er komen speciale rechten voor Dantzig. Polen strekt zich uit van de Oostzee tot aan de Zwarte Zee.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lippelo - Hof ter Moortere

Maria Taye, gehuwd met Jan Van Medeghem, komt in bezit van het Hof ter Moortere in Lippelo.

Holland - Geertgen tot St. Jans

Geertgen tot St. Jans (°±1467 Haarlem +±1495). Nederlands schilder. Hij woont in Haarlem op een erf van de Orde van de St. Jans-ridders, en schilder religieuze werken met een rustige compositie en rijke kleuren.

Slag bij Brustem - Karel de Stoute

15 jun: Filips de Goede sterft.

Filips de Goede wordt opgevolgd door hertog Karel de Stoute (zoon van Filips de Goede) (°1433 Dijon +1477 Nancy), die aan de macht komt in Vlaanderen (tot 1477) als hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en als graaf van Vlaanderen, Henegouwen, Holland, Zeeland, Artesië, Franche-Comté (tot 1477). Bij hem ontstaat het plan om het rijk van Lotharius I te herstellen. Hij verbindt zich met Engeland, Castilië en Aragon.

28 okt: hertog Karel de Stoute verslaat de Luikse milities in de slag bij Brustem. Deze geven zich echter niet zomaar gewonnen, en blijven zich verzetten. Het prinsbisdom Luik wordt echter opnieuw onderworpen aan het Bourgondische gezag.

1467

Bohemen

In Bohemen sluiten de Taborieten en de Waldenzen de eenheid van de Boheems-Moravische broeders. Daardoor komt het later tot een vergelijk tussen de katholieken en de Utraquisten.

Japanse Keizerrijk

In Japan raken de shoguns hun macht kwijt bij de aan gang zijnde Onin-oorlogen, met de troonsopvolging als inzet. De provincies komen nu in handen van de Daimyô's (feodale krijgsheren).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Martinus Blijleven (+21 jul 1498) wordt abt van de Sint Bernaardsabdij in Hemiksem.

Mechelen - Huidevettersmolen

Melding van de Huidevettersmolen in de buurt van de Kathelijnepoort.

Rumst

Wouter Possemiers en Willem Vander Straeten zijn schepenen van Rumst.

Bourgondië

3 jun: hertog Karel de Stoute trouwt voor de derde keer, met Margaretha van York. Zij is een zuster van de Engelse koning Edward IV. Het huwelijk bezegelt het verbond tussen Karel de Stoute en Engeland.

Luik - Péronne

14 okt: uiteindelijk begint Lodewijk XI in Péronne onderhandelingen met Karel de Stoute. Horend van de opstanden in Luik, stuurt Lodewijk XI nu Karel de Stoute uit, om de rebellie te onderdrukken. In de strijd wordt de stad verwoest, en tal van burgers worden gedood (Franchimont). Als tegendeel dwingt Karel de Stoute het verdrag van Péronne af, met tal van tegemoetkomingen aan Bourgondië.

1468

Frankrijk - Engeland

De Franse koning Lodewijk XI verzoent zich met Warwick, aanhanger van de Lancasters. Hij probeert op te treden tegen zowel Engeland als tegen Bourgondië.

Duitsland - Engeland

De Duitsers steunen de Engelse kroonpretendent Eduard IV, in zijn strijd tegen de bekrachtiging van de handelsprivileges.

Polen

Vanaf dit jaar vormt de lagere adel de 2de Kamer van de Rijksdag (= de Sejm).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Bourgondië -

Verdrag van Sint Omaars

9 mei: hertog Karel de Stoute neemt de Elzas in pand van Sigismund van Oostenrijk. Voor de laatste is Bourgondië natuurlijk een mooie schakel tussen Oostenrijk en de Nederlanden. Hij stelt als tegenprestatie dat zijn zoon de hand krijgt van de dochter van Karel de Stoute: Maria.

Holland - Erasmus

Desiderius Erasmus (°27 okt 1469 Rotterdam +12 jul 1536 Bazel CH), Nederlands geleerde en humanist, wordt geboren als onecht kind van een priester. Hij wordt Erasmus genoemd naar de gelijknamige heilige. Hij studeert in Gouda en Deventer, en als zijn moeder gestorven is gaat hij naar 's Hertogenbosch, waar hij aan de fraterschool van de Broeders des Gemenen Levens studeert. In zijn werk zoekt hij naar harmonie tussen humanisme en Christelijke vroomheid. Hij is een groot voorstander van verdraagzaamheid.

Vlaanderen- Gent

De Gentenaren moeten zich na jarenlang verzet, openlijk verontschuldigen tegen Karel de Stoute, en hem om vergiffenis vragen.

1469

Frankrijk - Bourgondië

Koning Lodewijk XI maakt het Karel de Stoute andermaal moeilijk, door bondgenoot te worden van Karel van Frankrijk (een bondgenoot van Bourgondië door de "Ligue du Bien Public"), en ook doordat Warwick in Engeland openlijk in opstand komt tegen koning Edward IV, de zwager van Karel de Stoute.

Italië - de Medici

Lorenzo I de Medici de Prachtlievende / il Magnifico wordt ongekroonde koning van de Florentijnse republiek (tot 1492). Hij is een kleinzoon van Cosimo de Oude, en is een beschermer van kunsten en wetenschappen.

Italië - Machiavelli

Niccolò Machiavelli (°1469 +1527), Italiaans staatsman en geschiedschrijver van o.a. "Il principe" en "Discorsi spora la prima deca di Tito Livio". In deze werken zet hij zijn ideeën over staatskunde uiteen.

Spanje - Koningshuwelijk

Ferdinand II van Aragon de Katholieke (el Católico) (°1452 Sos +1516 Madrigalejo) met Isabella I de Katholieke (la Católica) van Castilië (°1451 Avilla +1504 Medina del Campo). Hierdoor worden het rijk van Aragon en het rijk van Castilië verenigd tot Spanje.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Puurs - Hemiksem - Sint Bernaards

Henrick VII van Oyenbrugge verkoopt al zijn goederen in en rond Puurs aan de abdij van Hemiksem. Voor wat Coolhem betreft gaat het om een huis, een hof, een heerlijkheid met pachthoeven en een neerhof.

Martinus Blijleven (+21 jul 1498) - abt van Sint Bernard -  koopt van Henrick van Oyenbrugge de heerlijkheid Coolhem. Het landgoed wordt verbouwd en ingericht als refugie van de Sint Bernaardsabdij van Hemiksem.

Holland -

Hieronymus van Busleyden

Hiëronymus van Busleyden (°±1470 Aarlen +1517 Bordeaux), Zuid Nederlands humanist.

1470

Denemarken

Denemarken krijgt een verbod om deel te nemen aan de Engelse en de Hollandse Sontvaart.

Engeland - Hendrik VI

Koning Edward IV wordt door de Lancasters van de troon verdreven. Edward gaat op de vlucht naar Karel de Stoute. Hendrik VI neemt opnieuw zijn plaats in als koning.

Italië - Botticelli

Sandro Botticelli (°±1445 Florence +1510 Florence) voltooit het werk "Fortezza". Hij hecht grote waarde aan expressie en vormentaal, maar kleur blijft ondergeschikt. Zijn echte naam is Alessandro di Mariano Filipepi, en hij is een leerling van Filippo Lippi.

Zweden - Sten Sture I

In Zweden komt Sten Sture I aan de macht (tot 1504).

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
01-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl