-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491

 

1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Bourgondië - Luxemburg

3 aug: Luxemburg komt nu zonder enige beperking toe aan hertog Filips de Goede van Bourgondië, als gevolg van het overlijden van Elisabetth von Görlitz. Hij bestuurde het gebied eigenlijk al sinds 1441 in naam van de hertogin.

Grote Gentse Opstand

Uiting van het ongenoegen tegen de tendens tot centralizeren (in het bewind van Filips de Goede) lijdt tot opstand (tot 1453)

1451

Frankrijk - Jean Fouquet

Jean Fouquet (°±1420 Tours +1477/1481), Frans schilder en miniaturist, maakt in opdracht van Etienne Chevalier een "Getijdenboek" (tot 1460). De opdrachtgever is één van de belangrijkste burgers van de stad Tours.

Indië - Delhi

Het sultanaat Delhi wordt geregeerd door de islamitische Lodi-Dynastie, afkomstig uit Afghanistan.

Italië - Columbus

Christophorus Columbus (°1451 Genua +1506). Hij zeilt voornamelijk in Spaanse dienst.

Osmaanse Rijk - Mehmed II

Mehmed II de Veroveraar (°1432 Adrianopolis? +1481 Maltepe) wordt sultan van het Osmaanse Rijk (tot 1481), en volgt zijn vader Moerad II op. Met de bouw van de vesting Rumeli Hissar bereidt hij de aanval op Constantinopel (1453) voor. Zijn overwinningen en de uitbreiding van het Osmaanse Rijk bezorgen hem de bijnaam "Fâtih" (= veroveraar). Hij geeft de opdracht om de Fâtih moskee (de Blauwe Moskee) te bouwen in Istanbul.

Spanje - Isabella van Castilië

Geboorte van Isabella van Castilië van Aragon.

Zwitserland - Sankt Gallen

De stad Sankt Gallen en zijn klooster sluiten zich aan bij het Zwitserse Eedgenootschap ("Confoederatio Helvetica").

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mechelen - Sint Rombouts

Aanvang van de bouwwerken aan de westertoren van de Sint Romboutskathedraal in Mechelen (tot 1520).

  1452

Duitsland - Frederik III

Keizer Frederik III van Duitsland regeert (tot 1493). Hij hoort tot de Habsburgers, en zal als laatste keizer worden gekroond in Rome, door paus Nicolaas V. Hij laat zijn zoon Maximiliaan huwen met Maria, de erfdochter van Karel de Stoute.

Engeland - Richard III

Geboorte van Richard III van Engeland (°1452 Fotheringhay +1485 Bosworth). Hij is het jongste kind van hertog Richard van York.

Frankrijk - François Villon

François Villon(°±1431 Parijs +1463 Parijs) wordt Maître des Arts.

Italië - da Vinci

Geboorte van Leonardo da Vinci (°15 apr 1452 Vinci, Toscane +2 mei 1519 Amboise). Hij is de onwettige zoon van een notaris in Vinci en een boerenmeisje uit de streek.

De republiek Modena wordt een hertogdom.

Osmaanse Rijk

Onder de mongool Abu Said worden in Iran de Mongoolse rijksdelen herenigd. Hij is aan de macht tot 1469. Hij is echter niet opgewassen tegen de Turkmenische Horde van de Witte Hamels, wat uiteindelijk de aanleiding zal zijn voor het ontstaan van het nieuw-Perzische rijk (in 1500).

Praag - Bohemen - Podiebrad

George Podiebrad wordt regent van Praag en Bohemen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Gerardus Van der Donck (+14 okt 1473) - door zijn voorganger aanbevolen - wordt abt van de abdij Sint Bernaards in Hemiksem. Hij bouwt de bibliotheek, het calefactorium en verstevigt de muren rond de abdij.

Slag bij Gavere

23 jul: tegen Filips de Goede, hertog van Bourgondië. Een nederlaag voor de Gentse opstandelingen, waarbij 16.000 inwoners de dood vinden! De macht van de stad wordt in grote mate beknot. De rest van Vlaanderen houdt zich afzijdig.

1453

Frankrijk - Engeland

Onder koning Hendrik VI van Engeland eindigt de 100-jarige Oorlog, met verlies van de Franse bezittingen, behalve Calais.

Val van Constantinopel

29 mei: Ottomaanse Turken aangevoerd door sultan Mehmed II nemen Constantinopel (= Istanboel) in. De stad wordt de residentie van het Osmaanse imperium.

Dit betekent het einde van het Oostromeinse Rijk, en het einde van een staat die claimde afkomstig te zijn van de Romeinse keizers. Het gebeuren wordt vaak aangegeven als het einde van de middeleeuwen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Liezele - Hof Schemelbert

Na de dood van Pieter Van der Tommen wordt eerst zijn zoon Egidius (+1454) eigenaar van Hof Schemelbert. Na zijn overlijden wordt Beatrix Van der Tommen (x Hendrik Vanderpoirten) de eigenaresse van het Hof.

Eed van de Fazant

17 feb: Filips de Goede van Bourgondië houdt schitterende hoffeesten. Dit jaar in Rijsel, waar hij belooft een kruistocht tegen de Turken te organiseren om Constantinopel te bevrijden uit Turkse handen. Deze belofte wordt ook de "Voeu de Faisan" genoemd. Het blijft bij een belofte...

1454

Duitsland - Adam Krafft

Adam Krafft (°±1454 +1509), Duits beeldhouwer die laat-gotisch werk produceert.

Polen - Pruisen - Duitsland

Er breekt opnieuw oorlog uit met de Duitse Orde, als de Pruisen zich onder de Polen stellen. Vanaf dit jaar zullen afgevaardigden van de kleine adel in Polen de landdagen houden.

Spanje - Hendrik IV

Koning Hendrik IV (°1425 Valladolid +1474 Madrid) van León en Castilië regeert (tot 1474).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Utrecht

12 sep: bisschop Rudolf van Diepholt van Utrecht overlijdt. Gijsbrecht van Brederode wordt bijna unaniem tot opvolger aangeduid door de kapittels. Filips de Goede lobbiet bij paus Calixtus III, en verkrijgt dat David van Bourgondië, een natuurlijke zoon van hertog Terwaan, tot bisschop van Utrecht benoemt. Gevolg is een gewapend verzet van het Sticht.

Vlaanderen - Van der Weyden

Rogier Van der Weyden (of Roger de la Pasture) (°1399/1400 Doornik +1464 Brussel) krijgt van de abt van St. Aubert in Kamerijk de opdracht om een veelluik te schilderen.

1455

Duitsland - Johannes Gutenberg

Johannes Gutenberg (eigenlijk: Johann Gensfleisch zur Laden) (°1394 of 1399 Mainz +3 feb 1468 Mainz of Eltville), Duits goudsmid en drukker, maakt het oudst bewaarde gedrukte boek, in Mainz: de 42-regelige  "Gutenberg Bijbel". Het zetwerk bestaat uit losse letters die tot een gietvorm worden samengesteld (monotype).

Engeland - Rozenoorlogen

Tot 1485. Onder koning Hendrik VI van Engeland begint de Strijd van de Twee Rozen, om de koningskoon (tussen de huizen van Lancaster en York). Tudor kiest de rode roos als embleem, het huis van York kiest de witte roos. Deze strijd heeft een invloed op het reilen en zeilen van zowel staat als gerecht.

Frankrijk - François Villon

François Villon(°±1431 Parijs +1463 Parijs) moet Parijs verlaten omdat hij een priester gedood heeft.

Spanje - Enrique Egas

Enrique Egas (°±1455 +1534), architect. Hij bouwt o.a. het hospitaal van Santiago de Compostella en de façade van de universiteit van Salamanca.

Paus Callixtus III

Paus Callixtus III (tot 1458).

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mechelen - Molenberg

Hendrik Van Eyck verkoopt de molenberg en de Nieuwendijkmolen aan Antonia Van der Biest en Johan Van de Wuwere.

Holland - Utrecht -

Verdrag van IJsselstein

Gijsbrecht van Brederode doet afstand van zijn bisschopsstatuut, ten goede van David van Bourgondië. Hiermee geeft het Sticht zijn verzet tegen de beslissing van Filips de Goede uit 1455 op. Het Oversticht blijft zich verzetten, waarop Filips met zijn leger door Gelre trekt, en de stad Deventer inneemt.

Luik - Van Bourbon

7 apr: Luik krijgt een Bourgondisch bisschop: Lodewijk van Bourbon, een neef van Filips de Goede. Op die manier hoopt Filips het prinsbisdom voor zich te winnen.

1456

Frankrijk

15 okt: de Franse kroonprins Lodewijk vlucht naar Filips de Goede, als gevolg van de twisten met zijn eigen vader.

Hongarije - Osmaanse Rijk

De Hongaarse kruisvaarders overwinnen de Turkse Osmanen in de buurt van Belgrado.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

Jan de Mey is pastoor van Boom.

Bourgondië

Geboorte van Maria van Bourgondië (°1457 Brussel +1482 Brugge), dochter van Karel de Stoute.

Holland - Gelre

Filips de Goede stelt de Staten van Gelre voor om Adolf tot ruwaard te benoemen. Deze gaan echter niet op het verzoek in.

Voor het eerst merkt men onenigheid op tussen Filips de Goede en zijn zoon Karel de Stoute. Aan het hof delen de families De Croy en De Lannoy de lakens uit, dit in samenspraak met de Franse kroonprins Lodewijk.

1457

Duitsland

Ladislaus sterft.

Dit leidt tot een opstand van de nationale koningen Matthias Corvinus (Hongarije) en George Podiebrad (Bohemen). Het Duitse Rijk verliest gebied aan Bourgondië en aan Polen. In de Pools-Duitse oorlog wordt Mariënburg bestormd.

Italië - Lippi - Plato Academie

Filippino Lippi (°±1457 +1504), Italiaans schilder. Hij is een zoon van Fra Filippo Lippi, en gaat in de leer bij Botticelli. Van hem is o.a. de "Aanbidding der Koningen".

In Florence wordt de Plato Academie gesticht. Hier doceren o.a. Manuel Chrysoloras en Bessarion, die er Grieks onderwijzen. Later wordt Marsilius Ficinus de leider van de academie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Willem van Croy

Willem van Croy, heer van Chièvres (°1458 +1521), afkomstig uit Picardië.

1458

Bohemen - Podiebrad

George Podiebrad wordt koning van Bohemen (tot 1471).

Hongarije - Matthias I

Matthias I Corvinus (°1440 Koloszvár +1490 Wenen), komt aan de macht (tot 1490). Hij is een zoon van János Hunyadi. Hij wordt opperbevelhebber en schatmeester van koning Ladislav V van Hongarije. Onder zijn bestuur herovert hij de Luxemburgse erflanden van de Habsburgers, en ook de provincies Karinthië en Steiermark.

Italië - Palazzo Pitti in Florence

In Florence begint men te bouwen aan het Palazzo Pitti, in opdracht van de gelijknamige adellijke Florentijnse familie.

Spanje - Johan II

Koning Johan II van Aragón (°1397 Medina del Campo +1479 Barcelona) regeert (tot 1479).

Paus Pius II

Tot 1464 (°1405 Pienza +1464 Ancona). Geboren als Aeneas Silvius Piccolomini. Hij studeert aan de universiteiten van Siena en Florence. Hij schrijft "Commentarii", wat neerkomt op een verslag van zijn eigen professionele leven.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem

Anton Van Brabant, bastaardzoon van Filips van Saint Pol, wordt heer van Hemiksem.

  1459

Osmaanse Rijk - Servië

Servië wordt nu helemaal ingelijfd in het Osmaanse Rijk door sultan Mehmed II (°1432 Adrianopolis? +1481 Maltepe). Belgrado wordt pas in 1521 veroverd.

Paus Pius II

Hij verklaart de concilietheorie tot ketterij. Hij roept - tevergeefs - op tot een kruistocht tegen de Turken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lier - Sint Gummaruskerk

Begin van de bouwwerken aan de kruisbeuk van de Sint Gummaruskerk in Lier, naar een ontwerp van Jan Van der Heyden. Het gebouw is klaar rond 1480.

Rumst - Lazaruskapel

Instelling van de kapel van de heilige Lazarus en O.L.Vrouw Hemelvaart, waar later de leprozerie van Rumst komt.

Dendermonde - Vleeshuis

Het Vleeshuis van Dendermonde is een gotische hal. Het gelijkvloers herbergt tot 1862 de vleesbanken van de plaatselijke slagers, terwijl er de verdieping de vergaderruimte van de Sint Jorisgilde is.

Holland - Gerard David

Gerard David (°±1460 Oudewater +13 aug 1523 Brugge), schilder, laatste grootmeester van de Vlaamse Primitieve kunst.

1460

Denemarken

Koning Christiaan I van Denemarken (tot 1481)verwerft Sleeswijk en Holstein, als hij er door de Stenden tot hertog wordt gekozen. Hij verenigt de beide hertogdommen tot Schleswig-Holstein (verenigd tot 163).

Engeland - Slag bij Wakefield

Richard van York sneuvelt in de slag bij Wakefield.

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
01-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl