-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491

 

1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem

Jan Zonder Vrees tikt de baljuw van Bornem op de vingers, omdat deze laatste de vrije doorgang naar het Land van Waas hindert. Dit gebeurt kort nadat Yolande de Bretagne (vrouwe van Bornem) Filips de Stoute niet als Leenheer wil erkennen. Deze laatste stuurt de baljuw van Aalst, die Yolande haar heerlijkheid afpakt.

Brabant - Luxemburg

Hertog Antoon van Brabant, neemt Luxemburg in pand voor zijn vrouw Elizabeth van Görlitz. Zij heeft nl. aanspraken op dit gebied.

Holland -

Gebroeders van Limburg

De gebroeders Pol, Herman en Jan van Limburg treden als miniatuurschilders in dienst van graaf De Berry, en maken de kunstprenten in het getijdenboek "Les trčs riches heures". Ze werden geboren in de periode van 1380 tot 1390.

1411

Polen - Duitsland

Polen - Litauen sluiten een eerste vrede met de Duitse Orde in Thorn.

Spanje - Juan de Mena

Juan de Mena (°1411 +1456), Spaans dichter. Hij schrijft copla's, religieuze poëzie. Ook het allegorische gedicht "El laberinto de fortuna" is van hem.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem

Yolande de Bretagne komt tot inkeer, doet leenverhef en komt op die manier terug in bezit van haar goederen in het Land van Bornem.

Rumst - van Bethune

Robrecht van Bethune is heer van het land van Rumst. Hij sticht jaargetijden voor hem en zijn echtgenote in alle dorpen van de heerlijkheid Rumst: Rumst, Boom, Willebroek, Ruisbroek en Heindonk. Hij tekent de Keure van Cortenberg, als heer van Rumst.

Vrede van Wijk bij Duurstede

jul: einde van de Arkelse oorlog. Jan van Arkel staat zijn bezittingen af aan de graaf van Holland, zijn leenheer.

1412

Denemarken

Erik van Pommeren (tot 1439) bevoordeelt de Engelse en de Hollandse handel.

Frankrijk - Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc (°1412 +1431), Frans boerenmeisje dat zich geroepen voelt om de Fransen van de onderdrukking van de Engelsen te bevrijden. Ze helpt inderdaad in de strijd om de Engelsen uiteindelijk te verslaan, en ontzet Orléans. Vandaar haar bijnaam "Maagd van Orléans".

Polen - Vrede van Lublau

Polen sluit vrede met de Hongaren. 13 Hongaarse steden worden aan Polen verpand.

Spanje - Aragón - Ferdinand

Koning Ferdinand (°1379 +1416 Ignalada) van Aragón en Sicilië regeert (tot 1416).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Luxemburg - Brabant

Koning Sigismund van Duitsland is een tegenstander van de Bourgondische invloed. Hij verbiedt aan de Luxemburgers om het gezag van hertog Antoon van Brabant en zijn vrouw Elizabeth van Görlitz te erkennen. In hun plaats stelt hij Huart d'Autel als stadhouder aan, wat echter een formaliteit blijkt te zijn.

Vlaanderen - Jan van Bodeghem

Jan van Bodeghem wordt lid van de Sint Jacobsgilde. Hij is beeldhouwer / steenhouwer. Hij huwt met Catharina Van Vrachem.

1413

Engeland - Hendrik C

Koning Hendrik V van Engeland (°1387 Monmouth +1422 Vincennes) regeert (tot 1422). Hij is een zoon van Hendrik IV, en een buitengewoon goed legeraanvoerder.

Osmaanse Rijk - Mehmed I

Mehmed I (°1379 of 1389 Adrianopolis? +1421 Adrianopolis) wordt de sultan van het Osmaanse rijk, tot 1421. Hij is een zoon van Bajezid I, die in 1402 in handen is gevallen van Timoer Lenk in de buurt van Ankara. Hij bewaart de vrede met Byzantium.

Polen - Verdrag van Horodlo

Met het verdrag van Horodlo blijft Litauen een zelfstandig vorstendom onder Poolse souvereniteit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Cholhof

Niklaas van de Wouwere koopt het Cholhof van Jan Van Laere.

Blaasveld

Robrecht Tencke verdeelt zijn goederen onder zijn 3 dochters. Filippina (de jongste) is gehuwd met Jan de Schoevere (alias Van der Bruggen), en krijgt Blaasveld.

Holland - Friesland

De Hollanders moeten de laatste plaats die overblijft als verovering van hun mislukte Friese veldtocht, weer ontruimen.

1414

Italië - de Medici

De familie van de De Medici uit Florence sticht een aantal banken, en gaat voor de paus bankieren. Eerste persoon in de familie die zich met geldzaken bezighoudt is Giovanni di Bicci (°1360 +20 feb 1429). Hij herstelt het fortuin van de De Medici, en boekt hoge winsten dank zij het concilie van Konstanz. Piero I de Medici, ook genoemd "il Gottoso" (=de jichtige) (°1414 Florence +3 dec 1469 Florence). Hij is een zoon van Cosimo de Oude de Medici.

Concilie van Konstanz

(tot 1418) 33 kardinalen, 900 bisschoppen en 2000 doctores stemmen onder voorzitterschap van de paus (in Frans, Engels, Italiaans en Duits), en verklaren zich bevoegd:

- voor de eenheid van de kerk (Causa Unionis). Hierdoor worden alle vroeger verkozen pausen afgezet, en wordt Martinus V tot paus gekozen (in 1417)

- voor de hervorming van de kerk (Causa Reformationis), echter zonder resultaat

- voor de zuiverheid van de christelijke leer (Causa Fidei)

Ondanks een keizerlijke vrijgeleide wordt Johannes Hus als ketter verbrand. Hij wordt door het volk als martelaar bekeken.

Polen

Gevolg van het concilie van Konstanz is dat het katholieke geloof in Polen wordt uitgedragen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - van Bar - van Bethune

Joanna van Bethune is gehuwd met Robrecht van Bar, de graaf van Soissons. Ze hebben één dochter: Joanna van Bar.

Joanna van Bar (of Jeanne de Bar) wordt dame van Bornem (tot 1462). Zij huwt met Louis de Luxembourg.

Lippelo - Hof ter Moortere

Geeraert en Everaert De Leeu (beiden zoon van Joanna Van den Broecke) komen in bezit van het Hof ter Moortere in Lippelo.

Brabant - Slag bij Azincourt

15 okt: bij de slag van Azincourt sneuvelen hertog Antoon van Brabant en zijn broer Filips van Nevers. Ook Robrecht van Bar en zijn schoonbroer Jan van Bethune komen om in de strijd.

Hertog Jan IV van Brabant aan de macht (tot 1427). Door zijn willekeurig bestuur is hij de oorzaak van een oproer in Brussel.

Holland - Dirk Bouts

Jacoba, de enige wettige dochter van hertog Willem VI van Holland, trouwt met de Franse prins Jan van Touraine. Hij is kort daarna de dauphin.

Dirk Bouts

Geboorte van Dirk Bouts in Haarlem (°1415 Haarlem +6 mei 1475 Leuven), Nederlands schilder.

1415

Bohemen - Johannes Hus

Johannes Hus (°±1373 Husinec, Bohemen +6 juli 1415) moest zijn idealen verdedigen op het eerdere concilie van Konstanz. Ondanks de vrijgeleide van keizer Sigismund, werd hij gearresteerd. Op 6 juli 1415 wordt hij op de brandstapel terechtgesteld.

Duitsland - Brandenburg

Burggraaf Frederik I van Hohenzollern krijgt het keurvorstendom Brandenburg (tot 1618).

Frankrijk - Engeland -

 Slag bij Azincourt

15 okt: koning Hendrik V van Engeland herbegint de oorlog met Frankrijk, en overwint de Fransen (onder Karel VI de Krankzinnige). Bij deze slag blijft Jan Zonder Vrees neutraal, wat voordeliger uitkomt voor de Engelsen.

Uiteindelijk zorgt de 100-jarige oorlog ervoor, dat het nationaliteitsgevoel van de Engelsen toeneemt, en dat ze een eigen cultuur kweken, los van de Franse.

Italië - Leonardo Bruni

Leonardo Bruni (°1369 Arezzo +1444 Florence) ontwikkelt in Florence de "Cicero novus": hij beschrijft het ideaal van de ontwikkelde en politieke actieve persoonlijkheid.

Portugal - Ceuta

Ceuta, in het noorden van Afrika wordt veroverd op de Moren door Portugal. Daarbij speelt Hendrik de Zeevaarder (°1394 +1460), zoon van Johan I van Portugal, een belangrijke rol.

Zwitserland - Aargau

Zwitserse troepen veroveren het Habsburgse Aargau. Hierdoor breiden ze hun gebied uit naar het zuiden, en krijgen een betere controle over de Alpenpassen naar Italië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland -

Wessel Gansfort

Wessel Gansfort (°1416 +4 okt 1489 Groningen), Nederlands humanist en wijsgeer. Hij staat kritisch tegenover de kerk, en beroept zich daarbij op de bijbel. Hij wordt als een voorloper van de Hervorming bestempeld.

1416

Italië - Franciscus van Paola

Franciscus van Paola (°1416 +1507). Hij sticht de miniemen.

Spanje - Alfons

Koning Alfons de Grootmoedige / el Magnánimo (°1396 +1458 Napels) van Castilië en Aragón, de zoon van Ferdinand van Castilië, wordt beleend met Napels (tot 1458).

Concilie van Konstanz

Ondanks een keizerlijke vrijgeleide wordt Hieronymus van Praag als ketter verbrand.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Henegouwen

Graaf Jan van Beieren regeert over Holland en over Henegouwen. Hij is een  zoon van graaf Albrecht van Beieren.

31 mei: zijn dochter, gravin Jacoba van Beieren (+1436) regeert (tot 1433) over Holland, Zeeland en Henegouwen. Ze huwt eerst met de Franse dauphin Jan van Touraine, die echter overlijdt. Ook de vader van Jacoba, Willem VI, sterft korte tijd later. Ze volgt haar vader - graaf Willem VI - op in Holland, Zeeland en Henegouwen.

Vlaanderen - Jan zonder Vrees

Jan Zonder Vrees wordt in beslag genomen door al zijn inspanningen om meer invloed op de Franse regering te kunnen uitoefenen. Als gevolg van deze verslapte aandacht, moet hij tal van concessies doen aan de Vlaamse steden.

1417

Duitsland - Kleef

Het graafschap Kleef wordt een hertogdom.

Concilie van Konstanz

Op het concilie worden drie pausen met terugwerkende kracht tot 1415 afgezet. Martinus V wordt tot (enige) paus gekozen (tot 1431), en dat is tevens het einde van de Grote Westerse Schisma.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lier - Vleeshuis

In Lier wordt het Vleeshuis gebouwd op de Grote Markt. De gevel wordt in 1920 vervangen.

Holland - Brabant

8 mar: gravin Jacoba van Beieren (+1436) (her-) trouwt met haar neef graaf Jan IV van Brabant en Limburg. Door de paus wordt echter niet de nodige dispensatie geregeld. Hij is tevens dauphin Jan van Touraine. (Later huwt ze voor de derde keer met de broer van Hendrik V van Engeland.)

Haar oom Jan van Beieren doet afstand van Luik en laat zich door koning Sigismund belenen met de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen. Hierdoor komen Jan van Beieren (de Kabeljauwen) en Jacoba van Beieren x Jan IV van Brabant (de Hoeken) tegenover mekaar te staan.

Holland - Gelre - Reinoud IV

3 mei: hertog Reinoud IV van Gelre (tot 1423) overlijdt. Hij is een broer van Willem van Gulik. De steden en de adel vrezen voor moeilijkheden, en sluiten een verbond tegen de hertog én de raad.

1418

Portugal - Madeira

Hendrik de Zeevaarder stuurt een expeditie naar Madeira, die er begin 1419 aankomt.

 - BOURGONDIE

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Cleydael

Jan Van der Elst verkoopt kasteel Cleydael aan Jan Van de Werve. Zijn dochter Katharina huwt met Jan Sanders (markgraaf van Antwerpen) waardoor het kasteel terug in handen komt van de familie Sanders.

Bourgondië - Vlaanderen

10 sep: hertog Jan Zonder Vrees van Bourgondië (en graaf van Vlaanderen en Artesië) wordt op de brug over de Yonne in Montereau vermoord, door de Armagnacs (aanhangers van de Dauphin).

Filips de Goede van Bourgondië (°1396 Dijon +1467 Brugge) wordt graaf van Vlaanderen, Artesië en Franche-Comté (tot 1467) en van de Charolais, en wordt hertog van Bourgondië.

Verdrag van Woudrichem

31 dec: door bemiddeling van Filips de Goede wordt een verdrag gesloten tussen Jan van Beieren en Jacoba van Beieren x Jan IV van Brabant. Hierbij worden Jan van Beieren tal van concessies gedaan, zoals de overdracht van Zuid-Holland ten gunste van Jan van Beieren.

Jan van Beieren huwt korte tijd later met Elisabeth von Görlitz (weduwe van Antoon van Brabant), een huwelijk dat kinderloos blijft. Door dit huwelijk verwerft hij Luxemburg.

1419

Hussietenoorlogen

De Hussieten oorlogen (tot 1436) van het Tsjechische proletariaat tegen de Duitse burgerij zorgen ervoor dat in het Duitse rijk een rijkshervorming wordt doorgevoerd. Een eerste opstand - de Erste Prager Fensterstürz - is het begin van de haat van de Bohemen tegen de Duitse bezetter. Sigismund van Luxemburg (koning van Hongarije) wordt koning van Bohemen.

Italië - Florence

In Florence wordt gestart met de werken aan de koepel van de kathedraal, onder toezicht van Brunelleschi.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Petrus Van Breda (+16 apr 1453) wordt op 15 juli door Martinus V tot abt gepromoveerd. Onder hem wordt de abdijkerk voltooid, en de eerstemis door hem opgedragen in 1443.

Brabant -

Verdrag van Sint Maartensdijk (Tholen)

21 apr: hertog Jan IV van Brabant staat voor 12 jaar Holland en Zeeland af aan Jan van Beieren.

De Staten van Brabant komen in opstand tegen het machteloze bewind van Jan IV van Brabant en zijn gunstelingen. Ze stellen de broer van Jan IV, nl. Filips van St. Pol aan tot ruwaard van Brabant.

Brabant - Beieren

De Staten van Brabant beginnen in Holland een oorlog tegen Jan van Beieren. Ze komen niet verder dan de Moerdijk.

1420

Verdrag van Troyes

Filips de Goede van Bourgondië sluit zich aan bij de Engelse partij.

Frankrijk - Jean Fouquet

Jean Fouquet (°±1420 +±1475), Frans schilder en miniaturist.

Duitsland - Denemarken

Duitsland en Denemarken komen opnieuw in oorlog (tot 1435).

Italië - di Lese Gozzoli - Brunelleschi

Benozzo di Lese Gozzoli (°1420 +1497), Italiaans schilder. Hij is een leerling van Fra Angelico. Hij schildert fresco's, o.a. "de Stoet der Drie Koningen".

Filippo Brunelleschi (°1377 Florence +15 apr 1446 Florence), Italiaans architect en beeldhouwer, ontwerpt de koepel van de dom van Florence. Onder zijn toezicht wordt de koepel gebouwd (tot 1436).

Praagse Artikelen

De Hussieten mogen vrij prediken, apostolische armoede van de geestelijkheid. Er komt een religieuze scheuring tussen de Calixtijnen (bestaande uit universitairen, burgerij en adel) en de Taborieten (aanhangers van Wicliffe: boeren, lage clerus, kleine burgers). Onder de leiding van Johan Zižka (°1378 +1424) en van Andreas Prokop (°1380 +1434) slaat het Hussitische volksleger meerdere aanvallen af die zowel de rijkslegers als kruistochtlegers ondernemen.

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
01-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl