-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar  
1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491

 

1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Sint Elisabethvloed

19 nov: overstromingen in het Scheldebekken.

Voor Antwerpen is dit eigenlijk een meevaller omdat hierdoor de Honte of Schelde beter bevaarbaar wordt. In Noord Brabant ontstaat door deze vloed de Biesbosch.

De burchtmuur van het Steen wordt gesloopt, behalve het deel langs de Schelde.

Brabant - Jan IV

1 mei: hertog Jan IV van Brabant sluit vrede met de Staten van Brabant. Hij wordt zelfs als landsheer erkend in het verre Friesland en herwint zijn bestuur over het hertogdom Brabant. Daardoor is Jacoba van Beieren echter heel ontsteld, en trekt de geldigheid van haar huwelijk met Jan IV in twijfel. Ze vlucht naar Engeland.

Rond deze tijd beginnen de bouwwerken van de rechtervleugel van het stadhuis van Brussel. Karel de Stoute is aanwezig bij de eerste steenlegging, en de werken worden voltooid in de periode van 1444 tot 1449.

Bourgondië - Namen

Filips de Goede van Bourgondië koopt het graafschap Namen.

1421

Italië - de Medici

Giovanni di Bicci (de Medici) (°1360 Florence +20 feb 1429 Florence) is "gonfaloniere" of banierdrager of bestuurder van Firenze. In dit ambt, verhoogt hij de vermogensbelasting. Met het opgehaalde geld richt hij banken op in en buiten Italië. Het "concern" geeft in de lakennijverheid werk aan 300 firma's en stelt 10.000 mensen te werk. Met het concilie van Konstanz verdient de clan van de Medici veel geld.

Osmaanse Rijk - Moerad II

Moerad II (°1403/1404 Amasya +1451 Adrianopolis) volgt zijn vader Mehmed I op als sultan (tot 1451). Dit gebeurt ondanks een andere pretendent voor de macht, Moestafa, die steun krijgt uit Byzantium.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek - Gerardus François

Gerardus François, de wapendrager van Ruisbroek maakt zijn testament, en bedenkt daarbij de pastoor van Ruisbroek, de kerk van Ruisbroek en Grimbergen en Joanna Van Boechout.

Brabant - Jacoba van Beieren

Jacoba van Beieren trouwt met Humphrey van Gloucester. Dit gebeurt kort na het overlijden van koning Hendrik V, een broer van Humphrey.

1422

Frankrijk - Karel VII

Koning Karel VII de Overwinnaar / le Bien Servi (°1403 Parijs +1461 Méhun-sur-Yèvre) van Frankrijk regeert (tot 1461). Hij is een zoon van Karel V de Wijze.

Engeland - Hendrik VI

Koning Hendrik VI van Engeland (°1421 Windsor +1471 Londen) regeert (tot 1461). Hij is een zoon van koning Hendrik V. Onder hem eindigt de 100-jarige Oorlog. Richard van York claimt echter de troon. Hij laat Hendrik VI gevangenzetten.

Caxton - Drukker

William Caxton (°±1422 Kent +1491), Engels drukker en vertaler. Ging eerst in de leer bij een lakenhandelaar in Londen, en later in Brugge. Bij een bezoek aan Keulen in 1474 maakt hij kennis met de boekdrukkunst. Hij is voorstander van een standaardtaal voor gedrukt Engels.

Osmaanse Rijk - Byzantium

De Osmanen belegeren Constantinopel.

Polen -

Vrede van het Melno Meer

De Duitse Orde doet afstand van Samaiten, ten gunste van Polen.

Zwitserland - Schwyz - Zürich

Er ontstaat een conflict tussen de kantons Schwyz en Zürich. Eén van de gevolgen is de nederlaag in de slag van Arbedo.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Schisma van Utrecht

Rudolf van Diepholt strijdt met steun van de meeste steden en kanunniken tegen Zweder van Culemborg, de kandidaat van de Bourgondiërs.

Hertog Arnoud van Egmond van Gelre (tot 1477).

1423

Denemarken - Tol

Erik van Pommeren (tot 1439) stelt een systeem in tot heffing van tol op de Sont. Hierdoor raakt hij in conflict met de Hanze en met Holstein.

Duitsland - Saksen

Frederik de Strijdbare (uit het huis van Wettin) wordt beleend met het keurvorstendom Saksen.

Concilie van Pavia.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Sint Elisabethvloed

Overstromingen in het Scheldebekken.

Holland - Jan van Beieren

Moordaanslag door vergiftiging op hertog Jan van Beieren, door Jan van Vliet. De aanslag gebeurt in opdracht van personen die in Engeland wonen.

Henegouwen

dec: Humphrey van Gloucester en zijn vrouw Jacoba van Beieren komen in Calais aan. Ze trekken door de landen van Filips de Goede naar Henegouwen.

1424

Schotland - Jacobus I

Koning Jacobus I van Schotland (tot 1437) (°1394 Dunfermline +1437 Perth), wordt na 18 jaar gevangenschap aan het koninklijke hof van Engeland vrijgelaten (voor 40.000 pond). Hij neemt zijn plaats in op de Schotse troon, die hem in 1406 al door het Schotse parlement werd toegewezen, en wordt in die functie door de Engelsen erkend. De kroning vindt plaats in Scone. Hij herstelt hiermee het gezag van de koning, organiseert het bestuur van Schotland en richt een centraal gerechtshof op.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Hof van Baerle

Vermelding van het Hof van Baerle, gelegen aan de Koningsbeek langs de weg van Bornem naar Oppuurs.

Lier - Sint Gummaruskerk

Na voltooiing van de toren van de Sint Gummaruskerk in Lier, wordt verdergbouwd aan het schip. Dit gebeurt eerst onder toezicht van Jan II Keldermans, en later door zijn zoon Antoon Keldermans. De werken duren tot ±1445.

Jan van Brabant - Jan IV

6 jan: Jan van Beieren overlijdt, waarschijnlijk ten gevolge van de vergiftiging van het vorige jaar.

Jan IV van Brabant benoemt Filips de Goede tot ruwaard van Holland en Zeeland. In naam van Jan IV van Brabant neemt Jan van Luxemburg het bestuur van het graafschap Henegouwen over. Luxemburg wordt opnieuw geregeerd door Elisabeth van Görlitz, de weduwe van Jan van Beieren.

Filips de Goede daagt Humphrey van Gloucester uit voor een duel. De laatste ziet dat echter niet zitten, laat zijn vrouw Jacoba van Beieren achter, en vlucht naar Engeland.

1 jun: Jacoba van Beieren moet zich gevangen geven aan Filips de Goede. Ze wordt opgesloten in de gevangenis van Gent. Ze weet echter enkele maanden later te ontkomen naar Holland, waar ze opnieuw de strijd aanbindt.

Vlaanderen - Gent - Lakenhalle - Van Eyck

De gotische Lakenhalle van Gent wordt gebouwd (tot 1441). Het ontwerp komt van architect Simon Van Assche.

Jan Van Eyck (° Maaseik? +1441 Brugge) wordt de nieuwe hofschilder van de hertog van Bourgondië. Filips de Goede had veel aanzien voor Jan Van Eyck. Hij mag worden beschouwd als één van de grootste vernieuwers in de schilderkunst, doordat hij vergezichten opneemt in zijn schilderijen, en veel meer perspectief biedt. Naast "Het Lam Gods", zijn van hem bekend het portret van "Kardinaal Niccolò d'Albergati" en "de Heilige Maagd met kanselier Rolin".

Leuven - Universiteit

9 dec: hertog Jan IV van Brabant sticht op initiatief van paus Martinus V de "Studium General Lovaniense", de latere Katholieke Universiteit van Leuven. Daarmee is dit de oudste katholieke universiteit ter wereld, en de eerste universiteit in de Nederlanden.

1425

Byzantium - Johannes VIII

Johannes VIII neemt de regering van Byzantium op zich (tot 1448). Hij is een zoon van Manuel II.
Hij rekent op de steun van de Rooms-Katholieke kerk, en gaat zelfs zover dat hij zicht tot het katholicisme bekeert.

Italië - Ghiberti

Lorenzo Ghiberti (°1378 Florence +1455 Florence), Italiaans beeldhouwer, begint te werken aan de bronzen deuren van de dom van Florence (oostelijke ingang). Donatello wordt één van zijn leerlingen.

Midden Amerika

De Guatemalteekse hooglanden worden geregeerd door de Maya-Quiché, onder leiding van Quicab.

Osmaanse Rijk - Venetië

Sultan Moerad II (°1403/1404 Amasya +1451 Adrianopolis) begint een strijd met Venetië. Deze duurt tot 1430.

Rusland - Wasili II

Wasili II (tot 1434).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Jacoba van Beieren

Humphrey van Gloucester stuurt hulptroepen naar Jacoba van Beieren. Deze troepen worden door de legers van Filips de Goede verslagen in de buurt van Brouwershaven, nog voor ze maar in de buurt van Jacoba van Beieren komen.

1426  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Heindonk - Rumst - Keurboek

Rentmeester Gouzy van het land van Rumst maakt een "keurboek" voor Boom, Heindonk en Rumst.

Brabant - Filips van Sint-Pol

Hertog Jan IV van Brabant sterft. Dit is voor Filips de Goede een extra aanleiding om de strijd tegen Jacoba van Beieren verder te zetten. Hertog Filips van Sint-Pol van Brabant regeert (tot 1430). Hij is de broer en opvolger van Jan IV van Brabant.

Holland - Hoekse Ridders

De Hoekse ridders gaan onder leiding van Willem van Brederode de toer van de zeeroverij op. Ze worden echter verslagen in de slag van Wieringen. Filips de Goede neemt ook het kasteel van Zevenbergen in.

Vlaanderen - Van der Weyden

Rogier Van der Weyden (°1399/1400 Doornik +1464 Brussel) gaat in de leer bij Robert Campin in Doornik. Zijn doopnaam is Roger de la Pasture.

1427

Italië - Bruni

Leonardo Bruni (°1369 Arezzo +1444 Florence) wordt benoemd tot kanselier van Florence.

Servië - Brankowić

George Brankowić wordt vorst van Servië (tot 1456). Hij maakt Swederevo tot hoofdstad.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Bourgondië - Zoen van Delft

3 jul: Filips de Goede en Jacoba van Beieren sluiten vrede. Zij behoudt haar titels en een deel van de inkomsten van haar landen. Daartegenover moet ze Filips de Goede erkennen als ruwaard van Holland, Zeeland en Henegouwen. Dit is het begin van de heerschappij van het huis van Bourgondië (tot 1482).

Vlaanderen - Van Eyck

Jan Van Eyck (° Maaseik? +1441 Brugge) krijgt van Filips de Goede de opdracht om naar Portugal te reizen, met de bedoeling een huwelijk te manipuleren met Isabelle, de infante van Portugal.

1428

Azteken - Midden Amerika

Koning Itzcoatl sticht in de vallei van Mexico de zetel van het Azteekse Rijk. Hij zal het rijk gedurende zijn regeerperiode (tot 1440) flink utibreiden. Hij legt belastingen op aan andere stammen.

Engeland

9 jan: paus Martinus V verklaart het huwelijk van Jan IV van Brabant en Jacoba van Beieren definitief ongeldig (herhaling van een gelijkaardige uitspraak in 1425). Hierdoor wordt Humphrey van Gloucester weer een vrij man, en kan een andere bruid kiezen.

Humphrey van Gloucester huwt met één van de hofdames, nl. Eleonora Cobham.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Rumst

Pastoor Godefridus Amebrici in de parochie Rumst.

Namen - Bourgondië

Namen komt volledig onder het bestuur van Filips de Goede. Hij volgt graaf Jan III op.

Rond deze tijd leeft "Meester van Flémalle", een Vlaams anoniem schilder, die werkzaam is in Antwerpen. Uit zijn retabels blijkt overduidelijk de stijlverwantschap met Van Eyck en Van der Weyden.

1429

Frankrijk - Engeland

Koning Karel VII de Overwinnaar staat op het punt om zijn land over te laten aan Engeland.

8 mei: Jeanne d'Arc (°1412 Domrémy +1431 Rouen), kan hem echter ontzetten met een klein leger, en voert Karel VII naar Reims, waar hij gekroond wordt. Op deze manier herwint hij in de 100-jarige oorlog (die tot 1453 zal duren) het hele Franse rijk, met uitzondering van Calais.

Hierdoor wordt Jeanne d'Arc de nationale heldin van Frankrijk. Ze wordt ook genoemd: "la Pucelle d'Orléans" of "de Maagde van Orléans".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Orde van het Gulden Vlies

7 jan: hertog Filips de Goede van Bourgondië (°1396 Dijon +1467 Brugge) trouwt in Brugge met Isabella, de dochter van koning Jan I van Portugal. Hij wordt ook graaf van Brabant en Limburg, na het overlijden van Filips van St. Pol. Later verwerft hij door aankoop ook de gebieden van Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen en Luxemburg. Op die manier legt hij de grondslag voor de Nederlanden.

Filips de Goede sticht de orde van het "Gulden Vlies", een ridderorde. Deze heeft tot doel "glorie en grote roem te verlenen aan de goeden".

Koecke - Beiaard

Bartholomaeus Koecke (°1430 Aalst +voor 1500), Vlaams beiaardier. Hij vindt het mechanische klokkenspel uit.

Holland - Utrecht

Filips de Goede sluit vrede met Rudolf van Diepholt. De laatste wordt erkend als bisschop van Utrecht.

1430

Frankrijk - Engeland

Jeanne d'Arc (°1412 +1431), wordt door de Bourgondiërs gevangengenomen en door hen aan de Engelsen verkocht.

Mongoolse Rijk

Het khanaat Kiptsjak vervalt in deelkhanaten. In deze periode ontstaat het Krim khanaat, dat tot 1783 blijft bestaan.

Osmaanse Rijk - Saloniki

Saloniki valt onder sultan Moerad II (°1403/1404 Amasya +1451 Adrianopolis) in Turkse handen.

Laatste wijziging 27-05-2007 - Nieuwe iconen
01-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl