A  B
 C  D
 E  F
 G  H
 I  J
 K  L
 M  N
NA
NE
NI
NO
 O  P
 Q  R
 S  T
 U  V
 W  X
 Y  Z

nobbelewitsjes

zn (-), =mv, =verklw

1. Zelfde als dobbelewitsjes of krrebitsjes of makaron = op ouwel vastgebakken amandel- of kokoskoekje.

Vruuger wre m'as kind toch rapper kontnt as de kindere naa... Wlle wren al blij as m'oep de foor nobbelewitsjes kreege, n n vinne de klaan manne eule goesting nemij oep e snoepkrm van ie tot in Tokjoo! = Toen wij klein waren, waren we makkelijker tevreden te stellen... Wij waren blij als we op de kermis kokoskoekjes kregen, en tegenwoordig vinden kinderen zelfs niets naar hun zin op een reuzesnoepkraam.

 

Zie ook: dobbelewitsjes, krrebitsjes, makaron.

 

nokse

zn (ne), mv: nokse

1. Nurks iemand.  [>Nl. nurks]

'k m schrik oem teege dij nokse[n] iet te zgge, want misschien bt'em mene nees af. = Ik durf niet goed tegen die norse man te praten, want misschien snauwt hij me toe.

 

nondedoemme

uitroep

1. Vloekwoord: potverdomme. Bastaardvloek.

Gde naa nondedoemme lestere? = Wil je nu potverdomme eindelijk gehoorzamen?

 

nondedzjol

uitroep

1. Vloekwoord: potverdorie. Bastaardvloek.

Nondedzjol! W[r] mme'k da naa wee gelej? = Potverdorie! Waar heb ik dat nu weer gelegd?

 

nondepetat

uitroep

1. Vloekwoord: potverdorie. Bastaardvloek.

Gde naa nondepetat lestere! = Ga je nu eindelijk luisteren, potverdorie!

 

 

n

ww, verv: n - nde - gent

1. Naaien, naaiwerk of verstelwerk verrichten.

N doede m[j] een nelle. = Naaien doe je met een naald.

Z's e klijke[n] n 't n. = Ze naait een jurk.

As getraade vraa moette kunne n. = Een gehuwde vrouw moet kunnen naaien, moet kleren kunnen verstellen.

 

 

nootofvazjelejve

bijw

1. Nooit, nimmer, van heel mijn leven niet.

Al gfde mij duuzend miljoen ... nootofvanzelejve verkoop'ek aa da[d] ojs! = Al geef je me duizend miljoen, nooit verkoop ik je dat huis.

Nootvanzjelejve zelde mij paddestoele zien eete! = Nooit ofte nimmer zie je me paddestoelen eten.

Zie ook: ootvanzelejve

 

nootvammelejve

bijw

1. Nooit, nimmer, van heel mijn leven niet.

Nootvammelejven mme 'k ik zoon braaf kind geweete! = In heel mijn leven heb ik nooit zo een braaf kind ontmoet!

Ikke m aa traave? Nootvammelejve! = Of ik met jou wil trouwen? Nooit!

 

njs

zn (de), mv: njsse - verklw: njske (e)

1. Naaister, dame die kleren maakt en verstelt.

Onze Zjanpjr traat tenoste ment, en naa moet'ek n de njs e nief klijt gn lte mke. = Mijn zijn Jean-Pierre trouwt volgende maand en om die reden ga ik een nieuwe jurk laten maken.

De njs ej van mijne swaree en ket klijke gemokt. = De naaister heeft van mijn lange avondjurk een kort kleedje gemaakt.

 

 

 

nootelejr

zn (ne), mv: nootelejrs - verklw: nootelrreke (e)

1. Notelaar, notenboom. Meestal slaande op een okkernoten - of walnotenboom.

De notelejr drgt wee goe van't jr. = De notenboom draagt veel vruchten dit jaar.

 

nwrrek

zn (et), mv: - verklw: nwrrekske (e)

1. Naaiwerk.

Z'ejd eur nwrrek in't school lte ligge. = Ze vergat haar naaiwerk in de school.

N eer iere doe se nwrrek oem iet bij te verdiene. = Na de gewone dagtaak, doet ze verstelwerk (of naait ze kleding) om bij te verdienen.

 

nostijn

bijw

Zie: nestijn

 

 

nuldebotte

bijw

1. Vergeet het maar, dat zal niet pakken!

Nuldebotte, Zjraar! = Vergeet het maar, dat zal niet lukken.

 

2. Helemaal niets, een hoeveelheid van nul stuks, uitdrukking die een beetje frans aandoet.

n wette oeveel da'k gevange[n] m? Nuldebotte, manneke! = En weet je hoeveel vis ik gevangen heb? Geen enkele, man!

 

nuuf

bijv nw, tvgl: nuuf - nuuver - nuust

1. Nieuw.

E nuuf ojs. = Een nieuw huis.

Amaj, da ziet er nuuf ojt! = Dat ziet er uit alsof het net uit de winkel komt.

Zie ook: nief

 

nuus

bijv nw, tvgl: nuus - nuusser - nuust

1. Schuins, afgeschuind.

'k m de kante nuus gemokt. = Ik heb de kanten afgeschuind.

 

zn (et), mv: - verklw: -

2. Nieuws, bericht, kennisgeving.

Oep de raddejoo oep 't nuus mme ze gezej da de petatte wral gn oepslaage. = Op radio heeft men in het nieuwsprogramma gemeld dat de aardappelen duurder worden.

dde't nuus al goort oover ons Zjoseefa? ... Die gt in't klester! = Heb je het laatste nieuws al gehoord over Josefa? ... Ze treedt in het klooster in!

 

 

Laatste wijziging 23-06-2008 - Toevoegen afbeeldingen
10-05-2008 - Toevoegen afbeeldingen
23-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl