-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1701 1711 1721 1731 1741 1751 1761 1771 1781 1791

 

1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Polderbestuur

Francis Huyghelen volgt zijn vader Filips op als dijkgraaf van het polderbestuur.

Hingene - d'Ursel

De Italiaanse architect Giovanni Nicolano Servandoni verbouwt het kasteel van Hingene volgens de regels van het classicisme. Hij bepaalt het huidige uitzicht van het kasteel, o.a. door de hoofdingang van het domein te verplaatsen (naar de huidige plaats). De werken duren tot 1764. Het kasteel is dan in bezit en wordt bewoond door de familie d'Ursel.

Ruisbroek

Karel Jozef Boudewijn Le Cocq (+19 sep 1762) verkrijgt het meierschap van Ruisbroek. Joannes Baptist Carolus Wauters wordt de meier (tot 1784), samen met Engelbertus Brems.

B. Heymans is borgemeester (bedesetter) van Ruisbroek.

  1761  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Liezele - Hof ter Bollen

3 jul: Theresia Du Mont, echtgenote van Carolus markies de Covarruvias, verkoopt aan haar broer Franciscus Du Mont de helft van het derde deel van de tienden van de parochie Liezele - Lippelo. Franciscus en Theresia zijn allebei kinderen van Franciscus Hieronymus Du Mont x Catharina Josephina de Léon. Het is niet zeker of het Hof ter Bollen nog in bezit van de familie is.

Ruisbroek

Marie Louise Lecocq, gravin van Humbeek, wordt vrouwe van Ruisbroek (tot 1792).

Verenigde Provinciën - Janssens

Jan Willem Janssens (°1762 Nijmegen +1838 's Gravenhage), Nederlands koloniaal bewindsman. Hij wordt gouverneur van de Kaapkolonie, en in 1810 gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië. Hij verliest Java aan de Engelsen.

1762

Duitsland - Fichte

Johann Gottlieb Fichte (°1762 +1814), Duits wijsgeer. Zijn leer stelt dat het transcendentale ik het enige echt bestaande is; de voorwerpen van onze kennis naar inhou en vorm zijn de subjectieve produkten van het kennende ik.

Pruisen - Polen - Frederik II

Koning Frederik II van Pruisen verkrijgt West Pruisen bij de eerste verdeling van Polen.

Rusland - Catharina II de Grote

Catharina II de Grote (°2 mei 1729 Stettin +17 nov 1796 Tsarskoje Selo) wordt tsarina van Rusland (tot 1796). Ze breidt het staatsgebied uit tot aan de Zwarte Zee, en probeert een verlicht absolutisme in te voeren, waarbij het belang van het volk primeert.

Schotland - Macpherson

James Macpherson (°1736 Inverness +1796 Belville), Schots letterkundige schrijft twee opmerkenswaardige gedichten: "Fingal" (1762)en "Temora" (1763). Hij geeft zij uit als teksten van de legendarische bard Ossian.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

Boom betaalt een belasting van 99 gulden en 13 stuivers, om het kasteel van Antwerpen te onderhouden.

Bornem

Bernard François de Marbaix wordt de 6de graaf van Bornem (tot 1773). Hij is een neef van François Joseph de Corswarem, de vorige graaf.

Ruisbroek - Cheynsboek

In Ruisbroek stelt men het "Cheynsboek van de kerk van Ruysbroek opt Scheldt" samen.

Vrede van Parijs en van Sint Hubertusberg

10 feb: Oostenrijk verwerft Silezië niet (zie rechts). Keizerin Maria Teresia van Oostenrijk (°1717 +1780) verliest Silezië aan Frederik II van Pruisen. De afspraak van de vrede van Parijs gaat niet door. Oostenrijk staat geen steden in de Zuidelijke Nederlanden af aan de Fransen. Ook de plannen om voor Filips van Parma een onafhankelijke koninkrijk te maken, vallen hierdoor in het water? De gevolgen van de grote oorlog blijven op die manier voor de zuidelijke Nederlanden eerder beperkt.

Beurscrisis in Amsterdam

25 jul: de beurs van Amsterdam doorstaat een financiële crisis, als gevolg van het einde van de Zevenjarige Oorlog. Handelshuis Jean de Neufville gaat failliet.

1763

Canada - Iroquois

De groep van de Iroquois, een groepering van Amerikaans-Canadese Indianen uit de 17de en 18de eeuw, die leefde rond de grote meren en de St. Laurent rivier.

Vrede van Parijs en van Sint Hubertusberg

10 feb: koning George III van Groot Brittannië verkrijgt de Canadese, Amerikaanse (Florida) en Frans-Indische bezittingen. De vrede betekent het einde van de 7-jarige oorlog. Spanje behoudt Cuba. Pruisen behoudt Silezië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Peter Janssens wordt burgemeester van Blaasveld (tot 1775).

Ruisbroek

B. Heymans is borgemeester (bedesetter) van Ruisbroek (tot 1785).

Mariekerke

5 jun: griffier Philippus Jacobus Verbrugghen en oud-burgemeester Daniel Van Grootven onderzoeken de staat van de parochiewegen.

Nederlanden - Wegenschouwing

Een grondige wegenschouwing wordt uitgevoerd in opdracht van keizerin Maria Theresia. Bestuurscommissies worden aangesteld om een aantal problemen rond financiën, onderwijs en handel te onderzoeken en op te lossen, en leiden tot een betere lastenverdeling.

13 okt: Maria Theresia richt een vereniging op tussen de Besturen en de Beden, waardoor de controle op de provinciale en de lokale administraties vergroot wordt.

Van Hulthem

Karel Van Hulthem (°1764 +1832 Gent), Vlaams bibliofiel die een bibliotheek uitbouwt van meer dan 32.000 werken. Hieronder bevindt zich het 14de eeuwse "Hulthemse Handschrift". Na zijn dood komen de werken toe aan de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

Verenigde Provinciën

Grote onenigheid over het budget voor het leger en het herstel van de vloot. Amsterdam stelt zich hardnekkig op in dit geschil, waardoor er niet meer geld vrijkomt, en er van uitbreiding niet veel sprake is.

Kinker

Johannes Kinker (°1764 +1845), Nederlands wijsgeer en letterkundige.

1764

Frankrijk

Geboorte van "Madame" Elizabeth van Frankrijk (+1794).

Lodewijk XV verbant de jezuïetenorde uit Frankrijk.

Engeland - Hargreaves

James Hargreaves (°±1710 +22 apr 1778 Nottingham), Engels wever, bouwt een eerste model van een spinmachine. Hij noemt de machine naar zijn dochter Jenny: "self acting Jenny". Het nieuwe aan de machine is dat meerdere klossen door één man tegelijk bediend kunnen worden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Willebroek

In opdracht van baron Jan Baptist Louis Bonaventure Jozef Helman (°13 feb 1713 Brussel +13 feb 1781 Leuven) wordt de aanleg van de kassei van Boom naar Antwerpen voltooid. De huidige Leopoldstraat wordt door de tuinen van het kasteel van Boom aangelegd. De overzet van Boom naar Klein-Willebroek gebeurt vanaf nu per "gondolle", en wordt uitgebaat door "de Schipvaert". Overeenkomst wordt bereikt tussen Boom en Willebroek, om hun eigen inwoners slechts de helft van de overzetprijs te laten betalen.

Eikevliet - Getijdemolen

17 jun: de kinderen Gommez verkopen de getijdemolen op de Vliet voor 51.700 gulden aan hertog d'Ursel.

Sint Amands

Emanuel Félicité, hertog van Durfort - Duras, wordt heer van St Amands, heerlijkheid die hij erft van zijn moeder Angelique Victoire de Bournonville (tot 1776). Hij is een maarschalk in het Franse leger, gouverneur van Bourgogne en Besançon, lid van de Académie Française en ridder in de orde van het Gulden Vlies. Hij huwt met Louise Françoise MacKlovie Celese de Coetquen.

Nederlanden

Keizerin Maria Theresia geeft aan de stad Brussel de toelating om de baan van Boom naar Antwerpen aan te leggen.

Verenigde Provinciën - Kops

Jan Kops (°1765 +1849), Nederlands plantkundige en hoogleraar in Utrecht. Hij schrijft "Flora Batava of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen".

1765

Engeland - Percy

Thomas Percy schrijft "Reliques of Ancient English Poetry", met middeleeuws getinte historische en romantische ballades.

Hongarije - Esterhazy

Nicolaas Esterhazy (°1714 +1790), Hongaars diplomaat en generaal. Hij was opdrachtgever van Ludwig van Beethoven.

Indië

De Engelse Oost-Indische Compagnie neemt in Bengalen en Bihar het bestuur over.

Oostenrijk - Josef II

Keizer Josef II regeert (tot 1790) (°1741 Wenen). Hij is een zoon van Frans I x Maria Theresia. Hij is mede-regent van Oostenrijk van Maria Theresia (tot 1780).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Sint Amands

Er wordt verwoed gepoogd om Sint Amands in te lijven bij het Land van Bornem.

Verenigde Provinciën

8 mar: Willem V van Oranje wordt meerderjarig (18 jaar). Toch verzoeken de Staten-Generaal in Wenen of hertog van Brunswijk mag blijven.

3 mei: de laatste is er echter niet op gesteld om verantwoording te moeten afleggen aan Willem V, en laat Willem V de Akte van Consulentschap ondertekenen: Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel belooft om de stadhouder met raad en daad bij te staan, terwijl Willem V garandeert dat hij voor advies enkel en alleen aan Brunswijk verantwoording schuldig is. Als later deze regeling bekend wordt, ontstaat er algemene verontwaardiging.

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Oprichting van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (in Leiden). Ze beoefenen de Nederlandse Taal- en Letterkunde.

1766

Declaratory Act

Engeland behoudt de bevoegdheid om bindende wetten op te stellen voor al zijn kolonies.

Malthus

Thomas Robert Malthus (°1766 +1834), Brits staatshuishoudkundige en grondlegger van het malthusianisme: het aantal geboorten moet worden verminderd omdat de aangroei van de bevolking veel groter is dan de vermeerdering van de beschikbare voedingsmiddelen.

Schotland - Mackintosh

Charles Mackintosh (°1766 +1843), Schots scheikundige en uitvinder van de waterdichte regenmantel.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Sint Amands

De rederijkerskamer "Fidele" wint het landjuweel van Geraardsbergen.

Verenigde Provinciën - Willem V

Willem V huwt met prinses Wilhelmina van Pruisen.

Helmers

Jan Frederik Helmers (°7 mar 1767 Amsterdam +26 feb 1813 Amsterdam), Nederlands dichter, die vnl. patriottisch werk schrijft, zoals "De Hollandsche Natie".

1767

Duitsland - Von Humboldt

Wilhelm von Humboldt (°1767 +1835), Duits taalkundige en staatsman. Hij vertegenwoordigt de Pruisen op het congres van Wenen. Vaak wordt hij aanzien als de grondlegger van de algemene taalwetenschap.

Frankrijk - Bougainvill - Laffitte

Bougainville verkent de Pacific.

Jacques Laffitte (°1767 +1844), Frans staatsman en bankier. Hij staat achter en bevordert de julirevolutie van 1830.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Pokken

Pokkenepidemie, met veel sterfgevallen als gevolg.

Boom

H. De Pauw is kleermaker en onderwijzer. Hij wordt dit jaar op pensioen gesteld, vanwege zijn hoge leeftijd. 3 jaar later wordt hij in aktes echter nog altijd vermeld als onderwijzer.

  1768

Frankrijk - Fourier

Joseph Fourier (°1768 +1830), Frans wiskundige, die baanbrekend werk verricht op het vlak van de mathematische natuurkunde.

Engeland - James Cook

James Cook (°27 okt 1728 Marton +14 feb 1779 Hawaii), Engels ontdekkingsreiziger, begint zijn eerste tocht rond de wereld en vaart in westelijke richting. Via de kust van Zuid Amerika zal hij naar Tahiti varen, rond Nieuw Zeeland en langs de oostkust van Australië. Deze eerste tocht duurt tot 1770.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Puurs - Coolhemhof

Het grote huis van het Coolhemhof wordt volledig vernieuwd en bijna vanaf de grond opnieuw opgetrokken.

Sint Amands - Rollier

Emmanuel Benedict Rollier wordt geboren (°3 dec 1769 Sint Amands +23 mei 1851 Willebroek). Hij is de zoon van Pieter Jan Rollier, burgemeester van Sint Amands. Hij huwt later met Isabella Van den Bogaert in Blaasveld, en wordt dan handelaar in Oostende. De Engelsen beschieten de stad, waardoor de goederen van Rollier beschadigd worden. Hij keert naar zijn geboortestreek terug. Hier wordt hij de leider van de brigands, die met de Boerenkrijg opstaan tegen de Fransen.

Willebroek

Egidius Scheffermeyer wordt pastoor van de Sint Niklaasparochie in Willebroek (tot 1782). Hij zorgt voor tal van verbeteringen aan de kerk, waaronder een eikenhouten lambrizering, 2 nieuwe biechtstoelen, een vernieuwde preekstoel.

Verenigde Provinciën - Van Maanen

Cornelis Felix van Maanen (°1769 +1849), Nederlands staatsman. Hij wordt later minister van Justitie en is raadgever van koning Willem I in de periode dat België in opstand komt tegen het Nederlandse bewind.

1769

Duitsland - Von Humboldt

Alexander von Humboldt (°1769 +1859), Duits natuuronderzoeker. Hij reist door Zuid Amerika en West Azië. Hij is samen met Ritter de grondlegger van de moderne wetenschappelijke aardrijkskunde.

Engeland - James Cook - Watt

James Cook brengt de kust van Nieuw-Zeeland en Oost Australië in kaart en bewijst op die manier dat Australië een eiland is. Hij ontdekt de naar hem genoemde Straat van Cook, tussen de twee eilanden van Nieuw Zeeland.

James Watt (°19 jan 1736 Greenock, Schotland +23 aug 1819 Heathfield), Engels constructeur en uitvinder, verbetert de stoommachine door een condensor toe te voegen. Hij krijgt hiervoor een patent.

Rusland - Krylov

Iwan Krylov (°1769 +1844), Russisch schrijver. Hij produceert vooral volkse fabels, met realistische inslag.

Vaticaan - Paus Clemens

Paus Clemens (tot 1774). Zijn echte naam is Giovanni Ganganelli. Hij heft in 1774 de Jezuïetenorde op.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

8 jun: testament waardoor Maximilienne Thérèse d'Ongnies al haar bezittingen (inclusief Blaasveld) overlaat aan haar neef Othon Hendrik d'Ongnies (+1791), graaf de Mastaing en de Méricourt, burggraaf van Casteau en zoon van Antoine Hendrik x Marie Pauline Joseph de Jauche, gravin van Mastaing.

Boom

Philippus Robert wordt drossaard van Boom (tot 1773).

Hemiksem - Puurs - Breendonk - Sint Bernaards

1 jul: wijding door de abt van Villers van Norbertus Bruyndonckx (°4 okt 1711 Berlaar +22 jul 1780 Antwerpen) tot abt van de Sint Bernaardsabdij van Hemiksem. Norbertus Bruyndonckx wordt geestelijke over Puurs en Breendonk (tot 1780).

Bouwen van de driebeukige Sint Niklaaskerk van Hemiksem (tot 1772).

Puurs - Oppuurs

De steenweg tussen Puurs en Oppuurs wordt aangelegd, en over de Vliet wordt een nieuwe brug gebouwd.

Ruisbroek

Guillielmus De Pauw (°1737 Ruisbroek) opent notariaat De Pauw in Ruisbroek (tot 1811).

Na een lange moeizame strijd voor het feodale hof van Brabant, verkrijgt Maria Louisa Ghislena Le Cocq (°22 jun 1740 +8 jan 1792) de eigendommen in Ruisbroek. Ook in haar huwelijk gaat het haar niet mee: ze overlijdt kinderloos.

Willebroek

Verkoop van de heerlijkheid aan Charles-Baudouin Lecocq, graaf van Humbeek.

Weert

Govaard van Eersel, bisschop van Gent, wordt geestelijke over Weert (tot 1778).

Op de Scheldedijk in Achterweert wordt een kleine houten graanwindmolen gebouwd.

Sociëteit voor Suriname

19 apr: Van Aerssen van Sommelsdijck trekt zich terug uit de Sociëteit voor Suriname. Daardoor blijven enkel de stad Amsterdam en de West-Indische Compagnie over als deelgenoten, ieder voor de helft.

1770

Duitsland - van Beethoven - Hegel - Hölderlin

Geboorte van Ludwig van Beethoven (°Bonn 1770 +1827 Wenen). Zijn grootvader Louis (°1712 Mechelen) vertrok naar Bonn in 1733.

Georg Hegel (°1770 +1831), Duits wijsgeer, volgens wie alleen het Goddelijke Absolute bestaat, dat in zichzelf als Idee de tot bewustzijn veranderende wereld verwezenlijkt. Ook wordt gedacht door het orgaan van de menselijke geest.

Johann Christian Friedrich Hölderlin (°1770 +1843), Duits dichter. Hij deelt niet het romantisme van zijn tijdsgenoten, maar heeft eerder een grote invloed op de modernen. Hij schrijft o.a. "Hyperion".

Frankrijk - baron Gérard

François Pascal baron Gérard (°1770 +1837), Frans schilder, bekend om zijn portretten van Napoleon I en zijn familieleden.

Engeland - James Cook

James Cook (°27 okt 1728 Marton +14 feb 1779 Hawaii) landt aan Botany Bay (buurt van het huidige Sydney) in Australië. Hij noemt de hele oostelijke kust New Wales, en eist het gebied op voor Engeland.

Laatste wijziging 02-06-2007 - Nieuwe iconen
12-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl