-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1701 1711 1721 1731 1741 1751 1761 1771 1781 1791

 

1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Kleidaalmolen

De Kleidaalmolen is in bezit van Jan Segers.

Boom

28 jan: Frans Jozef Lopez de Gradin verheft de heerlijkheid Boom. Enkele dagen later verkoopt hij de heerlijkheid voor 25.000 gulden aan Frans Rigaus, op de Vrijdagsmarkt in Antwerpen.

Eikevliet - Getijdewatermolen

Advokaat Willem Van Can uit Antwerpen schenkt de getijdewatermolen op de Vliet aan de kinderen Gommez.

Lippelo - Hof te Marselaer

22 nov: Arnolf van Nuffel (kanunnik van Harelbeke) erft samen met zijn broers het Hof te Marselaer van zijn ongehuwde tante Marie Madeleine Bosch.

Ruisbroek

nov: Antoniuis Imbrechts wordt pastoor van Ruisbroek.

Anthonius Van de Rijn, Charles Wauters en Antonius de Amandel zijn drossaards van Ruisbroek.

Willebroek - Helman

3 mei: geboorte van Alexandre Joseph Grégoire Helman (°3 mei 1751 Brussel +31 jan 1836 Brussel), zoon van Jean Baptiste Louis Bonaventure Joseph Helman en Adrienne Mechtilde Pétronille de Kerrebroeck.

Verenigde Provinciën - Willem V

22 okt: Willem IV overlijdt en wordt opgevolgd door zijn minderjarige zoon Willem V (van Oranje) die de nieuwe stadhouder wordt – de regenten nemen bestuur over tot de meerderjarigheid van Willem V in 1766. Zijn moeder Anna is gouvernante (tot 1759). Hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel treedt op als waarnemend kapitein-generaal.

In de Republiek hoort men meer en meer voorstellen om er de vrijhandel in te stellen. Hierdoor vervaalt de noodzaak op begeleidende konvooien en ook het wegvallen van licenties betekent dan een minder inkomst voor de vloot.

In de noordelijke Nederlanden richt veepest grote schade aan.

de Gijselaat

Cornelis de Gijselaat (°19 feb 1751 Gorinchem +29 mei 1815 Leiden), Nederlands staatsman. Hij is een voorman van de patriotten, die genoemd worden naar zijn voornaam:"de Kezen".

1751

Frankrijk - Diderot - d'Alembert

Denis Diderot (°5 okt 1713 Langres +31 jul 1784 Parijs) en Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert (°16 nov 1717 Parijs +29 okt 1783 Parijs) geven hun "Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers" uit. Er worden 10 delen aangekondigd - uiteindelijk verschijnen 17 delen met tekst en 11 delen met afbeeldingen.

Portugal - de Carvalho

Eerste minister Sebastião José de Carvalho e Mello Pombal (°13 mei 1699 Lissabon +8 mei 1782 Pombal) voert hervormingen door volgens de ideeën van de Verlichting:

- beperking van de macht van adel en kerk

- hervormingen in het leger

- sanering van handel, financiën en industrie (protectionisme)

- onderwijs wordt een staatsaangelegenheid (tot 1757)

Tibet

De Chinezen vallen Tibet binnen, en mengen zich in de opvolging van de Dalai Lama.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

Frans Rigaus is heer van Boom (tot 1758). Hij was in 1741 (op eigen verzoek) in de adelstand verheven. Hij doet verheffing van de heerlijkheid Boom, maar zoals later blijkt, alleen voor het Leenhof van Brabant. Dit brengt een hele procedure aan de gang, die duurt tot Frans Rigaus in 1758 overlijdt.

Liezele - Hof Schemelbert

Alexander Jozef Rubens overlijdt, en op 20 mei van hetzelfde jaar komt Hof Schemelbert in bezit van zijn neef Alexander Jacques Joseph Van Parijs. Deze is doctor in de rechten en theologie, en tevens priester.

Mechelen - Schorsmolen

De Nieuwe Schorsmolen of de Molen van Meeusen wordt verkocht aan het huidevettersambacht van de stad Mechelen.

Puurs

6 feb: dieven dringen de kerk van Puurs binnen langs de sacristie, en nemen tal van kostbaarheden mee.

Sint Amands

Petrus Joannes Rollier wordt baljuw, als opvolger van Judocus Sarens.

Kanaal Mechelen - Leuven

Opening van het kanaal Rupel – Leuven of de Mechelse Vaart.

1752

Duitsland - von Klinger

Friedrich Maximilian von Klinger (°1752 +1831), Duits schrijver van het drama "Sturm und Drang". Hiernaar wordt later een literaire beweging genoemd.

Frankrijk - Jacquard - Legendre

J. M. Jacquard (°1752 +1834), Frans wever die de Jacquard machine uitvindt, een weefstoel die volgens voorafbepaalde patronen kan weven.

Adrien Marie Legendre (°1752 +1833), Frans wis- en sterrenkundige. Hij bestudeert de getallenleer, de functietheorie en legt de banen van de kometen vast.

Oostenrijk - Dierentuin

In de buurt van kasteel Schönbrunn bij Wenen wordt een dierentuin geopend. Deze behoort tot één van de oudste nog bestaande dierentuinen.

Noord Amerika - Franklin

Benjamin Franklin (°17 jan 1706 Boston +17 apr 1790 Philadelphia), Amerikaans staatsman, schrijver en natuurkundige, ontdekt de stroom van bliksem, en vindt de bliksemafleider uit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Puurs - Kalfort

Twee moordenaars worden geradbraakt op de Puursheide en tentoongesteld op het Galgeveld in Kalfort.

Ruisbroek

26 mar: Maria Louisa Ghislena Le Cocq (°22 jun 1740 +8 jan 1792) huwt op 13-jarige leeftijd met Eustachius Jozef de Tournai d'Assignies.

Willebroek - Helman

21 apr: Henri Maria Gerard Jozef Helman (de 10de) (°21 apr 1753 Brussel +4 jan 1828 Brussel), zoon van Jan Baptist Louis Bonaventure Jozef Helman (°13 feb 1713 Brussel +13 feb 1781 Leuven) en Adrienne Mathilda Petronella de Kerrenbroeck (°23 feb 1725 Mechelen +13 mar 1790 Brussel). Hij wordt baron van Longueville, en erft langs moeders zijde de titel van Burggraaf van Grimbergen.

Nederlanden

13 mei: Karel van Lotharingen laat het bewind grotendeels over aan Karel van Cobenzl, die hij als gemachtigd minister aanstelt. Hij komt in de plaats van markies van Botta-Adorno, die vanwege een slechte gezondheid verzocht om terug te mogen keren. Deze regeert als een verlicht despoot (tot 1770). Zijn beleid forceert een verdergaande centralisatie van het bestuur en hij beknot de rechten van de kerk.

1753

Zweden - Linnaeus

Carolus Linnaeus (eigenlijk: Carl Linné) (°23 mei 1707 Rashult +10 jan 1778 Hammarby), Zweeds natuuronderzoeker, legt in de "Species plantarum" de tweevoudige naamgeving van planten vast.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek

Carolus Spillebout wordt pastoor van Ruisbroek.

Willebroek

In Willebroek wordt een nieuwe pastorij gebouwd.

Nederlanden - Hervormingen

Hervorming van de Staten van Vlaanderen, waardoor de kleine kasselrijen inspraak hebben in het bestuur. Ze betalen hiervoor wel een fikse belasting aan de keizerin.

1754

Noord Amerika - Franklin

Benjamin Franklin (°17 jan 1706 Boston +17 apr 1790 Philadelphia), Amerikaans staatsman, schrijver en natuurkundige, stelt op het congres van Albany de stichting van een staatkundige unie voor. Dit gebeurt op een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de Britse kolonies in Noord Amerika, samengeroepen door de Engelse regering.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek

Ruisbroek behoort tot de meierij van Kapellen-op-den-Bos (waarschijnlijk tot 1792).

Willebroek - Haardtelling

Willebroek telt 1450 inwoners in 366 gezinnen.

Nederlanden - Corbeels

Pieter Corbeels (°1755 Leuven +21 jun 1799). Vlaams drukker. Hij moet in 1796 vluchten omdat hij anti-Franse pamfletten heeft gedrukt.

Traktaat van Gianti

13 feb: de VOC sluit een overeenkomst met de opstandelingen in Java. Als gevolg wordt Mataram opgedeeld in Djokdjakarta en Soerakarta.

1755

Frankrijk - Voltaire

In Frankrijk verschijnt rond deze tijd het "Essay over de gewoonten en geest van de naties", geschreven door Voltaire.

Engeland - Flaxman

John Flaxman (°1755 +1826), Engels beeldhouwer. Hij maakte o.a. beelden en grafmonumenten voor de St. Pauluskathedraal.

Noord Amerika - French and Indian War

In Amerika begint de "French and Indian War", die tot 1763 zal duren. Het is een oorlog tussen de Engelse en de Franse kolonisten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Eikevliet

Een glasblazerij wordt opgestart (tot 1789).

Liezele - Hof Schemelbert

Alexander Jacques Joseph Van Parijs overlijdt. Hof Schemelbert wordt op 14 mei eigendom van zijn broer Jean Baptiste Van Parijs. Ook deze is priester en domheer van Sint Jan in Antwerpen (+1787).

Hingene - d'Ursel - Koutermolen

Charles d’Ursel laat het kasteel van Hingene verbouwen (tot 1761). Bouwmeester is G.N. Servandoni.

De Winthammolen of Koutermolen is in bezit van graaf Carolus d'Ursel.

Renversement des Alliances

1 mei: Maria Theresia sluit een vriendschapsverdrag met de Franse Bourbons, het zgn. "Renversement des Alliances".

Nederlanden - Van Geel

Jan Frans Van Geel (°18 sep 1756 Mechelen +20 jan 1830 Antwerpen), Vlaams beeldhouwer. Hij maakt o.a. de predikstoel van de Sint Andrieskerk in Antwerpen.

Verenigde Provinciën - Van Hemert

Paulus Van Hemert (°27 nov 1756 Amsterdam +10 feb 1825 's Gravenhage), Nederlands wijsgeer en godsgeleerde. Hij is een volgeling van Kant.

1756

7-jarige oorlog

29 aug: begin van de 7-jarige oorlog (tot 1763) als Pruisen binnenvalt in Saksen. Pruisen krijgt de steun van Engeland, terwijl Saksen gesteund wordt door Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Rusland, Polen en Zweden.

Frankrijk verliest de meeste van zijn koloniën (incl. Noord Amerika) aan Groot Brittannië. De Republiek houdt zich eerder neutraal, o.a. omdat een beperkter budget de vlotbewegingen eerder tegenhouden. De Engelsen (gesteund door de Pruisen) uiten hun ongenoegen door koopvaardijschepen in beslag te nemen en de handelswaar als contrabande aan te slaan.

Indië - Fort William

Gouverneur Siraj ad-Daula van Bengalen valt de Britse handelspost van Fort William (nu: Calcutta) aan.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem

François Joseph de Corswarem wordt de 5de graaf van Bornem (tot 1763). Hij is een zoon van Marie Florence Coloma x Jean Théodore de Corswarem.

Londerzeel - Smoutmolen

Arnulf Van Nuffel, heer van Marselaere bouwt de smoutmolen op de kleine Molenbeek op de grens van Malderen en Londerzeel, tegenover de Coevoetmolen.

Ruisbroek

Aan een officiële akte van Ruisbroek, prijkt het wapen van de familie Le Cocq. Het wapen zal in december 1952 bij koninklijk besluit als gemeentewapen voor Ruisbroek worden gekozen.

Willebroek

De vloer van de Sint Niklaaskerk wordt vervangen, waarbij uitgesleten grafstenen worden weggenomen en niet meer vervangen.

Vrede van Parijs

De zuidelijke Nederlanden worden een apart koninkrijk voor Filips van Parma (schoonzoon van Lodewijk XV) op het moment dat Oostenrijk Silezië terug verwerft. Oostenrijk zal op dat ogenblik ook een aantal Zuidnederlandse steden aan Frankrijk afstaan. (zie rechts)

De Witten-oorlog

(tot 1758): een literaire strijd tussen de orangisten en de staatsgezinden, over de waardering van de inzet van de gebroeders De Witt. Een gevolg van deze strijd is dat het duidelijk wordt dat een afschaffing van het eerder onderdrukkende stadhouderschap, welkom zou zijn.

1757

2de verdrag van Parijs

1 apr:  tussen Oostenrijk en Frankrijk, dat steun toezegt aan Pruisen. Keizerin Maria Theresia schaft de Opperste Raad der Nederlanden af.

1 mei: tweede verdrag van Versailles tussen Frankrijk en Oostenrijk.

Duitsland

6 mei: slag bij Praag.

5 nov: slag bij Rossbach.

Indië - Slag bij Plassey

23 jun: Robert Clive (°29 sep 1725 Styche +22 nov 1774) verslaat de legers van gouverneur Siraj ad-Daula in de buurt van de Britse handelspost van Fort William (nu: Calcutta). Bengalen komt nu onder Engelse souvereniteit.

Osmaanse Rijk - Moestafa III

Sultan Moestafa III (°1717 Constantinopel +1774 Constantinopel) volgt zijn neef Osman III op. Hij is een zoon van Ahmed III. Met de hulp van Europese strategen weet hij zijn legers te moderniseren.

Spanje - Karel III

Koning Karel III (°20 jan 1716 Madrid +14 dec 1788 Madrid) op de troon.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

Frans Rigaus, heer van Boom overlijdt. Hij wordt begraven in de Miniemenkerk in Brussel. Uiteindelijk volgt zijn dochter Anna Catharina Rigaus hem op. Ze is geboren in Boom, en gehuwd met baron Jacob Aerts, baljuw van Gaasbeek en zoon van de heer op het Laathof van Immerseel.

Frans Jozef Noël wordt pastoor van Boom (tot 1798). Door de Franse Omwenteling zal er 3 jaar geen pastoor zijn.

Lippelo - Hof ter Marselaer

Arnoul van Nuffel schenkt de heerlijkheid Marselaer aan zijn neef Arnoul Goduwal Bertolf van Nuffel. Deze is rentmeester van de prins de Ligne, rechter in Brussel en heeft een adellijke titel. Hij is getrouwd met Marie Allard en heeft 5 kinderen. Zijn zoon Goduwal Bertolf Engelbert van Nuffel wordt later vrederechter van Wolvertem, en zal de laatste heer van Marselaer zijn. Hij huwt met Anne Marie Moortgat.

Het kasteel te Marselaer wordt in 1827 of 1831 afgebroken.

Rumst - kasteel van Eeckhoven

25 mar: kasteel van Eeckhoven wordt verkocht aan baron Rogier Filips van der Gracht van Rommerswael en Vremde, heer van Battenbroek en Tielen, en zijn vrouw Maria Catharina de Varick. Hun zoon Franciscus Bernardus Henricus van der Gracht  wordt de uiteindelijke bewoner en eigenaar.

Nederlanden

Aanstelling van ambtenaars tot voorzitter van de Geheime Raad, de Raad van Financiën en de Rekenkamer.

1758

Duitsland

23 jun: slag bij Krefeld.

Frankrijk - Masséna

Hertog André Masséna van Rivoli, vorst van Esslling (°1758 +1817), Frans maarschalk en één van de bekwaamste generaals van Napoleon I.

Zweden - Linnaeus

Carolus Linnaeus (eigenlijk: Carl Linné) (°23 mei 1707 Rashult +10 jan 1778 Hammarby), Zweeds natuuronderzoeker, legt in de "Systemae Naturae" de tweevoudige naamgeving van dieren vast.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hingene - d'Ursel

2de bezoek van Karel van Lotharingen aan de hertog van Ursel. Hij reist met zijn hofhouding in een "praaltrein" van 12 rijtuigen, getrokken door 70 paarden.

Puurs - Patattenproces

Het “patattenproces" wordt verloren door Sint Bernaards. Hierdoor moeten de inwoners van Puurs geen tienden betalen op de aardappelen.

Nederlanden - Geheime Raad

P.F. De Nény wordt benoemd tot hoofdvoorzitter van de Geheime Raad (±eerste minister), en werkt in dien verstande nauw samen met Cobenzl. Hij staat open voor de Verlichting en is zelfs anti-clericaal.

Mechelen - Van Franckenberg

Jan Hendrik van Franckenberg, (°1726 +1804), kardinaal en afkomstig uit Silezië, wordt aartsbisschop van Mechelen (tot 1801). Hij verzet zich tegen de inmenging van keizer Josef II in kerkelijke zaken en weigert in 1797 de eed van trouw af te leggen, aan het Franse Directoire.

Verenigde Provinciën - Willem V

12 jan: prinses Anna van Oostenrijk - de moeder van Willem V - overlijdt. De hertog van Brunswijk neemt samen met een aantal anderen de voogdijschap over Willem V voor zijn rekening (tot 1766), en dit gebeurt volgens het reglement van Tutele: de magistraatsbenoemingen komen toe aan de vroedschappen, met uitzondering van Friesland. Daar is grootmoeder Maria Louise (Marijken Meu) de regentes.

1759

Canada - Slag bij Québec

13 sep: Engelse soldaten onder leiding van James Wolfe verslaan de Franse legers - aangevoerd door Montcalm). De Britten nemen de stad Québec in.

Duitsland

1 aug: slag bij Minden.

Frankrijk - Voltaire - Danton

Voltaire (eigenlijk: François-Marie Arouet le jeune) (°21 nov 1694 Parijs +30 mei 1778 Parijs), Frans schrijver, geeft de satirische roman "Candide" uit.

Georges Danton (°1759 +1794), president van de Nationale Conventie, sterft later op het schavot.

Indonesië - VOC

De VOC onderneemt een expeditie om het gezag van de Compagnie te herstellen in Bengalen. Deze onderneming mislukt. Het daarvoor opgetrommelde leger en daarbijhorende vloot worden vernietigd door de legers van Lord Clive.

Spanje - Karel III

Koning Karel III van Spanje regeert (tot 1788).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld - 14 Bunders

Tijdens de strenge winter stoot men bij het turfsteken op een Mariabeeld. De plaats blijft onbevroren, heel de winter door. De plaats wordt een bedevaartsoord.

Hemiksem - Hof van Hemiksem

Het Hof van Hemiksem, een omwald laat-barok kasteel, wordt verbouwd.

Schandaal van de Van Harens

Onno Zwier van Haren en zijn broer Willem worden beticht van bloedschande. Dank zij deze beschuldiging kan Onno Zwier uit de Haagse hofkringen worden geweerd. Hij stond ervoor bekend om als Fries veel kabaal te maken.

1760

Engeland - George III

Koning George III van Groot Brittannië komt op de troon (tot 1820). Hij is een kleinzoon van George II.

Japanse Keizerrijk - Hokoesai

Landbouwers komen in Japan in opstand, vanwege corruptie, honger en natuurrampen.

Katsoesjika Hokoesai (°1760 +1849), Japans schilder. Hij illustreert zijn eigen en andermans boeken, maakt meer dan 100 afbeeldingen van de Fujiyama. Naar schatting maakt hij meer dan 50.000 schetsen.

Laatste wijziging 02-06-2007 - Nieuwe iconen
12-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl