-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1701 1711 1721 1731 1741 1751 1761 1771 1781 1791

 

1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld - Kasteel den Berg

Verkoop van kasteel "Den Berg" door graaf de Coupigny aan sire Jacops. Het paalt langs twee kanten aan de sHeerenstraete, aan domein van de Swertebeke en aan de Hondput.

Ruisbroek - Helman

Jan Baptist Louis Bonaventure Jozef Helman (°13 feb 1713 Brussel +13 feb 1781 Leuven) verkoopt samen met zijn moeder Philippine Colombe Françoise de Nyekercke de heerlijkheid Ruisbroek aan François Mosselmans. Deze wordt heer van Ruisbroek.

Bartholomeus Verhulst is borgemeester (bedesetter) van Ruisbroek (tot 1732).

Rumst

Peeter Braeckmans, Peeter Asselberghs, Peeter Vervaecken en Peeter Faes zijn schepenen van Rumst.

Willebroek - Helman

Oprichting van de kerk van het karmelietessenklooster in Willebroek.

Jan Baptist Louis Bonaventure Jozef Helman (°13 feb 1713 Brussel +13 feb 1781 Leuven) is mede-oprichter van het "Broederschap van de Heilige Rozenkrans van de moeder Gods, altijd maagd Maria".

Nederlanden - Oostendse Compagnie

16 mar: de Oostendse Compagnie wordt definitief opgeheven (zie rechts).

1731

Canada - Saskatchewan

Pierre de la Vérendrye, Frans ontdekkingsreiziger, breidt het aantal handelsposten voor de bonthandel uit tot aan de Saskatchewan rivier.

Verdrag van Wenen

16 mar: toekenning van de Pragmatieke Sanctie, waardoor Oostenrijkse erfopvolging toekomt aan Maria Theresia. Voorwaarden:

1. de Pragmatieke Sanctie wordt erkend door Oostenrijk, Engeland, Spanje en de Nederlanden. Hierdoor moet de Oostenrijkse troonopvolging toekomen aan Maria Theresia.

2. de Oostendse Compagnie wordt definitief opgeheven.

3. binnen de 2 jaar moet een nieuw handelsverdrag worden gesloten tussen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden.

New York - Harlem

De stad New York annexeert het dorp Harlem (noordelijk van Manhattan).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Tisselt

De sacristie van Tisselt wordt gerenoveerd.

Nederlanden

De Provinciale Staten van Vlaanderen leggen een hogere aanslag van de accijnsrechten vast.

Middelburgse Commercie

In 1720 werd de Middelburgsche Commercie Compagnie opgericht, die nu voor het eerst een lading slaven naar Curaçao vervoert.

1732

Duitsland - Langhans

Carl Gotthardt Langhans (°1732 +1808), Duits classicistisch architect en bouwmeester. Van hem is o.a. de "Brandenburger Tor" in Berlijn.

Engeland - Noord Amerika

James Edward Oglethorpe (°1696 +1785), Engels generaal, ontvangt van koning George II een charter om in Georgia (nu USA) een kolonie te stichten. In dit gebied zouden armen uit Engeland en vervolgde Lutheranen uit Oostenrijk een thuis kunnen vinden. Een jaar later sticht hij de stad Savannah, en bevordert de teelt van o.a. zijde.

Frankrijk - de Lalande

Jérôme Lefrançois de Lalande (°1732 +1807), Frans sterrenkundige. Hij schrijft "Traité d'Astronomie".

Guyana

Organisatie van de Sociëteit van Berbice. Tot in de 18de eeuw floreren in dit gebied (Guyana) de kolonies van Essequibo en Demarary. In deze streken zullen tal van slavenopstanden plaatsvinden.

Oostenrijk - Haydn

Franz Joseph Haydn (°1732 +1809), Oostenrijks musicus en componist. Hij schrijft oratoria ("Die Schöpfung", "Die Jahreszeiten") en ook meer dan 100 symfonieën. De structuur van zijn symfonieën wordt als model gesteld. Nog 80 strijkkwartetten zijn van zijn hand.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lippelo - Hof te Marselaer

16 mei: Françoise Hennekin, weduwe van Jan Bosch, koopt het leen te Marselaer van de kinderen van Willem du Marteau.

Willebroek - Helman

Verbouwingswerken aan de kerk van Willebroek onder impuls van baron Jan Baptist Louis Bonaventure Jozef Helman (°13 feb 1713 Brussel +13 feb 1781 Leuven). Het gaat hem deze keer voornamelijk om de zijbeuken, een nieuwe sacristie en bijhorende zijgevel.

Verenigde Provinciën

24 nov: Simon van Slingelandt weet als raadsheer de Republiek uit de Poolse Successieoorlog te houden, door een neutraliteitsverdrag te sluiten met Frankrijk. Ook de oostelijke Nederlanden en de Oostzeelanden houden zicht buiten de strijd.

1733

Engeland - Noord Amerika

Engeland verbiedt dat de Amerikaanse kolonies handel drijven met de Franse noch de Nederlandse kolonies van West Indië.

Kay - Schietspoel

John Kay, Brits wever, neemt een patent op de schietspoel. Deze uitvinding is van belang voor de mechanisering van de machinale weverij.

Poolse successieoorlog

nov: (tot 1735), waarin de tegenstellingen tussen Habsburg en Bourbon weer oplaaien. Frankrijk triomfeert, en keizer Karel VI verliest Lotharingen aan Frankrijk. Engeland en de nederlandse Republiek houden zich afzijdig in deze strijd. Wel slagen ze erin om te voorkomen dat het conflict uitgroeit tot een oorlog die over heel Europa zou woeden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Antoon Van Rijn wordt burgemeester van Blaasveld (tot 1764).

Mechelen - Schorsmolen

Waarschijnlijk wordt dit jaar de Nieuwe Schorsmolen of de Molen van Meeusen gebouwd.

Verenigde Provinciën - Willem IV

24 mar: Willem IV van Oranje huwt met Anna van Hannover, de dochter van koning George II van Engeland. Eigenlijk probeert Engeland op deze manier de nodige controle op de Republiek te houden en zijn invloed te laten gelden. De Engelse regering stelt in alle geval hoge verwachtingen in Willem IV.

1734

Oostenrijk - Mesmer

Franz Anton Mesmer (°1734 +1815), Oostenrijks geneeskundige. Hij is de grondlegger van de leer van het dierlijk magnetisme.

Polen - Kamienski

Rusland en Oostenrijk heersen over Polen, na beëindiging van de Poolse Successieoorlog.

Maciej Kamienski (°1734 +1821), Pools musicus die de eerste Poolse opera schrijft.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lippelo - Hof van Melis

Jan Willem d' Alvaredo overlijdt. Het gezin heeft 6 kinderen. Dochter Catharina d'Alvaredo, gehuwd met Karel de Blondel, neemt haar intrek op het Hof van Melis.

Nederlanden - de Ligne

Prins Charles Joseph de Ligne (°1735 +1814), Zuidnederlands schrijver. Hij schrijft het 34 delen tellende "Mélanges", met - zoals de titel het aangeeft - gemengd werk.

Carl Linnaeus

Karel Linnaeus (°1707 +1778) (pseud. Carl von Linné), Zweeds natuurvorser en schrijver, wordt in Harderwijk doctor in de geneeskunde. Van hem het "Stelsel van Linnaeus", een kunstmatig plantenstelsel gebaseerd op de "soort". De door hem ingevoerde nomenclatuur wordt tot op heden gehandhaafd. De aanduiding van elk levend wezen gebeurt met een Latijnse of Griekse naam. Hij schrijft reisdagboeken en verhalende trant.

1735

Frankrijk - Ampère

André Marie Ampère (°1735 +1836) toont het verband aan tussen elektriciteit en magnetisme, en legt daarmee de grondslag van de elektrodynamica.

Spanje - Napels - Sicilië

Koning Karel (later Karel III van Spanje) regeert over Napels en Sicilië (tot 1759).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

Andries Spillemaeckers wordt meier van Boom (tot 1745).

Breendonk

Charles Joseph baron van Attenrode-Wever (°1710), heer van Termeiren en Hobruges, trouwt met Johanna Jacqueline Lucie de Paepe.

Hemiksem - Puurs - Breendonk - Sint Bernaards

1 mar: benoeming van Alexander Adriaenssens (°1684 Zevenbergen NL +28 okt 1740) tot abt van de Sint Bernaardsabdij van Hemiksem. Hij zal het Coolhemhof "Patmos" noemen, naar het gelijknamige Griekse eiland.

Alexander Adriaenssens, abt van de Sint Bernardusabdij in Hemiksem, wordt geestelijke over Puurs en Breendonk (tot 1740).

Ruisbroek

Petrus Bostaerts is drossaard van Ruisbroek.

Willebroek

Karel Joseph Franciscus de Man (°1706), de baron van Attenrode en van Wever, huwt met Johanna Jacqueline Lucie de Pape. Hun zoon Johannes Leopold Joseph de Man d'Hobruges (°1743 +1820) zal later Termeeren erven.

  1736

Frankrijk - Coulomb - Lagrange - Ledoux

Charles Auguste de Coulomb (°1736 +1806), Frans natuurkundige. Hij formuleert de Wet van Coulomb.

Joseph Louis Lagrange (°1736 +1813), Frans wis- en sterrenkundige ("Mécanique analytique").

Claude Nicolas Ledoux (°1736 +1806), Frans bouwmeester. In de bouwkunst is hij een voorloper van het functionalisme.

Oostenrijk

Maria Teresia van Oostenrijk (°1717 +1780) huwt met Frans Stephanus van Lotharingen (keizer Frans I in 1745).

Rusland

Russische troepen heroveren het gebied van Azov aan de Zwarte Zee.

Schotland - Macpherson

James Macpherson (°1736 +1796), Schots letterkundige. Hij publiceert "Fingal" en "Works of Ossian", mystificaties uit de literatuurgeschiedenis, wat pas in 1859 als het werk van Macpherson wordt ontmaskerd.

Zweden - Celsius

Celsius (°1701 +1744), Zweeds natuurkundige, verkent Lapland.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant

2 mei: de gewassen op het veld bevriezen!
Veel sneeuw en lang durende vorst.

Bornem

De heer de Villegas, raadspensionaris van Brabant, is eigenaar van den Dilft. Hij neemt zich voor om de Dilfttoren af te breken, wat echter door graaf Jean Jacques de Corswarem gedeeltelijk vermeden wordt.

Puurs

Een kerktorenbrand, veroorzaakt door de bliksem, wordt met melk geblust. Volgens bijgeloof mag een brand die aldus ontstaat, niet met water worden geblust.

Ruisbroek

Hubert Hennau is drossaard van Ruisbroek.

Rumst

Nicolaes van Gierle is schout / meier van Rumst. Peeter Braeckmans en Peeter Asselberghs zijn schepenen van Rumst.

Willebroek

De sacristie van Willebroek wordt gerenoveerd.

Verenigde Provinciën

Anthonie van der Heim wordt raadspensionaris van Holland.

1737

Engeland - Noord Amerika

William Byrd II, Brits koopman en planter, sticht in de Engelse kolonie Virginia, de stad Richmond.

Italië - Galvani

Luigi Galvani (°1737 +1798), Italiaans anatoom en natuurkundige die de theorie van van het galvanisme vastlegt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hingene - d'Ursel

Hertog Conrard Albert d'Ursel overlijdt, en zijn zoon Charles hertog d’Ursel erft naast het domein in Hingene ook een uitgestrekt domein in Durbuy. Charles is ridder in de orde van het Gulden Vlies en militair gouverneur in Brussel. Hij bezit een hoogoven in Durbuy en een glasblazerij in Eikevliet. Charles d'Ursel is de schoonvader van graaf de Ferraris, die later de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden samenstelt.

Liezele

Het koor van de kerk van Liezele wordt herbouwd.

Ruisbroek

François Mosselmans verkoopt de heerlijkheid Ruisbroek, als gevolg van een decreet van het feodale hof van Grimbergen. Charles Baudoin Lecocq, graaf van Humbeek, wordt de nieuwe heer van Ruisbroek (tot 1762).

  1738

Engeland - Herschel

Sir William Frederick Herschel (°1738 +1822), Engels sterrenkundige. Hij vervaardigt reuzetelescopen en ontdekt daarmee Uranus, twee manen van Saturnus en talrijke dubbelsterren.

Italië - Ercolaneo (Herculaneum)

Men begint aan de opgravingen van de stad Herculaneum, die in 79 nC door een uitbarsting van de Vesuvius onder een 16 m dikke laag vulkanische modder kwam te liggen.

Vrede van Wenen

Keizer Karel VI staat Napels en Sicilië af aan Spanje, in ruil voor Parma en Piacenza.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant

10 jan: begin van een strenge winter die meer dan 2 maanden duurt, en die leidt tot voedselgebrek omdat veel gewassen bevriezen. Een groot deel van de veestapel komt om, bij gebrek aan voer. Later in het jaar volgt dan weer wateroverlast. Op een aantal plaatsen in de streek kan men met schuiten over de weides varen (rond Pasen). Op 1 mei ligt de sneeuw 30 cm dik.

Hingene - Fort St Margriet

Het fort Sint Margriet wordt niet langer gebruikt als verblijfplaats voor invalide soldaten.

Liezele - Hingene

De sacristieën van Hingene-Nattenhaasdonk en Liezele worden gerenoveerd.

Puurs

Marcus Antonius Van den Eede wordt aangesteld tot pastoor van Puurs (tot 1787).

Sint Amands

De relikwieën van de heilige Amandus komen aan in de kerk van Sint Amands.

  1739

Frankrijk - Dupont de Nemours

Pierre Dupont de Nemours (°1739 +1817), staatshuishoudkundige en fysiocraat (=stelsel dat de economische vrijheid huldigt en volgens hetwelk de natuur, de bodem van een land en de landbouw de bron zijn van rijkdom voor een volk).

Oostenrijk - Turken - Vrede van Belgrado

Keizer Karel VI moet een deel van de gebieden, die hij veroverde op de Turken, terug afstaan, meer bepaald Servië.

Perzië - Indië

De legers van sjah Nadir van Perzië verslaan de legers van de grootmogol bij de slag van Karnal. Delhi wordt geplunderd.

Spanje - Engeland

Spanje en Engeland in oorlog.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld - Kasteel van Blaasveld

12 apr: Antoine Henri d'Ongnies overlijdt op het kasteel van Blaasveld. Hij was gehuwd met Marie Pauline de Jauche, gravin van Mastaing.

Hingene - d'Ursel

Charles d’Ursel trouwt met Maria Josepha Eleonora prinses van Lobkowitz.

Mechelen - Nieuwendijkmolen

18 apr: de kronieken van Mechelen melden dat de Nieuwendijkmolen is omgevallen. Molenaar Peeters raakt daarbij gewond, en het mechanisme van de molen is zwaar beschadigd.

Puurs - Breendonk - Sint Bernaards

Edmundus De Vijlder, abt van de Sint Bernardusabdij in Hemiksem, wordt geestelijke over Puurs en Breendonk (tot 1769).

Nederlanden

Gevolgen van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). Leopold Filips van Arenberg brengt bijna 40.000 man op de been in de Zuidelijke Nederlanden, maar tot echte oorlog komt het nog niet.

Lier - Stadhuis

In Lier wordt het stadhuis gebouwd (tot 1744) door Jan Pieter Baurscheit de Jonge.

1740

Indonesië

11 okt: duizenden Chinezen worden vermoord in Batavia. Gouverneur-generaal Valckenier kan onvoldoende weerstand bieden aan de panische angst die zich van de Nederlanders in de tropen meester maakt, en kan dus niets doen om deze zinloze moord te voorkomen. Een gevolg van deze moordpartij is dat de gevluchte Chinezen gedurende jaren het binnenland van Java onveilig maken. Ze slagen erin om de Soenam van Mataram af te zetten, en het zal de VOC heel wat moeite kosten deze in functie te herstellen.

Noord Amerika - Goldstein

Joseph L. Goldstein (°1740), geneeskundige. Hij doet onderzoek naar de cholesterolstofwisseling.

Oostenrijk

Dood van keizer Karel VI. Maria Theresia (vrouw van Frans I van Lotharingen) wordt aartshertogin van Oostenrijk en koningin van Hongarije (tot 1780). Ze is getrouwd met Frans van Lotharingen. Het koningschap wordt betwist door Karel VII en andere troonpretendenten, gesteund door de Fransen. Het geschil is uiteindelijk de aanleiding voor de Oostenrijkse Successieoorlog (tot 1748).

Pruisen - Frederik II de Grote

Koning Frederik II de Grote van Pruisen (°24 jan 1712 Berlijn +17 aug 1786 Sans Souci, Potsdam) bestijgt de troon en regeert (tot 1786). Hij is een aanhanger van het verlicht despotisme, en regeert streng. Hj hervormt de wetgeving, bezuinigt op de financiën en laat grote herstellingen uitvoeren in het rijk. Hij verovert Silezië (1740-1745).

Rusland i Iwan VI

Tsaar Iwan VI (tot 1741).

Vaticaan - Paus Benedictus

Paus Benedictus (tot 1758).

Laatste wijziging 02-06-2007 - Nieuwe iconen
12-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl