-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1701 1711 1721 1731 1741 1751 1761 1771 1781 1791

 

1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Rode Loop

Zware regenval in het voorjaar en een droge zomer zorgen voor een grote hongerperiode. Er wordt zelfs stro uit het dak gehaald, om het vee eten te geven! De daaropvolgende oogst mislukt, en als de boeren dan ook nog moeten zorgen voor eten en voer voor de voorbijtrekkende Franse troepen, is de ramp compleet.

Epidemie van rode loop. In Puurs alleen al overlijden 70 mensen.

Hemiksem - Sint Bernaards

1 jan: wijding door de abt van Villers van Edmundus De Vylder (°1687 Lokeren +9 jan 1679 Antwerpen) tot abt van de Sint Bernaardsabdij van Hemiksem.

Nederlanden

Karel van Lotharingen (ook: van Lorreinen) wordt landvoogd (tot 1780). Hij is een broer van Frans I (gehuwd met Maria Theresia).

Grétry

André Erneste Modeste Grétry (°1741 +1813), Zuidnederlands musicus. Hij componeert o.a. opera's en strijkkwartetten.

Verenigde Provinciën

21 nov: Van Imhoff overhandigt aan de Heren XVII zijn "Consideartiën over den Vertegenwoordigen Staat van de Oost-Indische Compagnie". Hiermee pleit hij voor een aantal verbeteringen, wat echter geen groot succes oplevert, eens hij zelf gouverneur-generaal wordt.

1741

Duitsland

10 apr: slag bij Molwitz.

Frankrijk - Houdon - Lapérouse

Jean Antoine Houdon (°1741 +1828), Frans beeldhouwer. Hij maakt vooral portretbustes, zoals van "Voltaire".

Jean François Lapérouse (°1741 +na feb 1788), Frans ontdekkingsreiziger, die zijn werkgebied vooral in de Stille Oceaan zoekt.

Noord-Amerika - Alaska

15 jul: Alexej Chirikov, bevelvoerder van één van de twee schepen van de expeditie van Vitus Jonassen Bering (°1680 Horsens, Jutland +19 dec 1741 Beringeiland), Deens zeevaarder, bereikt Sitka (West Canada). Vitus Jonassen Bering heeft zelf Alaska nooit betreden, en sterft op de terugreis naar Siberië.

Rusland - Elizabeth

Keizerin Elizabeth van Rusland (tot 1761). Ze komt door een omwenteling op de troon, en neemt deel aan de Oostenrijkse erfopvolgingsoorlog, alsook aan de Zevenjarige Oorlog.

Zweden - Celsius

Anders Celsius (°27 nov 1701 Uppsala +25 apr 1744 Uppsala), Zweeds natuurkundige en astronoom, voert een nieuwe temperatuurschaal in. Zijn ijkingspunten zijn het vriespunt van water (0°C) en het kookpunt van water (100°C).

Zwitserland - Lavater

Johann Kasper Lavater (°1741 +1801), Zwitsers schrijver en protestanst theoloog. Hij onderzoekt en legt de theorie voor de "gelaatkunde".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant

In oktober begint het al te vriezen, en de haver bevriest. Om het voedselgebrek op te lossen, wordt eten uit het buitenland ingevoerd.

Blaasveld

6 apr: Judocus Nicasius (°1709 +1742) overlijdt. Hij volgt Franciscus Apers op als koster. Judocus Apers (°1 nov 1723 Blaasveld +10 okt 1807 Blaasveld) volgt hem op als koster.

Bornem - Baerelsteyn

Het Hof van Baerle of Baerelsteyn wordt vermeld als Castel. Het hof komt in bezit van de familie Papejans de Morkhoven. Er wordt melding gemaakt van "Casteel en Baerelhoeve".

Pastoor Knockaert laat een nieuw hoogaltaar plaatsen in de kerk van Bornem.

Breendonk

20 aug: Charles Joseph de Man, heer van Terbruggen en Termeren, verhuurt de Meirhoeve aan Philip Van Camp - Catharina Verdickt.

Hingene

De pastorij van Hingene Nattenhaasdonk wordt gerenoveerd.

Lippelo

In Lippelo wordt een nieuwe pastorij gebouwd.

Ruisbroek - Hof ter Zielbeke

22 jul: door testament van Franciscus Ignatius de Labistraete komt op 4 augustus het kasteel Hof ter Zielbeke in handen van zijn oom, Joannes Baptist de Labistraete x Helena Francisca du Mont.

Weert

Maximiliaan Antoon Van der Noot, bisschop van Gent, wordt geestelijke over Weert (tot 1770).

  1742

Engeland - Händel - Messias

Het oratorium "The Messiah" (de Messias) van Georg Friedrich Händel (°23 feb 1685 Halle +14 apr 1759 Londen), Duits componist, wordt in Engeland triomfantelijk ontvangen.

Oostenrijk - Karel VII

Karel VII (°1697 Brussel) wordt keizer gekroond, en regeert (tot 1745). Hij is een schoonzoon van Josef I.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

21 dec: Jacob Boschart overlijdt. Met hem overlijdt de laatste mannelijke afstammeling.

De oudste dochter Margaretha is gehuwd met Lodewijk Frans Lopez de Gradin. Haar echtgenoot erft de titel en wordt heer van Boom tot 1750.

Blaasveld

Andreas Damin (°Brussel) wordt pastoor van Blaasveld (tot 1781).

Hemiksem - Sint Bernaards

Bij een telling van het aantal boeken in de bibliotheken van Sint Bernaards, komt men tot een totaal van 8896 volumes. Dit houdt geen rekeningen met de boeken die de monniken op hun kamers houden.

Puurs

De kerk van Puurs wordt verbreed, door er twee zijbeuken tegenaan te bouwen.

Ruisbroek - Hof ter Zielbeke

6 mar: Joannes Baptist de Labistraete overlijdt, waardoor het domein van Hof ter Zielbeke in handen komt van zijn zoon Joannes Carolus de Labistraete (25 jan 1715 Antwerpen +17 sep 1803 Antwerpen). Deze huwde in Antwerpen (op 7 okt 1736) met Anna Martina de Proli.

Rumst

Franciscus Lissens is drossaard en schout van Rumst. H.F. Braeckmans is meier van Rumst, met Vandermaelen als secretaris. Adrianus Vervloedt en Jan Vanden Wijngaert zijn burgemeester van de  gemeente, met Joannes Baptist De Raeymaecker als collecteur.

Willebroek - Helman

Onder impuls van baron Jan Baptist Louis Bonaventure Jozef Helman (°13 feb 1713 Brussel +13 feb 1781 Leuven) wordt het schilderij "Het Laatste Avondmaal" (1724, Zeger Jaak Van Helmont) aangekocht.

Verenigde Provinciën

22 jun: na lang te hebben geaarzeld, wordt er toch een leger van 20.000 soldaten van de Republiek uitgestuurd naar Oostenrijk (zoals overeengekomen in de pragmatieke sanctie). De troepen komen op last van koning George II van Engeland. Het leger komt echter te laat om mee te vechten in de slag bij Dettingen.

1743

Slag bij Dettingen (16 jun)

Friedrich Jacobi (°1743 +1819), Duits denker. Volgens hem is zekerheid een gevoel zonder verstandelijke fundering.

Frankrijk - Haüy - Lavoisier - Marat

René Just Haüy (°1743 +1822), Frans mineraloog, grondlegger van de kristallografie.

Anotine Laurent Lavoisier (°1743 +1794), Frans scheikundige. In de scheikunde voert hij het begrip "element" in.

Jean Paul Marat (°1743 +1793), Frans revolutionair. Tijdens de Franse Revolutie geeft hij "L'Ami du Peuple" uit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld - Kasteel den Berg

Michiel Moeremans vestigt zich in het hoveniershuisje van kasteel "Den Berg" in Blaasveld, dit als hovenier van het kasteel dat toen eigendom was van ene mevrouw Moortgat uit Brussel.

Liezele - Hof ten Broek

Pieter Pauwel Henriette wordt eigenaar van het Hof ten Broek. Verhef op 7 juli.

De pastorij van Liezele wordt gerestaureerd.

Ruisbroek

Hubert de Hennau is meier van Ruisbroek (tot 1761).

Rumst

Philippe Van den Bossche (°Kontich) wordt pastoor van Rumst (tot 1783).

Nederlanden

26 mar: hertog Karel van Lotharingen trouwt met Maria Anna van Oostenrijk, de zuster van Maria Theresia, en doet zijn intrede als nieuwe gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden. Hij is een broer van keizer Frans I, en wordt nu landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden (tot 1780). Maria Anna sterft nog in hetzelfde jaar, als ze bevalt van een levenloos kind.

Kaunitz treedt op als waarnemende landvoogd.

Nederlanden - Frankrijk

17 mei: koning Lodewijk XV van Frankrijk valt de Zuidelijke Nederlanden binnen en overwint enkele barrièresteden (Kortrijk, Menen, Ieper), nadat hij Oostenrijk en Engeland de oorlog heeft verklaard.

Verenigde Provinciën - Eisinga

Eise Eisinga (°21 feb 1744 Dronrijp +27 aug 1828 Franeker), wolkammer en sterrenkundige. Hij ontwerpt en maakt het planetarium van Franeker (1774-1781). In 1797 wordt hij curator van de hogeschool van Franeker.

1744

Frankrijk - Lamarck

Chevalier de Jean-Baptiste Lamarck (°1744 +1829), Frans natuuronderzoeker. Hij is de ontwerper van het "Lamarckisme": levende soorten zijn geen continu en onveranderlijk gegeven, de soorten evolueren voortdurend en ook uit elkaar. Verworven eigenschappen worden meteen erfelijk. In 1809 schrijft hij zijn "Philosophie zoologique", met een eerste verklaring van zijn evolutietheorie. Zijn leer wordt door de moderne biologie verworpen.

Duitsland - von Herder

Johann Gottfried von Herder (°1744 +1803), Duits schrijver. Hij heeft grote invloed op Goethe en de romantiek. Hij schrijft een verzameling volksliederen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Franse bezetting

Permanente aanwezigheid van Franse soldaten in onze gewesten (in Lippelo, Liezele, St Amands, Mariekerke, Puurs en Willebroek).

De gemeentes worden verplicht materiaal en eten te leveren aan de legers. De soldaten haken willekeurig bomen om tot brandhout en richten daarbij grote schade aan.

Het gewest moet soldaten leveren, die 6 jaar dienst zullen nemen en die door de gemeente onderhouden worden voor 40 gulden per jaar.

Engelse legereenheden komen Oostenrijk ter hulp, en zetten langs de Schelde een aantal sluizen open (o.a. nabij Eikevliet), waardoor de polders onder water komen te staan. De Fransen nemen fort Sint Margriet in en verwoesten het helemaal.

17 aug - 7 sep: Koning Lodewijk XV, aanvoerder van de Franse soldaten, verblijft met zijn generale staf in kasteel te Melis. Zijn soldaten richten schade aan in de gemeente, en vernielen o.a. de muur van het kerkhof.

dec: strenge vorstperiode, waardoor arbeidskrachten worden opgeëist voor het leger, om het ijs op de waterwegen te breken.

Ruisbroek

Ruisbroek behoort tot de meierij van Kapellen-op-den-Bos.

Rumst

Gommarus Van den Wijngaert is drossaard en schout van Rumst. H.F. Braeckmans is meier van de gemeente. Gummaris Selis en Joannes Van den Wijngaert zijn burgemeester van Rumst; de laatste oefent tevens het ambt van collecteur uit. Jonghmans is secretaris van de gemeente.

Slag bij Fontenoy

30 apr - 11 mei: de Fransen verslaan de Verbondenen (Engeland-Oostenrijk-Holland). Ze veroveren de Vlaamse barrièresteden en ook Gent. Ze staan o.a. onder leiding van Maurits van Saksen (°1696 +1750), een Frans veldheer.

De zuidelijke Nederlanden zijn niet in staat zich terdege te verzetten, omdat de legers door Maria Theresia werden opgeroepen mee te gaan strijden in Silezië.

Nederlanden - Frans I

Frans I van Lotharingen regeert (tot 1765). Hij is gehuwd met Maria Theresia.

1745

Denemarken

17 jan: slag bij Falkirk.

Duitsland - von Knobelsdorff - Fabricius

Georg von Knobelsdorff (°1699 +1753), Duits architect, bouwt rond deze tijd het slot "Sans Souci" in een gematigde rococostijl.

Johann Christian Fabricius (°1745 +1808), dierkundige. Hij deelt de insecten in verschillende klassen in.

Engeland - Charles II Edward

Charles II Edward, kroonpretendent (°1720 Rome +1788 Florence), landt in Schotland om langs die weg de Engelse kroon proberen te bemachtigen. Dit is de laatste opstand van de Jacobieten. Hij is een zoon van James Edward en wordt ook wel "The Young Pretender" en "Bonnie Prince Charlie" genoemd. Aanvankelijk boekt hij succes maar in de slag bij Culloden (1746) lijdt hij de nederlaag. Hij trekt zich terug in Frankrijk en daarna in Italië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Franse bezetting

De bevolking moet haver, hooi en paarden leveren aan het Franse leger. De wegen zijn zo slecht bereidbaar dat de karren meestal met meerdere paarden moeten worden bespannen.

De Franse soldaten maken kampementen op in Willebroek, Ruisbroek, Eikevliet en Kalfort. Ze eisen nog maar eens hooi en graan op.

Militairen zetten de sluizen open, waardoor grote gebieden van Klein-Brabant onder water komen te staan.

mei: de Oostenrijkers verdedigen van op de oevers van de Rupel, tussen Boom en Rumst, hun stellingen. Ze proberen op die manier te voorkomen dat de Fransen de Rupel oversteken.

19 mei: de Fransen nemen Fort Margriet in en verwoesten het. De inhoud van de kapel van het fort wordt overgebracht naar de kerk van Hingene Nattenhaasdonk. Op deze dag verlaten de Oostenrijkers hun stellingen.

Boom

Carolus J. Simon wordt drossaard van Boom (tot 1770).

Ruisbroek

J.H. Van Steen is borgemeester (bedesetter) van Ruisbroek.

Slag bij Rocourt

11 okt: de Fransen, onder leiding van Maurits van Saksen (°1696 +1750) veroveren Brussel en Namen, en bezetten zo goed de Zuidelijke / Oostenrijkse Nederlanden zo goed als volledig.

Hierdoor komen de zuidelijke Nederlanden onder Frans bestuur, georganiseerd door Moreau de Séchelles (en lid van de Franse Raad van State). Hoewel Frankrijk beseft dat het de zuidelijke Nederlanden niet zal kunnen behouden, blijft het gebied een waardevolle inzet voor volgende vredesonderhandelingen.

Verenigde Provinciën - Gilles

Jacob Gilles wordt raadspensionaris van Holland.

In Leiden ontdenkt Van Musschenbroeck de "Leidse Fles": een fles die van binnen en van buiten grotendeels met bladtin is beplakt, waardoor de eerste condensator ontstaat.

1746

Engeland - Slag bij Culloden

16 apr: William hertog van Cumberland (°1721 +1765) verslaagt troonpretendent Charles Edward. Met deze strijd begint de onderdrukking van de Schotse Highlands.

Indië - Frankrijk

Joseph François Dupleix (°1697 +1763) verovert aan het hoofd van de Franse legers de handelspost Madras in Indië.

Polen - Kosciuszko

Thaddeus Kosciuszko (°1746 +1817), Pools volksheld die tevergeefs strijdt tegen de Russische en de Pruisische bezetting.

Spanje - Goya

Koning Ferdinand VI van Spanje regeert (tot 1759). Hij is zwakzinnig.

Francisco de Goya y Lucientes (°1746 +1828), Spaans schilder. In zijn werk gaat romantisch realisme over in een visionaire scherpe sociale kritiek. Hij maakt portretten en gravures, o.a. "Desastres de la guerra" en "La Maja vestida".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Franse bezetting

Franse ruitercompagnies legeren in onze gewesten, en eisen nog maar eens haver en hooi.

Willebroek - Ruisbroek - Helman

2 jun: Karel Jozef Ghisleen Le Cocq (de enige zoon van Karel Jozef Boudewijn Le Cocq) overlijdt. Hij was gehuwd met Louiza Catharina de Clermont-Tonnerre, waarmee hij één kind heeft: Maria Louisa Ghislena Le Cocq (°22 jun 1740 +8 jan 1792).

Jan Baptist Lodewijk Bonaventura Jozef Helman (°13 feb 1713 Brussel +13 feb 1781 Leuven) is de oudste van de drie kinderen van Jan Frans Jozef Antoon Helman en Filippota-Colomba Françoise de Nijekercke.

9 dec: Jan Baptist Helman huwt in Mechelen met Adrienne Mathilda Petronella de Kerrenbroeck (°23 feb 1725 Mechelen +13 mar 1790 Brussel). Zij is dame van Borcht en burggravin van Grimbergen. Hij de laatste Helman die heer van Ruisbroek is. Uit dit huwelijk worden 10 kinderen geboren, waaronder:

- Alexandre Joseph Grégoire (°1751 +1826) - later baron van Willebroek

- Henri Maria Gerard Jozeph Helman de Grimberghe (de 10de) (°21 apr 1753 Brussel +4 jan 1828 Brussel).

Verenigde Provinciën - Franse bezetting

17 apr: Franse inval – Lodewijk XV bezet Staats (Zeeuws) Vlaanderen, met legers o.l.v. Löwenthal.

De reeds begonnen vredesonderhandelingen van Breda worden afgebroken.

24 apr: in Veere is er een volksbeweging in het voordeel van Oranje.

28 apr: Willem IV van Oranje regeert in de noordelijke provincies, en wordt tot stadhouder uitgeroepen en ook tot kapitein-generaal.

16 mei: het stadhouderschap van Willem IV wordt veralgemeend over alle gewesten van de Republiek.

1 jul: de legers o.l.v. Cumberland en Waldeck lijden een nederlaag in de buurt van LafelD (ten NW van Maastricht). Dit besluit en bekroont de Franse veroveringen op de oostenrijkse Nederlanden.

sep: Bergen op Zoom capituleert in de strijd. De extra geheven tax van 2% op grote vermogens, moet bijdragen aan de onkosten die met de oorlog gepaard gaan, maar blijken niet voldoende. Vrede zou een oplossing kunnen betekenen...

dec: nu wordt Willem IV van Oranje erkend als erfstadhouder.

1747  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Franse bezetting

Ten gevolge van de hete zomer breekt een darmziekte uit bij het vee, en halveert de veestapel.

Het Franse regiment onder leiding van Talleyrand, zet zijn kamp op in Mariekerke.

Sint Amands

Angélique Victoire de Bournonville en haar broer verdedigen de belangen van Sint Amands en Opdorp, tegen de afpsersingen van de graaf van Saxe en diens intendant de Sechelle. De twee laatsten eisen 7020 gulden als afkoopsom voor de vrijheid van Sint Amands.

Vrede van Aken

18 okt: einde van de Oostenrijkse Successieoorlog. Bepalingen:

1. de zuidelijke Nederlanden komen terug onder Oostenrijks bewind, en zullen worden bestuurd door een raad.

2. de Republiek van de Noordelijke Nederlanden mogen terug garnizoenen legeren in de bevrijde barrièresteden, hoewel de militaire betekenis van deze steden slechts gering is.

Door deze vrede van Aken, wordt de macht van de Republiek sterk aangetast.

Verenigde Provinciën

aug: Willem IV krijgt als stadhouder protesten tegen belastingverpachting en ambtenverkoop. De Doellisten willen terug naar het vorige systeem, en formuleren 3 artikelen:

1. ambten-benoemingen moeten doorzichtiger zijn.

2. opbrengst van de posterijen moet aan de staat toekomen.

3. herstel van de privileges van de gilden.

sep: Willem IV benoemt in Amsterdam een aantal andere regenten, en stemt toe in de verkiezing van een vrije krijgsraad.

dec: naast het stadhouderschap krijgt Willem IV nu ook de benoeming van erfelijk kapitein-admiraal, uit handen van de Staten-Generaal.

1748

Frankrijk - Jussieu

Antoine Laurent Jussieu (°1748 +1836), Frans plantkundige die een classificatie van planten ontwerpt.

Spanje - Ferdinand VI

Ferdinand VI komt op de troon.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant

Andermaal breekt ziekte uit bij het vee.

Boom

15 jul: Lodewijk Frans Lopez de Gradin treedt in Mechelen in het huwelijk met Barbara Isabella Cecilia Pian. Adriaen Mampaey wordt meier van Boom (tot 1773).

Hingene - d'Ursel

Karel van Lotharingen, de gouverneur van de Oostenrijkse Nederlanden, brengt een bezoek aan de hertogelijke familie d'Ursel in Hingene.

Oppuurs - Snoy

Antoine François Joseph d’Hangouart wordt baron van Oppuurs (tot 1775). Zijn vrouw is de dochter van Charlotte Marie Florence Snoy en graaf Charles Philippe d'Hangouart. Baron Antoine François Joseph d’Hangouart is eigenaar van de Pandgatmolen in Oppuurs. De molen wordt gepacht door Antoon Van Hooimissen.

Ruisbroek

J.H. Van Steen is borgemeester (bedesetter) van Ruisbroek.

Willebroek - Helman

1 dec: geboorte van Philip Louis Joseph Helman (°1 dec 1749 Brussel +1 okt 1807 Brussel) als oudste zoon van Jean Baptiste Louis Bonaventure Joseph Helman en Adrienne Mechtilde Pétronille de Kerrebroeck.

Nederlanden

23 apr: de zuidelijke Nederlanden worden bestuurd door Karel van Lotharingen, die het eigenlijke bestuur overlaat een een gevolmachtigd minister.

Verenigde Provinciën  VOC - GWC

mar: de VOC en de GWC stellen Willem IV van Oranje aan tot opperdirecteur en tot oppergouverneur.

Pieter Steyn wordt raadspensionaris van Holland.

1749

Canada - Nova Scotia

Fort Halifax, een Engelse marinebasis in Nova Scotia (nu Canada) wordt door de Britten gesticht. Er wordt een versterkte vesting gebouwd.

Duitsland - von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (°1749 Frankfurt am Main +1832 Weimar), Duits dichter. Hij studeert rechten, wijdt zich aan de literatuur en vestigt zich uiteindelijk in Weimar. Hij schrijft o.a. "Das Leiden des jungen Werthers".

Frankrijk - de Laplace

Pierre Simon de Laplace (°1749 +1827), Frans wis- en sterrenkundige. In "Exposition du Système du Monde" zet hij zijn theorie uiteen, over het ontstaan van ons zonnestelsel.

Engeland - Jenner

Edward Jenner (°17 mei 1749 Berkeley +26 jan 1823 Berkeley), Engels geneesheer, past voor het eerst de vaccinatie tegen pokken toe.

Indonesië

Derde Javaanse Successie-oorlog (tot 1755). Gevolg van de oorlog is de uiteindelijke opsplitsing van Mataram in de staten van Djokdjakarta en Soekararta.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Kasseiwegen

Van rond deze tijd begint men met het leggen van kasseien op de belangrijkste verbindingswegen in onze gewesten. Ook losplaatsen langs de rivieren krijgen een harde bedekking.

Boom

23 mar: Lodewijk Frans Lopez de Gradin maakt zijn testament op. Twee dagen later overlijdt hij. Zijn broer Frans Jozef koopt de heerlijkheid Boom.

Mechelen - Kanaal naar Leuven

Begin van de aanleg van het kanaal Rupel - Dijle - Leuven (tot 1763).

Nederlanden - Verenigde Provinciën

Maria Theresia stelt zich harder op tegen de Noordelijke Nederlanden, en eist opheffing van de handelsbelemmeringen op de Schelde. Ze verlangt ook dat de tariefbegunstiging van de Hollandse Republiek wordt afgeschaft, en weigert om verdere onderhoudskosten te betalen voor de barrièresteden, als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan.

15 dec: Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel, is veldmaarschalk in het Oostenrijkse leger en krijgt nu dezelfde graad in het Staatse leger.

Gilles Godecharle (°2 dec 1750 Brussel +24 feb 1835 Brussel), Vlaams beeldhouwer, die vooral classistische werken voortbrengt, zoals de reliëfs in het paleis van Laken en in de St. Jacobskerk in Brussel.

1750

Engeland - James Watt

James Watt (°19 jan 1736 Greenock, Schotland +23 aug 1819 Heathfield) Brits uitvinder en constructeur, ontwikkelt de stoommachine en stroomkracht. Dit feit mag als het begin van de Industriële Revolutie in Engeland worden gebruikt.

Spanje - Portugal - Verdrag van Madrid

Spanje en Portugal leggen de grenzen van hun bezittingen in Zuid Amerika vast.

Wereldbevolking

Rond deze tijd wonen er naar schatting 800.000.000 mensen op de Aarde.

Laatste wijziging 02-06-2007 - Nieuwe iconen
12-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl