-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1701 1711 1721 1731 1741 1751 1761 1771 1781 1791

 

1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein Brabant - de Ferraris

Volgende nummers worden door de Ferraris aan de Klein-Brabantse gemeentes toegekend:

# 14 aan Sint Amands

# 20 aan Lippelo

# 23 aan Liezele

# 24 aan Puurs

# 25 aan Ruisbroek

# 28 aan Mariekerke

# 29 aan Hingene

# 30 aan Bornem

# 31 aan Temse en Weert

# 44 aan Nattenhaasdonk.

Hingene - d'Ursel

Huwelijk van Wolfgang Willem d’Ursel met Maria Flora prinses van Arenberg.

24 jun: inhaling van hertog Wolfgang d'Ursel en zijn echtgenote Maria Flora d'Arenberg.

Nederlanden

Ordonnanties om de recrutering van de reguliere geestelijkheid te bemoeilijken (tot 1772).

Graaf Jozef de Ferraris (°1726 +1814) maakt een kaart van de Oostenrijkse Nederlanden (tot 1778). Daarmee ontstaat de eerste topografische kaart van België. De woningen krijgen een nummer, om op die manier aan te geven tot welke gemeente ze behoren.

Verenigde Provinciën

Pieter van Bleiswijk wordt raadspensionaris van Holland.

1771

Engeland - Encyclopediae Britannica

De eerste druk van The Encyclopediae Britannica wordt in Edinburgh uitgegeven.

Zweden - Gustaf Adolf III

Koning Gustaf Adolf III van Zweden (°24 jan 1746 Stockholm +16 mar 1792 Stockholm) regeert (tot 1792).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar - Kleidaalmolen

Jan Segers van de Kleidaalmolen verzet zich tegen het oprichten van een nieuwe windmolen op het Gommaarsveld. Die concurrentie zou hem en zijn huisgezin ruïneren.

Boom - Wekelijkse markt

Ontstaan van de wekelijkse markt in Boom.

Sint Amands

In Sint Amands wordt het spel van de Heilige Amandus opgevoerd. Ook wordt er een heerlijkheidspaal opgericht, met het wapen van de familie Dufort - Duras, en wordt de harmonie van Sinte Cecilia gesticht.

Willebroek - St Niklaasgilde

Jacobus De Maeyer is deken van de "Sint Niklaasgilde".

Nederlanden - Academie

Instelling van de Keizerlijke Academie voor Wetenschappen en Schone Letteren in de Zuidelijke Nederlanden.

Verenigde Provinciën

5 nov: raadspensionaris Pieter Steyn overlijdt. Hij wordt opgevolgd door Pieter van Bleiswijk, iemand die door de hertog van Brunswijk zelf gevormd en naar de hand gezet is.

Aan het hof zijn Willem van Bentinck van Loon en prinses Wilhelmina van Pruisen (de echtgenote van Willem V) het danig oneens met Brunswijk, en stellen zich duidelijk als tegenstanders op.

22 dec: nieuwe financiële crisis in Amsterdam:. Bankierskantoor Clifford en nog een aantal andere handelsondernemingen gaan in faling. Dit is een gevolg van de minder goede resultaten van de East India Company, en de suikeroogst in Suriname.

1772

Abessinië - Egypte

Bruce verkent Abessinië en de samenvloeiing van de Blauwe en de Witte Nijl.

Frankrijk - Bourbon - Fourier

Louis Antoine Henri van Bourbon Enghien (°1772 +1804), prins van Condé.

Charles Fourier (°1772 +1837), Frans sociaal hervormer, grondlegger van het socialistisch stelsel, het "fourierisme".

Oostenrijk - Italië - Brennerpas

Op een hoogte van 1372 m wordt de eerste weg over de Alpen aangelegd via de Brennerpas. Het is een verbinding tussen Oostenrijk en Italië.

Zwitserlaand - Haas

Wilhelm Haas (°1741 +1800), Zwitsers drukker, verbetert de drukpers.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

Ferdinandus Otto wordt drossaard van Boom (tot 1794).

Bornem - Coloma

De stamboom van de Coloma's in Bornem eindigt met het overlijden van Bernard François de Marbaix, die kinderloos sterft. Doordat zijn neef Adrien de Lannoy de erfenis afwijst, komt deze toe aan Aldegonde de Lannoy. Zij huwt met Baudry Aldebert de Marnix, waardoor het kasteel van Bornem in handen komt van de familie Marnix.

Claude graaf de Marnix wordt de 7de graaf van Bornem (tot 1780). Hij is een afstammeling van Jean Farnçois Coloma x Marie Thérèse d'Oignies. Hij huwt met Marie Ghislaine de Cunchy de Pommeras.

Hingene - d'Ursel

Charlotta d'Ursel trouwt met Karel Leopold baron van Stain in de kapel van het kasteel van Hingene.

Nederlanden - Jezuïeten

In de zuidelijke Nederlanden worden de Jezuïetenkloosters opgeheven (door paus Clemens) en 14 Theresiacolleges worden opgericht.

Hop

H. Hop (°1773 +1808), Nederlands gezant in de zuidelijke Nederlanden. Hij maakt later het "hopje", een snoepje dat in een papier gewikkeld verkocht wordt, en dat naar koffie smaakt.

1773

Engeland - James Cook - Antarctica

James Cook (°27 okt 1728 Marton +14 feb 1779 Hawaii) doorkruist Antarctica.

Noord Amerika - Boston Tea Party

16 dec: een aantal kolonisten, vermomd als indianen, klimmen aan boord van 3 schepen in de haven van Boston. De lading thee wordt overboord geworpen. Het is een Noord Amerikaanse actie tegen het Britse gezag, en de invoerheffing op de thee. Deze actie wordt gezien als de aanleiding van de vrijheidsstrijd van de Amerikanen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Breendonk

16 dec: Catharina Verdickt, weduwe van Philip Van Camp, huurt de Meirhoeve van Charles Joseph de Man, heer van Terbruggen en Termeren.

Ruisbroek

Sebastianus Ringler wordt pastoor van Ruisbroek en wordt ingehaald op 25 oktober.

  1774

Canada - Perez - Cook

Juan Perez (voor Spanje) en James Cook en George Vancouver (voor Engeland) beginnen met de verkenning van de kusten van Alaska (tot 1794).

Duitsland - von Goethe

Johann Wolfgang Goethe (°28 aug 1749 Frankfurt am Main +22 mar 1832 Weimar), Duits schrijver, dichter en natuuronderzoeker, schrijft "Die Leiden des jungen Werthers". Het is een roman in briefvorm, gespekt van sentimentaliteit en zelfbeklag. Nog hetzelfde jaar begint hij te schrijve aan "Faust".

Duitsland - König

Friedrich König (°1774 +1833), Duits boekdrukker. Hij vindt de snelpers uit.

Engeland - James Cook

James Cook (°27 okt 1728 Marton +14 feb 1779 Hawaii) brengt een groot deel van de Stille Oceaan in kaart.

Frankrijk - Lodewijk XVI

Lodewijk XVI regeert (tot 1792).Hij is een kleinzoon van Lodewijk XV. Hij is getrouwd met Marie Antoinette van Oostenrijk, een dochter van Maria Teresa van Oostenrijk. Hij sterft op de guillotine in 1792.

Frankrijk - Maarschalk Gérard

Etienne Maurice graaf Gérard (°1774 +1852), Frans maarschalk.

Noord Amerika - Eerste Continentale Congres

Afgevaardigden uit 12 Engelse kolonies in Noord-Amerika komen in Philadelphia samen (met uitzondering van Georgia en de Canadese kolonies). Er wordt opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid tegen het Britse gezag.

Zuid Amerika - St Eustatius

De handel via Sint Eustatius komt tot grote bloei (tot 1781) als gevolg van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Philip Peeters wordt burgemeester van Blaasveld (tot 1796).

Hingene - d'Ursel

Hertog Charles d’Ursel overlijdt in Brussel.

Wolfgang Guillaume d'Ursel (°1750 +1804) wordt de eigenaar van het domein in Hingene en heer van Hingene. Hij is generaal majoor in dienst van de Oostenrijkse keizer en heeft nauwe contacten met de Habsburgse adel. Hij is gehuwd met Flore prinses van Arenberg. Hij is een schoobroer van generaal Frans de Ferraris. Hij wil dat de gegoede burgerij meer macht en inspraak krijgt in het bestuur van het land (Vonckisme). De huisleraar voor hun zoon Charles Joseph is Secrétan, een Zwitsers revolutionair. Door zijn toedoen komt Flore in contact met leden van het Geheim Genootschap, die kanonnen zoeken die moeten dienen voor de strijd tegen de Oostenrijkers.

Liezele - Hof ter Bollen - Wolfmolen

De Wolfmolen in de Wolfstraat komt voor op de kaart van graaf de Ferraris.

Het huidige Hof ter Bollen wordt rond deze tijd vernoemd als "Ceinse ter Bollen".

Oppuurs

François Augustin d’Hangouart wordt baron van Oppuurs (tot 1777).

Nederlanden - Geel

Het eerste verbeteringsgesticht van Europa wordt geopend in Gent.

Verenigde Provinciën - Amsterdam

Amsterdam en de stadhouder Willem V gaan in discussie over de keuze tussen het uitbreiden voor het budget van het leger, of de modernisering van de vloot. De beslissing is belangrijk, o.a. vanwege een dreigende oorlog tussen Engeland en zijn Amerikaanse kolonies! (zie hiernaast)

De Nederlandse democraten tonen sympathie voor de Amerikaanse rebellen.

sep: koning George III van Engeland stuurt via ambassadeur Joseph Yorke een verzoek voor de "Schotse Brigade", wat door de Staten van Holland wordt afgewezen.

16 dec: Johan Derk van der Capellen tot den Poll valt fel uit tegen Engeland. Hiermee vertegenwoordigt hij het standpunt van de democraten van de Nederlanden, die eerder sympathie hebben voor de Amerikaanse rebellen.

1775

Duitsland - Grotefend

Georg Grotefend (°1775 +1853), Duits filoloog. Hij legt de grondslag om het spijkerschrift te ontcijferen (in 1802).

Engeland - Lamb

Charles Lamb (°1775 +1834), Engels dichter en essayist. Hij schrijft kritieken over het 17de eeuwse toneel. Werken van hem zijn "Essays" en "Tales from Shakespeare".

Noord Amerika - Belastingen

Het opleggen van extra belastingen door koning George III van Groot Brittannië is aanleiding tot de Onafhankelijkheidsoorlog (tot 1783). 13 Engelse kolonies staan in Lexington en Concord op tegen Engeland, met de bedoeling hun onafhankelijkheid te verwerven.

George Washington (°22 feb 1732 Wakefield, Virginia +14 dec 1799 Mount Vernon) wordt op het Tweede Continentale Congres benoemd tot opperbevelhebber van het Amerikaanse revolutionaire leger.

David Bushnell (°1724 +1824) bouwt de voorloper van een duikboot, de "Schildpad", waarmee hij het Engelse oorlogsschip "The Eagle" tot zinken probeert te brengen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lippelo - Hof van Melis

Catharina d'Alvaredo de Blondel overlijdt, en is daarmee de laatste naamdrager op het kasteel van Melis. Ze was in 1725 gehuwd met Ferdinand baron van Bornem, zoon van de grootbaljuw van het Land van Waas. Hun huwelijk blijft kinderloos.

Daardoor gaat het Hof van Melis naar Jan Jozef Hyacint de Beughem (°1711 +1787). Hij is een kleinzoon van Constance Rubens x Mathieu de Beughem.

Puurs - Calfortmolen

Oprichting van de nieuwe Calfortmolen.

Sint Amands

Adrien Angelus de Walckiers wordt heer van Sint Amands (tot 1795), nadat hij de heerlijkheid heeft gekocht van Emmanuel Félicité de Durfort - Duras voor 251.000 gulden. Op hetzelfde moment verkoop Durfort-Duras het land van Dumeloo in Buggenhout aan vurggraaf Adriaan Angelus de Walckiers, heer van Drongen en Evere.

  1776

Duitsland - Hoffmann - Herbart

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (°1776 +1822), Duits dichter, musicus en ook graficus. Hij is een laat-romanticus en heeft een voorkeur voor fantastische thema's. Hij componeert o.a. de opera "Udine".

Johann Herbart (°1776 +1841), Duits wijsgeer en pedagoog, onder sterke invloed van Kant en Hume. Volgens zijn idee bestaan alle verschijnselen van het zielenleven uit voorstellingen die onze psyche produceert (analogie met het feit dat materie bestaat uit moleculen).

Engeland - Cook

Cook ontdekt de Cook eilanden en onderzoekt de Beringstraat.

USA - Declaration of Independence

4 jul: de Verenigde Staten worden onafhankelijk. In de verklaring, die hoofdzakelijk wordt opgesteld door Thomas Jefferson (°13 apr 1743 Shadwell, Virginia +4 jul 1826 Monticello, Virginia), verklaren 13 Engelse kolonies in het oosten van Noord Amerika zich onafhankelijk van het Britse moederland.

Franklin - Bliksemafleider

Benjamin Franklin (°1706 +1790), vindt de bliksemafleider uit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Brouwerij de Kroon

Oprichting van brouwerij de Kroon in Bornem, door de familie Brijs.

Oppuurs - Snoy

Baron Philippe Ghislain Snoy wordt baron van Oppuurs (tot 1795), door aankoop van de heerlijkheid van François d'Hangouart, graaf van Avelin.

Puurs

François Augustin d'Hangouart (°1747 +1825) en gehuwd met Marie Adrienne Franeau d'Hyon stellen de baronie van Oppuurs en hun eigendommen te koop. Een deel ervan wordt gekocht door Philippe Ghislain Snoy (°1744 +1825), waardoor hij baron van Oppuurs wordt. Hij is gehuwd met Maria Alexis Francisca Van der Gracht de Fretin. Door deze aankoop komt de familie Snoy weer in bezit van Oppuurs. De verkoop gaat door op de derde zitdag van de openbare verkoop en het Hof ten Berg verandert van eigenaar voor 32.500 gulden.

Sint Amands - Collier

De nieuwe heer van Sint Amands - baron Adriaan Angelus de Walckiers (°1721 +1799) - koopt van de prins van Grimbergen de rechten op het derde deel van de boetes en van het beste kasteel, alsook op de abdij van Elnon.

Petrus Emmanuel Collier (°1777 Sint Amands +1854 Mechelen) wordt geboren. In 1805 zal hij tot priester worden gewijd. In 1817 wordt hij voorzitter van het Seminarie van Mechelen (tot 1832). In 1832 wordt hij voor één jaar vicaris-generaal, en één jaar later wordt hij deken van het metropolitaans kapittel.

Verenigde Provinciën

1 mar: de Economische Tak van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen wordt opgericht. Deze is een uiting van het economisch streven van de patriotten, en wil het verval van de Hollandse welvaart omkeren.

1777

Duitsland - Gauss - Von Kleist

Karl Gauss (°1777 +1855), Duits wis-, natuur- en sterrenkundige. In de wiskunde richt hij zich vooral op de meetkunde.

Heinrich Von Kleist (°1777 +1811), Duits dichter. Hij schrijft drama's ("Prinz Friedrich von Homburg"), sprookjes ("Kätchen von Heilbronn"), novellen ("Michael Kohlhaas") en essays.

USA - Slag bij Saratoga

17 okt: een groot Engels leger onder aanvoering van generaal John Burgoyne, geeft zich over aan de "Amerikanen".

Marie Joseph markies de La Fayette (°1757 +1834) strijdt in de Amerikaanse Burgeroorlog (tot 1781).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Eikevliet

De kerk wordt herbouwd (behalve de toren).

Lippelo

Philippe Joseph, prins van Salm-Kyrbourg wordt heer van Lippelo, Liezele en Malderen.

Puurs

In Puurs wordt de harmonie Sinte Cecilia gesticht.

Willebroek - Helman

Op initiatief van baron Jan Baptist Louis Bonaventure Jozef Helman (°13 feb 1713 Brussel +13 feb 1781 Leuven) wordt de Dorpsstraat gekasseid.

Verenigde Provinciën

De Staten-Generaal leggen zich neer bij de voorschriften van de Engelsen voor wat betreft de contrabande, maar Amsterdam en Haarlem vinden dat de handelskonvooien volledig vrij moeten zijn. Daarop trekt Frankrijk alle handelsvoordelen in voor de Republiek, met uitzondering van Amsterdam en Haarlem.

4 sep: in Aken zijn er onderhandelingen aan de gang tussen de Amsterdammers en de Amerikanen, over een mogelijk handelsakkoord.

Van Heusde

Philip Willem van Heusde (°1778 +1839), Nederlands wijsgeer en classicus, die vooral de wijsbegeerte van Plato en Socrates bestudeert.

1778

Canada - James Cook

James Cook (°27 okt 1728 Marton +14 feb 1779 Hawaii) gaat op Vancouver Island aan land. Hij zeilt vandaar noordwaarts naar de Cook Inlet in Zuid Alaska. Zijn tocht gaat langs de Aleoeten, het westelijk schiereiland van Alaska.

Duitsland - Jahn

Friedrich Ludwig Jahn (°1778 +1852), Duits pedagoog. Hij ijvert voor de nationale opvoeding in Pruisen door het bevorderen van lichamelijke ontwikkeling en door verbreiding van de gymnastiek.

Engeland - Frankrijk

Frankrijk verklaart aan Engeland de oorlog. Deze zee-oorlog zal 5 jaar duren.

Frankrijk - Gay-Lussac

Louis-Joseph Gay-Lussac (°6 dec 1778 St-Léonard-le-Noblat +9 mei 1850 Parijs), Frans natuur- en scheikundige. Hij maakt de "Wet van Gay-Lussac" over de uitzetting van de gassen. Deze wet is een aanvulling op de "wet van Boyle".

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (°24 jan 1732 Parijs +18 mei 1799 Parijs), lanceert "Le mariage de Figaro" in de Comédie Française.

Zuid Amerika - St Eustatius

In de buurt van St. Eustatius kruist een smaldeel van de noordelijke Republiek om de geoorloofde handel te beschermen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Breendonk

Oprichting van de parochie Breendonk.

Hingene - De Notelaer

In de buurt van de Notelaer staat de herberg die wordt uitgebaat door de veerman. Keizerin Maria Theresia wil het aantal drankgelegenheden drastisch verminderen, maar vindt dat deze herberg noodzakelijk is voor de passanten die moeten worden overgezet. Johannes Wauters is de herbergier.

Lippelo

Frédérique Jean Otto, prins van Salm, wordt heer van Lippelo, Liezele en Malderen.

Puurs - Eikevliet

Wijding van de kerk van Puurs en Eikevliet.

Rumst

Mattheus Maes, Joannes Verrept en Jan Wijckmans zijn schepenen van Rumst.

Sint Amands

Epidemie van rode loop onder de bevolking van Sint Amands.

Willebroek - Helman

Jacobus Joannes Janssens en Laureys Tambuyser zijn schepenen van de gemeente Willebroek.

Op initiatief van baron Jan Baptist Louis Bonaventure Jozef Helman (°13 feb 1713 Brussel +13 feb 1781 Leuven) wordt de Nieuwstraat aangelegd.

Weert

Ferdinand Maria prins van Lobkowitz, wordt heer over Weert (tot 1794). Hij is bisschop van Gent en oom van de heer van Hingene.

Verenigde Provinciën

okt: de Amerikaanse kaper John Paul Jones wordt in de Republiek toegejuicht, als hij bij Texel aankomt met Engelse schepen die hij heeft buitgemaakt. Engeland vraagt echter om zijn uitlevering, en JP Jones moet het land verlaten op last van de Staten-Generaal.

dec: Engeland houdt onder admiraal Fielding een aantal Staatse koopvaardijschepen aan die onder Lodewijk van Bijlandt varen in de buurt van het eiland Wight. Hij belet niet dat de Engelsen de koopvaardijschepen doorzoeken.

Op grond van het defensief verdrag van 10 aug 1678 vraagt Engeland aan de Republiek om te helpen in de strijd tegen Frankrijk en Spanje.

1779

Engeland - Stalen brug - Cook

De eerste metalen brug in gietijzer wordt gebouwd over de Severn. De brug overspant een afstand van 30 m.

14 feb: James Cook (°27 okt 1728 Marton +14 feb 1779 Hawaii) wordt tijdens een ontdekkingsreis op Hawaï vermoord.

Spanje - Engeland

Spanje en Engeland in oorlog (tot 1802).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant

Door liberale maatregelen van Josef II, worden windmolens gebouwd in Sint Amands, Bornem, Puurs, Breendonk en Kalfort.

Aartselaar - Solhof

De familie Campomenoso verkoopt het Solhof aan Andreas Van Hencxthoven. Heel waarschijnlijk laat hij de oude burcht afbreken.

Bornem

Charles de Marnix wordt de 8ste graaf van Bornem (tot 132) en grootjachtmeester van het Hof der Nederlanden. Hij trouwt met Dorothée van der Gracht. Hij is dan 3 maanden oud!

Daardoor wordt hij voorafgegaan door Claude François de Marnix. Het kasteel van Bornem komt in bezit van de familie de Marnix.

Breendonk

Wijding van de kerk van Breendonk.

10 okt: 28 percelen grenzend aan de Meirhoeve in Breendonk, worden verhuurd in Puurs, Tisselt en Willebroek. In het volgende jaar komen er nog eens 15 percelen bij, palende aan de hofgracht en de grachten van het speelhof.

Mechelen - Josef II

Josef II begint met de ontmanteling van de stad Mechelen. Deze actie kent een einde rond 1810 als de stadsmuren en de stadspoorten worden gesloopt.

Puurs - Breendonk

Benedictus Neefs, abt van Sint Bernardus in Hemiksem, wordt geestelijke over Puurs en Breendonk (tot 1790).

Sint Amands - Stenen Windmolen

Oprichting van een stenen windmolen in Sint Amands. Nog hetzelfde jaar wordt de molen in gebruik genomen.

Willebroek

Magdalena Van Leuven wordt geboren (doopsel: 30 nov). Zij is later de grondlegster van het onderwijs voor meisjes in de gemeente.

Nederlanden - Josef II

4 jul: na het overlijden van Karel van Lotharingen (+4 jul Tervuren) regeert Josef II. Hij is een zoon van Maria Theresia, en hij stelt zijn zuster aartshertogin Maria Christina van Oostenrijk (°Wenen 13 mei 1742 +Wenen 24 juni 1798) met haar man hertog Albert Casimir August Ignaz Pius Franz Xaver van Saksen (°Moritzburg bij Dresden 11 juli 1738 +Wenen 10 februari 1822) als landvoogden aan (tot 1793). Josef II laat echter weinig vrijheid aan zijn zuster voor wat betreft het bewind in de Zuidelijke Nederlanden.

Verenigde Provinciën

17 apr: Engeland verklaart dat het handelsverdrag van 1674 komt te vervallen, omdat de Republiek zich niet houdt aan het defensief verdrag van 1678. Met meer dan 120 schepen overheersen de Engelsen de vloot van 17 schepen van de Republiek, waardoor de Nederlandse handel grote schade wordt toegebracht. In de Republiek worden Willem V en zijn Oranjepartij als schuldigen aangeduid.

10 sep: het concept-verdrag van Aken valt in Engelse handen. Hieruit blijkt dat de Amsterdammers geheime onderhandelingen hebben gevoerd met de Amerikaanse rebellen. John Yorke eist daarop dat de schuldigen gestraft worden.

10 dec: de Republiek ondertekent een verbond van gewapende neutraliteit, met Katharina van Rusland (en nog een aantal andere mogendheden).

20 dec: 4de Engelse Oorlog (tot 1784), die volgt uit de smokkelhandel van de Nederlanders met de Noord-Amerikaanse opstandelingen.

1780

Frankrijk - Ingres

Jean Auguste Dominique Ingres (°29 aug 1780 Montauban +14 jan 1867 Parijs), Frans schilder. Hij is een leerling van J.L. David en maakt vooral portretten.

Oostenrijk - Maria Theresia

29 nov: Maria Theresia overlijdt in Wenen.

Ook de landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden, Karel van Lotharingen, overlijdt.

Laatste wijziging 02-06-2007 - Nieuwe iconen
12-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl