Introductie & Informatie
A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V - W
X - Y - Z

C

   

D

 
cabaretier / cabaretière herbergier / herbergierster   dactylographe typist (e)
caboteur kustvaarder   dalleur legger van vloertegels
cacheteur verzegelaar   damasseur damastwever
cadenassier hangslotenmaker   damasquineuse tijkweefster
cadre kaderlid   dame de compagnie gezelschapsdame
cafetier herbergier, caféhouder   dameur de pavage stamper, aandammer bij kassei-
werken
caissier / caissière kassier / kassierster
kistenmaker / kistenmaakster
   
    danseur (-euse) danser, danseres
calandeur walser, kalanderaar   débardeur sjouwer (bosbouw)
calculateur berekenaar   débarasseur afruimer (horeca)
calfat breeuwer   débitant(e) de boissons drankslijt(st)er
calfateur kalfater, kalfateraar   débiteur (carrières) leiklover, steenkapper
calibreur kalibermaker, kalibreerder   déblayeur straatruimer
calier sjouwer (in de haven)   débosseleur ontdeuker, deukenklopper
cambiste wisselambtenaar   débourreur wolkaarder-lader
cambusier bottelier   débruteur (diamant) ruwbewerker
camelot straatventer   cécalqueur overdrukker, overtekenaar
cameriste kamenier   décapeur beitser, afbijter
camionneur vracht(wagen)rijder   décapsuleur ontkurker
caneteur spoeler (in een spinnerij)   découpeur snijder, uitsnijder
canneur stoelenbiezer   dégraisseur ontvetter
cantinier kantinemedewerker   délégué afgevaardigde
cantonnier wegwerker, baanvakwerker   délissuer de chiffons lompenstuiver (papiernijverheid)
capitaine kapitein   démarcheur (rond-) leurder
capitaine de navire scheepskapitein   déménageur verhuizer
capitaine de port havenkapitein   demoiselle de compagnie gezelschapsjuffrouw
capitaine pilote (bateau) loodskapitein   demoiselle de magasin winkeljuffrouw
 

       
carcassier geraamtemaker (in hout)   démolisseur sloper, afbraakwerker
cardeur kaarder   démouleur ontvormer, iemand die een
afgewerkt product uit de 'moule'
(matrijs) haalt
cardeur de laine wolkaarder    
carilloneur beiaardier    
carpettier tapijtwever   dénoyauteur ontpitter
carreleur vloerenmaker, vloerenlegger   dentelière kantklosster
carrelier (vloer)tegelmaker   dentiste tandarts
carreur glasblazer   dépanneur hersteller
carrier steenhouwer, iemand die in een
steengroeve werkt
  dérayeur klover (lederindustrie)
    dérocheur afbrander (schilderwerk)
carrossier koetsenmaker
koetswerkmaker
  désosseur ontbener, uitbener (slachthuis)
    dessecheur verdroger, droogmaker
cartomancienne kaartenlegster   dessinateur tekenaar
cartonnier arbeider in een kartonfabriek   détaillant kleinhandelaar
casquettier pettenmaker   détenteur de brevet patenthouder
casquier helmengieter, helmenmaker   détroqueur d'huitres oesterkapper, oesterplukker
casseur (de pierres) (steen) breker   diamantaire diamantbewerker, diamant-
handelaar
castorineur fluweelmaker (hoeden)    
caviste kelderknecht   directeur / directrice directeur / directrice
censier (-ière) schattingsplichtige   directeur d'école schoolhoofd
céramiste pottenbakker   directeur de poste postdirecteur
chainetier kettingsmid   directeur des postes directeur van de posterijen
chaisier stoelenmaker   directrice d'orphelinat weeshuisdirectrice
chalandeau rijnaakschipper, binnenschipper   dirigeant leider
chamoisier, chamoiseur zeemleerlooier   dirigeante d'hôpital hospitaalbestuurster
champignonniste paddestoelenkweker   disciple discipel, aanhanger
chanfraineur afschuiner van plaatkanten   diseur /-euse de
bonne aventure
waarzegger / waarzegster
chanoine kanunnik    
chanvrier hennepbewerker (touwslager)   distillateur (likeur)stoker
chapelain kapelaan   distillateur de genièvre jeneverstoker, korenbrander
chapelier / chapelière hoedenmaker , -handelaar
/ hoedenmaakster
  distributeur verdeler
    distributeur de bière bierverdeler, biersteker
charbonnier (de bois) houtskoolmaker   docteur dokter, geneesheer
charcutier spekslager   domestique dienstbode, dienstknecht
charettier ketser   domestique de ferme boerenknecht
 

       
chargé d'affaire zaakgelastigde   dompteur dierentemmer
chargeur lader   doreur vergulder
charpentier timmerman   doyen deken
charpentier de bord scheepstimmerman   dragiste doopsuikermaker
charpentier de navire scheepstimmerman   dragueur baggeraar
charpentier-journalier timmerman-dagloner   drapier lakenhoofdman, lakenwever
charpentier-revendeur timmerman-voortverkoper   droguiste drogist / drogiste
charretier voerman      
charretier agricole hoevevoerman      
charron wagenmaker      
charron-journalier wagenmaker-dagloner      
chasseur (hotel) piccolo      
châtelain kastelein      
châtreur kastreerder van vee      
chaudronnier koperslager
ketellapper, ketelmaker
     
       
chauffeur stoker
bestuurder van een voertuig
     
       
chauffeur de chaudières ketelstoker      
chauffeur de camion vrachtwagenchauffeur      
chef, chef coq kok      
chef caissier hoofdkassier      
chef comptable hoofdboekhouder      
chef d'équipe ploegleider      
chef-facteur chef-brievenbesteller      
cheminot spoorwegarbeider      
chemisière maathemdenmaakster      
chevillard groothandelaar in slachtvlees      
chevilleur de semelles zolenopzetter      
chevrier geitenhoeder      
 

       
chiffonier / chiffonière voddenkoopman, voddenraper /
voddenkoopster / -raapster
     
       
chiromancien waarzegger, handlezer      
chirurgien chirug, chirurgijn, heelmeester      
chocolatier chocolademaker, -bewerker      
choucroutier zuurkoolmaker      
chromeur chromeerder, verchromer      
chromiste (imprimerie) chromo-lithograaf (drukkerij)      
chroniqueur kroniekschrijver      
cicerone (guide) gids, leider      
cigarier sigarenmaker      
cigarillocier sigarillomaker      
cimentier cementeerder      
cintreur buiger (platen), houtkrommer      
cireur boenwasser      
cireur de chaussures schoenenpoetser      
cirier wasmaker (vb. voor kaarsen)      
cisailleur doorknipper, iemand die een
schaar bedient
     
       
ciseleur ciseleerder (hout en metaal)
graveerder (leder)
edelsmid
     
       
       
clarifieur klaarder      
classeur iemand die klasseert of sorteert      
cleppeur (de paves) (leisteen) klover      
clerc de notaire notarisklerk      
clerc-négociant klerk-handelaar      
clicheur clichémaker (drukkerij)      
cliveur (de diamant) (diamant) kliever      
cloueur nagelaar      
cloutier spijkermaker      
 

       
cocher koetsier      
coconeuse iemand die koorden opwindt      
coiffeur / coiffeuse (haar) kapper / kapster      
colleur aanplakker, plakker, lijmer      
colporteur / colporteuse (rond)leurder / leurster
marksramer, venter
     
       
colporteur-charpentier leurder-timmerman      
commerçant winkelier, handelaarster      
commerçant en detail detaillist, kleinhandelaar      
commerçant en gros groothandelaar, grossist      
commis bediende, kantoorbediende
boerenknecht
hulpkok
     
       
       
commis commercial handelsbediende      
commis voyageur handelsreiziger,
vertegenwoordiger
     
       
commissaire commissaris      
commissaire de police politiecommissaris      
commissionaire boodschapper / boodschapster      
communard (de cuisine) hulpkok      
compagnon gezel      
compagnon joaillier juweliersgezel      
compagnon maçon metselaarsgezel      
compagnon orfèvre goudsmidsgezel      
comptable boekhouder, accountant      
compteur teller
 

       
concasseur vergruizer, breker      
concierge huisbewaarder /  -bewaarster      
concierge-aide négociant huisbewaarder-handelaarsknecht      
concierge-charpentier huisbewaarder-timmerman      
concierge-expéditeur huisbewaarder-verzender      
concierge-ouvier huisbewaarder-werkman      
concierge-plafonnier huisbewaarder-plafoneerder
huisbewaarder-stukadoor
     
       
condenseur (laiterie) verdichter, condenseerder      
conditionneur pakjesmaker      
conducteur (be)geleider, bestuurder
bediener (van een machine)
     
       
conducteur de chevaux paarden(be)geleider      
coneur (filature) kegelbobijner      
coneuse (feutre) kegelbekleedster (vilt)      
conférencier spreker      
confiseur banketbakker      
confiturier stroopmaker, siroopbereider      
conseiller raadsman, raadsheer, adviseur      
constructeur de navires scheepsbouwer      
consul consul      
contre-dame (confection) ploegbaas (confectie)      
contremaître meestergast      
contrôleur opziener, controleur      
contrôleur des
contributions
belastingscontroleur      
       
contrôleur postal postcontroleur, brievencontroleur      
 

       
coquilleur schelpgieter, matrijsgieter      
cordier / cordière touwslager / touwslaagster)      
cordonnier / cordonnière schoenmaker, schoenlapper /
schoenmaakster
     
       
cordonnier-journalier schoenmaker-dagloner      
corroyeur / corroyeuse leerbereider / leerbereidster      
corsetier / corsetière corsettenmaker / -maakster      
costumier kostuummaker      
couleur gieter      
coupeur versnijder (bier, wijn)
kleiver (steengroeve)
     
       
coupeur de paille strosnijder      
courbeur buiger      
coursier loopjongen, briefdrager, bode      
courtier makelaar, agent (verzekeringen)      
courtier / courtière naaier / naaister      
courtier en animaux dierenmakelaar      
courtier en tabac tabaksmakelaar      
couseur / couseuse naaier / naaister      
coutelier messenmaker      
couturier / couturière naaier / naaister      
couvieriste (argent) tafelgereimaker (in zilver)      
couvreur dekker, leidekker      
couvreur en chaume strodekker      
cravatier / cravatière stropdassenmaker / -maakster      
 

       
créateur ontwerper      
crèmiste iemand die room bereidt
(banketbakkerij)
     
       
crépisseur bezetter, stukadoor, pleisteraar      
crieur venter      
crocheteuse haakwerkster, haakster      
croque-mort lijkendrager      
cueilleur plukker      
cuiseur koker      
cuisinier kok, die het eten bereidt      
cuivreur iemand die verkopert      
culottier broekenmaker      
cultivateur / cultivatrice landbouwer, akkerman /
landbouwster
     
       
cuniculteur konijnenfokker      
curé pastoor      
cureur d'égouts gotenreiniger, rioolreiniger      
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

       

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 24-05-2013 - Aanvullingen uit de beroepenlijst
05-08-2012 - Aanvulling
21-07-2009 - Aanvulling Stephaan Kempeneers
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl