Introductie & Informatie
A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V - W
X - Y - Z

S

   

T

 
sableur zandstraler   tâcheron dagloner, arbeider
sabotier / sabotière klompenmaker / -maakster,
kloefkapper
  taille grootte, gestalte
    tailleur / tailleuse kleermaker / kleermaakster
slijper / slijpster
sacristain kerkdienaar, koster    
sage-femme vroedvrouw   tailleur barbier kleermaker-barbier
saigneur / saigneuse tapper (van bomen)   tailleur de diamants diamantslijper, diamantkliever
salaisonnier inzouter, pekelaar   tailleur de pierres steenkapper, steenhouwer
saleur inzouter, pekelaar   tailleur itinérant reizend kleermaker
salonnier herenkapper   tailleur journalier kleermaker-dagloner
salpetrier salpeterbereider   talonneur hersteller van schoenhakken
sans profession zonder beroep   tamiseur / tamiseuse zifter / ziftster
saucissonnier worstenmaker   tanneur / tanneuse leerlooier / leerlooister
saumureur (poissons) pekelaar (van vis)   tapissier meubelstoffeerder
behanger
saurisseur poissons    
sauveteur redder   tapissier démarcheur behanger-leurder
savetier schoenlapper   tapissier journalier behanger-dagloner
savonnier zeepzieder   taqueur seingever (mijn, groeve)
scieur houtzager, zager
klover
  taraudeur draadtapper
    tarificateur tarifieerder
scieur de long schulper, langzager   taupier mollenvanger
sculpteur beeldhouwer   tavernier waard, kroegbaas, cafébaas
secheur droger   technicien technieker, technicus
second tweede in bevel   teinturier / teinturière verver / verfster
secrétaire secretaris   téléphoniste telefonist / telefoniste
secrétaire communal gemeentesecretaris   terrassier grondwerker / vloerder
sellier gareelmaker, zadelmaker   terrilleur steenstorter
 

       
séminariste seminarist   timonier roerganger
semoulier griesmeelmaker   tisserand / tisserande wever / weefster
sergent de police politie-sergeant   tisserand de coton katoenwever
serriste tuinder, glastuinder   tisserand en laine wolwever
serrurier slotenmaker   tisserand en rubans lintenwever
servant / servante dienstknecht / dienstmeisje   tisserand journalier wever-dagloner
serveur opdiener, ober, kelner   tisseur / tisseuse zijdewever / zijdeweefster
serviteur dienstknecht   tisseur de jute jutewever
signaleur seingever   tisseuse de coutil tijkweefster
siropier jambereider, stroopbereider   tissutier lintenwever
soeur zuster   titreur de fil garensorteerder
soigneur / soigneuse verzorger / verzorgster   tolier plaatslager, platenbewerker
soldat soldaat   tondeur / tondeuse scheerder / scheerster
sommelier wijnkelner, keldermeester   tonnelier kuiper, tonnenmaker
soudeur lasser, soldeerder   tonnelier-journalier kuiper-dagloner
soudier sodabereider   tordeur wringer, uitwringer
souffleur de verre glasblazer   torrefacteur brander
sous-brigadier onderbrigadier   toupilleur frezer
sous-chef onderchef   tourbier veengraver
sous-surveillant onderopziener   tourneur draaier, bankwerker
soutier stoker   tourneur de bois houtdraaier
speculosier speculaasbakker   tourneur sur bois houtdraaier
statuaire standbeeldmaker      
stoppeuse stopster      
 

       
suiffeur invetter van huiden   traceur lijnentrekker, aftekenaar
suisse kerkwachter, kerkgarde, kerkknecht   trancheur snijder
    travailleur / travailleuse werkman / werkster
supérieur de l'école schooloverste   trayeur / trayeuse melker / melkster
surintendant des digues dijkgraaf   trefileur draadtrekker
surveillant / surveillante opziener / opzienster,
bewaker / bewaakster
  treillageur draadvlechter
    trempeur dompelaar, inweker
sylviculteur boomkweker   tresseur / tresseuse mandenmaker / -maakster
vlechter / vlechtster
       
      tricoteur / tricoteuse breier / breister
      trieur / trieuse sorteerder / sorteerster
      trieur de grains graansorteerder
      tripier / tripière pensenverkoper / -verkoopster
slachtafvalbewerker
       
      tronçonneur zager, afzager, afkorter
      truiticulteur forellenkweker
      tueur (abattoir) slachter
      tuilier pannenbakker
      tuyauteur buizenfitter

 

       

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 24-05-2013 - Aanvullingen uit de beroepenlijst
21-07-2009 - Aanvulling Stephaan Kempeneers
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl