Info Straat
 
001
002
003
004
006
007
008
009
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
024
025 & 025 A
027
028
029 (E/F/G)
030 & 030A
031
032 & 032A
033 & 033 3B
035
038
040
041
042
045
048
050
050 - Spoorbrug
052
054
056
059
059 - familie
Rossaert
064
070
071
 

 

Straatnaam

Adrescode

Groene Laan

WILGROEN_000_1

 

De Groene Laan - Afbeeldingen tot 1949

 

     

 

Pagina 1: informatie, kasteel Jan Helman, persartikels

Pagina 2: afbeeldingen tot 1949

Pagina 3: afbeeldingen vanaf 1950

 

Afbeeldingen

 

Vóór de eerste wereldoorlog...

 

Tussen WO I en WO II

 

De oorlogsjaren (WO II)

 

 

Vóór de eerste wereldoorlog... 

 

 

september 1901

Postkaart uit de vroege jaren van de 20ste eeuw met zich op het kanaal in de buurt van kasteel de Kraag.

Bron: Nels

 

 

 

april 1902

Het kanaal met aan de linkerkant de Groenelaan en aan de rechterkant één van de gebouwen van de fabriek Louis De Naeyer.

Bron: Edit. Thomas Baggerman

 

 

 

1910

In de achtergrond de "huizekes van de cité", die dateren van 1865-1866 en opgericht werden onder impuls van Louis De Naeyer.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987 - PI-GB

1900 - 1910

Een beeld van rond 1900, genomen van op de Groene Laan, richting spoorbrug.

Enkele jaren later, tussen 1900 en de Eerste Wereldoorlog, kwam hier een bakstenen oevermuur, waarbij de oever bovendien een flink stuk landinwaarts verschoof om alzo het kanaal breder te maken.

Bemerk op deze foto hoe het laden en lossen van schepen indertijd nog gebeurde, namelijk via een loopplank.

Bron: TS-VRTL (2016 - nr. 1, omslagfoto)

 

 

 

augustus 1904

Een foto van het kanaal en de vrij drukke bedrijvigheid.

Links op de foto de Groenelaan - aan de andere kant van het kanaal de beplanting van het park van kasteel Louis De Naeyer en één van de bedrijfsgebouwen.

Bron: edit. Thomas Baggerman

 

 

 

1906

Zicht op de Allée Verte. Er zijn nog geen kaaimuren.

Bron: Lagaert, Brussel

 

 

 

 

mei 1910

Zicht op de Groene Laan ter hoogte van de Kloosterstraat (helemaal links).

Hier wordt gesproken van "Zeehaven Willebroek". De bedoeling van het kanaal was om Brussel in verbinding te stellen met de zee.

Het zijn twee dezelfde foto's - de onderste een ingekleurd exemplaar.

Bron: ?

 

 

 

 

 

 

19 juni 1910

Op zondag 19 juni 1910 vond het Vlaggenfeest der Gemeentescholen van Willebroek plaats, met een massale optocht.

De schoolkinderen van het gemeentelijk onderwijs stapten mee op in de bijhorende stoet.

De plechtigheid werd gevolgd door redevoeringen op het marktplein.

Bron: uitg. Jules Emmers

Opo 19 juni 1910 vierden de Gemeentescholen van Willebroek hun Vlaggenfeest.

De imponerende figuur aan het hoofd van de stoet is hoofonderwijzer August Emmers.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

20 juli 1910

Zicht op het kanaal met rechts de Groene Laan en links de Kraag.

Aan die zijde van het kanaal ziet men in de verte de schoorstenen van de fabrieken Louis De Naeyer.

Ook de "gelijkgrondse" spoorbrug is in de verte te zien.

Bron: ?

 

 

 

± 1912

Zicht op de Groene Laan van aan de vroegere sluis ter hoogte van de Nieuwstraat.

In de verte rechts lijkt echter de verhoogde spoorbrug er al te zijn, terwijl die pas in 1916 in gebruik werd genomen.

Vraag: was de spoorbrug toen in aanbouw?

Bron: J. Emmers

De Willebroekse vaart was vroeger een heerlijk gestroomlijnde waterweg.

De bomen gaven de dijken een groen cachet. De boten drever er staag en traag of ankerden vlak voor het sas.

...

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Atlas van de Vaart 1657", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1987, nr. 2, Louis Van Beneden)

 

 

 

± 1913

Het zeekanaal Brussel-Rupel was altijd een drukbevaren route.

Links op de foto de Vrijheidsboom aan de splitsting met de Kloosterstraat.

De oorspronkelijke boom werd in 1831 geplant, en tot 1895 stonden er lindebomen op de Groene Laan (vanwaar de naam afkomstig).

Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen

 

 

Tussen WO I en WO II

 

 

april 1915

Het kanaal met zicht op de nieuwe spoorbrug "op hoogte).

Aan de linkerkant de Groene Laan en rechts de Fabrieksstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 1920

Zicht op het kanaal richting Klein Willebroek, met links de Groene Laan.

Bron: Uitg. Thomas Baggerman

Sfeervol zicht op de vaart.

Op de linkoever is de helft van de Willebroekse jeugd bijeengetroept.

Rechts het huis van de vroegere directeur van De Naeyer, Aristide Petsalys. Het gebouw werd na 1945 tot "fabrieksmess" omgebouwd.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

± 1920

De Groene Laan - kanaaldijken zijn nog niet verstevigd.

Vraag: is deze foto van vroeger?

Bron: Lagaert, Brussel

 

 

 

april 1925

Zicht op het kanaal vanaf de brug (ter hoogte van de huidige Dokter Persoonslaan) in de richting van de Spoorbrug.

Aan de rechterzijde: de gebouwen van de fabrieken De Naeyer langs de Fabrieksstraat, met de bomen van het park De Naeyer.

Aan de linkerkant: de Groene Laan, met uiterst links het Gulden Vlies.

Bron: PI-TB

 

 

 

1925 - 1930

Een binnenschip aan de rand van het kanaal ter hoogte van de Nieuwstraat. Met het Gulden Vlies uiterst links op de foto.

Bron: ?

Een magnifiek beeld van de linkeroever van het kanaal.

Hier zien we de herbergen "Het Gulden Vlies" en "Het Vet Schaap".

Jos. De Maeyer, dank u dat u deze beelden voor het nageslacht heeft bewaard.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

Op de Groene Laan troffen we om en rond de eeuwwisseling, de vooraan gelegen herberg "Het Gulden Vlies", alwaar - naar wordt beweerd, want er is twijfel - in 1566 de laatste ontmoeting zou hebben plaatsgehad tussen Willem van Oranje en graaf van Egmont ("Vaarwel prins zonder land" - "Vaarwel graaf zonder hoofd").

Het grote witte huis in het midden is de al lang verdwenen herberg "In het Vet Schaap".

Links daarvan zien we de paardenbeenhouwerij van Cools, en helemaal vooraan een beurtschip van De Heel.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

april 1927

De Groene Laan met aan de overzijde van het kanaal de gevel van fabriek Louis De Naeyer.

Bron: Nels

 

 

 

april 1927

Uiterst links het oude Sasplein en het begin van de Nieuwstraat.

De Groene Laan begint vanaf de Nieuwstraat. Op de hoek het bekende café Gulden Vlies.

De kanaaldijken zijn intussen verstevigd en het sas in Willebroek is verdwenen.

Bron: Nels

 

 

 

oktober 1929

De Groene Laan vlakbij de ingang van de Kasteelstraat (nu Torenstraat).

Bron: PI-TB

 

 

 

oktober 1929

Nog een zicht op de Groene Laan (met links de Nieuwstraat).

Bron: ?

 

 

 

± 1930

Beurtschip de Mops van H. De Heel. Met dit schip werden goederen aangevoerd voor de lokale handel.

H. De Heel (Hendrik?) woonde in de periode 1922-1923 in de Nieuwstraat nr. 56.

Bron: BK-CVDR, TS-VRTL (2012 - nr. 2)

 

 

 

oktober 1933

Het kanaal met links de Groene Laan.

Bron: Nels

 

 

De oorlogsjaren (WO II)

 

 

WO II (1945 - 1945)

In de Tweede Wereldoorlog was de spoorwegbrug uiteraard één van de doelwitten om te bombarderen.

Dat bij een dergelijk bombardement al eens iets fout liep, is voorzichtig uitgedrukt.

Hier de huizen op nr. 46 en 47 die verwoest werden door een bombardement.

Bron: ?

Het huis van de heer en mevrouw René Lacourt dat werd verwoest bij het opblazen van de spoorbug op 17 mei 1940.

Bron: Fotoverzameling René Lacourt (KonHarmSteCecilia)

 

 

 

Laatste wijziging 17-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen - Opsplitsen webpagina