Info Straat
Info Straat
 
Algemeen
Begrafenissen
Columbarium -
Strooiweide
Documenten
Gesneuvelden
Grafmonumenten
Monument
Louis De Naeyer
 

 

Straatnaam

Adrescode

Dendermondsesteenweg - Kerkhof - Begrafenissen

WILDENDS_KRK_B

 

Begrafenissen in Willebroek

 

16 februari 1902: overlijden en begrafenis van Louis De Naeyer (pagina Burgemeesters)

 

14 juli 1932: overlijden en begrafenis van Jan Frans Delplanque

 

14 juli 1935: slachtoffers van het zware autobus-ongeval in Turnhout

 

27 maart 1998: overlijden Jan Van Winghe (pagina Burgemeesters)

 

30 oktober 2000: overlijden Hugo Adriaensens (pagina Burgemeesters)

 

 

14 juli 1932

Overlijden en begrafenis van Jan Frans Delplanque

 

 

 

 

 

 

14 juli 1932: begrafenis meneer Delplanque - Bovenaan het doodsprentje - Onderaan de begrafenisstoet ter hoogte van de Waag.

Bron: PI-TB, archief Willy Mees - Albert Mees

Deze op 17 juli 1932 genomen foto toont ons een beeld van de begrafenis van Franciscus Joannes Delplanque.

Hij werd op 15 december 1908 te Willebroek geboren, waar hij op 14 juli 1932overleed. Hij was lid van de Liberale Jonge Wacht, de Liberale Turnkring en de Koninklijke Harmonie Ste Cecilia.

Wat vooral opvalt bij dit beeld, is de brandweerkazerne op de hoek van de Kloosterstraat. Ze bevond zich op de plaats waar in 1825 "De Waege" werd gebouwd, zijnde een weeghuis waarin zich "drij ijzeren balansen en een behoorlijk aantal geijkte maten en gewichten volgens het nieuw stelsel" bevonden.

Ze werd later afgebroken om plaats te ruimen voor drie herbergen, die op hun beurt door het pleintje "De Waeg" werden vervangen.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

14 juli 1935

Slachtoffers van het zware autobus-ongeval in Turnhout

 

10 mensen maakten op 14 juli een uitstap met een busje.

Toen ze terugkeerden van de inhuldiging van een orgel in Baarle-Hertog, wilde de chauffeur van de bus een fietser ontwijken.

De bus begon te slippen, en ging door de leuning in het kanaal.

11 mensen overleefden het ongeval niet - 10 inzittenden konden worden gered.

Het gebeuren werd als een grote ramp beschreven in tal van kranten.

Hieronder een aantal foto's en teksten naar aanleiding van het ongeval en de begrafenis van de slachtoffers. 

Bron: WIL-INFO

Autobusramp te Turnhout op 14 juli 1935 - Willebroek in diepe rouw.

Herbergier Frans Verhaert was de inrichter van de geplande uitstap. De reis gebeurde met de autobus van Frans Flies uit Ruisbroek Sauvegarde.

Doot rrn onbekende oorzaak raakte de autobus van de baan en kwam in het Kempens Kanaal terecht? De inzittenden waren bijna allen bewoners van de Appeldonkstraat.

De dag van de begrafenis was het rond acht uur al een drukte van jewelste in Willebroek.

...

In de kindertuin aan de Boomsesteenweg werd een rouwkapel ingericht, waar de kisten in een lange rij naast elkaar werden opgesteld.

...

Een afvaardiging uit Turnhout nam ook aan de plechtigheid deel. Ook het volledig schepencollege en alle gemeenteraadsleden met burgemeester Gaston Fromont aan het hoofd was op post. Minister Van Isacker was aanwezig om de deelneming van de regering over te maken.

 

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 2, "70 jaar geleden", René Pattyn)

 

Vermeldingen in de pers

Artikel uit de krant De Volksstem op 16 juli 1935

 

 

 

 

Opmerking: de overlijdensdatum van Alfons De Merechy werd foutief afgedrukt - dit moet zijn 25 juli 1908.

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 2, p. 2-3, René Pattyn)

 

 

 

Een artikel in de Zondagsvriend over het ongeval de daaropvolgende begrafenis in Willebroek.

Bron: De Zondagsvrien (WIL-BIB)

juli 1935

In juli 1935 bracht een tragisch ongeval grote verslagenheid en een evengrote beroering over het toenmalige Willebroek.

Een autocar met reizende dagjesmensen die van een stukje toeristisch Vlaanderen hadden willen genieten, was op die julizondag te Turnhout in de Kempense Vaart gereden...

Met als dramatisch resultaat, dat er 11 Willebroekenaars, onder wie Johanna De Wachter (°1902), die wij in het cirkeltje bovenaan links hervinden, alsmede de onderaan van links naar rechts geplaatste Johanna Moens (°1874), Maria Roelants (°1900), Alice Moens (°1903) en Alfons De Merechy (°1905) p^een tragische manier verdronken, dit ondanks het feit dat een Turnhoutenaar die het drama had zien gebeuren, verschillende reizigers uit het water had weten te redden.

Bij de begrafenis was ere een geweldige massa volk op de been, wat wij terugvinden op de foto bovenaan links, waarop wij burgemeester Van Hoeck van Turnhout zien staan op het ogenblik dat deze de lijkrede houdt. Naast hem treffen we minister Van Isacker aan.

Op de foto bovenaan rechts groet de heer Fromont, burgemeester van Willebroek, de slachtoffers op de dag van de begrafenis. Rechts van hem zien we de heer Vermeire uit Turnhout, de man die verschillende Willebroekenaars van de dood heeft gered.

Al met al een tragische herinnering aan die even zo tragische plechtigheid, op die zonovergoten dag in juli 1935.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

Herbergier Frans Verhaert was de inrichter van de geplande uitstap - de reis gebeurde met de autobus van Frans Flies uit Ruisbroek-Sauvegarde.

...

In de kindertuin aan de Boomsesteenweg werd een rouwkapel ingericht waar de kisten in een lange rij naast elkaar werden opgesteld.

...

De bevolking die achter de rouwstoet volgde, was een halve kilometer lang. Langs de straten stonden toeschouwers in dichte drommen. Honderden kransen en bloemstukken stonden in een zaal van het schoolgebouw.

...

Een afvaardiging uit Turnhout nam ook aan de plechtigheid deel. Ook het volledig schepencollege en alle gemeenteraadsleden met burgemeester Gaston Fromont aan het hoofd was op post. Minister Van Isacker was aanwezig om de deelneming van de regering over te maken.

Burgemeester Fromont sprak als eerste de lijrede uit. Ook de heer Van Hoeck, burgemeester van Turnhout, nam het woord.

...

Na de kerkelijke plechtigheid ging het richting kerkhof. Daar werden de kisten in de gaende kuil neergelaten terwijl het muziekkorps de dodenmars speelde.

Dit was het laatste afscheid.

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 2, p. 2-3, René Pattyn) "Autobusramp te Turnhout op 14 juli 1935 - Willebroek in diepe rouw"

 

 

 

Het doodsprentje dat werd gemaakt, met de namen van de slachtoffers uit Willebroek onmiddellijke omgeving.

Bron: WIL-BIB

De slachtoffers

 

  • Joanna Ursula MOENS (°Kapellen op den Bos 07-03-1874) echtgenote van Karel Cortebeeck, wonende in de Appeldonkstraat 179 in Willebroek
  • Alice Angelina MOENS ((°Breendonk 27-03-1903) echtgenote van Theophiel Van den Steen, wonende in de Appeldonkstraat 259 in Willebroek
  • Bertha VAN DER VELDEN (°Willebroek 30-06-1884) echtgenote van Cesar Den Hert, wonende in de Turfsteeg 14 in Willebroek
  • Petrus Joannes VEREST (°Ruisbroek 28-03-1874) weduwenaar, wonende in de Appeldonkstraat 144 in Willebroek
  • Hendrik TROCH (°Willebroek 15-06-1899) echtgenoot van Maria Brems, wonende in de Appeldonkstraat 177 in Willebroek
  • Henri DE MERECHY (°Stekene 10-04-1882) wonende in Appeldonkstraat 252 in Willebroek
  • Philomena Maria ROELANTS (°Willebroek 02-01-1900), echtgenote van Jan Alons Schaerlaeken, wonende in de Appeldonkstraat 196 in Willebroek
  • Leonia PAUWELS (°Bornem 29-07-1890), echtgenote van Hendrik Cauwenbergh, wonende in Appeldonkstraat 177 in Wilelbroek
  • Joanna Ludovica DE WACHTER (°Willebroek 17-02-1902), echtgenote van Prosper Van Opstal, wonende in de Kraagweg in Willebroek
  • Jan Kamiel DE WACHTER (°Willebroek 14-06-1879), echtgenoot van Virginia Van den Briel, wonende in Appeldonkstraat 223 in Willebroek

 

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 2, p. 2-3, René Pattyn) "Autobusramp te Turnhout op 14 juli 1935 - Willebroek in diepe rouw"

 

 

 

Krantenartikel over de begrafenis van de slachtoffers.

Bron: WIL-BIB

 

 

 

 

Twee foto's van de begrafenisstoet in het begin van de August Van Landeghemstraat.

Beide foto's werden gemaakt van op de spoorwegbrug over de straat. 

Bron: WIL-BIB

 

 

 

Tekst uit de krant:

"Vreeselijke ramp te Turnhout.

Een autocamion, die zondagreizigers uit Willebroek vervoerde, reed in de vaart.

11 inzittenden - waaronder de voerder - verdronken."

Bron:

 

 

 

Krantenartikel met benoeming van de slachtoffers van de busramp.

Bron: Bob Van Dooren

 

 

 

Foto van de begrafenisstoet in de buurt van de Sint Niklaaskerk.

Bron: WIL-BIB

 

 

 

 

Persartikel waarin ook foto's van de reddinsactie.

Speciale en eervolle vermelding (zie krantenartikel van De Volksstem) gaat naar Eduard Vermeiren, die 7 personen heeft bovengehaald.

Bron: WIL-BIB

 

 

 

 

 

 

 

Nog een aantal foto's van de teraardebestelling (uit verschillende persmedia).

Bron: WIL-BIB

 

 

 

Laatste wijziging 16-07-2023 - Toevoegen foto's begrafenis Delplanque
30-07-2022 - Toevoegen krantenartikel busramp in Turnhout (Bob Van Dooren)
10-03-2022 - Toevoegen informatie van tijdschrift Vaertlinck
07-03-2022 - Verplaatsen van de informatie over begrafenissen (van de vorige pagina van de August Van Landeghemstraat)
25-08-2021 - Creatie van de pagina