-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 401  421  441  461  481

 

441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    441

Brittannië - Saksen

De Saksen veroveren een groot deel van Brittannië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    442

Romeinen - Vandalen

In Noord Afrika sluiten de Romeinen met Geiseric (°±389 +25 januari 477) en de Vandalen een pact, waardoor hun bezettingen in noord Afrika erkend worden. Voor de Romeinen betekent dit een zware vermindering van de belastingen, waardoor het moeilijk wordt om het leger te blijven betalen.

Romeinse Rijk - Hunnen

De Hunnen verslaan de Romeinen in de buurt van Naissus (nu: Nis, Joegoslavië).

 

 GERMAANSE BOURGONDIËRS...

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    443

Germanen - Bourgondië

Begin van het koninkrijk van de Germaanse Bourgondiërs (tot 534). Het gebied aan de zuidelijke oevers van het meer van Genève dat hen oorspronkelijk was toegestaan, wordt nu uitgebreid in de valleien van de Rhône en de Saône.

Romeinse Rijk

12 sep: de Romeinen betalen niet langer de schatting aan de Hunnen. Dit zal ongetwijfeld tot oorlog leiden, en opdracht wordt gegeven om het aantal soldaten in de legioenen opnieuw op peil te brengen.

Slag van Chersonesus: de Hunnen worden aangevoerd door Attila en verslaan de Romeinse legers.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    444  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    445

Byzantium

27 jun: Cyrillus van Alexandrië overlijdt (°Alexandrië 347/380 +Alexandrië 27 juni 444). Dioscorus I volgt hem op als Patriarch van Alexandrië.

Christendom

Edict van Valentinianus III: de formele bevestiging dat de bisschop van Rome het hoofd is van de Rooms Katholieke kerk.

Franken

Eerste Franken worden gesignaleerd in het “Franse” gebied.

Tibatto leidt een opstand van Bacaudae in Armorica. Daarop roept Aetius de hulp in van koning Goar van de Alanen. Bisschop Germanus van Auxerre weet echter net op tijd een strijd te verhinderen.

Hunnen - Attila

Attila ruimt zijn broer Bleda uit de weg, en wordt daardoor de alleenheerser over het Hunnenvolk.

Onder leiding van Attila plunderen de Hunnen de Balkan.

Romeinse Rijk

Prefect Flavius Paulus laat het Colosseum herstellen. Het werd beschadigd door overstromingen.

De omzetbelastingen in het rijk worden opgetrokken van 1% naar 4,5 %, met zware gevolgen voor de economie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    446

Brittannië - Saksen

De Britse leider Vortigern gooit het op een akkoordje met de Saksen (onder leiding van Hengest en Horsa) om samen te strijden tegen de Picten. Na de strijd, blijven de Picten in Brittannië en nodigen zelfs hun stamgenoten uit om ook de overtocht te maken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken

Rond deze tijd wordt Merovech koning over de Sqalische Franken (tot 458).

447

Byzantium

27 jan: een zware aardbeving richt enorme schade aan in Constantinopel. Ook de stadswallen worden zwaar beschadigd.

In de Balkan verwoesten de Hunnen een aantal grote steden, waaronder Sofia. Ze trekken op naar Constantinopel en winnen de strijd tegen de legers van het Oostromeinse Rijk op de Chersonesus. Gevolg is dat de leiders van Constantinopel overeenkomsten sluiten met Attila.

Flavianus wordt dit jaar Patriarch van Constantinopel.

Christendom

Synode van Toledo: het onderdeel "zoon" van de drie-eenheid, wordt toegevoegd aan de geloofsbelijdenis van Nicea.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Romeinen

Slag bij Atrecht: de Romeinse troepen onder leiding van Aëtius (°Durostorum ±390 +Rome 454) verslaan de Franken geleid door Clodio in de buurt van het huidige Arras.

Toch laten de Romeinen het gebied in handen van de Franken. Ze verwachten dan wel dat de Franken hen zullen bijstaan als het nodig is.

Korte tijd later sterft Chlodio.

Rond deze tijd wordt Merovech de Jongere geboren, hij volgt later zijn vader Merovech op als koning van de Franken.

448

Chinese Rijk

De Chinezen vallen Oost Turkestan (nu: de regio van Sinkiang) aan en dringen het gebied binnen.

Perzische Rijk

Yezdigerd II geeft opdracht om in het Sassanidenrijk de christenen te vervolgen. Uiteindelijk vallen meer dan 100.000 slachtoffer, vooral Assyrische christenen.

Er breekt ook een oorlog uit met de Witte Hunnen (de Hephthalieten) aan de oostgrens van het Rijk, waarop de Armeniërs besluiten om de Perzen te helpen.

Franken

Koning Goar van de Alanen verslaat de Bacaudae in Armorica.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    449

Armenië

Edict van Yazdegird: de Armeniërs worden verplicht tot aanhang van het zoroastrische geloof, ook mazdeïsme genoemd. Deze leer steunt op de pijlers: goede woorden, goede daden en goede gedachten.

Brittannië - Saksen

Leider Vortigern sluit een verbond met de Saksen Hengest en Hora.

Byzantium

8 aug - Concilie van Efese: keizer Theodosius II roept dit concilie samen, dat ook de roverssynode wordt genoemd.

Anatolius (+3 juli 458) wordt verkozen tot patriarch van Constantinopel en volgt daarmee Flavianus op, na diens overlijden.

Chinese Rijk - Boeddhisme

Het grootste deel van de bevolking van China is in deze periode boeddhist.

In het zuidoosten van Azië worden wegen aangelegd.

Christendom

okt: op een synode in Rome worden alle beslissingen van het concilie van Efese verworpen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    450

Brittannië - Scandinaven

In deze tijden vallen de Angelen, Juten en Saksen uit Denemarken en Noord Duitsland, Engeland binnen. De Britten zelf worden meer naar het zuidwesten gedrongen, en komen zo in Wales, Cornwall, Schotland en Bretagne terecht.

Uiteindelijk stichten de invallers 7 staten:

- York (door de Juten)

- East Anglia, Mercia en Northumbria (door de Angelen)

- Essex, Sussex en Wessex (door de Saksen)

Byzantium

Aelia Pulcheria (°19 januari 399 +453) huwt met Flavius Marcianus (°426 +januari 457) om op die manier de troonopvolging veilig te stellen.

28 jul: keizer Theodosius II (°401 +28 juli 450) overlijdt na een ongeval bij het paardrijden.

Slaven - Balkan

De Slaven vallen op hun beurt de Balkan binnen, en dringen door het verlaten gebied van de Germanen op tot aan de Elbe.

 MEROVINGISCHE PERIODE...

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Attila

20 jun - Slag op de Catalaunische Velden: (op de campus Mauriacus, in de buurt van Troyes) koning Attila dringt met de Hunnen door naar Zuidwest Europa. Hij plundert de steden Metz, Reims en Troyes.

De Franken en de Goten onder leiding van koning Theodorik I strijden met vereende krachten aan de kant van de Romeinen onder leiding van veldheer Aetius (°Durostorum ±390 +Rome 454).

De verenigde legers slagen erin om de aanval van de Hunnen af te slaan in de buurt van Orléans, en dwingen hen terug te trekken. De Gotische koning Theodorik I sneuvelt in een strijd, die eigenlijk onbeslist eindigt.

451

Byzantium

8 okt - 4de Concilie van Chalcedon: (aan de Bosporus, vlak tegenover Constantinopel) Paus Leo I verklaart de twee naturen van Christus (duae naturae, una persona), gestoeld op de leer van Augustinus.

De patriarch van Constantinopel volgt in hiërarchische orde onmiddellijk op de bisschop van Rome. Hiermee krijgt de eerste de kerkelijke macht over de patriarchen van Alexandria en die van het oosten.

Paus Leo I verzet zich tegen de verklaring dat de bisschoppen van Rome en van Byzantium gelijk zouden zijn! De bisschoppen houden vanaf nu toezicht op de kloosters in hun bisdommen. De kloostergelofte wordt bindend voor het hele leven.

Chinese Rijk

Keizer Tai Wu Di van de Wei dynastie (uit het noorden) regeerde sinds 424 en overlijdt.

Goten - Thorismund

Theodorik I overlijdt in de slag op de Catalaunische velden (zie hiernaast). Zijn zoon Thorismund komt op de troon en regeert de Goten (tot 453).

Ostrogoten

Geboort van Theodorik de Grote (°Pannonië ±451 +Ravenna 30 augustus 526). Hij volgt in 474 zijn vader Thiudimir op als koning.

Perzische Rijk

26 mei - slag bij Vartanantz: koning Yasdigerd II legt de christelijke vazallen in Armenië op om zich te bekeren tot het zoroastrisme.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    452

Chinese Rijk

Keizer Tai Wu Di van de Wei dynastie wordt opgevolgd door Nan An Wang en korte tijd later door Wen Chang Di.

Hunnen (huidig Italië)

De Hunnen, aangevoerd door Attila, plunderen Italië, o.a. de sten Aquileia en Milaan. Na de strijd trekken ze zich echter terug.

Visigoten

Theoderik II valt de Alanen aan in de buurt van Orléans. De Romeinse bondgenoot van de Alanen zijn te druk bezig om in Italië te strijden tegen de Hunnen om de kunnen helpen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    453

Chinese Rijk

Keizer Song Wen Di van de Song dynastie overlijdt.

Paus Leo I - Hunnen

Paus Leo I de Grote slaagt erin om Attila's interesse in Rome af te wenden.

Hunnen

Attila - aanvoerder van de Hunnen - overlijdt in de buurt van de Tiszarivier (huidige Roemenië).

Als gevolg van de dood van Attila heerst er verwarring en onenigheid bij de Hunnen.

De Ostrogoten wonen in Pannonië (Hongarije).

Visigoten - Theodorik II

Theodorik II (een zoon van Theodorik I) komt op de troon en regeert de Goten (tot 466), nadat hij zijn broer koning Thorismund heeft vermoord.
Later wordt hij zelf vermoord door zijn jongere broer Eurik.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    454

Ostrogoten - Hunnen

Slag aan de Nadao: de Ostrogoten en de Gepiden verslaan de legers van Hunnenkoning Ellac. Deze volgde Attila op, maar kon de Hunnen minder overtuigen van zijn leiderschap.

Koning Ellac zal worden opgevolgd door Dengizich (+469 gesneuveld), een zoon van Attila.

Romeinse Rijk

Veldheer Aetius (°Durostorum ±390 +Rome 454) wordt in opdracht van keizer Valentinianus III (°Ravenna 2 juli 419 +Rome 16 maart 455)  vermoord. Hij werd hiertoe overgehaald door zijn consul Petronius Maximus (°±397 +22 mei 455).

Visigoten

Koning Theoderik II (+466) onderdrukt met zijn legers een opstand in Spanje. Dit gebeurt in opdracht van de Romeinen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    455

India - Gupta Rijk

Skanda Gupta volgt Kumara Gupta op als heerser van het Gupta-Rijk.

Perzische Rijk

De martelaren van Leoninus worden in opdracht van koning Yazdegerd II gedood, nadat ze door hem gedurende 5 jaar gevangen werden gehouden. Tot deze martelaren behoren o.a.:

* priester Leontius van Vanand

* oud patriarch Jozef van Armenië

* priester Abrahaml van Armenië

Romeinse Rijk

15 mar: keizer Valentinianus III (°Ravenna 2 juli 419 +Rome 16 maart 455) wordt vermoord.

17 mar: Petronius Maximus (°±397 +22 mei 455) wordt tot aan zijn dood keizer van het Westromeinse rijk.

22 mei: Petronius Maximus wordt door zijn eigen troepen vermoord tijdens de inval van de Hunnen in Rome.

10 jul: de Visigoten en de Gallo-Romeinen kiezen Avitus (°±395 +17 oktober 456) tot keizer van het Westromeinse Rijk.

Vandalen - Genserik

mei: de Vandalen veroveren Rome, onder leiding van Genserik (Geiserik) als ze binnenvallen vanuit het noorden van Afrika. Ze brengen niet echt verwoestingen aan, maar plunderen heel systematisch de stad.

Ze verbreken alle eerder gemaakte afspraken met Rome vwb Afrika, en palmen het hele gebied in.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Bourgonden

Gondioc maakt zich onafhankelijk van de Romeinse keizer, en roept zichzelf uit tot koning.

456

Corsica

De Vandalen plegen een veldslag en verwoesten de stad Aleria op Corsica.

Romeinse Rijk

Keizer Avitus(°±395 +oktober 456) benoemt Ricimer (°? +18 augustus 472) tot magister militum of opperbevelhebber. Deze laatste maakt komaf met de dreiging van de Vandalen.

De keizer wordt door de senaat beschuldigd als verantwoordelijke voor de hongersnood in Rome.

okt - slag bij Placentia: de legers van Avitus worden verslagen door de legers van opstandelingen, die worden aangevoerd door Ricimer en Maiorianus. De keizer moet aftreden.

Korte tijd later wordt Avitus tot bisschop gewijd. Bijna gelijktijdig wordt hij ter door veroordeeld door de senaat.

Visigoten

5 okt - slab aan de Urbicus: vlak bij de stad Astroga wordt aan de rivier Urbicus slag geleverd door Theodorik II tegen de Germaanse Sueven. Hij brengt hen een verpletterende nederlaag toe. De Sueven worden aangevoerd door hun koning Rechiar, een schoonbroer van Theoderik.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    457

Byzantium

jan: keizer Marcianus (°Illyrië of Thracië +januari 457) van Byzantium overlijdt.

7 feb: Flavius Valerius Leo (°±401 +18 januari 474) wordt keizer Leo I van het Oostromeinse Rijk.

Perzische Rijk

Koning Yazdagird II overlijdt.

Hormazd III wordt koning van het Sassanidenrijk (tot 459).

Romeinse Rijk

Maiorianus begint een veldtocht tegen de Visigoten en dwingt Theoderik II tot een nieuwe vrede.

28 dec: Julius Valerius Maiorianus wordt keizer Maiorianus (+7 augustus 461). Hij wordt gedwongen tot aftreden op 2 augustus 461 en 5 dagen later wordt hij vermoord.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Bourgonden

Keizer Maiorianus maakt een einde aan de opstand van de Bourgonden.

Franken (Doornik) - Childerik

Koning Childerik I (°±436 +26 december 481/482), verblijft in Doornik en volgt zijn vader Merovech op als koning van de Franken.

Hij is de vader van Clodovech (=Clovis).

458  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    459

Ceylon

In Ceylon wordt koning Dhatusena geïnstalleerd. Hij richt de hoofdstad van het koninkrijk in in Anuradhapura.

Perzische Rijk

Koning Peroz volgt Hormazd III op.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    460

Chinese Rijk

De dynastie van Tabgach verdrijft de Chinese bezetter uit Oost Turkestan.

Indië - Hunnen - Skandagupta

In het noordwesten van India kan koning Skandagupta een invasie van de nomadische Heftalieten of Witte Hunnen afslaan. Skandagupta regeert van 455 tot 467.

Romeinse Rijk

Keizer Maiorioanus (+7 augustus 461) bouwt in Carthago Nova (nu: Cartagena) een nieuwe vloot. Die wordt echter ontdekt door de Vandalen, die de vloot helemaal vernietigen.

Laatste wijziging 12-07-2009 - Toevoegen van nieuwe gegevens
24-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl