-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 401  421  441  461  481

 

481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken (Doornik) - Childerik I - Clodovech (Clovis)

Childerik I, koning van de Salische Franken sterft in zijn verblijf in Doornik. Bij opgravingen van zijn graf (17de eeuw) vindt men veel rijke geschenken, waaronder gouden bijen.

Hierop begint zijn zoon Clodovech een strijd tegen de overige Salische koningen in de streek van Kamerijk, en roeit hen uit.

481

BoergondiŽrs - Gundobald

Tijd van bloei voor de Germaanse BourgondiŽrs (tot 516) onder Gundobald.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Merovingers - Clodovech

Clodovech I (Clovis) (į466 +511) volgt zijn vader Childerik op als gouwkoning der Salische Franken (tot 511), en handelt van uit de stad Doornik. Uiteindelijk kiest hij Reims als residentie. Hij behoort tot het geslacht van de Merovingers.

482  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    483  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    484

Hunnen - Perzische Rijk

Koning Firoez van PerziŽ verliest in een veldtocht tegen de Witte Hunnen (Heftalieten). Hij sneuvelt in de strijd.

Visigoten - Alarik II

Alarik II wordt de opvolger van Eurik in het Tolosiaanse Visigotenrijk (tot 507).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    485  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Slag van Soissons - Chlodovech (Clovis)

Chlodovech I (Clovis) (į466 +511) overwint een achtergebleven groep Romeinen o.l.v. Syagrius, de laatste Romeinse stadhouder in GalliŽ. Later richt Chlodovech I zijn legers tegen de Alemannen, de Visigoten en de BourgondiŽrs.

Hij is de grondlegger van het Frankische koninkrijk.

486  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    487  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Germanen - Chlodovech - Theodorik de Grote

Clodovoch I (Clovis) (į466 +511) sluit mee aan bij het verbond van Theodorik de Grote en andere grote Germaanse koninkrijken.

488

Ostrogoten (huidige ItaliŽ)

De Ostrogoten veroveren ItaliŽ in deze periode (tot 493) onder leiding van Theodorik de Grote. Ze stichten er het Ostrogotische Rijk, met als hoofdstad Ravenna.

Hunnen - Kobad

Kobad regeert (tot 531). Hij voert sociaal religieuze hervormingen door, die vooral tegen de adel gericht zijn. Hij begint met de onderwerping van de Mazdakieten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    489  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    490  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    491  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Chlodovech - Chlotilde

Dit jaar (of het volgende?) huwt Clodovoch I (Clovis) (į466 +511) met Chlotilde, de nicht van de katholieke Bourgondische koning Gundobald.

492

Rooms-Christelijke leer - Gelasius

Gelasius I (tot 496) schrijft een brief aan keizer Anastasios I, waarin hij de "leer van de twee machten" verdedigt:

- de bisschoppen hebben zich te verantwoorden tegenover God over de wereldlijke heersers

- priesters staan boven de vorsten, als uitdeler van de sacramenten

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    493

Chinese Rijk

De noordelijke Wťi of Toba Dynastie komt aan de macht (tot 535).

Ostrogoten (huidige ItaliŽ)

De Ostrogotische koning Theodorik de Grote valt ItaliŽ binnen. Nŗ een belegering van 3 jaar van de stad Ravenna sticht hij er een koninkrijk. Uiteindelijk krijgt hij het hele Italiaanse grondgebied in handen. Dit valt uiteindelijk ten prooi aan de Byzantijnse herovering (553-568).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    494  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    495  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Alemannen - Chlodovech (Clovis)

Chlodovech I (Clovis) (į466 +511) overwint de strijd tegen de Alemannen, die worden beschermd door Theodorik de Grote.

496  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    497

Franken - Bretagne - Chlodovech (Clovis)

Chlodovech I (Clovis) (į466 +511) verovert Bretagne.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Chlodovech

Chlotilde, de katholieke Bourgondische vrouw van Clovis, overhaalt haar man om zich tot het Christendom te bekeren. Het doopsel vindt plaats in Reims, rond de tijd van Kerstmis (of in 497? of in 499?) en het is bisschop Remigius die Clovis doopt. De bekering is een stimulans om Galloromanen en Franken in vrede naast elkaar te laten leven.

498

Paus Symmachus - Constitutum Silvestri

Paus Symmachus (tot 514). Constitutum Silvestri: onder het pauselijk beheer van Symmachus wordt vastgelegd dat een paus nooit voor een burgerlijke gerecht mag verschijnen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    499

Noormannen (Scandinaven)

Rond deze tijd wonen de Noormannen of Vikingen op de Deense eilanden en op de zuidkust van Zweden. De naam "Noormannen" staat voor Denen, Zweden en Noren.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - BourgondiŽ - Clodovech (Clovis)

Clovis overwint de BourgondiŽrs in de slag bij Dijon.

Franken - Remigius

Bisschop Remigius van Reims wijdt sint Vedastus tot eerste bisschop van Atrecht Boulogne (Noord Frankrijk). Hij doet dit op verzoek van Clodovech (Clovis).

500

AziŽ (huidige IndonesiŽ)

Door de toenemende handel verspreidt het Hindoeisme zich in IndonesiŽ.

BourgondiŽ - Visigoten - Gundobad

De Bourgondische koning Gundobad kan zich toch handhaven, dank zij de steun van de Visigoten.

Judea

Rond deze tijd wordt de Babylonische Talmoed afgewerkt. Het werk bestaat uit:

- de Misjna (de leer)

- de Gemara (gesprekken over de leer)

De Joden trekken naar Afghanistan, PerziŽ, IndiŽ, ArmeniŽ en de Kaukasus.

Midden Amerika (huidige Mexico)

De stad Teothuacan in Mexico telt nu zeker 200.000 inwoners en is hťt centrum waar paleizen en woonwijken over een oppervlakte van meer dan 20km≤ verspreid liggen.
Er zijn tal van werkplaatsen voor ambachten.

Wereldbevolking

Rond deze tijd telt de wereld Ī300.000.000 inwoners.

Zuid Amerika (huidige Peru)

De staat van de Moche Indianen in Peru wordt geteisterd en vernietigd door grote overstromingen. De hoofdstad wordt verhuisd naar het noordelijk gelegen Pampa Grande. In de Andes wordt het Huari-Rijk gesticht: het is een gemeenschap van landbouwers die zich op de hellingen langs de valleien van de Ayacucho vestigen.

Laatste wijziging 24-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl