-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 401  421  441  461  481

 

461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    461

Christendom

10 nov: paus Leo I de Grote overlijdt (°Toscane 400 +Rome 10 november 461). Hij wordt opgevolgd door paus Hilarius (°Sardinië +Rome 28 februari 468).

Goten - Gallië - Iberisch schiereiland

De Visigoten rukken verder op naar Gallië en naar het Iberische schiereiland (tot 478).

Romeinse Rijk

2 aug: keizer Julius Valerius Majorianus (°±420 +7 augustus 461) wordt gedwongen om af te treden. 5 dagen later wordt hij vermoord, waarschijnlijk door of in opdracht van opperbevelhebber Ricimer (+18 augustus 472).

19 nov: Livius Severus (°? +15 augustus 465) wordt de nieuwe keizer Severus III (tot 465).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    462

Chinese keizerrijk - Damingkalender

De wiskundige Zu Chongzhi (°425 +500) voert in China de Daming kalender in.

Constantinopel

Het 9 m grote standbeeld van Zeus wordt van Olympia naar Constantinopel verplaatst. Het beeld hoort tot de zeven wereldwonderen van de oudheid. In Constantinopel wordt het beeld door brand vernield.

Visigoten

Koning Theoderik II (+466) verbreekt het foederati-verdrag met de Romeinen. Met zijn leger verovert hij de stad Narbonne.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    463

Visigoten

Slag bij Orléans: de Romeinen, geholpen door de Franken, verslaan de Visigoten aangevoerd door Theoderik II (+466). De Romeinen worden aangevoerd door generaal Aegidius (+464) en de Franken door Childerik I (°±436 +26 december 481).

Saksen

De Saksen worden aangevoerd door Odovacer / Odoaker (°435 +Ravenna 15 maart 493) en veroveren de stad Angers.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    464

Romeinse Rijk - Gallië

Syagrius (+486/487) volgt zijn vader Aegidius (+464) op als generaal in het Romeinse leger in Gallië. Hij is de laatste Romeinse heerser over Gallië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Clovis

In Doornik wordt Chlodovech I (°Doornik 465 +Parijs 27 november 511) geboren, beter bekend als Clovis. Hij is een zoon van Childerik I (°±436 +26 november 481).

465

Romeinse Rijk

15 aug: keizer Libius Severus (+15 augustus 465) wordt afgezet door opperbevelhebber en generaal Ricimer (+18 augustus 472), die zelf op de troon wil.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    466

Visigoten - Eurik - Iberisch schiereiland

Eurik vermoordt zijn oudere broer, koning Theodorik II van de Visigoten (453 - 466), en komt daardoor op de troon (tot 484).

Bloeitijd van het Tolosiaanse Visigotenrijk onder Eurik (tot 484). Hij is tevens de grondlegger van de heerschappij van zijn volk in Spanje. In zijn regeerperiode komt rond 470 de "Codex Euricianus" (het oudste Germaanse wetboek) tot stand, in de Latijnse taal.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    467

India - Guptarijk

Skanda-Gupta, de heerser over het Gupta rijk, overlijdt. Hij wordt opgevolgd door zijn neef Budha-Gupta. Het rijk raakt stilaan in verval.

Romeinse Rijk

12 apr: Procopius Anthemius wordt door toedoen van paus Hilarius keizer Anthemius (°±420 +11 juli 472) van het west Romeinse rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    468

Byzantijnse Rijk - Vandalen

Slag bij Kaap Bon: legers van het Byzantijnse Rijk voeren strijd tegen de Vandalen in Afrika (op een landtong in Tunesië). Meer dan 1000 schepen - onder bevel van Leo I van Byzantium (°±401 +18 januari 474 dysenterie) en Flavius Basiliscus varen naar Carthago. Ook Romeinse troepen vallen de Vandalen aan van uit Sardinië.

Christendom

29 feb: paus Hilarius (°Sardinië +Rome 28 februari 468) overlijdt. Hij wordt opgevolgd door paus Simplicius (°Tivoli +10 maart 483) uit Tivoli (tot 483).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    469

Hunnen

De laatste koning van de Hunnen, koning Dengizik, overlijdt.

Visigoten

Koning Eurik van de Visigoten lijdt zwaar verlies bij een veldslag tegen de Romeinen in de buurt van Orléans.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    470

Christendom

Bisschop Sidonius Apollinaris (°Lugdunum / Lyon 431 +Clermont-Ferrand 489) in Clermont-Ferrand.

Indië - Guptarijk

Het Guptarijk in het noorden van India komt meer en meer in verval.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    471

Chinese Rijk

De Xiaowen keizer van de noordelijke Wei Dynastie bestijgt de troon.

Ostrogoten

De Ostrogoten vallen de stad Niš (Naissus) aan onder leiding van Thiudimir. Ze breiden korte tijd later hun macht uit over heel neder-Moesië (nu: Servië en Bulgarije).

Theodorik de Grote (°Pannonië ±451 +Ravenna 30 augustus 526) wordt nu koning van de Ostrogoten. Hij is een zoon van Theodomir van de Amalen. Van 462 tot 472 leeft hij als gijzelaar aan het Byzantijnse hof. In de eerste jaren herovert hij de Italiaanse gebieden op Odoaker, en noemt zich koning van Italië.

Visigoten

Koning Eurik slaagt erin om het Visigotische Rijk uit te breiden met de Provence en Berry.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    472

Romeinse Rijk

11 jul: Na het overlijden van Procopius Anthemius (°±420 +11 juli 472), wordt Flavius Anicius Olybrius (+22 oktober 472) keizer Olybrius gemaakt door generaal en opperbevelhebber Ricimer (+18 augustus 472)

18 aug: generaal Ricimer overlijdt en wordt opgevolgd door Gundobad (+516) als generaal en opperbevelhebber. Gundobad is koning van de Bourgonden van 486 tot 516.

22 okt: als keizer Olybrius overlijdt, zorgt Bundobad ervoor dat Glycerius (°±420 +>480) op de troon komt (tot 474).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    473  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    474  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    475  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    476

Germanen - Romeinse Rijk (Italië) - Odoaker

Odoaker wordt door de Germaanse huurtroepen als Romeins patriciër in Italië geïnstalleerd en erkend. Hij wordt tot koning gekozen, en regeert als vorst van de Germanen in Italië. Hij zet keizer Romulus Augustulus van het Westromeinse Rijk af, nadat Rome als hoofdstad ervan gevallen is. Dit betekent het einde van het Westromeinse Rijk.

Dit punt in de tijd wordt vaak als het begin van de Middeleeuwen beschouwd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    477  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    478  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    479  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    480

Italië - Benedictus van Norcia

Geboorte van Benedictus van Norcia (°480 +543).

Westromeinse Rijk - Julius Nepos

Julius Nepos, de laatste wettelijke keizer van het Westromeinse Rijk overlijdt. Hij werd in 475 verdreven, en regeerde in de laatste jaren slechts over een klein rijke in Dalmatië (Kroatië).

Sparta - Leonidas

Koning Leonidas sterft samen met 300 Spartanen een heldendood in de strijd bij Thermopylae, tegen Xerxes.

Laatste wijziging 24-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl