-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 401  421  441  461  481

 

421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    421

Chinese Rijk

In Zuid China is een overwegend Turkse politieke macht in het Toba-rijk, dat door de Wei dynastie wordt geregeerd (tot 588).

Oostromeinse Rijk - Perzische Rijk

De Oostromeinen voeren een oorlog tegen de Sassaniden van het Perzische Rijk. Deze oorlog duurt tot 422.

Romeinse Rijk

8 feb: Constantius III (° Naissus ? +2 september 421) wordt medekeizer van het Westromeinse Rijk.

25 mar: stichting van de stad Venetië (datum volgens traditie).

7 jun: keizer Theodosius II (°401 +28 juli 450) huwt met Aelia Eudocia (ook bekend onder de naam Athenais, voor haar doopsel).

2 sep: keizer Constantius III overlijdt - hij heeft amper 7 maanden geregeerd. Keizer Honorius is onvoldoende bij machte om alleen te regeren. De strijd voor een nieuwe leider begint, maar zal echter ettelijke jaren duren.
Aelia Galla Placidia (°388/390 +450), de weduwe van Constantius III en de zuster van keizer Honorius krijgt de titel augusta (verhevene).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    422

Byzantium - Perzische Rijk

Theodosius II (°401 +28 juli 450) van het Oostromeinse Rijk en Bahram V (° van het Perzische Rijk ondertekenen een vredesverdrag. Ze blijven samen heersen over het verdeelde Armenië.

Het Armeense alfabet wordt vastgelegd, en oorspronkelijk door de Armeense geleerde Mesrop Masjtots (°Hatsik, Taron 361/362 +Echmiatsin 17 februari 440) ontworpen. Het alfabet bestaat ui 36 letters.

Galla Placidia wordt verbannen naar Constantinopel op last van haar broer Honorius.

Christendom

4 sep: paus Bonifatius (°Rome ? +Rome 4 sep 422) overlijdt.

Hij wordt opgevolgd door paus Celestinus I (°Rome ? +Rome + april 432).

Frankenrijk - Genoveva

Geboorte van Genoveva (°Nanterre 422 +Parijs 502). Ze wordt later de patrones van Parijs, en ook heilig verklaard.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    423

Romeinse Rijk

Keizer Honorius (°384 +423) overlijdt, na 30 jaar keizer geweest te zijn. Hij oefende uiteindelijk weinig macht uit.

Johannes (°? +juli 425), één van zijn administratoren en hoogste notaris, grijpt de macht en roept zichzelf uit tot keizer van het Westromeinse Rijk. Hij wordt echter niet erkend door keizer Theodosius II (°401 +28 juli 450) van het Oostromeinse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    424

Perzische Rijk

Synode van Dadyeshu: in de 3de synode van de Perzische kerk wordt beslist dat de primaat van Ctesifon op gelijke hoogte staat als de paus en en de patriarch van Antiochië.

In dit jaar worden ook de bisschoppen van Herat (nu: in Afghanistan) en Samarkand (nu: in Oezbekistan) gewijd.

Romeinse Rijk

23 okt: Keizer Theodosius II (°401 +28 juli 450) stoot keizer Johannes (°? +juli 425) van de troon. Hij duidt de 6-jarige zoon van Constantius III (°? +2 september 421) aan als keizer Valentinianus III (°Ravenna 2 juli 419 +Rome 16 maart 455) van het Westromeinse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    425

Byzantium

In Constantinopel hervormt de regentes van Byzantium - Pulcheria - het onderwijs.

Ze zorgt ervoor dat er een hogeschool wordt opgericht waar Griekse & Latijnse Letteren, en Filosofie worden gedoceerd.

Italië

De Hunnen vallen onder leiding van opperbevelhebber Flavius Aëtius (°Durostorum ±390 +Rome 454) Italië binnen. Uiteindelijk sluiten ze een verdrag met Aelia Galla Placidia (°388/390 +450).

In Ravenna bouwt men het mausoleum van Galla Placidia.

Romeinse Rijk

jul: ex-keizer Johannes (°? +juli 425) wordt onthoofd, nadat hij door zijn eigen troepen in de buurt van Ravenna werd verraden. Hij werd eerst krijgsgevangen genomen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk

Chlodio (+±448) wordt koning van de Salische Franken. Hij hoort tot de Merovingers.

426

Chinese Rijk

De Copán dynastie wordt gesticht door K'inich Yax K'uk Mo'. Deze dynastie blijft aanwezig tot 820.

Visigoten

Bij hun terugkeer naar het Iberische schiereiland vallen de Visigoten de Alanen aan.

Korte tijd later wordt koning Gunderic (°±380 +428) van de Vandalen ook koning van de Alanen.

Met een gewapende vloot overvallen de Vandalen de Balearen.

Koning Attaces van de Alanen overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken

Koning Pharamond (°±370 +±427) van de Salische Franken overlijdt rond deze tijd.

427

Byzantium

24 dec: Sinisius I, de patriarch van Constantinopel overlijdt.

Chinese Rijk - Korea

Pyongyang wordt hoofdstad van het koninkrijk Koguryo. Koning Jangsu komt aan de macht.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk

Koning Chlodio (+±448) valt het Romeinse Rijk binnen.

428

Brittannië

De Saksen varen voor de eerste keer naar Brittannië. Later zullen ze met de Angelen, de Friezen en de Juten de kustgebieden van Groot Brittannië koloniseren (Essex, Middlexes, Sussex en Wessex).

Byzantium

10 apr: in Constantinopel wordt Nestorius (°Germanicia Euphratensis 381 +Egypte 451) patriarch (tot midden 431). Hij steunt de Christologie van Antiochië: Maria is de moeder van Christus maar niet van God.

Romeins Africa

Moren (vnl. Berbers & Arabieren) vallen binnen in de Romeinse provincie Africa.

Romeinse Rijk

Flavius Felix (°±380 +430) wordt consul van Rome.

Visigoten

Koning Gunderic (°±380 +428) overlijdt.

Geiserik (°±389 +25 januari 477) volgt hem op als koning van de Vandalen en van de Alanen (tot 477).

Dit jaar veroveren de Vandalen de stad Carthago Nova (nu: Cartagena).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk

6 jan: bisschop Honoratus van Arles (°350 +Arles 6 januari 429) overlijdt.

Hilarius (°? 403 +Arles 5 mei 449) volgt hem op als bisschop van Arles.

429

Afrika - Geiserik

Koning Geiserik (°389 +25 januari 477) van de Vandalen en de Alanen (tot 477) maakt de overtocht naar Afrika ter hoogte van de Zuilen van Hercules (nu: Gibraltar). Hij sticht er het Vandalenrijk (tot 534) Hippo Regius (in de buurt van Tunis).

Brittannië

Slag bij Verulamium: de Roman-Britten verslaan de Saksen bij Verulamium (nu: St. Albans).

Ceylon

De Tamils uit Indië vallen Ceylon binnen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Franken - Hemiksem - Schelle - Niel

Rond deze tijd trekt een groep Franken door onze gewesten: langs Hemiksem, Schelle en Niel, trekken ze naar Hellegat, waar ze de Rupel oversteken. Van daar gaat het verder richting Mechelen.

Kerkvader Augustinus

Generaal Flavius Aëtius (°Durostorum ±390 +Rome 454) van de Romeinen maakt een einde aan de opstand van de Vandalen. Kerkvader Aurelius Augustinus sterft kort na de strijd.

Romeinse Rijk - Bourgondië

De Bourgondiërs worden verslagen in de buurt van Civitas Vangionum (nu: Worms) door de Romeinse legers, die geholpen worden door de Hunnen.

430

Africa

De Vandalen belegeren Hippo Regius (nu Annaba, Algerije) gedurende 14 maanden.

Hunnen - Indië

Vanaf deze tijd vallen de Witte (of Alchon) Hunnen onder leiding van koning Khingila regelmatig het Gupta rijk binnen. De legers van de Hunnen richten veel schade aan.
Een gevolg is dat het rijk in een westelijk en een oostelijk deel verscheurt, omdat de Hunnen meerdere gebieden veroveren. Khingila vestigt zijn koninkrijk in de veroverde gebieden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Doornik

Rond deze trekken de Salische Franken verder tot aan de Somme. Uiteindelijk worden de Frankische strijders verrast door de legioenen van generaal Flavius Aëtius (°Durostorum ±390 +Rome 454).

In het huidige Lyon wordt Sidonius Apollinaris (°Lugdunum 431 +Clermont-Ferrand 489) geboren.

431

Concilie van Efese - Byzantium

22 jun - 2de Oecumenisch Concilie van Efese:

* de leer van Nestorius wordt verworpen en als ketterij bestempeld - deze leer legt de nadruk op de menselijke natuur van Christus. Als gevolg wordt Cyrillus afgezet uit zijn ambt als patriarch van Constantinopel.

* de leer van Cyrillus van Alexandrië komt in de plaats - deze legt de nadruk op de goddelijke natuur van Christus.

Met dit concilie komt een einde aan de twist over wat de verhouding is van Christus tot de mensheid.

Ierland - Christendom

Palladius - deken van Auxerre - wordt aangesteld als eerste bisschop van de Ieren door paus Celestinus I. Hij is de zoon van de Engelse diaken Calpornius, maar hij wordt op 16-jarige leeftijd gevangengenomen door Ierse plunderaars en als slaaf verkocht in Ierland. Hij keert later echter terug naar Engeland, krijgt een priesteropleiding en wordt in 431 tot bisschop gewijd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Doornik

Met koning Chlodio (+±448) aan de leiding, verjagen de Franken de Romeinen uit Doornik.

Turnacum (nu: Doornik) wordt het centrum en de belangrijkste stad van hun gebied. Ze bezetten ook Camaracum (nu: Kamerijk).

432

Christendom

6 apr: paus Celestinus I overlijdt (°Rome ? +Rome 6 april 432).

31 jul: hij wordt opgevolgd door paus Sixtus III (+18/19 augustus 440).

Hunnen

Alle Hunnen worden verenigd onder koning Rua (tot 434).

Ierland - Christendom

Patrick (Patricius, Padraig) (°Bannavem Taberniae ±390 +Ierland ±461) begint op last van de paus zijn missie in Ierland. Hij wordt uiteindelijk apostel van Ierland benoemd, en zal worden heilig verklaard.

Romeinse Rijk

Slag bij Ravenna / slag bij Rimini: tussen de legers vangeneraal Flavius Aëtius (°Durostorum ±390 +Rome 454) en generaal Bonifatius (+432). Bonifatius behaalt de overwinning maar wordt gewond. Enkele maanden later overlijdt hij.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Hunnen

De zonen Attila (+aan de Tiszarivier 453) en Bleda van koning Rua (tot 434) worden de leiders van de Hunnen.

433

Chinese Rijk - Korea

De Paekche en de Shilla sluiten een verbond tegen het koninkrijk Koguryo.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    434

Boeddhisme

De boeddhistische monnik en schrijver Tao-Sheng (°360 +434) overlijdt. Hij had veel invloed op de ontwikkeling van het Mahayana-boeddhisme, en legde sterk de nadruk op het positieve belang van het nirvana. Zijn invloeden dragen bij tot de ontwikkeling van het Zen-boeddhisme.

Hunnen - Attila

Koning Rua van de Hunnen overlijdt.

Zijn zoon Attila wordt nu koning der Hunnen (+bij de Tiszarivier 453).

Ierland - Christendom

Prosperus van Aquitanië beschrijft in de Contra Collatorem de bekering van Ierland door bisschop Patrick (Patricius, Padraig) (°Bannavem Taberniae ±390 +Ierland ±461).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    435

Byzantium

Nestorius van Constantinopel (°Germanicia Euphratensis 381 +Egypte 451) wordt door de keizer verbannen naar een klooster in de westelijke oases van Egypte.

Mayacultuur

In de Mayastad Palenque wordt koning K'uk B'alam I opgevolgd. In het land wordt het begin van de 9de baktun gevierd (een baktun is een periode van 144.000 dagen, of net iets minder dan 4 eeuwen).

Romeinse Rijk - Vandalen

Rome erkent de Vandalen als gefedereerden. Hierdoor wordt hen toegestaan om gebieden in Noord-Afrika te bezetten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Frankische Rijk

Geboorte van Childerik (°Doornik ±436 +26 december 481/482), zoon van Merovech. Hij wordt later koning van de Merovingers en heerst dan over de Salische Franken.

Romeinse Rijk - Bourgondië

Het Bourgondische rijk rond Civitas Vangionum (nu: Worms) wordt vernietigd door de Hunnen.

Koning Gundohar (+436) van de Bourgonden overlijdt.

436

Ceylon

Ceylon wordt nu geregeerd door de Shad Dravida (=zes Tamils): Pandu, Parindu, Khudda Parinda, Tiritara, Dathiya en Pithiya.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    437

Chinese Rijk

30 nov: de weduwe van K'inich Yax K'uk Mo' wordt begraven in Copán.

Romeinse Rijk

29 okt: keizer Valentinianus III (°Ravenna 2 juli 419 +Rome 16 maart 455) van het Westromeinse Rijk huwt met Licina Eudoxia, dochter van de Oostromeinse keizer Theodosius II.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    438

Romeinse Rijk

De Codex Theodosianus wordt samengesteld en gepubliceerd. Dit werk bevat alle keizerlijke edicten vanaf de regeerperiode van keizer Constantijn I (°Naissus 24 februari 280 +Ancyrona 22 mei 337) en wordt daarmee het belangrijkste wetboek in het West- en het Oostromeinse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    439

Chinese Rijk

De Toba voltooien de verovering van noordelijk China, en daarmee het succes van de Wéi-Dynastie.

Carthago

19 okt: de Vandalen nemen Carthago in. Uiteindelijk erkennen de Romeinen dit als souverein bezit (442).

Romeinse Rijk - Visigoten

In Toulouse bevechten de Romeinen de Visigoten, die de stad in bezit hebben. De Romeinen worden geholpen door de Hunnen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Romeinse Rijk - Frankische Rijk

Franken plunderen Augusta Treverorum (nu: Trier).

440

Christendom

18/19 aug: paus Sixtus III (°Rome +18/19 augustus 440) overlijdt.

Paus Leo I de Grote (°Toscane 400 +Rome 10 november 461) volgt hem op. Hij is eigenlijk de eerste eigenlijke paus van de Rooms Katholieke kerk, en legt de basis voor het ambt van primaat van Rome. Hij is kerkleraar en zal er in slagen om Attila's interesse in Rome af te wenden. In zijn boeken verdedigt hij de leer van de apostelen.

Laatste wijziging 05-07-2009 - Nieuwe gegevens toevoegen
24-10-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl