Info Straat
 
OUD
 
Florida
001
002
004
005
006
007
008
009
Jef Schampaert
010
011
013
014
015
016
017
018
019
020
021 & 021A
022
024
026
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
043
044
 
Vooruitgang
nr 45 - 131 &
nr 46 - 116
 
Breendonk
nr 118 - 168 &
nr 133 - 181
 

 

Straatnaam

Adrescode

Overwinningsstraat

WILOVERW_009

 

Periode

 

< 1940 - 1985

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

9

Vroeger nummer:

-

Van

< 1940

Tot

1985

 

Naam van het bedrijf / Beroep

componist, muziekmeester, toonkundige, directeur van de gemeentelijke muziekschool

Uitbater(s)

Jozef (Jef) Schampaert (x Rosalia Aerts)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Jozef Schampaert werd geboren in Kalfort-Puurs op 18 februari 1899 en overleed in Willebroek op 11 januari 1985.

Hij deed zelfstudie notenleer, en volgde vioolles bij Jef De Nil in Puurs. Al op 11-jarige leeftijd schrijft hij zijn eerste compositie.

Tot WO I studeerde hij aan het Conservatorium in Brussel - nà WO I zette hij zijn studies verder aan het Conservatorium van Antwerpen.

In 1924 behaalt hij de prijs Albert de Vleeshouwer voor zijn Scherzo voor vier violen.

In 1929 is hij één van de medestichters van de Gemeentelijke Muziekschool van Willebroek, waarvan hij later directeur wordt.

Bron: Studiecentrum Vlaamse Muziek (zie link hieronder)

Jef Schampaert studeerde zowel aan het Conservatorium van Brussel als aan het Conservatorium van Antwerpen, en ook aan het Lemmens-Instituut in Mechelen.

In 1929 werd hij directeur van de Gemeentelijk Muziekschool, waarvan hij één van de oprichters was. De school had een buitengewoon goede faam in heel België.

In 1960 organiseert de gemeente Willebroek eein openbaar huldeconcert in de Gemeentelijke Feestzaal in Willebroek.

Bron: Karel De Decker "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (uitg. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, 1977)

Jef Schampaert kreeg onder andere les van Lodewijk Ontrop, August De Boeck, Lodewijk Mortelmans en Arthur Cornette.

Jef Alpaerts gaf hem lessen orkestratie en compositie.

Overal te lande worden composities van hem uitgevoerd in de grote concertzalen.

Op 30 januari 1929 wordt hij benoemd als leraar van de Gemeentelijk Muziekschool van Willebroek naast collega's als Judocus (Josse) Clymans en juffrouw Baelemans. En op 2 februari 1934 wordt hij benoemd als directeur van de muziekschool.

Hij componeert muziek op poëzie van Tine Rabhooy, resulterend in 8 kinderliederen.

Hij doceerde ook harmonie aan het Conservatorium van Antwerpen.

In 1960 nam hij ontslag als directeur van de muziekschool, een functie waarin hij werd opgevolgd door Jan (Jean) Seghers.

Bron: BK-TDHTR, KL-1952, KL-1962

Artikel over Jef Schampaert (zie brongegevens hieronder).

Jef Schampaert woonde voordien in de Nieuwstraat nr. 25.

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 2, "Jef Schampaert", Gust Van Auwenis), KL-1969

Willebroek kende een bloeiende muziekschool ten tijde van mijnheer Jef Schampaert

Hij was een echte kunstenaar-muzikant, componist en orgelist.

Onder zijn leiding zijn veel goede muzianten ontstaan. In de periode na de Tweede Wereldoorlog en de periode 1950-1960 ontstond de orkestklas en later het Willebroeks Symfonieorkest.

Bij uitvoeringen met de muziekschool begeleidde de orkestklas, het kinderkoor (dat waren alle leerlingen van de notenleerklassen) en dit bijna steeds in de zaal Odeon en altijd onder de kundige leiding van de heer Schampaert.

...

Meerder Willebroekse muzikanten namen deel aan of speelden mee in het concert, zoals ondermeer:

 

  • violist Jos Vervliet
  • Leo De Roover
  • Marcel Janssens
  • celliste José Temmerman
  • bassist Maurice Aerts
  • klarinettist Jean Segers
  • fluitist François De Maeyer
  • hoboïst Jef Reyniers
  • trompettist Albert De Keyzer
  • grote tromspeler Broeckmeyer

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 3, "Het sylmfonieorkest van Willebroek", José Temmerman)

 

biografie Jozef Schampaert (Studiecentrum Vlaamse Muziek)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

9

Vroeger nummer:

-

Van

1953

Tot

?

 

Naam van het bedrijf / Beroep

-

Uitbater(s)

Lodewijk (Louis) Van Frausum x Madeleine Cultiaux

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Hij was onder andere voorzitter van de Socialistische Harmonie Vooruit, en bestuurslid in de raad van de COO / OCMW.

In de periode 1955-1956 was hij correspondent voor de Socialistische Harmonie Vooruit.

Vraag: heeft er iemand meer informatie over Louis Van Frausum?

Bron: BK-TDHTR, TS-VRTL (2009 - nr. 4), GEM-PUB

 

 

Afbeeldingen

 

  

 

Twee foto's van de jongere Jef Schampaert.

Bron: Studiecentrum Vlaamse Muziek, BK-TDHTR

 

 

 

1955-1956

Concert in zaal Odeon, met het symfonieorkest onder leiding van Jef Schampaert.

Op de foto hierboven staan zowel Willebroekse muzikanten als "invallers" uit het Antwerpse: eerste violist Jos Vervliet (1 rechts naast de dirigent), Leo De Roover (2 - helemaal rechts), Marcel Janssens (3 - uiterst rechts), José Temmerman (4 - celliste), bassist Maurice Aerts (5 - rechts op de foto), klarinettist Jean Seghers (6 - midden van de eerste rij op het podium), fluitist François De Maeyer (7 - links op dezelfde rij), hoboïst Jef Reyniers (8 - 4de van links op dezelfde rij). Op de achterste rij zit ook trompettist Albert De Keyzer (9 - achterste rij tweede van links).

De grote trom werd bespeeld door ... Broeckmeyer (11 - achteraan rechts).

Bron: TS-VRTL(2012 - nr. 3, "Het Symfonieorkest van Willebroek", José Temmerman)

 

 

 

Meester Jef Schampaert - die wij op de foto met Milly Distelmans, één van zijn leerlingen aantreffen - werd op 18 februari 1899 als zoon van de lokale koster-organist te Kalfort-Puurs geboren. Hij studeerde, met de muziekmicrobe in handen, voeten en geest, aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel, aan het Lemmensinstituut te Mechelen en aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen, waar hij zich onder leiding van Flor Alpaerts in compositie en orkestratie wist te bekwamen.

Hij werd in 1929 directeur van de pas gestichte Gemeentelijke Muziekschool te Willebroek die hij, door zijn geweldig dynamisme en zijn enorme inzet, tot één van 's lands beste scholen liet opbloeien.

Hij was daarnaast chef van verschillende muziekmaatschappijen en hij dirigeerde de concerten die door de Willebroekse Concertvereniging werden ingericht.

In 1960 werd hem door het dankbare gemeentebestuur in het openbaar hulde gebracht, via een concertavond waarop enkel werken van Jef Schampaert ten gehore werden gebracht.

Hij heeft zowel grotere als kleinere werken, alsmede orkestwerken, balletmuziek en een opera geschreven. Hij componeerde "de Behekste Bruiloft", "Symfonische Psalm", "Volksscènes op Golgotha", "Spreuken en Vertelsels", "Nottuno e Danza", "Cantilena", "Horizonten", "Ritmedans" en "Sotternieën, die in de belangrijkste steden van het land, zoals Antwerpen, Brussel en Oostende waerden uitgevoerd. Daarnaast hebben befaamde dirigenten als Steven Candael, Lodewij De Vocht en Flor Alpaerts partituren van meester Jef Schampaert op hun dirigeertafeltje liggen.

Bron: Karel De Decker "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (uitg. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, 1977)

Jef Schampaert werd geboren te Puurs-Kalfort op 18 februari 1899 als derde in het gezin met vijf kinderen.

Hij huwde op 6 augustus 1926 met Rosa Aerts en overleed te Willebroek op 11 januari 1985.
Na zijn huwelijk vestigde hij zich in de Nieuwstraat nr. 25, het Pomponfabriekske genaamd.

Zijn vader Petrus Joannes Jacobus Schampaert (geboortig van Puurs) was muziekleraar, koster en organist. Zijn moeder, Henrica Ludovica (Louisa) Meersmans (geboortig van Puurs) was daar onderwijzeres-schoolhoofd.

...

De eerste muzieklessen kreeg hij van zijn vader. Vanwege Jef zijn interesse in muzsiek, mocht hij studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel.

Omwille van WO I en de daaraan gekoppelde verplaatsingsmoeilijkheden, hadden als gevolg dat hij aan het Lemmensinstituut in Mechelen zijn opleiding zou verder zetten.

Nog later zou hij verder studeren aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Hij werd ook privé-leerling van Flor Alpaerts.

Hij was erg muzikaal begaafd en won tal van onderscheidingen en prijzen.

Het volledige artikel over Jef Schampaert vind je in het tijdschrift Vaertlinck - in bron vermeld. Daar staat ook een chronologisch overzicht van de muziekcarrière van Jef Schampaert.

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 2, Gust Van Auwenis)

 

 

  

 

Meester Jef Schampaert rond de periode van zijn opruststelling (linkse foto).

Rechts de woning in de Nieuwstraat nr. 25, waar hij zich na zijn huwelijk met Rosa Aerts vestigde.

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 2, August Van Auwenis)

 

 

 

Rechts  op de foto de woning van Jozef Schampaert in de Overwinningsstraat (periode 2015-2020)

Bron: ?

 

 

 

Louis Van Frausum

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 22-10-2023 - Controle
04-06-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (TS-VRTL - José Temmerman
12-03-2022 - Artikel in TS-VRTL
26-07-2021 - Toevoegen info over Jef Schampaert
18-06-2021 - Creatie nieuwe pagina