Nieuws
Gezocht
 

ARCHIEF

2005
2004
2003
2002
2001

In dit gedeelte wordt aangegeven wat er nieuw werd toegevoegd en wanneer, in de loop van het jaar 2004.
Indien mogelijk, wordt eveneens een link geplaatst om rechtreeks naar dit gedeelte te springen. Het laatst toegevoegde staat bovenaan in de lijst.

 

 

27 december 2004

Az ek naa zoo s trugzien oep tees blad "Nief", dn lk et ofda'k van 't jr gijn lap gedn m. 

'k Zaa me moete doot schme...! 'k Zal m toegeeve da'k root zien tot oep mene rug. M 'k gn er gij fotooke van bijdoen.

Oem ijrlek te zijn: d'er s van 't jr wl vanalles gebeurd:

 

  • D zn van alle nief dinges bijgekommen oep de "Archief" blren (g mr s zien, as ge mij ni gelooft).
  • In de woordenboek van 't Willebroeks zn er woorde bijgekomme - ni zoo veel, da geef ek toe - m d'er zn wl fotoos bijgekomme, n ook weer e pr beroemde Willebroekenejrs emmen eule pletske gevonnen in de lijst. Zllefs dr ijne m ne fotoo: Pol Sjamptter (mersie, Marc!)
  • n va mene stamboom s er ook een nief voos. Wral m mijr mnse derin. 't s persies da'k ik altij m mijr famille krijg.
  • De mijste veranderinge zn er gekomme in e nief wb oover d'istoore van de wejreld, Bllege n ons ijge streek.
    D was ek al lank nr n 't zuuke oep de kompjoeter, m 'k m et nieverans gevonne. Dmee doecht ek: ik zal dat agaa zllef s mke, s.
    Rapper gezej as gedn, want ik paas da da noot af g gerke. 't s pertang ni da'k er niks n doen... oo-kontrr: 't zwijt st soems oep mene rug (n lijger ook) van 't oepzuuke en van 't tippe.
    Ma j: d'er s dn ook veel gebeurt in de wejreld, n 't stopt belange nog ni.

 

As g'oep die onderlnde woorde klikt, kunde gn zien da'k nie lieg.

'k m er ve gezeregd da g'inijns in e nief vnsterke terchtkomt, oemda g'ie den drt ni kwijt zot gerke. Soems kan ek er zllef nemijr n ojt, n moet ek s e pr menuute npaaze oover wa da'k al verandert m n wa nog ni.

 

Oem et veu men ijge n ver alleman gemakkelijker te mke, stt er naa oep 't beginblad e pltsje te dr  nejve den dtum w dat er de lste ment of vjtien dgen iet verandert s. D w dat al nen tijt stillekes s, m ek dn mr e pltsje gezt da ni drt  .

't s mr oem aale 't ellepen, .

 

't Wert oogen tijt da'k de lottoo win, n da'k nemij moet gn wrreke. Dn zoddet verojt zien gn, s!

Da begint ie veel te lank te werre...

 

In alle geval: goe fijste m de dge, gft er s een goej lap oep. G't naa toch twij dgen oem ojt te slpe!

MEN BSTE WNSE VEU 2005. VEUL GELUK N EEN GOEJ GEZONTIJT, WANT DA'S NOG ALTIJ 'T PRINSTIPEULSTE!

 

Saluukes!

 

 

28 januari 2004

 

De Gemijnte ej weer s n mij gedocht, in eule blatsje dat in de Gazt van Willebroek, Berrem-Puus en Londerzijl zit. Wrschijnlek s er imant oep't de kompjoeter gn zuuke n 't woordsje "Willebroek" n zn ze zoo op mijne saaijt terchtgekomme. 't Kan natuurlek ook dat er imant zen ijge mistipt ej, en in plets van www.willebroek.be per abuus www.willebroek.info gekoozen ej. 't Schilt mr e pr ltterkes, m ge wt da ge bij ne kompjoeter ijl sekuur moet zijn.

 

k' Moet zgge da'k toch ijl blij zn dat er rklam wert gemokt - n dn nog wl deu de Gemijnte zllef - n da'k fijr zn da de mnse d'er blij m zn. Ze zgge in dijn artiekel da'k wa da'k weet mj ander wil dijle, n da's ijl zjest.

As g'ijl den artiekel wilt leeze, dn moete m op de fotoo ize nejves klikke.

 

Vets m ek de lsten tijd al wa vrge gat van mnse over woorde da ze ni knne of nog noot goord aa. Soems kan ek eulen llepe, m soems weet ek et zllef ook ni. 'k Zt da dn op de bladzij van "gezoecht", n 'k oop da vruug of lt imant iet let weete oover wa da woordsje of da gezgde betijkent. Zoo s de Rik kerjeus wa da ze bedoele m "spaavers zn oepaavers". A gllen et wt, let et dn n mij weete, n dn zal ekik et n de Rik lte weete. Goe?

 

Allee... tot tenoste kij!

 

 

1 januari 2004 - Nievejorrekezoete

Ijst n veral:

 

NE GELUKKEGE NIEVEJR VER ALLE MNSE VAN GOEJE WIL!

 

'k Oop da van't jr al aale wnse meugen ojtkomme, n ve mij pt meugd allem 't winnend lotsje trkke of de Lottoo winne.
M ni allem tegelijk, h!

 

Mijn ijste goe veurneeme vu van 't jr s al ver e stuksken ojtgekomme: de'r s wral iet nief oep men wbsaait.
Ie nffe st et woordsje GESCHIEDENIS.

 

Awl, as ge dr oep klikt, dn zied inijns wa'k bedoel.

 

't s belange nog ni af, n ik zal nog veel moeten oepzuuke oem et af te krijge. De bedoeling s om e gedacht te krijge van wa dat er overal gebeurd s, zoowl oep ijl de wejreld, as in Bllege as in ons ijge streek van Klaan Brabant n 't Vtland. 'k m nog stpels boeken oem n te zien, dus ge zelt nog veel posjnse moeten mme... n ik ook.

Naa gn ek nog vets doen!

 

Tot tenoste kij!

 

 

Laatste wijziging 03-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl