Nieuws
Gezocht
 

ARCHIEF

2005
2004
2003
2002
2001

In dit gedeelte wordt aangegeven wat er nieuw werd toegevoegd en wanneer, in de loop van het jaar 2001 (en vroeger).

Indien mogelijk, wordt eveneens een link geplaatst om rechtreeks naar dit gedeelte te springen. Het laatst toegevoegde staat bovenaan in de lijst.

 

 

04 november 2001

D'er s e nief knoppeke[n] oem oep te klikke - zie[d] ie nffe m. A'che da[d] ieveranst zie stn, dn wilt da zgge dat er e vertlselke geschreeve[n] s. 't Verl van iet da[d] imant ej meegemokt. Ojt et lejve gegreepe! n oep dees manier weete me naa wa keemelvt s.

 

Dus a'che oot iet kwijt wilt n n ander mnse wilt lte weete, dn meugde da[d] altij oepstuure.

n natuurlek zn er nief woorde: algaa, ammelke, dets, drloos, drlooze, r, rreke, ijelege, kaarekot, keemelvt (m ne fotoo!), manne, r, raa, stal, trok, zjoo, zoecht,...

 

n d'er zn nog e pr beknde mnse bijgekomme...

 

Deeze kij mrsie n den Don, de Koen, Lindaa, de Stan, en ijl spsjaal n de Willy ve ze vertlselke[n] en de fotoo van 't keemelvt!

 

 

02 september 2001

Nief rmmekes...

Een nief postkt...

Een nief rubriek: GEZOCHT!

Vanaf naa, az'ek iet ni weet, vr'k et ieronder. n a'ge't wt, dn zaa'k gejre[n] mme da ge mij een antwoordsje stuurt.

In alle geval: MERSIE!

 

Ik aat beloofd, ! wl... 't s zoo vr!

G't van mij naa lank niks goort, m ik zn ni stillekes oep me gat blijve zitte zonder iet te doen, dees vakanse. Van e pak mnse m ek antwoord gat, da ze nog nief woorde wiste, n die woorde stn er na bij.

Veu de mnse die gejre m nummerookes speele:

 

  • 350 nief woorde
  • 467 nief betijkenisse
  • 622 nief ojtdrukkinge

 

Natuurlek kan ek ni zgge d[r] n d[r] n d! Ge zl et zllef moete zuuke deeze kij.

De kommende wejke gn ek me beezeg aave m nme van mnse. Allee ... bijnme. m ek er ook een ijl pak gekreege van de Willy. M[r] as't naa sves rapper doenker s, dn zal da wl wa bejter verojt gn.

 

 

25 augustus 2001

GROOT NIES ! ! !

Der wert ne "Woordenboek van het Willebroeks Dialect" oep papier ojtgegeeve!

Dij woordenboek s smegestlt deu Marcel Eeraerts, n de manne van de Gemijnte vonne die woordenboek zoo goe, da ze sme in oktoober dijn boek gn klejr mme.

Mijr as 2500 woorde n dn nog s 500 ojtdrukkinge.

 

fkes ijl praktis: ge kunt dij woordenboek bestlle in veurinschrijving, deu veu 30 sptmber 13 euro of 524 frang oover te schrijve oep rejkening 091-0001201-66 van de Gemijnte Willebroek.

Ni vergeete te vermlde: Woordenboek Willebroeks Dialect.

n vanaf dat'em gerijd s wert dijn boek dn m de Post tojs bezeurregd.

 

As ge wacht tot n den dttechste sptmber, dn kunde'm gn koope in 't VVV-kantoor in de Van Landeghemstraat, in 't Kultureel Sntrum de Str of in 't Museejum van 't Sasojs in Klaa-Willebroek.

M dn kost'et wl 15 euro of 605 frang.

 

Ik m er al ijne bestld, n moest ekik van aale zijn, dn zaa'k mij m spoeje!

 

Nog fkes iet anders... Ik m m de vakanse zoo een btsje stilgeleege, mr oover een wejk paaze'k klejr te zijn m[j] een drijhonderttal nief woorde n een vijfonderttal nief ojtdrukkinge.

Komt m gereegeld s zien...

 

 

Laatste wijziging 03-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl