Nieuws
Gezocht
 

ARCHIEF

2005
2004
2003
2002
2001

In dit gedeelte wordt aangegeven wat er nieuw werd toegevoegd en wanneer, in de loop van het jaar 2005.

Indien mogelijk, wordt eveneens een link geplaatst om rechtreeks naar dit gedeelte te springen. Het laatst toegevoegde staat bovenaan in de lijst.

 

 

20 november 2005

Ik moet et toch fkes kwijt, znne. Oep me wrrek s er imant die ook va Willebroek komt. Allee... z's er gebooren n getooge, n eur aavers zn raschte Willebroekenejrs.

Naa mme'k van die aavers al 't ijn n 't ander gekreege dad absoluut de moejte was oem oep de wbsaait te ztte. Den bloemekee tot naa toe zn de brosjuure van den ondertste verjrdag van 't papierfabrik van De Najer. Dus m ek die derkt oep de wbblre van 't arsjief gezt. G mor s zien in 't oofstuk "Varia".

 

Ik vin et in alle geval de moejte, n ik zn ijl dankbr da'k ik tees wral oep de kop m kunne tikke.

Mersie, Arjt!

 

Ve degeen die da't nog ni gezien mme: ge kunt naa ook gn zuuke oep de Willebroek wbsaait. 't s gelejn van Google, m 't wrrekt goe. Oep't beginschrrem gewoon vanonder gn zien - in't zuukvakske gfd et woord in da ge zukt - zien dat er een bolleke st veu "Search www.willebroek.info" - n dn oep et knoppeke "Google Search" daave. Dn krgde - as er iet gevonne wert - alle bladzijde oep e lstje.

 

n naa zn ek nog n 't wrreke oem een stafkrt van 1895 ver aale oep et wb te ztte. Die kt komt van Kris pers. Aad aale dus m vast n aale bretlle, n komt dikkels trug zien. Ik oop da die kt er teege tenostewejk oep st.

 

Tot tenostekij!

 

 

21 oktober 2005

't s begot wral bekan een allefjr geleeje da'k ie nog s iet va mij m lten oore.

M ge moet ni paaze da'k m stil gezeete, znne.

 

Vral oover de geschiedenis s er ijl veul bijgekomme. M dn cht ijl veul! 't Angt er beverblt vanaf wlleken boek da g' oopeslgt, of m wie da ge rzzeneert, of wa da g' oep 't nies oort... De wejreld std in alle geval ni stil.

 

Naa n dn oor ek s e nief woordsje, of e gezgde. Of de'r vrge nog geduregn mnsen n mij "st da d'er al in?"

Naa kunde me gelooven of ni, m soems begin ek dn n men ijge te twijfele, n dn moet ek et ijst oepzuuke.

Altij plzant as er nog s nief woorde bijkomme, of as g' een ojtdrukking oort die da ge nog ni t.

 

Bij de vertlselkes s er iet ijl interssant bijgekomme: e spijskrteschrift.

Zoo lijrde de maskes in 't school vanalles oover kooke, oover eete, n oover goej tfelmaniere.

Ge moet mr s gn zien.

 

Ni vergeete da't binneket Jremt s! Eld aale pardessuu mr ojt de kas, n zt aalle schoonsten oet oep oem n de pjre gn te zien, n n de foor te gn. n as 't schoo weer s - gelk gewente - dn kunde 's ves geniete van 't vuurwrk. Ni vergeeten in aalen anne te kloppe n den bloemekee!
 

Saluukes!

 

 

05 mei 2005 - Onsijreemelvrt

'k Weet et! 't s lank geleej. 'k Moet va menen bs veul 't t wrreke, n veul te veul uure kloppe.

Da's ni goe, m missching gerk ek oep die manier rapper n me pngsjoen?

 

Toch s er van 't jr al veel gebeert...

Zoo veel, dat er ni genoeg plets nemiej was oep men websaait, n da'k plets moete bijkoopen m.
Da vinne 'k ik pertang e goe tijken.

 

n veu de die da't nog ni gezien zaa mme: de gemijnte ejd ne nieve logoo. Ik mis oranje-zwt een btsje, m 'k moet ook toegeeve dad et er ijl fris ojt zie. De brug, de Vt, 't gruun in de gemijnte...

 

Mijne zeegen mme ze toch, znne!

 

 

Allee, oep ne wip n ne gaa zal ek et ieronder s oepsoemme wat er verandert s, s:

 

 • Ons Willebroekse (wejreld-) tl s veul rijker as da me paaze.
  D zn toch wral e pak nief woorde n gezgdes bijgekomme. Alles bij ijn 3272 woorde n mijr as 5000 veurblde.
  Astemblief!
  Tees stuk over "wad s er nief?" m ek a klaan btteke veranderd, n ook de blren oover "gezoechte" woorde.
  Ge wt: ge kunt me nog altijd llepe m nief woorde, of plezante gezgdes, of mij te lte weete wad e Willebroeks woord betijkent.
  n as ge plezante vertlselkes t, da's nog veule bejter.
   
 • In 't arsjief s er ni veul veranderd. M j, da nmt dn ook de mijsten tijd in beslag.
  Nog wa posjnse...
   
 • 't s veral in de "Geschiedenis" dat er veel s bijgekomme.
  Te veul oem op te noeme, m degeen die dr af n toe s gn piepe, die zelle weete wa'k bedoel.
  De'r komt naa ook stillekesn mijr n mijr van Willebroek n Klaan Braabant bij, n d was et allemr oem te doen.
  't s belange nog ni af, n 'k paas da'k da zllef nemij mee zal mke.

Iet anders naa...

 

 

De Ren Pattyn n de mnse van de "Genealogische en Heemkundige Kring Vaertlinck" mme besloote oem e nief tijdschrift ojt te geeve.

Ie nffe std al een beeleke, zoo da ge wt oe dad et erojt g zien.

 

As ge d' jst ojtgve ni wilt misse, dn zaa'k mene loop le, n s goe leeze wat er onder da beeleke st. Tien Euro s nog altij ni veel, zeeker ni as ge wt da ge m "Vaertlinck" uuren n uure plzier gt mme.
n ge gt er van alles in vinne w da g' al jre nr oep zuuk z.

 

A ge te lt z, dn zal et ni n mij ligge!

 

Naa al nen dikke proficiat ve Ren, Paul, Dirk, Guust, Flor, Leon, Alfons, Franois n Jan, oem m de Vaertlinck te beginne.

     
 

In 't Sasojs oep Klaa Willebroek s er ook een ijl intrssante tentoonstlling oover de Schipperschool. Ieronder stt er iet mijr oover.

 

De Schippersschool van Klein-Willebroek

Van 3 april tot 30 september

Museum Sashuis Sasplein Klein-Willebroek

(Tel: 03 886 22 66 )

 

Org. beschermcomit Sashuis met ondersteuning van Gemeentebestuur

 

z' mme d'er zllefs nen boek oover ojtgegeeve.

 

As't schoo weer s, kund s gn zien, n s rondloope oep Klaa Willebroek langs de Vt n de betsjes. n dern natuurlijk ne goeie gn pakke oep ijn van de trraskes...

 

'k Zal rap nog s wa gn leeze in ijn van die intrssante boeke die de gemijnte fuurammezuur ojtgft.

'k m er oovertijt e pr nief kadoo gekreege - de mnse weete wamee da ze mij plzier kunne doen - n die stn naa al veel te lank oep 't schap.

 

Een sjans da't Onsijreemelvrt s, n da'k nen dag konzjee m.

Vandg moete ze mij dus gerust lte!

 

Allee mannen n vraave... da was't v vandg.

As ek nog iet intrssant of iet plezant teege kom, dn zal ek et zeeker lte weete.

 

Saluukes.

 

 

Laatste wijziging 03-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl