Nieuws
Gezocht
 

ARCHIEF

2005
2004
2003
2002
2001

In dit gedeelte wordt aangegeven wat er nieuw werd toegevoegd en wanneer, in de loop van het jaar 2002.

Indien mogelijk, wordt eveneens een link geplaatst om rechtreeks naar dit gedeelte te springen. Het laatst toegevoegde staat bovenaan in de lijst.

 

 

28 december 2002

Deze kij s't veral intrssant ve de mnse die m ne stamboom of oepzuukinge in de gemijnte n de streek n't doen zn. Naa dat de bibbejoteek een afdijling oover eemkunde[n] ej, m ek va men t ne stijn gemokt, en de kte van Popp ingescand. Balleve die van Willebroek - die d'er al lank oep ston m rgister n alles - kunde naa de vollegende kte zien:

  • Aandoenk
  • Blsvlt
  • Brijndoenk
  • Rojsbroek
  • Tisselt

 

Van die gemijntes s er allijn m de kt. As ek nog s veul tijt m, kan ek meschin de rgisters ook nog s intippe.

Ge kunt de kte zien, deu oep et knoppeke "Arsjief" te klikke, oep et beeld da ge dn zie, klikte oep "Kadaster" n dn moet rchs vanonder m de gemijnte kieze die ge wilt zien.

Veul plzier dermee!

 

 

02 december 2002

Gazt va Willebroek, Berrem, Puus n Londerzijl...
 
De Streekkrant...
Belangrek nies ve de mnse die van alles oepzuuke, beveurblt oover eule stamboom of die van alles wille weete oover de gemijnte n alles d'er rond.

 

In de Bibbejoteek mme ze naa, balleve een afdijling over gnjalgie, van alles verzmeld oover eemkunde. 'k Zn e vrijdag n d'oopening gewst, n d'er was veel vollek. Allem mnse van de gemijnte n ook die oep ijn of ander manier ele beezeg aave m d'istoore d'ervan.

 

Ie nejve stn klaan fotookes van e pr artiekels die in de gaztte verscheene zn. As g'er oep klikt, dn kunde ijl 't artiekel leeze.

 

't Booveste s ojt de Gazt va Willebroek, Berrem, Puus n Londerzijl, n 't onderste komt ojt De Streekkrant.

 

E vrijdag mme z'ook van de geleegenijt gebrojk gemokt, oem de mnse in de bloemekes te ztte, die da ier allem n meegollepe[n] mme.

 

PROFIESEJAT!

 

Van mij ook nen dikke mrsie, want az ek tijt m, zelde mij d dikkels zien zitte.

Mnse, ik kan aale[n] allijn mr nr oem zllef s te gn zien in de leeszl van de Bibbejoteek, want 't s cht de moejte.

 

 

15 november 2002

 

't s ier ijrder "tot binnelank" gewst in plets van "tot binneket"! Ne mns zaa toch mijr tijd moete[n] mme, znne!

Mr allo! 'k Zn trug begonne.

Ier n d e pr nief woorde, n veral nief fotoos. Deze kij: mrsie Eric n Wrner. Ge moet mr s gn zien!

Veu de die da m[j] eule stamboom beezeg zn, stt er in d'arsjieve ne Fransen diksjonnr over de beroepe, en ne Latnse over menijr pastoor. Allee... 'k bedoel woorde die ge trugvint in de parochergisters.

'k Oop da't na nemij zoo lank g duure!

 

 

03 juni 2002

Ik zn zoo fijr as ne gieter!

n wtte wroem?

Oemda'k in de gazt stn.

In "De Zondag".

Ge wt wl...

 

 

Dad s da gaztsje da ge sondags bij den bakker zie ligge. M zoo van die wtsjes... oover alles n nog wa. Mr ijgelek toch wl intrssant.

 

De Kristof (Kristof Lauwers) aa mij gevrgd of da'k wad ojtlg waa geeve[n] oover mene Willebroekse Woordenboek oep et Internt. n dad m ek dn natuurlek gedn.

 

M dn von'em ook dat er toch ne fotoo bij moest. Toen ej de Marc (Marc Aerts) e pr fotoos gemokt, n ie boove ziede wa't gewerre[n] s. 'k Vin da'k er goe oep stn. De mnse die dad e zondag de gazt gemist mme, kunne dijn artiekel leeze as oep de foto klikke.

Allee... Kristof n Marc... Mrsie ve de moejte! 'k Oop dat er naa nog mijr mnse komme zien n de woordenboek, n natuurlek ook da ze nog veel nief woorde[n] oepstuure!

 

 

09 mei 2002

Naa m ek s gepaasd n beknde mnse. Dij lst s wral wa langer gewerre.

Natuurlek zn ek ni zeeker van de zjeste beschrijvinge, dus ge meugt altij e meelke stuure as 't ni zjest s, of as er nog mijr bij moet. M dnkt ern: ik zt er ni den chte nm van de mnse bij!

 

Nen kstra mersie ve den Arrie, dijn nvullinge gegeeven ej oover e pr beknde Willebroekenejrs.

Aa... de ltter R s ook kompleet!

 

Allee... tot binneket wral!

 

 

27 april 2002

Joenges, joenges, joenges...! 't G messchin trejg, m 't g toch verojt. Nog m[r] s e pak nief woorde derbij - 'k zn al n de ltter R.

 

Dn mme den Eric n de Kvin mij ook van alles oepgestuurd: fotoos van de Vt, van nen dijl van den IJzere, van de brugge...

G m rap s zien!

 

n naa da ge't zgt: tenoste zondag gt er in de Kapl van 't Sasojs in Klaa-Willebroek een tentoonstlling oope over de Brug dr Zuchte!

M'mme d'er allem minstes duuzend kijre veu gestn, m'mme'r oep gevloekt n gesakkerd!

n toch... ik zn er wl een btsje fijr oep, znne!

Paast mr s n oover wa de manne van den IJzere allem gemokt mme! Ni[j] allijn in Willebroek of n de Vt, mr in gijl de wejreld!

De foto ienejve s van Patrick Hattori. Schoone foto! Mersie, Patrick.

Ni mijr as zjest da ze dad s allem goed ojt de doeke doen.

Ieronder st[g] et: wannijr, van oe lt tot oe lt, n zoo vets.

 

 

Dnkt'er n... 't s de moejte. Ik gn tenoste zondag al zien!

Zd al s gn zuuke? n... Iet gevonne?

 

Allee... Tot tenostekij.

n vergt ni van mij e meeleke te stuure as ge nog iet plezant of iet intrssant wt.

 

 

12 april 2002

Nog altij nief woorde! 'k Zn naa ieveranst in de ltter P, n 'k moet er nog mijr as 400 woorde kontrolleere. 

n d'er s nog iet nief: ge kunt naa zuuke[n] oep ze Willebroeks. G mr s zien langs "Oep een ander" n daaft dn mr s oep et "zoeken" knoppeke. Dn n de rchserkant van 't schrrem zien...

 

't s ijgelek veu te lache, m 't wrrekt wl. De Werner ej mij oep tees gedacht gebrocht. Zoo iet mag naa toch ni[j] ontbreeke zeeker? Oem ijrlek te zijn m ek natuurlek ook den chte link n Google deroep gezet.

Mrsie znne, Werner, veu da goe gedacht!

 

Van die nief beknde Willebroekenejrs s er nog ni veel gekomme. Ne mns zaa toch mijr tijd moeten mme, vin ekik...

Allee... 'k gn nog wa vets doen.

 

Tot tenoste kij!

 

 

09 maart 2002

Nog altij nief woorde!

Gelk as ge meschin al gezien t, gn er al een dijl van de fotoos oope[n] in e klnder vnsterke. D wre[n] e pr mnse die da me gezej aa da da veul bejter zaa zijn. n dn lestere'k ik gejre n goeje rd. 't s zllefs meugelek van in de "Beknde pletse" ook n de fotoos te gn.

Mersie... veural de Zjf!

 

'k Paas van binneket s wrrek te mke oem e pak nief beknde Willebroekenejrs mee in 't lstsje te ztte.

Allee... 'k weet wral wa doen.

 

Tot tenoste kij!

 

 

23 februari 2002

Nog altij nief woorde, n ... 't Arsjief!

Een meund n mene veurige niesbrief, kan ek lte weete dat er naa al mijr as 2700 woorde zn, m mijr as 4200 ojtdrukkinge. n 'k zn nog m m de ltter O beezeg.

Ge zlt wrschijnlek ook al gezien mme, dat er een oranje knoppeke st van boove, m 't woordsje "Arsjief" in. Zdde dr al s gn zien? Veural v de mnse die beezeg zn m ne stamboom - genejalogie noeme ze da - of die van alles oepzuuke over ons streek, komme d allem dinges die'k zllef gevonne[n] m.

 

Nief oep die plets zn de planne van Popp. Dij mns ej in 1858 de kadasterplans van Willebroek gemokt.

Vrijd intrssant! G m[r] s zien...

Ni vergeete da dees wbsejt d'ijnege[n] s die nog onderaave wert!

 

Tot tenoste kij!

 

 

22 januari 2002

Toch fkes stoefe oem te zgge dat er al mijr as 2500 woorde in onze Willebroekse Woordenboek stn. 'k Aa beloofd dat er nog woorde ginge bijkomme... awl, 't s al vanda. 'k Zal er inijns m bijzgge dat nog balange ni gedn s, want ik zn nog m tot n de ltter G.

Komt dus m gereegeld s speure wat er allem veranderd s, n verget ni oem ook ieronder te gn zien n de woorde die 'kik ni kn. Alle ellep s wlkom!

 

Tot binneket!

 

 

13 januari 2002

As g'ie z gerokt, dn betijken et da'che wt dat de Willebroekse Woordenboek oep een ander st. 'k m geprobeerd zoo veel meugelek mnse te verwittege, m as ge m[j] allae vrinde[n] ier oover gesprooken t, dn vrge'k aale oem ze naa ook n de zjeuste plets te wijze. Mersi!

 

Veu te beginne probeer ek d'er veu te zeurrege da[d] alles zoo een btsje wrrekt gelk as dveu. Balleve een ijl pak nief fotoos, moete dus ni zoo veel verwachte. Allee... 't ziet er toch wl een btsje[n] anders ojt ook, 't zaa allem wa rapper moete gn, n ge zot veel rapper aave wg moete vinne. 'k Oop da't min of mijr klopt veur aale. Let et mij anders m weete.

 

Ge kunt derkt n d'arsjieve gn, w da'che nog van alles anders g vinne over Willebroek. D'er st nog wa[d] n te komme!

'k m onderwijl men oore nog s goe[d] oopegetrokke, n 'k pas da'k wl zeeker 600 nief woorde gevonne[n] m. 'k Moet ze natierlek nog allem nzien, n da g nog wl fkes duure.

 

'k Oop da'ch et allem nog plzant vindt, n a'che paast da't ier of d nog bejter kan, dn stuurde mij mr e meeleke.

 

Veel plezier en ... natuurlek de bste wnse veu't nief jr. 'k Waa da[d] al aale frankskes Euro's wiere!

 

 

Laatste wijziging 03-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl