Introductie
Tips
Vlagjes & Icoontjes
Tijdsbalk
Overzichten
Bronnen

Naast de bronnenlijst hieronder bezoek ik uiteraard het wereldwijde Internet! En ik kan alleen maar bevestigen dat Wikipedia vollediger en vollediger wordt.

Daarnaast waren tal van bezoekers van de tijdsbalk zo vriendelijk om een aantal tips te geven i.v.m. onjuistheden.

 

Zelf merkte ik dat de ene bron geregeld de andere tegenspreekt, en vermits ik maar met een aantal naslagwerken tegelijk aan de slag kan, ontstaan deze onjuistheden. Daarom hou ik me zeker aanbevolen voor bijkomende informatie - graag met vermelding van het jaar waar de foutieve vermelding voorkomt.

 

 • Aanzien van 19xx / 20xx - Uitg. Spectrum
 • Achthonderd jaar leven in Ruisbroek - Frans Moeyersoms - Eigen uitgave, 2002
 • Atlas bij de wereldgeschiedenis - Hermann Kinder & Werner Hilgemann - Uitg. Van Walraven b.v., Apeldoorn, 1994
 • Blaasveld mijn dorp - Freddie Moeremans - Ed. Baeté, Puurs, 1978
 • Commissie van de Openbare Onderstand 1958 - Gemeentebestuur Willebroek
 • Door beter wonen... naar meer gezondheid - Uitg. Gemeentebestuur Willebroek
 • (De) Eeuw van de Franse Revolutie - Ed. Lekturama, Rotterdam, 1977
 • Egypte: Land van de Farao's - Ed. Time-Life boeken, Amsterdam, 1993
 • Encarta - Winkler Prins 2005
 • Encyclopedie van Klein-Brabant - Louis Callaert - 2004
 • Etrusken - Het vroege Italië - Ed. Time-Life boeken, Amsterdam, 1995
 • Geschiedenis van de Lage Landen in Jaartallen - dr. H.P.H. Jansen - Uitg. Het Spectrum b.v., Utrecht, 1995
 • Geschiedenis van Nederland en Vlaanderen in 1304 data - Dieter Vandenbroucke - Uitg. Meulenhoff, Manteau, 2005.
 • Geschiedenis van de Willebroekse Brandweer - Karel De Decker (René Pattyn) - Ed. Gemeente Willebroek, 2005
 • Gids voor Vlaanderen - VTB/VAB Antwerpen - Uitg. Lannoo, Tielt, 1995
 • Heemkundig Jaarboek 1978 - Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Bornem, 1978
 • Historische atlas van de Keltische beschaving - John Haywood - Tirion Uitgevers, Baarn, 2001
 
 • Hoe Boom groeide - Dr. Ben. Lamot - Ed. De Vlijt nv, Antwerpen, 1957
 • Hoeve de Vleug te Willebroek - Karel De Decker, Uitg. Gemeente Willebroek, 2003
 • Jan Van Winghe - 25 jaar burgemeester van Willebroek - Gemeentebestuur Willebroek, maart 1978 - Uitg: de Eendracht, Mechelen
 • Kelten - Europa in de IJzertijd - Ed. Time-Life boeken, Amsterdam, 1994
 • Klein-Brabants Kastelenboek - Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Bornem, 2000
 • Lannoo's Autoboek Zwitserland - Ed. Lannoo bvba, Tielt, 1988
 • Lannoo's Reisgids Alaska en Canadees Yukon - Hannah Glaser, Wolfgang R. Weber - Uitg. Lannoo, Tielt, 1996
 • Louis De Naeyer - Een monument - Karel De Decker / Gemeente Willebroek,2005
 • Maatschappelijk leven in de 18de eeuw in Klein-Brabant - Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Bornem, 1993-1994
 • (De) Middeleeuwen - M. Huig, D.F. Lunsingh Scheurleer jr. - Uitgeverij Spectrum BV, Utrecht, 1994
 • Middeleeuw panorama - R. Bartlett - Uitg. Librero bv, Kerkdriel, 2002
 • Moederhuis van Willebroek - Verpleeginstelling van COO - Willebroek - Uitg: COO Willebroek, 1953
 • Molens van Klein-Brabant, Mechelen en de Rupelstreek - H. Holemans & P. Lemmens
 • Monster van ijzer en staal - 50 jaar brug van Willebroek - Kevin Polfliet - uitg. Gemeentebestuur Willebroek & nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer, 2003
 
 • Monument "Het Schippersgezin" in Klein-Willebroek - Jos. De Keersmaecker, uitg. 1979
 • (Het) Nieuws van de XXste Eeuw - Luc Demullier, André Heirmann - Uitg. Scoop, Gent, 2000
 • Rumst van Romeinse Nederzetting tot Nijverheidsgemeente - Jos Neyens - uitg. J. Van In & Co, Lier, 1958
 • Schippersschool Klein Willebroek 1927-1928 - Yvan Verbraeck, uitg. Gemeentebestuur Willebroek 2005.
 • Sint Bernard aan de Schelde - Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein - Brabant vzw, Bornem, 1995
 • Timelines of World History - John B. Teeple, DK Publishing, London - New York - Munich - Melbourne - Delhi, 2002
 • Troonopvolgers van Europa - Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1985
 • Tweede Wereldoorlog (de) - Dag na dag - Anthony Shaw, Zuidnederlandse Uitgeverij nv, Aartselaar, 2000
 • Vaartland ('t) - Heemkundige Kring van het Vaartland
 • Verschueren Groot Geïllustreerd Woordenboek - Ed. Standaerd, Antwerpen, 1991
 • (De) Wereldkroniek - Het oneindige verhaal, van oerknal tot heden - Jozef De Vliegher, Uitg. Elmar b.v. Rijswijk, 2004/2005
 • (Het) Wiel - Tijdschrift voor de geschiedenis van de Rupelstreek en Klein-Brabant - 4de jg, 1994, nr. 1.
 • Willebroek en het geslacht Helman - Jean Huyghe / Karel De Decker, Uitg. Gemeente Willebroek, 2004
 • Willebroekse Kronieken - Gemeentelijke Culturele Raad, Willebroek
 • Zeekanaal Brussel - Rupel - NV Zeekanaal en Haveninrichtingen, Brussel, 1985

 

En vergeet vooral niet...

het Willebroeks Archief

het Willebroeks Woordenboek

 

Laatste wijziging 17-08-2013 - Toevoegen nieuwe referentie-bronnen
31-05-2009 - Toevoegen nieuwe referentie-bronnen
24-03-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl