-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 00  21  41  61  81

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 Begin van onze jaartelling...

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1

Aarde

Er leven zo'n 252.000.000 mensen op aarde.

Afrika - Khoisan

De Khoisan "hoeden" schapen (zuidelijk Afrika).

Chinese Rijk - Yuanshi - Boeddhisme

Keizer Han Pingdi regeert bij het begin van het Yuanshi tijdperk. Wang Mang (į45 vC +6 oktober 23 nC) wordt regent.

In de kustgebieden van zuidoost AziŽ verspreidt zich het boeddhistische geloof.

Egypte - IndiŽ

De eerste handelsreizen per schip vinden plaats tussen Egypte en India.

Funan

Funan, dat later Cambodja wordt, ontstaat deze eeuw als eerste hindoestaat in het zuidoosten van AziŽ.

Maya Cultuur

De Maya's richten tempels op in centraal Mexico, o.a. El Mirador. Ze ontwikkelen een schrift dat gebruik maakt van hiŽrogliefen. Ze gebruiken een vrij uitgebreide kalender, gebaseerd op astronomische waarnemingen.

Mochica Cultuur (Peru)

Bloeiende Mochica cultuur: ze bewerken goud, bakken potten, leggen irrigatie-kanalen aan en bouwen.

Romeinse Rijk - Afrika - IndiŽ

Gaius Caesar (įRome 20 vC +Limyra 21 februari 4 nC) en Aemilius Paulus wordt tot consul verkozen.

In Portus bij Ostia wordt een haven gebouwd.

In het Romeinse Rijk worden ivoor en reukstoffen ingevoerd uit Adulis, havenstad van het koninkrijk Aksoem (noord EthiopiŽ). Ook Indische goederen worden verhandeld, waaronder zijde.

De Kushan vallen noordwest IndiŽ binnen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    2

China

Eerste volkstelling - Men telt 57 miljoen mensen in het rijk.

Romeinse Rijk - Tiberius

Tiberius Claudius Nero keert op vraag van keizer Augustus naar Rome terug. Intussen leven er in de stad Rome al 1.000.000 inwoners.

Bij de Romeinen wordt de zonnegod Mithras vereerd (afgeleid van de leer van Zarathustra). Het is een concurrerend geloof voor het Christendom.

Publius Alfenus Varus en Publius Vinicius worden consul benoemd.

 Xin dynastie

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse Rijk

Tiberius Claudius Nero (į16 november 42 vC +Misenum 16 maar 37 nC)) wordt andermaal opperbevelhebber in GermaniŽ (tot 6 nC). Hij zal de Longobarden onderwerpen, en vestigt in de provincie een bestuur dat zich bezighoudt met wegenbouw.

Koning Marbod van de Markomannen verenigt de Hermunduren, de Quaden, de Langobarden en de Semnonen om op die manier gezamenlijk meer weerstand te kunnen bieden tegen de Romeinen.

3

Chinese Rijk

Regent Wang Mang (į45 vC +6 oktober 23 nC)  trekt in het rijk van Han Dynastie de macht naar zich toe. Hij wordt keizer van het Chinese Rijk in 9 nC, maar wordt in 23 nC van zijn machtspositie verdreven.

In China ontdekt men de kruiwagen.

Parthen

Gaius Caesar (įRome 20 vC +Limyra 21 februari 4 nC) probeert de oorlog tegen de Parthen te winnen. Dit lukt uiteindelijk, maar Gaius Caesar sneuvelt.

Romeinse Rijk - Tiberius

De aangewezen opvolgers van Augustus sterven de ene na de andere. Door "adoptie" van Tiberius, kan die Augustus opvolgen als Tiberius Julius Caesar (į16 november 42 vC +Misenum 16 maart 37).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse Rijk

De PannoniŽrs komen in opstand (tot 9 nC).

Koning Segimer van de Cherusken is dan weer bereid om met Tiberius Julius Caesar een niet-aanvalsverdrag te ondertekenen.

4

ArmeniŽ

21 feb: Gaius Julius Caesar (įRome 20 vC +Limyra 21 februari 4) sneuvelt.

Chinese Rijk

Wang Li overlijdt.

Judea - Pontius Pilatus

Herodes ArchelaŁs, zoon van Herodes de Grote, wordt verbannen en vervangen door stadhouder Pontius Pilatus.

PerziŽ

Koning Orodes III van de Parthen (tot 7 nC).

Romeinse Rijk

Tiberius Julius Caesar (į16 november 42 vC +Misenum 16 maart 37) wordt tribuun in Rome. Hij adopteert zijn neef Germanicus Julius Caesar (į15 vC +19 nC).

Er wordt een wet uitgevaardigd die toelaat dat slaven gemarteld mogen worden als tuchtmaatregel. Ook komt er een wet tegen overspel.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen

Tiberius Julius Caesar (į16 november 42 vC +Misenum 16 maart 37) rukt met zijn leger op in GermaniŽ. Als gevolg daarvan komen de meeste Germaanse stammen ten westen van de Elbe nu onder Romeins gezag.

5

Romeinse Rijk

Germanicus Caesar (į15 vC +19 nC) trouwt met Vipsania Agrippina de Oudere (įĪ14 vC + 18 oktober 33 nC).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    6

Judea - Samaria

Judea en Samaria worden onder toezicht geplaatst van romeins militair prefect Coponius.

Romeinse Rijk

Na een rebellie in de Balkan - in PannoniŽ en DalmatiŽ -  wordt de geplande verovering van Centraal Europa tijdelijk afgeblazen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

GermaniŽ - Varus

Publius Quinctilius Varus wordt gouverneur en legerleider van het gebied Germania.

7

PerziŽ - Parthen

Koning Orodes III (+ 7 nC) wordt vermoord. De aanslag werd beraamd door Parthische aristocraten. Zij zetten keizer Vonones I (+ 19 nC) op de troon.

Romeinse Rijk

Illiricum komt in opstand tegen de Romeinse bezetter.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Sugambren

Tiberius Julius Caesar (į16 november 42 vC +Misenum 16 maart 37) wint de strijd tegen de Sugambren. Hij verplicht hen om te verhuizen naar de noordelijke Rijnoever.

8

Romeinse Rijk - Naso

Publius Ovidius Naso (įSulmo 20 maart 43 vC +Tomi 17 nC), Romeins dichter, schrijft zijn meesterwerk "Metamorphoses". Hij wordt verbannen naar Tomi aan de Zwarte Zee, vanwege publicatie van de dichtbundel Ars Amatoria.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

De Varusslag - Slag in het Teutoburgerwoud

Een Romeins leger van drie legioenen, aangevoerd door een hooghartige commandant Publius Quinctilius Varus (+9 nC), wordt in de val gelokt, en door de Cherusken bijna volledig uitgemoord. De Cherusken worden aangevoerd door de germaan Arminius (įĪ17 vC +Ī19 nC).

Gevolg is dat de Romeinse legers zich terug trekken tot achter de Rijn, wat daarmee de grens wordt van de provincie GalliŽ. De Romeinen geven het idee op om de oostgrens van de Rijn naar de Elbe te verleggen.

De opstand van de PannoniŽrs tegen de Romeinen, komt ten einde met de val van de DalmatiŽrs. De grens van het Romeinse Rijk komt hierdoor aan de Donau te liggen, en Pannonia en MoesiŽ worden Romeinse provincies.

9

Chinese Rijk

Wang Mang (į45 vC +6 oktober 23 nC) - regent van de minderjarige troonopvolger van de Han Dynastie - stoot het dienstdoende bestuur van de troon. Hij sticht de Xin-dynastie.

Judea

Marcus Ambibulus wordt prefect van Judea (tot 12 nC).

Romeinse Rijk - Vespasianus - Titus Livius

17 nov: geboorte van Vespasianus (įfalacrina 17 november 9 +Aquae Cutilae 23 juni 79). Hij wordt later keizer (in 69) met de toenamen Titus Flavius.

Titus Livius (įĪ59 vC +17nC), Romeins schrijver, geeft Ab urbe condita uit. Het is een geschiedkundige beschrijving van de  stad Rome, van de 8ste eeuw vC tot op heden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse Rijk

Het gebied van de PannoniŽrs wordt nu officiŽel de Romeinse provincie Pannonia.

10

Griekenland

Geboorte van Heron van AlexandriŽ (į10 +70), wetenschapper. Hij vond de eerste stoommachine uit.

IllyriŽ

Het land wordt verdeeld in de provincies DalmatiŽ en Pannonia.

PerziŽ - Parthen

Artabanus II komt in opstand tegen koning Vonones I. Hij wordt later koning van de Parthen (tot 38).

Vaison-la-Romaine

In de Vaucluse stichtend de Romeinen de stad Vasio Vocontiorum. Hier leefden voordien de Vasii. Er worden tal van gebouwen opgetrokken, en het gebied wordt trouwens ťťn van de eerste in de streek waar het christendom verkondigd wordt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse Rijk

De Rijngrens wordt door de legers van Germanicus Caesar (į15 vC +19 nC) bewaakt.

11  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Friezen

De legers van veldheer Drusus onderwerpen de Friezen. Die moeten de Romeinse heerschappij erkennen, en als belasting moeten ze ossenhuiden leveren.

De aanleg van het castellum Flevum hielp de Romeinen om veilig de Vlie over te steken.

12

Judea

Annius Rufus wordt prefect van Judea (tot 15).

Parthen - Artabanus II

Artabanus II (+Ī38) wordt koning (tot 38) van de Parthen na zijn overwinning op de Pahlaven.

Romeinse Rijk - Caligula

31 aug: geboorte van Caligula (Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus) (įAntium 31 augustus 12 +Rome 24 januari 41), wat zoveel betekent als "soldatenschoen". Zijn volledige naam als keizer wordt Gaius (Julius) Caesar Germanicus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    13

Romeinse Rijk - Augustus

Keizer Augustus (įRome 23 september 63 vC +Nola 19 augustus 14 nC) schrijft (kort voor zijn dood) Res gestae divi Augusti (Regeringsdaden van de vergoddelijkte Augustus).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse Rijk

Germanicus Caesar (į15 vC +19 nC), zoon van Drusus probeert zijn vader te wreken, maar het lukt hem niet om het gebied tot aan de Elbe te heroveren. Daartoe onderneemt hij drie veldtochten tegen de Germanen, onder leiding van Arminius (įĪ17 vC +Ī19 nC). De opstanden van de PannoniŽrs worden onderdrukt.

De veldtocht tegen de Germanen (tot 16) kan omwille van de oplopende kosten niet worden verdergezet.

14

Hippalus

Hippalus zeilt door de Rode Zee en zoekt een weg naar de Indus.

Romeinse Rijk - Augustus - Tiberius

19 aug: keizer Augustus (įRome 23 september 63 vC +Nola 19 augustus 14) sterft in Nola zuidoostelijk van Rome, op een leeftijd van 76 jaar.

17 sep: hij wordt door velen vergoddelijkt tot Divinus Augustus. Op 2 pijlers van het mausoleum voor Augustus op het Marsveld, worden zijn daden uitgeschreven.

Keizer Tiberius Claudius Nero (įRome 16 november 42 vC +Misenum 37 nC) komt aan de macht (tot 37 nC), als stiefzoon en opvolger van Augustus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Romeinse Rijk

De grens van het Romeinse Rijk komt dichter en dichter bij de Donau te liggen.

15

Judea

Valerius Gratus wordt prefect van Judea (tot 26).

Romeinse Rijk

24 sep: geboorte van Aulus Vitellius Germanicus (į24 september 15 +Rome 22 december 69), later keizer van Rome.

6 nov: geboorte van Iulia Agrippina minor (įOppidum Ubiorum 6 november 15 +CampaniŽ 19/23 maart 59).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse Rijk

Het Romeinse leger - aangevoerd door Germanicus Caesar - wint bij Idistaviso aan de Wezer een overwinning op de Germanen. Dat leger wordt geleid door Arminius (į17 vC +19 nC). Diens vrourw Thusnelda wordt door de Romeinen gevangen genomen - ze is de dochter van koning Segestes van de Cherusken.

Germanicus Caesar (į15 vC +19 nC) wordt door keizer Tiberius Claudius Nero (įRome 16 november 42 vC +Misenum 37 nC) teruggeroepen naar Rome, omdat de laatste vindt dat de kosten en inspanningen om de Elbe als grens te handhaven, niet opwegen tegen de behaalde resultaten.

Als gevolg wordt de Rijn definitief de grens (limes) van het Romeinse Rijk in onze gewesten, en de veroveringen van de Romeinen op onze gebieden wordt stopgezet.

16

Romeinse Rijk

13 sep: Marcus Scribonius Libo Drusus pleegt zelfmoord (+13 september 16).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen

Germania wordt een Romeinse provincie.

17

CappadociŽ

Koning ArchelaŁs van CappadociŽ (+17 nC) overlijdt. Hij regeerde al van 36 vC.

NumidiŽ

De NumidiŽrs, aangevoerd door koning Tacfarinas (+24), komen in opstand tegen de Romeinen (tot 24). Durius Camillus is bevelhebber van het derde legioen van Augustus, en probeert de NumidiŽrs te verslaan. De laatsten vluchten echter in de woestijn.

Romeinse Rijk

In Klein AziŽ worden CappadociŽ, AntiochiŽ en Commagene nu officiŽel Romeinse provincies.

Publius Ovidius Naso (įSulmo 20 maart 43 vC +Tomis 17 nC) overlijdt in ballingschap.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    18

ArmeniŽ

Artaxias II (įĪ30 vC +20 vC) wordt koning van ArmeniŽ, op last van Germanicus Caesar.

Parthen

Germanicus Caesar sluit met koning Artabanus II van de Parthen een vredesverdrag.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen

Leider Marbod van de Marcomannen gaat in ballingschap bij de Romeinen.

19

IndiŽ

Koning Gundpahar komt aan de macht.

PerziŽ - Parthen

Vonones I, vroegere koning van de Parthen, wordt vermoord.

Romeinse Rijk - Germanicus

10 okt: Germanicus Caesar (į15 vC +SyriŽ 10 oktober 19) sterft in SyriŽ, na een geschil met gouverneur Gnaius Calpurnicus Piso van SyriŽ. Germanicus werd vergiftigd, waarschijnlijk op las van Tiberius.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen

Keizer Tiberius stuurt zijn zoon Drusus naar Germania, om de overwinning op het gebied op te eisen.

20

Afrika

Een gevolg van de opstand van koning Tacfarinas is dat een tweede Romeins legioen (VIII Hispana) naar het gebied wordt gestuurd.

 

Laatste wijziging 31-05-2009 - Uitbreiding met nieuwe gegevens
22-05-2007 - Nieuwe iconen
09-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl