Info Straat
 
001
002 - Watertoren
 

 

Straatnaam

Adrescode

Zegestraat

WILZEGES_002

 

Periode

 

1950 - nu

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

2 - watertoren

Vroeger nummer:

-

Van

1950

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

-

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Dr. Pieter Frans De Wachter (°Boom 11 februari 1817 - +Ruisbroek 6 september 1883).

Hij trouwde in Ruisbroek met de dochter van notaris en burgemeester De Pauw.

Hij gaf de voorkeur aan het leven onder het gewone volk en tussen de armere klasse, in plaats van het stadsleven waar hij als begaafd medicus een grote carrière had kunnen uitbouwen.

In 1850 ontving hij de gouden eremedaille voor zijn onbaatzuchtig werk, voor zijn volledige inzet bij het bestrijden van de cholera.

...

Ook ons land en vooral onze streken aan de rivieren werden meermaals getroffen, en dit vanaf het warme voorjaar tot in de warme zomermaanden.

...

De ziektekwam met tussenpozen voor zoals in 1833, 1841, 1849, 1859 en 1866.

...

Voor hem (Dr. De Wachter) was cholera vooral een "armenziekte". Veel mensen leefden in zeer slechte en ongezonde omstandigheden, in te kleine en ongezonde woningen met vooral gebrek aan zuiver drinkwater. Bovendien speelde geldgebrek (te lage lonen), lage scholing en weinig ontwikkeling een grote rol.

...

Zowat over heel Europa werd een vloed van intitiatieven naar voor gebracht. Zuiver en drinkbaar water moest erkomen, wou men de vreselijk ziekte uitroeien. Het drinkbaar water moest bij de gezinnen gebracht worden.

...

Om aan deze situatie paal en perk te stellen werd de Provinciale Commissie voor de Wateren opgericht.

Reeds op 14 juli 1913 - drie jaar later dus - ontstond uit de genoemde commissie de "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen", met als afkorting de algemeen gebruikte naam PIDPA.

35 gemeenten traden toe (waaronder Willebroek) 

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 2, ¨Pest, Cholera en Dr. De Wachter - Openbare fonteinen, watertorens, waterleidingen, PIDPA", Gust Van Auwenis)

 

Watertoren krijgt opknapbeurt (Het Nieuwsblad, 25-11-2010, Kristof Lauwers)

 

Cholera (Wikipedia)

 

Pest (Wikipedia)

 

 

Afbeeldingen

 

 

±1950: heeel vroege foto van de watertoren, gemaakt van in de Schoolweg, dat blijkbaar nog rechtdoor liep van uit de Schoolweg naar de watertoren.

Rechts van de straat zie je nog de overblijfselen van de oude spoorweg richting Londerzeel (de "Route"). Ook de "telegraafpalen" staan nog langs de oude spoorlijn.

De overweg op de Dendermondsesteenweg is jammer genoeg niet echt herkenbaar.

Bron: ?

 

 

 

1960-1970: foto van de watertoren en de woning van de "concierge" van de watertoren.

Bron: ?

 

 

 

 

Foto van de watertoren, gemaakt van in het parkje voor de Jongensgemeenteschool aan het Pleintje (1965-1975).

Bron: ?

 

 

 

 

De watertoren werd gebouwd in 1950.

Bron: PI-TB

 

 

 

Nachtfoto van de watertoren, met links een auto in de Zegestraat.

Bron: foto: Stramien

 

 

 

 

 

 

Een aantal foto's die werden gemaakt in de periode 2015-2016.

Bron: PI-TB

 

 

 

±2018: de Zegestraat met links ervan de watertoren, gezien vanaf het begin van de Captain Trippstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 20-03-2022 - Toevoegen info over Dr. De Wachter en het ontstaan van de PIPDA (TS-VRTL)
30-07-2021 - Creatie nieuwe pagina