Info Straat
 
002 - Zwembad
002 A
014
022
 

 

Straatnaam

Adrescode

Schalkstraat

WILSCHAL_002

 

Opmerking

Informatie over het openluchtzwembad in het centrum, vind je op de webpagina van Dokter Persoonslaan nr. 15.

 

Periode

 

augustus 1972 - juli 2001

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

2

Vroeger nummer:

-

Van

augustus 1972

Tot

juli 2001

 

Naam van het bedrijf / Beroep

zwembad De Schalk

Uitbater(s)

gemeente Willebroek - vzw Sport en Cultuur

Toenaam

-

Telefoonnummer

031 86 90 81, 03 886 90 81

03 886 33 67 (cafetaria)

 

Informatie

De gemeente kreeg toelating om een zwembad te bouwen, waarvoor de bouwwerken startten in 1970. Architect was Leo Smet.

Het project werd uitgevoerd onder toezicht van Ingenieursbureau Van Kerckhove uit Roeselare.

26 augustus 1972

het zwembad wordt officieel geopend en vanaf september wordt het bad voor het publiek opengesteld.

zomer 1988

het zwembad was dan gesloten. Er wordt gestart met verfraaiingswerken.

 

september 1989

Het zwembad wordt opnieuw geopend. Een glijbaan die zich deels buiten het gebouw bevindt is de meest opvallende extra.

einde van de jaren 1990 - 1999

Het blijkt dat de inrichting niet meer voldoet aan de nodige normen. Vermits de renovatiewerken té duur zijn, wordt het zwembad definitief gesloten.

Het gebouw zal worden afgebroken in 2006, om plaats te maken voor bouwproject De Schalk.

Bron: Urbex.nl

Foto's van de afbraakwerken van zwembad De Schalk in 2006.

Omdat de gemeente Willebroek niet langer over een zwembad beschikt, komt er een samenwerking met Kapellen-op-den-Bos (via de projectvereniging WIKA) en zwembad "De Druppelteen" uit Kapellen-op-den-Bos.

Zwembad de Druppelteen opende opnieuw in 2003, nŕ grondige verbouwingen.

...

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 2, "Het wel en wee van de Willebroekse zwembaden", Gust Van Auwenis)

Vermelding in Willebroek Nu, in de Carnavalsbrochure (1982), in de Handelsgids Wegwijs (1982) en in archiefstukken van de Gemeente Willebroek.

Bron: GEM-PUB, TS-HG, VRTLND

 

webpagina Zwembad De Schalk van Urbex.nl

 

Vermeldingen in de pers

Zwembad De Schalk met definitieve sluiting bedreigd? (Gazet van Antwerpen, 25-03-1993)

 

Zwembad De Schalk zwaar in de problemen (Het Volk, 01-04-1993, MW / RDM)

 

Sluiting niet uitgesloten - Zwembad Willebroek dringend aan herstelling toe (Ons Klein Brabant Vaartland, 02-04-1993, ReM / D'Pille)

 

Ofwel onderhoudscontract voor zwembad ofwel gaat het dicht (Gazet van Antwerpen, 07-06-1993)

 

Zwembad De Schalk gaat voorlopig niet dicht (Het Nieuwsblad, 10-06-1993, WSH / FVR)

 

15de zwemweek zet schijnwerpers op zwembad De Schalk (Gazet van Antwerpen, 09-11-1993)

 

Willebroek te water in De Schalk (Het Nieuwsblad, 13-11-1993, WSB)

 

Onderhouds- en beheerscontract zwembad weer afgewezen (Gazet van Antwerpen, 14-12-1993)

 

Zware kosten aan Willebroeks zwembad De Schalk (Het Nieuwsblad, 15-12-1993, WSH / JHS)

 

Zwembad De Schalk kost geld (Het Laatste Nieuws, 17-12-1993, DDKW)

 

Onderhoudscontract zwembad waardeloos (Het Volk, 21-12-1993, MW)

 

Onderhoudskontrakt De Schalk technisch waardeloos (ons Klein Brabant Vaartland, 24-12-1993, ReM)

 

Zwembad De Schalk gespreide herstelling (Het Laatste Nieuws, 25-03-1994, DDKW)

 

Vlaamse Zwemweek in zwembad De Schalk - Nog meer actie (Willebroek nu, 08-11-1995)

 

Zwembad wordt paradijs (Nieuwsblad, 10-11-1994, WSB)

 

Allemaal het bad in (Het Volk, 15-11-1995, WSB)

 

Vlaamse zwemweek in De Schalk (Gazet van Antwerpen, 17-11-1995)

 

Sportinfrastruktuut miljoenenopslorper te Willebroek (Ons Klein Brabant Vaartland, 24-11-1995, ReM)

 

Vlaamse Zwemweek 1999 (Willebroek Nu, januari 2000)

 

Belangrijk bericht (Sluiting) (Willebroek Nu, juli 2001)

 

Willebroek verkoopt De Schalk aan projectontwikkelaar (Gazet van Antwerpen, 13-02-2007, Jan Boey)

 

Zwembad De Schalk verdwijnt onder de sloophamer (De Standaard, 13-09-2007)

 

Willebroek onderzoek bouw nieuw zwembad en verlengt samenwerking met De Druppelteen (Het Laatste Nieuws, 18-12-2019, Els Dalemans / David Legreve)

 

 

Afbeeldingen

 

 

1970

Zwembad De Schalk op het projectterrein van de Schalk.

De huizen links staan aan de Scheldelaan.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

 

1972

Zwembad De Schalk werd geopend na de zomervakantie.

Hierboven 2 foto's gemaakt aan de inkom van het zwembad.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1985 - 1990

Kaart uit het kaartspel uitgegeven door VVV Vaartland.

Bron: VRTLND, Jan De Raeymaecker

 

 

 

1989

Geschiedenis van zwembad De Schalk.

Bron: GEM-PUB (?)

 

 

 

 

1989

2 foto's gemaakt tijdens de verfraaiingswerken.

Bron: ?

 

 

 

1999 - 2000

Publiciteit in de gemeentelijke Infobrochure.

Bron: GEM-PUB

 

 

  

 

2003 - 2004

Zwembad de Schalk in de laatste jaren toen het zwembad nog in gebruik was.

Bron: PI-TB

 

 

  

 

  

 

 

2007

Foto's gemaakt kort nadat het zwembad voorgoed de deuren sloot .

Bron: André Joosse - Urbex.nl

 

 

 

 

 

2007

Een aantal foto's, nadat het zwembad voorgoed gesloten werd en de afbraakwerken vorderen.

Bron: Tim Borremans

 

 

 

Het zwembad zal worden afgebroken - de locatie zal worden gebruikt om er een wooncomplex te bouwen.

Projectondernemer is IBO - Integer Bouwen in samenwerking met Investpro.

Zie Schalkstraat nr 2 A.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 04-11-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
20-08-2023 - Toevoegen speelkaart VVV-kaartspel
02-12-2022 - Toevoegen persartikels
04-08-2022 - Toevoegen persartikels (1993-1995)
29-03-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
18-11-2021 - Creatie nieuwe pagina