Info Straat
 
Sectie I
1 - 53
2 - 36
 
Sectie II
55 - 77
38 - 56
038
039
040
042
044
046
048
050
052
054
055
056
057
059
061
063
065
067
069
071
075
077
 

 

Straatnaam

Adrescode

Guido Gezellestraat

WILGGEZL_054

 

Periode

 

1936 - 1938

< 1938 - 1970

1 april 1994 - ?

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

54

Vroeger nummer:

-

Van

1936

Tot

1938

 

Naam van het bedrijf / Beroep

herberg, zangherberg

Uitbater(s)

Leonard Van Lombergen

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Er was een platendraaier (pick up) om de zangers te ondersteunen.

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 1)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

54

Vroeger nummer:

-

Van

< 1938

Tot

1970

 

Naam van het bedrijf / Beroep

paardenslachter, beenhouwer

Uitbater(s)

Louis Cools x Caroline De Borger

Edwig Cools (tot voor 1969)

Toenaam

-

Telefoonnummer

Willebroek 266 (1938)

 

Informatie

De paardenbeenhouwerij is vooral bekend voor de "schep" (paardenstoverij). De dag van de jaarmarkt kon je er gewoonlijk schep gaan eten.

De slachterszaak werd gestart door Frans Cools in de Guido Gezellestraat nr. 52 - De zaak daarna verhuizen naar Guido Gezellestraat nr. 50.

Vraag: of heeft er een hernummering plaats gevonden? 

Bron: KL-1952, KL-1962, FB-WV, KonHarmSteCecilia, KL-1969, Telefoonlijst 1938

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

54

Vroeger nummer:

-

Van

1 april 1994

Tot

?

 

Naam van het bedrijf / Beroep

De Brug

Het Welzijnshuis, CAW - Centrum Algemeen Welzijnswerk vzw

Uitbater(s)

Luc Van Oost, NoŽl Derycke

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 886 28 10

03 886 51 70

 

Informatie

vzw de Brug is al sinds 1977 actief. Luc Van Oost - maatschappelijk werker van opleiding - coŲrdineert de werking van de Brug, op initiatief van een aantal mensen van jeugdhuis 't Zaaltje.

Voordien was het Welzijnshuis in de Nieuwstraat nr. 54.

Vermelding in Willebroek Nu en in de Infogids (2005)

In 2021 is de organisatie blijkbaar gevestigd in het Administratief Centrum in de Pastorijstraat.

Bron: GEM-PUB, zie persartikels hieronder

 

Slachtofferhulp - CAW Het Welzijnshuis (ZIVI - Zorginformatie voor Iedereen)

 

CAW - Onthaal Willebroek

 

Vermeldingen in de pers

 Centrum voor jeugd- en gezinsbegeleiding "De Brug" gaat verhuizen (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 19-01-1994, Karel De Decker)

 

De Brug gaat verhuizen (Het Laatste Nieuws, 19-01-1994, Karel De Decker)

 

De Brug in Willebroek heeft een nieuw onderkomen (Nieuwsblad, 16-04-1994, WSB)

 

De Brug in ruimere lokalen (Het Volk, 19-04-1994, MW)

 

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen was te klein (Het Laatste Nieuws, 20-04-1994, DDKW)

 

vzw De Brug betrekt nieuwe lokalen (Gazet van Antwerpen, 22-04-1994)

 

Wie geeft De Brug renteloze lening (Ons Klein Brabant Vaartland, 22-04-1994, ReM) - deel 1 - deel 2

 

vzw De Brug nam een vernieuwde start (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 27-04-1994, Karel De Decker)

 

De Brug zet de deuren open met jaarmarkt (Gazet van Antwerpen, 18-10-1994)

 

De Brug is een fraai glazen huis (Het Laatste Nieuws, 19-10-1994, DDKW / DDKW)

 

"De Brug" Willebroek centrum van erkend algemeen welzijnswerk (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 28-06-1995, Karel De Decker)

 

De Brug vangt je op (Nieuwsblad, 15-11-1995, ) - deel 1 - deel 2

 

CAW De Brug: een brug voor velen (Ons Klein Brabant Vaartland, 17-11-1995, ReM)

 

CAW Het Welzijnshuis - Willebroek - beeld: Emma (2013)

 

Vijf jaar zekerheid voor opvanghuis - OCMW steunt Het Welzijnshuis (Het Nieuwsblad, 24-12-2005, Femke Saelens)

 

 

Afbeeldingen

 

 

 

 

 

 

 

1959 - 1964

Advertenties uit jaarverslagen van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

 

 

 

1998

Advertentie in Willebroek nu - op zoek naar vrijwilligers.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

zomer 2020

De woning op de hoek van de Guido Gezellestraat en de Vennestraat wordt te koop aangeboden.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 30-06-2024 - Toevoegen bijkomende info - Toevoegen telefoonnr 1938
02-04-2024 - Toevoegen foto 2020
08-09-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
04-12-2022 - Toevoegen advertentie (1998) en persartikel (1995)
02-09-2022 - Toevoegen advertenties uit jaarverslagen Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia
15-07-2022 - Toevoegen persartikels (1994-1995)
17-09-2021 - Creatie nieuwe pagina