Info Straat
 
002
004 & 004A
006
008
010
013
014
018
026
031
033
 
Victor Dumonbrug
 

 

Straatnaam

Adrescode

Victor Dumonlaan (Klein Willebroek)

KLWVDUMO_BRG

 

Periode

 

 

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

Victor Dumonbrug

Vroeger nummer:

-

Van

-

Tot

-

 

Naam van het bedrijf / Beroep

-

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De Victor Dumonbrug dateert van het jaar 2000 en is genoemd naar Victor Dumon, de ondernemer die een belangrijke rol speelde in de uitbreiding van de Willebroekse Vaart in het begin van de 20ste eeuw.

De kleurige ophaalrug is gelegen aan de splitsing van de oude en de nieuwe kanaalarm, vlakbij de plaats waar de vroegere werkhuizen van Dumon - Vandervin waren gelegen.

Vlakbij de werkhuizen van Dumon - Vandervin stond tot het einde van de jaren 1970 een ouder bruggetje, gekent als bruggetje van Dumon. Het verbond de werkhuizen van Dumon - Vandervin met Klein Willebroek (n.v.d.r. en was gebouwd over de ingang van het scheepsdok).

Het was bij vele Klein Willebroekenaars een gekende en geliefde plek om te zwemmen.

De Victor Dumonbrug werd gebouwd ter ontsluiting van de nieuwe containerterminal langs het kanaal. Hierdoor werd het zware vrachtverkeer omgeleid en moest dit niet via Klein Willebroek passeren.

De brug vorm letterlijk een overbrugging tussen het industrie-, woon- en recreatiegebied. Ze wordt vooral gebruikt voor de ontsluiting van de conteinerterminals langs het Zeekanaal.

Het moet enkel nog worden geopen voor de pleziervaart van en naar Klein Willebroek, dat via het sas van Klein Willebroek zo de Rupel kan bereiken.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

Informatie over de Victor Dumonbrug op Wikipedia

 

Visuris (De Vlaamse Waterweg)

 

Vermeldingen in de pers

Nieuwe weg bant zwaar verkeer uit centrum (Gazet van Antwerpen, 28-02-2008, M. Vastenhaeck)

 

Slagboom moet vrachtwagens weren (De Standaard, 23-01-2008)

 

Vroegere werkhuizen van de firma Dumon - Vandervin: zie Victor Dumonlaan nr. 10a>.

 

 

Afbeeldingen

 

 

 

2000

De Victor Dumonbrug in aanbouw.

Bron: PI-TB

 

 

 

6 december 2000

De Victor Dumonbrug wordt officieel ingehuldigd. Voor die gelegenheid is de Lunik Rag Time Band aanwezig.

Meer informatie over de Lunik Ragtime Band op Antwerpsesteenweg nr. 23 (KLW).

BBron: ?

 

 

 

 

7 november 2001

De Victor Dumon brug in Klein Willebroek. De brug werd gebouwd in 2000.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

2008 - 2009

Een aantal sfeerbeelden van Klein Willebroek, met de Victor Dumonbrug.

Bron: PI-TB

 

 

 

augustus 2010

De Victor Dumonbrug

Bron: PI-TB

 

 

 

2013

De Victor Dumonbrug

Bron: PI-TB

 

 

 

 

februari 2014

De Victor Dumon brug in Klein Willebroek.

Bron: PI-TB

 

 

 

juli 2017

Zicht op de oude kanaalarm aan de Victor Dumon brug in Klein Willebroek.

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 23-11-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende link - Correcties
13-08-2023- Controle - Toepassen kader voor persartikels
27-01-2022 - Creatie nieuwe pagina - Overbrengen bestande informatie van Victor Dumonlaan nr. 10 - Toevoegen bijkomende informatie