Info Straat
 
002
004 & 004A
006
008
010
013
014
018
026
031
033
 
Victor Dumonbrug
 

 

Straatnaam

Adrescode

Victor Dumonlaan (Klein Willebroek)

KLWVDUMO_010

 

Opmerking:

Voor de Victor Dumonbrug - klik hier.

 

Periode

 

1911 - ?

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

10

Vroeger nummer:

30

Van

1911

Tot

?

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Dumon  - Vandervin, constructiewerken

Uitbater(s)

Victor Dumon

Toenaam

-

Telefoonnummer

Boom 036

 

Informatie

Het Casino Kursaal van Ooostende, dat in 1952 in Europa enig was in zijn soort, is een realisatie van de firma Dumon & Vandervin uit Klein Willebroek.

Het zou mogelijk worden omgebouwd of in een stofwolk verdwijnen, al heeft de nieuwe bestuursmeerderheid van Oostende (SP, CVP, VU en OBL) andere plannen.

Bron: GEM-PUB, zie persartikels hieronder

 

Vermeldingen in de pers

 Dumon gebouwen onder de slopershamer - Laatste jachten uit de loodsen gehaald (Gazet van Antwerpen 06-03-1992)

 

Dumonlaan wordt 150 m doorgetrokken na sloping gebouwen (Gazet van Antwerpen, 07-03-1992)

 

Industrieterrein bijna vol - Zeekanaal is van plan om op spits van de landtong een imposante fontein te bouwen (Het Laatste Nieuws, 26-08-1992, Karel De Decker)

 

Heden en verleden op de landtong (Het Laatste Nieuws, 29-07-1993, DDKW / DDKW)

 

Willebroekse firma bouwde Casino Kursaal van Oostende (Het Laatste Nieuws, 26-10-1994, Karel De Decker) 

 

Deze plek aan de splitsing tussen de oude en de nieuwe kanaalarm in Klein Willebroek werd "de Punt" genoemd.

 

Vraag: Tot wanneer juist is het bedrijf actief geweest onder de naam Dumon - Vandervin (na 1979 - Celex)

 

 

Afbeeldingen

 

 

±1905

Victor Dumon

Bron: ?

Het levensverhaal van Victor Dumon begint op 3 mei 1865, toen hij als zoon van Franciscus Dumon en Rosalia Brandt te Wenduine geboren wordt.

Hij was 17 jaar toen hij de leiding had over werken ter bescherming van de oevers van de Belgische kust.

Hij ging in 1896, op 31-jarige leeftijd, met een eigen bedrijf van start.

Hij had in 1905 tijdens de aanbesteding van het derde deel van het Zeekanaal, zijn diensten aangeboden en het uiteindelijk gehaald. Hij werd in de gelegenheid gesteld om de twee sluizen en de spoorwegbrug van Kapellen-op-den-Bos te bouwen, samen met het gedeelte van Willebroek naar Wintam.

Victor Dumon die vanuit Klein Willebroek zijn bedrijf beheerde, overleed op 4 februari 1923 te Brussel.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

periode 1910 - 1915

Naar aanleiding van de werken aan de nieuwe kanaalarm van het zeekanaal, uitgevoerd door de firma Dumon Vander Vin, werd een boek uitgegeven met foto's die de stand van werken weergeven.

Bron: PI-TB

 

 

  

 

13 december 1911 & 08 maart 1912

De werkhuizen van de firma Dumon-Vander Vin, gelegen aan de nieuwe kanaalarm naar de sluis van Wintam.

Dumon - Vander Vin was één van de aannemers bij deze vernieuwingswerken aan het kanaal.

De rechterfoto geeft een idee over hoe de nieuwe kanaalarm werd uitgegraven.

Bron: PI-TB

 

 

 

23 december 1911

De nieuwe kanaalarm

Bron: ?

 

 

 

 

28 oktober 1912

De ateliers van Dumon-Vander Vin aan de splitsing van de oude kanaalarm naar klein Willebroek (rechts) en de nieuwe kanaalarm (links) naar de zeesluis van Wintam. De nieuwe kanaalarm werd officieel ingehuldigd door koning Albert I op 22 november 1922.

Deze nieuwe sluis liet toe om grotere schepen te schutten dan in de sluis van Klein Willebroek. Ook de kleinere diepgang van de Rupel speelde een rol.

De gebouwen werden opgericht in 1912.

Bron: Wikipedia, J. Emmers - uitgever - Willebroek

De constructiewerkhuizen van Victor Dumon werden in 1912 in Klein Willebroek opgericht.

Victor Dumon was reeds actief sinds 1896.

Deze ondernemin beschikt over een grote verscheidenheid.

Zij heeft o.a. meegewerkt aan het graven van de nieuwe kanaalarm van Willebroek naar Wintam (1905-1922), aan de bouw van de Kruisschanssluis te Antwerpen (1921-1929) en aan de spoorweg te Temse (1945-1952)

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

 

21 augustus 1914

2 afbeeldingen van de werkhuizen van Dumon-Vander Vin, aan de splitsing van de oude en de nieuwe kanaalarm.

Deze locatie werd door de plaatselijke bevolking ook "de punt" genoemd.

Bron: uitg. SD

 

 

 

Periode 1914-1918

Een poststuk, verstuurd door de firma Dumon-Vandervin.

Bron: Dumon-Vander Vin

 

 

 

16 juli 1919

De werkhuizen en de villa van Dumon-Vandervin.

Vlakbij de constructiewerkplaatsen was er ook een scheepswerf mét droogdok - niet zeker of dit bij de firma Dumon-Vandervin hoorde.

Bron: WIL-INFO

 

 

 

 

1920 - 1930

Folder van de werkhuizen en firma Dumon-Vandervin.

Bron: Archief Willy Mees, Albert Mees

 

 

 

28 oktober 1921

Woning aan de werkhuizen van Dumon-Vandervin.

Bron: Nels

 

   

 

februari 1923

Overlijdensbericht van Victor Dumon.

Bron: doodsprentje

 

Vermeldingen in de pers

Informatie over de begrafenis van Victor Dumon in Blankenberge

Bron: Cis Kennes - De begraafplaatsen van Blankenberge, VSB vzw 2009

 

 

 

±1928

Meneer Vander Vin

Bron: ?

De Naamloze Ondernemingsmaatschappij - voorheen Dumon & Vander Vin - werd met de heer Vander Vin als vennoot op 21 februari 1928 opgericht.

Het was de voortzetting van het huis dat in 1896 door Victor Dumon werd gesticht.

Ze was algemeen gekend, niet enkel in België maar zowat overal ter wereld.

Ze realiseerde het grootste gedeelte van de Brusselse Zeevaart met haar veelvuldige kunstwerken, de eerste Kruisschanssluis, de insnede van Eigenbilzen en verscheidene secties van het Albertkanaal, een gedeelte van de vaart Nimy-Blaton en, voor wat gebouwen betreft, het Torengebouw te Antwerpen, het Stadhuis van Blankenberge, het Zeesanatorium van Mariakerke en het Kursaal van Oostende, dat in Europa enig in zijn aard was.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

1945

Publiciteit voor de firma Dumon & Vander Vin.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1953

Affiche van de firma Dumon-Vander Vin ter gelegenheid van de opening van het Kursaal van Oostende. Op de affiche tal van realisaties van het bedrijf.

Bron: Dumon-Vander Vin

 

website De Plate (Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring)

 

 

 

1957

Publiciteit in de brochure "Beter wonen..."

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1970 - 1973

Luchtfoto van de beide kanaalarmen met op de hoek de bedrijfshallen van de firma Dumon - Vander Vin.

Bron: Stadsarchief Antwerpen

 

 

 

midden 1975

Panorama van de bedrijfsgebouwen van Dumon - Vander Vin in Klein Willebroek.

Bron: ?

De landtong van Klein Willebroek was jarenlang de thuishaven voor de firma Dumon, al is er van het aanzicht van deze foto uit 1975 bitter weinig overgebleven.

Na het faillissement van deze wereldwijd bekende firma, lag het terrein er maar povertjes bij. Tot voor 1990 waren er een paar schaarse ideeën en vage plannen om er iets mee te doen, al is het met de metamorfose van dit stukje verstild Klein Willebroek sindsdien in versneld tempo gegaan.

Het totaal verantwoord project dat door de heer Van den Borne van het bouwbedrijf nv Cosimco werd ontworpen, ging er op 16 juni 1991 als "Bedrijventerrein Klein Willebroek" van start.

Men treft er momenteel Danzas / SBT, De Waagnatie, Fevaca en andere watergebonden bedrijven.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

juli 1991

Luchtfoto van de kanaalarm naar de zeesluis van Wintam.

Op de voorgrond de gebouwen van de firma Dumon - Vander Vin, met rechts daarvan het bekken waar later de jachthaven aan de Fevaca Inn zal komen.

Rechtsbovenaan is de Boulevardbrug te zien.

Bron: PI-TB, Stadsarchief Antwerpen

 

 

 

Laatste wijziging 01-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen en bijhorende informatie
23-11-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie en vraag
04-02-2023 - Toevoegen foto 1914 en folder 1920-1930
13-11-2022 - Toevoegen persartikel (1993)
01-07-2022 - Toevoegen persrtikels (1992-1994)
22-02-2022 - Toevoegen publiciteit uit 1945
27-01-2022 - Verplaatsen informatie van de Victor Dumonbrug naar een eigen pagina
27-09-2021 - Toevoegen advertentie in "Beter wonen..." (1957)
09-08-2021 - Aanvulling met geciteerde teksten uit"Beelden van toen", Staf Willems
23-07-2021 - Toevoegen foto's & bijhorende info - Toevoegen infokader foto's
16-04-2021 - Link naar website De Plate
30-03-2021 - Toevoegen foto en extra informatie
29-03-2021 - Creatie nieuwe pagina