Introductie
 
Nieuws
 
Bekende figuren
Bekende plaatsen
Spelletjes
Verhalen & anecdotes
Kaart van de gemeente
Dialectwoordenboek
   Uitspraak
   Afkortingen
   Afgeleid uit...
 
Statistieken
 
Google in't Willebroeks

Je bevindt je op de startpagina van het Willebroekse Woordenboek. Deze webpagina's zijn in de eerste plaats gewijd aan het dialect dat in Willebroek en direct omgeving wordt gesproken.

 

Bedoeling

Het Willebroeks Woordenboek heeft niet de pretentie om een echt wetenschappelijk werk te zijn. Nochtans werd heel zorgvuldig omgesprongen met bepaling van de woordsoort, de verbuiging / vervoeging van de woorden, meervoudsvorming en verkleinwoorden.

 

De woorden en uitdrukking die je op deze web-pagina's terugvindt, heb ik vooral genoteerd in de periode van 1960 tot 1980. Uiteraard is het zelfs in een dialect z, dat de taal verandert door de tijd. Dat noemt men evolutie. Nieuwe woorden worden in gebruik genomen, maar ook raken een aantal woorden ineens vergeten, terwijl die vroeger heel frequent werden gebruikt.

 

In dialect moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen woorden waar het eerder gaat om een verschillende uitspraak of leenwoorden uit een andere taal ( rappeleere ), en de chte dialectwoorden. Deze laatste zijn woorden die men alleen in de streek zelf terugvindt. Ook gebeurt het dat de betekenis van een alomgekend woord, in het dialect helemaal verandert. Andere woorden die je in de streektaal terugvindt, zijn vaak te wijten aan een verkeerde uitspraak van vreemde woorden ( roefeling ).

 

Voor een dialect zijn de klanken ook heel belangrijk. In het "uitspraak" gedeelte van dit Willebroekse Woordenboek, heb ik geprobeerd om met zoveel mogelijk gewone letters uit het alfabet en combinaties daarvan een Willebroekse schrijftaal weer te geven. Bedoeling is dat alle geschreven letters worden uitgesproken, maar natuurlijk moet je wel rekening houden met tweeklanken.

 

Voor zover ik weet wordt de Willebroekse taal nergens op school onderwezen. Het is en blijft een aangelegenheid van de ouders, om er voor te zorgen dat hun kinderen niet volledig vervreemden van hun eigen streek. Het Algemeen Nederlands is heel belangrijk als we moeten communiceren met mensen die niet uit onze directe omgeving komen. Toch is het even goed om niet volledig je streek van afkomst te vergeten, zelfs al gebruik je het dialect niet dagelijks, of misschien helemaal niet meer. Behalve dat dialect vaak grappig overkomt op mensen uit een andere streek, laat het in bepaalde gevallen onderzoekers toe om teksten te begrijpen; zeker als het gaat over woorden die nu totaal vergeten zijn.

 

 

Vanaf deze pagina kan je naar de volgende rubrieken surfen:

 

Nieuws

Laatste nieuwtjes zoals over wat er gaande is in de gemeente, en wat er meest recent werd toegevoegd aan het woordenboek.

 

 

Nuus

Lste nuus over wat er gebeurt in 't derrep, of wa dat er de lsten tijd zooal s bijgeschreeve in deze woordenboek.

 

Bekende figuren

Roepnamen van "illustere figuren" uit het Willebroekse. Waar mogelijk werd een link gelegd naar de familie, hoewel dit NIET gebeurt als er nog verwanten in leven zijn.

 

 

Geknde mnse

Bijnme van beknde mnse ojt de gemjnte. W da't kon, wert er ook gezej van wie da ze famille zn, m da gebeurt ni as er nog famille lejft.

 

Bekende plaatsen

Namen die een Willebroekenaar doorgaans gebruikt om bepaalde plaatsen, straten, dorpen,... te noemen.

 

 

Geknde pletse

De nme die da de Willebroekenejrs geeve n soemechte pletsen in de buurt. Da kunnen strte zijn, of pletse,...

 

Spelletjes

Spelletjes die meestal vroeger - soms nu ng - in de gemeente en het omliggende werden gespeeld.

 

 

Spllekes

Spllekes die de kindere vruuger - n naa soems nog - splde, zoe goed in Willebroek as in de gebuure.

 

Verhalen & anecdotes

Sappige anecdotes, maar ook verhaaltjes, rijmpjes en liedjesteksten die we ons nog herinneren uit onze jeugd.

 

 

Vertlselkes, rmmekes n plzante dingen oem te weete

Grappekes, vertlselkes, rmmekes en liekes die da me nog allem knne van as me joenk wre.

Kaart van de gemeente

Recente kaart met een overzicht van de gemeente.

 

 

Landkt van de gemjnte

Een kt ve mnse die de wg kwijt zn.

 

Woordenboek

Dialectwoordenboek.

 

 

Woordenboek

N de Groote Van Dle, naa ook ne Willebroekse woordenboek.

 

Statistieken

Enig cijfermateriaal over de inhoud van het deze rubriek.

 

 

A ge wilt weete van oeveul n va wraf

Ve de pjrekezjeste die da persies wille weete oeveul woorde dat er naa in deze woordenboek stn.

 

Google in het Willebroeks

Echt werkende zoekmachine, vertaald in het dialect.

 

 

Goegel oep ze Willebroeks

Ne mns kan ni bejter zuuke as in z'n ijge tl... zllefs oep ne kompjoeter!

 

Maak je keuze met n van de mogelijkheden in het menu aan de linkerkant.

 

 

Willebroekse Les

Een paar plezante lessen over de Willebroekse taal.

 

Willebroekse Les - deel 1

Willebroekse Les - deel 2

Willebroekse Les - deel 3

Willebroekse Les - deel 4

 

 

Laatste wijziging 20-11-2015 - Transfer naar One.Com
19-02-2013 - Links naar de Willebroekse Lessen
08-03-2009 - Menu-links naar afkortingen, afgeleid uit en uitspraak
04-03-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl