Nieuws
Gezocht
 

ARCHIEF

2005
2004
2003
2002
2001

In dit gedeelte wordt aangegeven wat er nieuw werd toegevoegd en wanneer, in de loop van 2006 en 2007.

Indien mogelijk, wordt eveneens een link geplaatst om rechtreeks naar dit gedeelte te springen. Het laatst toegevoegde staat bovenaan in de lijst.

 

 

28 augustus 2006

't s wral veul te lank geleeje... Druk beezeg, n dn nog de konzjee. Wannijr kan ekik naa oep pensjoen gn?

Gelk as llek jr zal ek wral men bst doen oem er de kommende wintermende wa mijr wrrek van te mke.

 

   

Ijst n veural wil ek aale toch nog s rappeleere da den Ivan nen ijle smkeleken boek geschreeven ej. 'k Paas dad lleke goeje Willebroekenejr goe wt oe dad ejrink, grnoot n mossele smke.

 

Awl, in deezen boek komde dr alles over te weete: oe dad ejrink gerekt wier, n natuurlek ook m respte oem die smkeleke bisjes klejr te mke.

 

Ver al de die da den boek nog ni geleezen mme: ge kunt em nog koope in Berrem:

 

Standaardboekhandel

Boomstraat 4

2880 Bornem

tel. : 03 / 889.40.44  -  fax. : 03 / 899.10.08

 

e-mail: sb.bornem@standaardboek.com

 

Veel plzier!

 

Passdde jr m ek veral n mene stamboom gewrkt - degeen die da vollege, zelle wl weete dat er d veel veranderd s.

n... 'k m nog stpels ligge da'k moet nleeze n in de kompjoeter intippe... Al een sjans dad et de lsten tijd zoo veel rejgent, zoo da ge toch ni bojte kunt komme!

Zoo blft ne mns natuurlek beezeg.

 

Aad aale goe - ik doen ook men bst.

Saluukes...

 

 

07 januari 2006

Ijst n veral:

 

men bste wnse ver e gezond n gelukkeg Nief Jr.

 

Me zn al een wejk vdder, m z'mme mij altij gezej da ge ijl de mend januwaarie meugt wnsen n kusse. Da lste zal moejelek gn, natuurlek.

 

As ek zoo s trugzien oep wat er verlee jr allem gebeurd s, dn s da toch allem ni min: groote rampe m veul doo n slachtoffers, mnsen in de mizeere, mnse die mekandere ni wille verstn...

Zllefs de Paas in Roome zag et oep ne zeekere momnt nemiej zitte!

 

M d'er wre ook goej veuvalle, znne. m'mme ne nieve Paas, de Vtlander s ojtgekomme, d'er zn drij nief klaan manne in de keuninkleke famille, de gednkenis van 't stamblt van Louis De Nayer. D zn ek ooverlst nog verbij gereeje, n 'k moet zgge dad et e schoo parksken s, w da de mnsen eule ont kunne lte pisse! Ne mns mag s lachen, ?

 

Oep de wbsaait s er toch ook veul bijgekomme. Veral oep de geschiedenisblre, mr ook in de woordenboek. 'k Zn d nog s goed ingevlooge, n 'k zn dikkemn verschoote dat der nog zoo veel woorde ni in stonne. 'k m ook ellep gat van een ntal niefkommers: mnse die ve den ijste kij oep www.willebroek.info tercht zn gekomme, n die dn mr inijns van alles mme gegeeve of gemeeld of oepgestuurd. Nen dikke mrsie, want dad s natierlek d'ijnege manier oem ojt te brij. Ook oep 't archief s er 't ijn n 't ander bijgekomme, een bewijs dad ook da stuk goe gebrekt wert.

 

Allijn mene stamboom s wad n 't slabakke. Ni da de mnse de'r ni n zien! Ik krijg dr cht veul meelekes oover, m 'k m ni genoeg tijd oem et allem oep de kompjoeter te ztte. k' Zal er e goe veurneeme van mke veu tees jr, znne.

 

In alle geval: aad aale goe n mokt van 2006 mijr as da ge van 't vereg jr gemokt t. 't Kan altij bejter!

n blijve komme zien n mij lte weete as ge nog iet nief gevonnen t!

 

Tot tenostekij!

 

 

Laatste wijziging 03-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl