-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 501  521  541  561  581

 

581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    581

Chinese Rijk - Yang-Zjiang

General Yang-Zjiang werpt de eigen noordelijke Tsj'ow Dynastie omver. Hij sticht daarna de Swťi Dynastie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    582

Byzantium - Maurikios

Maurikios komt aan de macht in het Oostromeinse Rijk of Byzantium (tot 602). Hij heeft een militaire en een burgerlijke macht.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    583  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - NeustriŽ - Chlotarius II

Chlotarius II (+628) wordt koning van NeustriŽ, en vanaf 613 ook van AustrasiŽ (tot 628). Hij is de jongste zoon van Chilperik I en Fredegonde.

Hij laat Brunhilde doodmartelen.

584

Longobarden (huidige ItaliŽ)

Het koningschap wordt bij de Longobarden hersteld. Hiermee komt een einde aan de leiding door de hertogen. Vanaf nu zullen de Longobarden stelselmatig het Romeinse gezag ondermijnen en uiteindelijk omverwerpen.

Koning Authari is gehuwd met Theodelinde, de dochter van een Beierse hertog. Hierdoor ontstaan goede betrekkingen met Beieren. Authari blijft regeren tot 590.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    585  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    586

Visigoten - Rekkared I

Koning Rekkared I (tot 601) bekeert zich tot het Christelijke geloof. Hij heeft een grote invloed op de kerk, die zich hiermee verbindt met de Germaanse adel.

In Toledo worden rijksconcilia bijeengeroepen. Op het concilie worden ook burgerlijke feiten besproken. De koning wordt gehouden om de kerkelijke afspraken op te volgen, op gevaar van kerkelijke ban.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    587  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    588  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    589

Chinese Rijk - Swťi Dynastie

De Swťi Dynastie komt aan de macht (tot 618). General Yang-Zjiang van deze dynastie herovert het zuiden van China, en herenigt het gebied tot ťťn keizerrijk. Tsj'ang-An wordt de hoofdstad.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Paus Gregorius I de Grote

Paus Gregorius I de Grote (tot 604). Hij is kerkleraar en zendt evangeliepredikers uit naar Engeland. Hij noemt zichzelf "Servus Servorum Dei" of dienaar der dienaars van God. Hij bevordert tevens de "gregoriaanse" kerkgezangen. Hij schrijft de "Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum" en "Regula pastoralis". Hij legt de fundamenten voor de wereldelijke macht van de paus in ItaliŽ. Hij probeert opnieuw de gunst van de Joden te winnen door soepeler tegen hen op te treden.

590

Longobarden - Agilulf

Koning Agilulf (į590 +616) koning van de Longobarden tot 615. Hij zorgt voor een vrede met de Franken en slaagt erin een wapenstilstand met de Byzantijnen te sluiten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Paus Gregorius

Paus Gregorius I de Grote (tot 604) van Tours voltooit zijn geschiedenis van de Franken, in het werk "Historia Francorum".

591

Byzantium - Maurikios - ArmeniŽ

Keizer Maurikios (of Mauritius) overwint ArmeniŽ en lijft het gebied van de Avaren in bij het Byzantijnse Rijk.

Perzische Rijk - Chosru II

Koning KhosroŽ II Parwez (Chosru II) regeert (tot 628). Hij verovert Jeruzalem (614), maar wordt door de Romeinen teruggedreven. Hij slaagt erin om zijn rijk uit te breiden tot Egypte (in 614).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    592  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    593

Japanse Keizerrijk - Boeddhisme

Keizerin Suiko en prins Shotoku Taishi zorgen dat het pad voor Boeddha wordt geŽffend, door tempels te bouwen. Dit "pad" wordt ook "butsudo" genoemd. De keizerin richt een gecentraliseerd bestuur in naar Chinees model, en blijft aan de macht tot 628.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    594  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    595  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    596

BrittanniŽ - Augustinus

In BrittanniŽ begint men het Christendom te prediken, onder leiding van Augustinus van Canterbury (+26 mei 604 / 605), die naar het aartsbisdom van Kent werd gezonden door paus Gregorius I de Grote.

BrittanniŽ wordt in die periode geregeerd door koning Ethelbert. De Angelsaksen onderwerpen zich aan het gezag van de paus, en het Christendom zal mee zijn stempel drukken op de Angelsaksische kunst.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    597  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    598  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    599  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Hofmeiers

Vanaf deze periode verliezen de Merovingische koningen macht aan de hofmeiers. In de lage landen wordt het Christendom gepredikt en de bewoners worden gekerstend.

600

Slag bij Catterick

De Keltische stam van de Gododdin wordt door de Angelsaksen verslagen in de slag bij Catterick.

Longobarden

De Longobarden keren zich meer en meer naar het katholicisme.

Laatste wijziging 24.05-2007 - Nieuwe iconen
13-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl