-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 501  521  541  561  581

 

521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    521

Ierland / Schotland - Columbanus

Columbanus (į521 +597) wordt later de Ierse monnik die in Schotland de bewoners kerstent.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    522  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    523  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    524  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    525

Schotland - BrittanniŽ - Biblia Iatrica

De Scoten migreren van het noordoosten van Ierland naar het noorden en het westen van BritanniŽ.

De Aetios wordt geschreven. Het is een "heelkundig" handboek.

Alexander schrijft de Biblia Iatrica.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    526

Ravenna (ItaliŽ)

In Ravenna wordt de San Vitale kerk gebouwd. Hier wordt ťťn van de eerste keren de Byzantijnse mozaÔekkunst toegepast.

Ostrogoten - Theodorik I

Koning Theodorik de Grote van de Ostrogoten, sterft in Ravenna. Vanaf nu valt zijn rijk uiteen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    527

Byzantijnse Rijk (Oostromeinse Rijk) - Justinianus I

Justinianus I wordt keizer van het Oostromeinse of Byzantijnse Rijk (tot 565). Door zijn veldheren Belisarius en Narses wint hij het Vandalenrijk en het Ostrogotische rijk terug. Hij bouwt de Aya Sophia in Constantinopel en laat door een commissie van rechtsgeleerden het Romeinse recht optekenen. Justinianus is gehuwd met Theodora (+548).

Hunnen - IndiŽ

De heerschappij van de Witte Hunnen stort in mekaar. Gevolg is dat het rijk van Gupta opnieuw aan macht wint.

In het noorden van IndiŽ ontstaat het grote rijk Kanyakubia, geleid door Horsha.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    528

Byzantijnse Rijk - Justinianus

Keizer Justinianus begint met de codificatie van het Romeinse recht: de Corpus Juris Civilis. Het werk duurt tot 535 en omvat volgende delen:

- Institutiones (een leerboek)

- Digesta / Pandectae (werken van klassieke rechtsgeleerden)

- Codes Justinianus (keizerlijke schriften)

- Novellae (keizerlijke schriften, na 534 uitgegeven)

De keizer sluit de Akademie van Plato (Athene), met als reden dat het een bolwerk is van heidense filosofie.

IndiŽ - Hunnen

De Witte Hunnen (Heftalieten) worden uit het noordwesten van India verdreven, doordat een verbond van Indiase vorsten samen de strijd aanbinden tegen de bezetter.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    529

Klooster van Monte Cassino - Benedicuts van Norcia

Benedictus van Norcia (į480 +543) sticht het klooster van Monte Cassino in Campagna. Hij schrijft de "Regula Benedictii", waarin hij de westerse vorm van het monnikenleven vastlegt:

- stabilitas loci (de torengelofte)

- conversatio morum (armoede en kuisheid)

- oboedientia (gehoorzaamheid aan de abt)

De kloosters moeten gastvrijheid verlenen, de armen verzorgen en scholen stichten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    530  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Saksen - Chlotarius

De Franken onder Chlotarius I (+561) veroveren het ThŁringerrijk, geleid door koning Erminfried. De strijd slaagt door hulp van de Saksen.

531

IndiŽ - Hunnen - KhosroŽ

Koning KhosroŽ I (Chosru) regeert (tot 579), en breidt zijn rijk uit tot aan de Indus. Hij voert belastingshervormingen door, naar voorbeeld van de Romeinen. Hij zorgt voor de grootste omvang van het rijk. Onder hem worden de Heftalieten of Witte Hunnen overwonnen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - BourgondiŽ - Slag bij Autun

De Franken veroveren BourgondiŽ - de strijd duurt tot 534 - in de slagen bij Autun door Chlotarius I en Childebert I.

532

Byzantijnse Rijk - Perzische Rijk - Nika oproer

Justinianus I maakt een einde aan de oorlog tegen de Perzen, door het afsluiten van een "eeuwige vrede". In Constantinopel wordt in de strijd heel wat vernield.

In Constantinopel begint men de Aya Sophia te bouwen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    533

Byzantijnse Rijk - Vandalenrijk - Belisarius

Het Rijk van de Vandalen wordt stelselmatig vernietigd (tot 535) door veldheer Belisarius. Onder keizer Justinianus worden de verloren gebieden in Noord Afrika heroverd. Het Rijk van de Vandalen bestaat het volgende jaar niet meer.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - BourgondiŽ - Chlotarius I - Childebert I

De Franken onder Chlotarius I (+561) leveren verder strijd. Ze worden aangevoerd door de van de neef van Clovis, Childebert I (tot 548) en veroveren BourgondiŽ.

534

Byzantijnse Rijk - Justinianus I

De Byzantijnse keizer Justinianus I laat het Romeinse recht optekenen in de "Codex Justinianus" of "Corpus Iuris Civilis".

Chinese Rijk

Het koninkrijk Wťi in het noorden van China valt na een burgeroorlog uiteen in

- een westelijke Wťi Dynastie - hoofdstad: Tsj'ang-an

- een oostelijke Wťi Dynastie - hoofdstad: Anyang

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    535

Byzantijnse Rijk - Ostrogoten

Begin van de Gotenoorlog (tot 553) door keizer Justinianus I van Byzantium. Zijn veldheren Belisarius en Narses voeren strijd op verschillende plaatsen in ItaliŽ tegen de Ostrogoten, en proberen verloren gebieden te heroveren.

Regel van Benedictus (van Nursia)

Benedictus van Nursia (įĪ480 +Ī547), schrijft in het klooster op de Monte Cassino de "Regel van Benedictus" voor westerse kloosterlingen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Provence

De Franken veroveren de Provence.

536

Franken - Ostrogoten

De Franken stoten door tot aan de Middellandse Zee langs de monding van de RhŰne. Ze krijgen grote stukken van AlemaniŽ van de Ostrogoten.

Vitigis wordt tot koning verkozen (tot 540).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    537  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    538

Franken - Gregorius van Tours

Gregorius van Tours (į538 +594), Frankisch geschiedschrijver.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    539

Franken - Goten - Byzantijnen - Theodebert I

Theodebert I wint van de Goten en de Byzantijnen. Toch lukt het hem niet om ook Noord-ItaliŽ te veroveren. Op deze manier wordt ook Beieren afhankelijk van het Frankenrijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    540

Goten - Vitigis - Cassiodorus

Koning Vitigis wordt na de belegering van Ravenna gevangengenomen door Belisarius.

Cassiodorus (įĪ485 Scyllace, CalabriŽ +Ī583 Vivarium) - pseudoniem voor Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator - Romeins staatsman en geleerde, schrijft zijn wereldkroniek "Chronica". Het tijdsverloop in de kroniek begint bij Adam en loopt tot 519.

Perzische Rijk - AntiochiŽ

Perzische Sassaniden, aangevoerd door hun koning ChosroŽ I, veroveren AntiochiŽ (nu: Antakya in Turkije).

Paus Gregorius de Grote

Rond deze periode neemt paus Gregorius de Grote zijn ambt op (tot 604).

Laatste wijziging 24-05-2007 - Nieuwe iconen
13-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl