Kaarten

Stafkaart 1895 Willebroek
Chorografische kaart Bouge 1786
Kabinetskaart graaf de Ferraris
 

Leggers

Introductie
 

Atlassen

Popp Atlas - Intro
... Blaasveld
... Breendonk
... Heindonk
... Ruisbroek
... Tisselt
... Willebroek

Rubrieken  |  Philip-Christiaan Popp 

 

 

Gezien de complexiteit van deze pagina's krijgt de Popp-atlas een eigen rubriek.

Meer gegevens over de beschikbare bewerkingen van deze atlassen vind je in het menu links.

 

Rubrieken

Volgende rubrieken maken deel uit van de kadaster-atlas die Philip-Christiaan Popp samenstelde:

 

Introductie

Een inleiding van de Popp-atlas, zoals voorzien in het register voor de gemeente.

Artikels

Register van alle artikels in numerieke volgorde, zoals ze werden vermeld in de atlas, en met verwijzing naar de naam van de eigenaars die in dat artikel voorkomen.

Atlas

Overzichtskaart en toegang tot de deelkaarten van het gebied, waarop de percelen staan gemarkeerd op de kaart van de gemeente.

Namen

Register dat een alfabetische opsomming geeft van de eigenaars van de percelen in de gemeente.

Percelen per Sectie

Numeriek geordende lijst op de perceelnummers, met verwijzing naar de register artikels. De indeling werd opgesplitst per perceel.

Register

Numeriek geordende lijst van alle artikels, waarin alle gegevens werden opgenomen over zowel de eigenaar (met vermelding van afkomst en beroep), de percelen grond die door dit artikel beregeld worden en hun bestemming, de oppervlakte en tenslotte het kadastrale inkomen van zowel bebouwde als onbebouwde percelen.

 

BELANGRIJKE OPMERKING

Waar een link werd voorzien (Artikels, Namen en Percelen per Sectie) wordt telkens een nieuw venster geopend.

Enkel via Register blijft men in de gecontroleerde omgeving.

Een schermresolutie van 1024 x 768 pixels wordt aangeraden.

 

 

Philip-Christiaan Popp

De eerste kadasterplans in BelgiŽ werden opgemaakt door een initiatief van de Belgische Staat, en onder toezicht van Philip-Christiaan Popp. De combinatie van kaarten en kadasteratlas leggen een verband tussen de landboeken en de huidige kadasternummers.

 

Uitgebreide informatie over deze persoon vindt u op de webpagina's van

Philippe Huvelle.

Hij verklaart uitvoerig over de werken van deze cartograaf.

 

Toch al een aantal sleutelgegevens...

 • Philip-Christiaan Popp werd geboren te Utrecht (NL) op 10 februari 1805 en overleed te Brugge op 3 maart 1879.
  Hij is de zoon van een Nederlandse moeder en een Duitse vader. Het gezin vestigt zich in BelgiŽ in 1818.
 • In 1830 kiest hij de Belgische nationaliteit (als gevolg van de onafhankelijkheid van BelgiŽ).
 • Hij wordt controleur bij het kadaster, cartograaf en dagbladuitgever (Journal de Bruges).
 • Naast de wetenschappelijke waarde van een kadaster-atlas, is het voor Popp belangrijk om de kaarten en gegevens op een makkelijke manier toegankelijk te maken voor het grote publiek. Hierin volgt hij Vander Maelen op.
  Popp tracht vooral om de overzichtskaarten tot 2 bladen te herleiden, met een maximum van  6 bladen voor grote gebieden.
 • Elk plan wordt met de grootste zorg getekend op een schaal van 1/500 tot 1/5000.
  Grenzen van de secties en omtrek van de gemeente worden gekleurd.
 • Bij elk plan hoort een aanwijzende tabel en een kadastrale legger, met de nummers van de percelen, de namen van de eigenaars, de aard en grootte van het perceel en het belastbare inkomen van zowel bebouwde als onbebouwde percelen.
  Indien personen genieten van vruchtgebruik erfpacht of recht van opstal, wordt dit in het register vermeld.
 • Popp werkte eveneens aan de topografische kaart van West Vlaanderen.

 

De cartografische realisatie van P.-C. Popp is ook nu nog actueel voor opzoekingen naar oorspronkelijke eigendommen en de grenzen er van. Historisch gezien helpt het ons om een beeld te vormen van de uitbating van de gronden.

 

Extra informatie vind je op de website van de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ, meer bepaald op de overzichtskaart en de kopieŽn van de microfilm van de gemeente Willebroek.

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Willy Mees

 

Laatste wijziging 07-02-2016 - Links naar webpagina's van de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl