Info Straat

 

001 - Station
Algemeen
001 - Station
Omgeving
001 - Station
Buitenzijde
001 - Station
Binnen
001 - Station
Perrons
002
004
005
006
017
018
019
022
025
026
030
031
032
034
Villa André
035
Villa Rosa
036
Radio 800
 
Krotters
 
Cokesfabriek
 

 

Straatnaam

Adrescode

Stationsplein - Cokesfabriek

WILSTAPL_COK_000

 

Periode

 

april 1900 - 1974

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

Cokesfabriek

Vroeger nummer:

-

Van

18 april1900

Tot

1974

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Association Métallurgique pour la Fabrication du Coke, cokesfabriek

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron:

Op 18 april 1900 werd de Association Métallurgique pour la Fabrication du Coke s.a. opgericht.

Op 1 oktober 1960 fuseert het Cokesfabriek met de amooniakfabriek ASED (tot in 1974).

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 2), BK-SW

Doel van de Cokesfabriek - opgericht in 1900 - was om ovencokes te producereen, voor gebruik in de staalnijverheid in Wallonië.

In 1905 werkten er ±250 mensen in de fabriek.

Bron: BK-SW

De Cokesfabriek werd opgericht in 1900, en werd ontmanteld en afgebroken in 1978

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 2, Gust Van Auwenis)

Op woensdag 1 februari 1978 (toen juuist 31 jaar geleden) blokletterde ook zals de andere kranten, de in Willebroek vrij veel gelezen socialistische krant "de Volksgazet":

De Cokesfabriek van Willebroek gaat dicht!"

Dat dit nieuws tijdens die morgen op de markt de klassieke roddel verving, hoeft geen betoog. Iedereen kende trouwens wel iemand die daar werkte.

Wij beschikken toevallig over bedoelde krant van toen.

De sluiting van één van de pijlers van de Willebroekse industrie was het begin van het einde van de economische sterkte van onze oude industriegemeente. De "scribe" van onderhavig artikel (nvdr: Eric Van Winghe) had het genoegen in de zomer van 1960 zijn vakantie op de ovens te mogen doorbrengen, waar hij de minder aangename kant van het werk en het leven op dergelijke fabriek aan den lijve heeft leren kennen.

Velen zijn deze oude fabriek reeds vergeten - daarom een chronologisch overzicht van het ontstaan tot het begin van het einde.

...

 

 • 18 april 1900
  oprichting van de cokesfabrieken in Willebroek door 12 staalbedrijven, met het doel hoogovencokes voort te brengen ten behoeve van de staalbedrijven
  kolen werden aangevoerd uit Engeland ( er waren nog geen Limburgse mijnen) via de haven van Terneuzen en dan de spoorlijn Terneuzen-Mechelen
 • februari 1901
  opstarten van een ovenbatterij die 150 ton kolen per dag omvormt tot ±100 ton hoogovencokes
 • 1906
  bouwen van 90 cokesovens met winning van teer en ammoniak
  600 ton kolen werden per dag in de ovens verwerkt
 • 1914 - 1922
  Omwille van WO I werd de productie stilgelegd
 • 1928
  gas dat bij de verbranding van de kolen verloren ging, werd opgevangen en gebruikt voor de nieuwe ammoniakfabrieken aan de andere kant van de spoorlijn
 • 1931 - 1933
  productievermindering van 1000 ton kolen tot 600 ton als gevolg van de economische crisis
 • 1940 - 1945
  Als gevolg van WO II wordt de productie van cokes andermaal stilgelegd
 • 1954
  bouwen van 38 nieuwe ovens - er werd vanaf dan gewerkt in een continu 24 uurs-systeem
 • 10 maart 1958
  de productieafdeling wordt stilgelegd
 • 1 oktober 1960
  fusie met de ammoniakfabriek

 

Lees het volledig artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2009 - nr.4, "Association Métallurgique pour la Fabrication du Coke s.a.", Eric Van Winghe)

 

Den Ammoniak - The abandoned factory in Belgium

 

 

Afbeeldingen

 

 

1901

Foto van één van de hoge schoorstenen.

Bron: NELS-Brussel

 

 

 

 

1906

De cokesfabriek in volle productie.

Bron: Jos. De Maeyer - Willebroek

Op 18 april 1900 werd op de nabij het station van Willebroek beschikbare gronden de in de volksmond genoemde Cokesfabriek opgericht, met de bedoeling de in de provincies Henegouwen, Luik en Luxemburg gelegen staalbedrijven van hoogovencokes te voorzien.

Daar er van de Limburgse kolenmijnen nog geen sprake was, was Willebroek aangewezen op de invoer van geschikte Engelse kolen uit de streek van Durham (GB), die langs de spoorlijn Mechelen-Terneuzen in Willebroek aankwamen, waar de lonen stukken lager waren dan in Wallonië.

Nadat in 1957 met meer dan een half miljoen ton jaarlijks verwerkte kolen het hoogste productiepeil werd bereikt, ging het nadien stilaan bergaf, met als gevolg dat de Cokesfabriek in 1978 werd gesloopt.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

1908

Een gelijkaardige postkaart.

Bron: ?

 

 

 

1908

De Cokesovens.

Bron: ?

 

 

 

 

1909 - 1912

Suggestie voor de opstelling van de cokesovens.

Bron: Edit. Thomes - Frères& Soeurs.

Een andere "grote" was de Cokesfabriek, opgericht in 1900, met het doel hoogovencokes te produceren voor de behoeften van de staalnijverheid in het Waalse landsgedeelte.

In 1905 werkten er 250 mensen

Van "den Ammoniak" is maar sprake na 1925.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

 

Twee versies van de foto, gemaakt in de cokesfabriek in Willebroek.

Bron: wwe. Verbruggen

 

 

 

 

1914

Opnames in de cokesfabriek.

Bron: ?

 

 

 

1927

Woningen in de "cité" van de Cokesfebriek.

Bron: Nels

 

 

 

De cokesfabriek rond 1928.

De foto werd gemaakt van uit de Eduard Anseelestraat, op de plaats waar later de Hoge Heide zou komen.

Bron: PI-TB

In 1902 startte de Cokesfabriek - ofte "de Cokes". Met werkgelegenheid voor veel mensen.

Met in den beginne de witgloeiende cokes, die uit de ovens werd gehaald, geblust en op spoorwagons werd geladen, wat bij zomerweer alvast geen pretje was.

Ook al is daar waarschijnlijk de reden te vinden, dat er in de 100 m lange straat, die van het station naar "de Cokes" liep, juist geteld 11 herbergen waren, alwaar de dorst kon worden gelest, ofwel een stuk loon kon worden achtergelaten.

De fabriek werd door Cockerill opgeslorpt.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

1938

Postkaart van de Cokesfabriek (Association Métallurgique), gestuurd naar de fabrieken van Madou in Gent.

Bron: ?

 

 

 

±1950

Oude foto van de cokesfabriek in Willebroek op een tentoonstelling in Blegny.

Bron: Cokerie de Blegny

 

 

 

periode 1950 - 1970

Einde van de Eduard Anseelestraat met zicht op gebouwen van de Cokesfabriek.

Bron: ?

 

 

 

1956

Luchtfoto van de Cokesfabriek.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

± 1960

Een aantal foto's van de Cokes-fabriek en de directe omgeving.

Bron: FB-WV

 

 

 

1960-1970

De cokesfabiek gezien van op de brug van de A12 over de spoorweg.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

1960-1970

Een aantal foto's van de Cokesfabriek.

Bron: ?

 

 

 

 

1962

De cokesfabriek.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Twee luchtfoto's die werden gemaakt rond 1972.

Op de bovenste foto zie je terreinen van de Cokes-fabriek links op de foto - aan de andere zijde van de spoorweg zijn de (EC) ASED-fabrieken.

Op de onderste foto is de Cokesfabriek linksboven op de foto te zien.

Bron: ?

 

 

 

Bierviltje van de brouwerij Wiel's van 1973, ter gelegenheid van de 125ste jaarmarlt van Willebroek.

Bron: brouwerij Wiel's

 

 

 

De gebouwen van de cokesfabriek in 1977 (niet meer actief?).

Bron: stadsarchief Antwerpen

 

 

 

Het spooremplacement en de gebouwen van de Cokesfabriek (1978).

Bron: PI-TB

 

 

 

Filmpje van het neerhalen van één van de koelgebouwen.

Vraag: behoorde dit gebouw tot de Cokesfabriek of tot de Ecased?

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 13-08-2023 - Toevoegen 2 foto's uit de periode 1950 - 1970
04-11-2022 - Toevoegen foto's 1960 (FB-WV)
13-04-2022 - Toevoegen foto ±1950 (Blegny)
28-03-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
11-03-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
22-10-2021 - Toevoegen 2 luchtfoto's waarop de Cokesfabriek te zien is
28-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
01-08-2021 - Toevoegen info over Cokesfabriek bij foto uit 1906 (KDD)
05-07-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
04-07-2021 - Creatie nieuwe pagina