Info Straat
 
Vergifstraat
Richting
Nonnevijverstraat
Eldoradostraat
Richting
Nieuwstraat
Spiekestraat
Richting
Pleintje
Dorpstraat
Richting
Kerk
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024 & 025
026
027
028
029
030
031
 
NVO - Nationaal Verbond van Oorlogsinvaliden
 

 

Straatnaam

Adrescode

Louis De Naeyerplein

WILLDNPL_009

 

Periode

 

1922 - 1952

1952 - 1990

2014

> 2020 - nu

 

Huisnummer

Huidig nummer:

9

Vroeger nummer:

Vergifstraat 9

Van

1922

Tot

1952

 

Naam van het bedrijf / Beroep

vishandelaar

Uitbater(s)

Josephus Reveraert (vishandelaar) x Caroline Theunis (zonder beroep)

Willem Van Breedam (van voor 1938)

Toenaam

-

Telefoonnummer

Willebroek 16 (1938) (Willem Van Breedam

 

Informatie

Het bedrijf komt voor in de adressenlijst van de provincie Antwerpen van 1923.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: BK-CVDR, TS-VRTL (2015 - nr. 3, "Van Vergifstraat tot Louis De Naeyerplein", Gust Van Auwenis - Kevin Polfliet), BK-CVDR, TS-VRTL (2012 - nr. 2), programmabrochure Vrijwillige Brandweer, Telefoonlijst 1938

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

9

Vroeger nummer:

-

Van

1952

Tot

2000

 

Naam van het bedrijf / Beroep

vishandel

Uitbater(s)

Willem Van Breedam x Angela Scheidtweiler

Cauterman - Van Breedam bvba

Toenaam

ene van de Zwis

Telefoonnummer

Willebroek 16 (1938) zie hierboven

03 78 60 16

031 86 60 16

03 886 60 16

 

Informatie

Het bedrijf wordt vermeld in de bedrijvengids van de gemeente Willebroek van 1972, de Handelsgids van 1982 en in de Willebroekse Gemeentegids (1999-2000).

Willem Van Breedam was actief bestuurslid van het Nationaal Verbond van Oorlogsinvaliden (zie foto hieronder).

Bron: GEM-PUB, KL-1952, TS-VRTL (2009 - nr. 4), VRTLAND, TS-HG, PI-TB, TS-HG, KonHarmSteCecilia, WSF, KL-1969

In 1945 vieren Jozef en Roza Van Gelder hun jubileum. De praalwagen rijdt voorbij de viswinkel van Willem Van Breedam (opschrift op de etalage) (Mechelsesteenweg nr. 92).

Die baatte de winkel dus al vóór 1952 uit.

De winkel werd door de dochter en haar echtgenoot ook nog nà 1990 verder gezet. Tot wanneer?

Bron: PI-TB

Willem Van Breedam was voorzitter van het Nationaal Verbond van Oorlogsinvaliden (NVO / NVI).

Meer informatie over deze organisatie vind je hier.

Vraag: wanneer heeft Willem Van Breedam de vishandel overgenomen? (zie hierboven)

Bron: PI-GB, Telefoonlijst 1938

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

9

Vroeger nummer:

-

Van

2014

Tot

2014

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Juwelen Zig-Zag, schoonheidsinstituut, juwelen

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 886 54 41

 

Informatie

Vraag: Heeft iemand meer informatie over deze zaak?

Bron: GEM-PUB

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

9

Vroeger nummer:

-

Van

> 2020

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Leonidas, pralines

Het Chocoladevrouwtje, Annick

chocoladeartikelen, suikergoed

Uitbater(s)

Annick Brys

Toenaam

bij Annick

Telefoonnummer

03 866 54 41

 

Informatie

Het bedrijf maakt publiciteit in de handelsgids van Willebroek Winkelhart van 2020.

Bron: Obodo, TS-HG

 

 

Afbeeldingen

 

 

 

1915

Op de bovenste foto zien we, van links naar rechts: een ons onbekende soldaat, Jean (Johan) Scheidtweiler, Fons Willems en Frans Moeremans, ofte wel "de Perla".

Op de onderste foto zit diezelfde Fons Willems "lekkertjes uitgedost" op de fotografenbank. Uiterst rechts zien we Jean Scheidtweiler, die later "baas van het vrouwvolk" op de papierfabriek van de Naeyer zou worden.

Beide foto's werden in 1915 in het Interneringskamp te Harderwijk in Nederland opgenomen. Ruim dertigduizend Belgische soldaten waren op 10 oktober 1914 de Nederlandse grens overgetrokken, wat met zich bracht dat ons neutraal gebleven buurland al deze niet voorziene militairen ergens moest onderbrengen. Dat "ergens" werd zowel Gaarsterland als Kampen, Oldebroek, Amersfoort en Harderwijk. Toen echter later de Nederlandse troepen hun eigen kampen moesten betrekken, werden de geïnterneerden voorlopig in Zeist en in Harderwijk ondergebracht, in talrijke tenten van telkens tien man.

De soldaten sliepen er tijdens die winterse dagen, op de kille heidegrond, op een bussel stro en onder één deken. De Nederlandse regering zou later al deze tenten dooe houten loodsen vervangen. Groot vraagstuk evenwel werd de werkverschaffing die aan de militaire kampbewoners moest worden verleend. Vanaf 1916 werd de grote massa van deze geïnterneerden bij Nederlandse particulieren tewerkgesteld.

Na drie jaar wisten om en nabij de twaalfduizend geïnterneerden in vreschillende dorpen en steden van Nederland aan hun trekken te komen.

Ze waren administratief ingedeeld in zogenaamde depots. Ze kregen er hun maaltijden en mochten er overnachten.

De geïnterneerden die doel- en werkloos in de kampen achterbleven, kregen er iedere tien dagen één gulden (= 15 frank) soldij, waarmee zij een beetje tabak alsmede een dagelijkse tas warme koffie konden kopen.

Allemaal verre en lang vervlogen herinneringen uit dat even zo verre Harderwijk, waa de dagelijkse kost maandenlang uit 200 gr brood en 300 gr aardappelen met wat groenten, zonder één stukje vlees had bestaan. Al kreeg men soms, als welgekomen verrassing, 100 gr vis op de tafel! En ze zagen dat Fons Willems op dit voedsel nog corpulent kon blijven!

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

Jean (Johan) Scheidtweiler was bediende op de fabriek van De Naeyer. Hij was gehuwd met Angeline Van Kerckhoven.

Zijn zuster Angela Scheidtweiler was gehuwd met Willem Van Breedam, die de vishandel uitbaatte.

Bron: WIL-INFO

 

 

 

augustus 1928

Advertentie in de feestbrochure van de Vrijwillige Pompiers.

Bron: archief Willy Mees, Albert Mees

 

 

 

februari 1934

Toen koning Albert in februari 1934 te Marche-les-Dames op een nogal dramatische manier om het leven kwam, heerste er diepe verslagenheid onder het volk, dat de Eerste Wereldoorlog - waarin 62 Willebroekenaars hun leven hadden gelaten - nog niet helemaal had verteerd. Tijdens de dagen na 's konings dood werden er haast overal in Vlaanderen gelden voor het Koning Albertgedenkteken te Nieuwpoort verzameld.

Te Willebroek gebeurde dit tijdens een niet te vergeten stoet. Oude, van 1914 dateren soldatenuniformen werden te dezer gelegenheid van de zolder gehaald, al was het voor de meesten ondertussen wat zwaarder geworden Willebroekse jongens ee hele prestatie om ordentelijk in die kleren op straat te komen, en zo wat zaad in Alberts momumentenbakje te krijgen.

...

Bovenstaande foto werd gemaakt op het huidige August Van Landeghemplein. Rechts ziet men nog de oude gebouwen van de brouwerij De Jonghe-Erix, die oorspronklijk nog genummerd werden in de Overwinningsstraat (die aanvankelijk tot aan de "Quatre Bras" liep, ter hoogte van de huidige Nieuwstraat).

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

 

 

februari 1935

Die regenachtige dag in februari 1935 is trouwens een dag die de mannen van de Nationale Strijdersbond, van het Nationaal Verbond van Oorlogsinvaliden en van de Z.A.B. nooit zullen vergeten.

Niet alleen omwille van die stoet, waarvan wij een deel op de foto hoger hervinden, maar ook om dat zo grandioze toneelstuk "La Mascotte" dat, in samenwerking met de vermelde verenigingen op 6 februari 1935 in zaal Odeon naar voren werd gebracht, met helemaal op het einde van het stuk de prachtige apotheose, waarvan de foto hierboven een vrij duidelijke weergave is.

De IJzersoldaten, in hun uit de Eerste Wereldoorlog stammende uniformen, brachten hierbij hulde aan hun leider. Centraal, naast de versierde foto van koning Albert, staat een verpleegster van het Rode Kruis, die symbolisch haar humaan gerichte wereldvereniging vertegenwoordigde.

De ontvangsten, die zowel tijdens de uitstap als bij de opvoering van "La Mascotte" werden ingezameld, werden aan het Comité tot oprichting van het Koning Albertgedenkteken te Nieuwpoort overgemaakt.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

Op 17 maart 1919 werd in herberg "Het Gulden Vlies" in de Nieuwstraat, door Richard Coenen, Alfons Coorens, August Lamberts, Aimé Lauwers, Frans Saerens en Louis Smets de afdeling Willebroek van het "Nationaal Verbond van Oorlogsinvalieden" gesticht, een vereniging die weldra de draaischijf voor soortgelijke verenigingen in Vaartland en Klein Brabant zo worden.

Dat zij van wanten wisten, bewijst het feit dat zij bekwamen dat zowel in cinema Pathé als in deze van Cesar Aerts door haar leden voor halve prijs kon worden gekeken!

In 1922 noteerde men 73 bestuursvergaderingen en 10 algemene vergaderingen. Er werden - ten gerieve van de leden - 225 brieven geschreven. Er werden bals gegeven te Tisselt en te Blaasveld. De handbalclub Espoir richtte een feest in en de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia gaf een concert in het park van mevrouw Louis De Naeyer, wat haar in staat stelde de daardoor verdiende 22.960 frank en 60 centiemen te besteden aan geneesmiddelen en voedingswaren voor haar noodlijdende leden.

De "invalieden" werkten!

Ze organiseerden de meest diverse feesten, gaande van een cyclo-ball wedstrijd op het terrein van de WSV, nazar dat zo grandioze, in 1929 gehouden Boksgala, dat ten voordele van de weesjes, de teringlijders en de oorlogsinvaliden van Willebroek werd gehouden, en waaraan zowel Gerard De Barbieux als J. Aerts twee lokale cracks op dat gebeid) hun sportieve medewerking hadden verleend.

Op 11 november 1932 werd hulde gebracht aan mevrouw Coleta Hyacintha Van Camp, de door de oorlogsslachtoffers als "moeder Minazio" gekende dame, die door haar inzet en haar medeleven tijdens die dagen veel goeds had gedaan./

Op 11 november 1939 werd de vereniging omwille van haar twintigjarig bestaan, op het gemeentehuis ontvangen, waarbij burgemeester Fromont haar het nieuwe, door erevoorzitter R. Coenen geschonken vaandel overhandigde.

Maanden later begon de Tweede Wereldoorlog, met hernieuwde ellende en veel miserie, waarover doorgaans in boeken en kranten wordt gezwegen, ook alijn dat dingen die de afdeling Willebroek van het Nationa Verbond van Oorlogsinvalieden nooit naast zich heeft gelegd.

Daarom deze groe aan dit humaan gerichte bestuur, dat we op bijgaande foto hervinden. Met staand van links naar rechts: Frans De Nijn, Guillaume De Laet, Kamiel Moens, Hubert Van der Meeren, Albert Verhulst en Aimé Scheltens. Zittend: Willem Van Breedam, mevrouw K. Minazio, Constant Crab, Marcel Lacourt en mevrouw C. Van Heuckelom.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955 tot1968

Advertenties uit jaarverslagen van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

 

 

 

augustus 1971

Advertentie in de brochure van de Willebroek Stadfeesten.

Bron: WSF

 

 

  

 

1978 - 1979

Advertenties in het tijdschrift Vaartland.

Bron: VRTLND

 

 

 

1982

Publiciteit in de Carnavalsbrochure.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1987 en 1990

Publiciteit in de Willebroek Gemeentegids.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1995 - 1996

Advertentie in de gemeentegids.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1999-2000

Publiciteit in de gemeentegids Willebroek

Bron: GEM-PUB

 

 

 

Publiciteit in de Carnavalsbrochure van 2014

Bron: GEM-PUB

 

 

 

2018

Het Chocoladevrouwtje bij Annick, de pralinewinkel (Leonidas) met rechts ernaast het uitzendkantoor van Ago (huisnr. 10).

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 09-07-2024 - Toevoegen telefoonnr 1938
21-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen (1978-1979)
26-10-2023 - Toevoegen advertentie gemeentegids 1995-1996
28-09-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
14-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie (bewoners Vergifstraat)
18-08-2023 - Toevoegen advertentie Willebroek Stadfeesten augustus 1971
05-11-2022 - Toevoegen advertentie 1928
03-09-2022 - Toevoegen advertenties uit jaarverslagen Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia
03-04-2022 - Toevoegen advertentie uit 1987 en 1990
27-03-2022 - Toevoegen nieuwe informatie en advertenties uit 1982 en 2014
31-07-2021 - Toevoegen advertentie uit gemeentelijke Infobrochure (1999-2000)
26-07-2021 - Toevoegen foto's en informatie optocht NSB in 1935
21-07-2021 - Tovoegen foto's soldaten en oorlogsinvaliden en bijhorende tekst
23-06-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
19-04-2021 - Toevoegen van informatie
17-04-2021 - Creatie nieuwe pagina