Allerlei
De Naeyer
Gebouwen
Kanaal
Klein-Willebroek
Mensen
Prins Carnaval
Straten
Varia
Verenigingen
Voorwerpen
 
Vroeger & Nu
 
Reizen
 
Foto archief
Bibliotheek

Centrum & Dorpstraat / August Van Landeghemstraat  |  Markt / Louis De Naeyerplaats  |  Dendermondsesteenweg, Dr. Persoonslaan en Pleintje  |  Nieuwstraat  |  Overwinningstraat en omgeving  |  Langs het kanaal  |  Willebroek Noord  |  Tuinwijk  |  Wijk  |  Overzichten en panorama's  |  Nieuw Willebroek - Willebroek Stad  |  Blaasveld

 

 

  Centrum & Dorpstraat / August Van Landeghemstraat
  
 

Dorpstraat / August Van Landeghemstraat in de buurt van de kerk

De eerste foto toont links het huis op de hoek met de Kerkstraat en de kerk op de achtergrond.

De tweede foto het plein vóór de Sint Niklaaskerk. Achter de bomen zie je de gevel van het klooster van de zusters. Rechts op de achtergrond is het deel van de Dorpstraat dat richting Veert verder loopt. Aan het hoekhuis rechts is de vroegere Kasteelstraat (nu Torenstraat).

De derde foto werd gemaakt ter hoogte van het Gemeentehuis, met op de achtergrond de bomen vóór de kerk. Het hoekhuis rechts wordt later café de Vlierboom.

  
 

Dorpstraat in de buurt van het gemeentehuis

De eerste foto toont links zie je op de hoek links (Tonstraat) het gebouw van de Société Générale (nu BNP Paribas Fortis). Aan de overkant de winkel van L. Haems, met daarnaast de auto en het huis van dokter De Boeck (?).

De tweede foto werd een ietsje verder richting markt gemaakt.

De derde foto werd in de andere richting gemaakt en is van een vroegere periode.
Het gebouw helemaal achteraan links is de plaats waar het gemeentehuis komt. De bomen op de achtergrond staan op de plaats waar herberg de Vlaamse Leeuw staat. Iets meer ervoor en naar rechts zie je waar café de Vlierboom komt. Net daarvóór en meer naar rechts op de foto de hoek waar nadien het gebouw van de Société Générale zal komen.

 

Deze foto's tonen allebei het gemeentehuis. Op de eerste foto zie je rechts het gebouw waar o.a. de raadzaal en de trouwzaal zich bevonden.

De tweede foto werd in tegengestelde richting gemaakt, en de gebouwen bevinden zich links op de foto. Het grote witte huis rechts naast het gemeentehuis, zal later worden toegevoegd aan het complex: hier komt de toegang naar de gemeentelijke feestzaal, een aantal vergaderruimtes, en de schenktoog die geopend wordt tijdens evenementen in de feestzaal.

  
  

Dorpstraat in de buurt van de Waag (Kloosterstraat)

De foto's werden allemaal gemaakt in de richting van de markt naar de Sint Niklaaskerk.

Het gebouw rechts aan de oude Waag ligt op de splitsing van de Dorpstraat en de Kloosterstraat, en deed dienst als brandweerkazerne.

Het witte huis aan de overkant van de brandweerkazerne, ligt op de hoek van de Dorpstraat en de Stationsstraat. Hier was destijds een juwelierszaak.

Op de foto links zie je rechts de Stationsstraat. Het huis op de hoek werd gebruikt door kinesist Schurmans. De "villa" van de familie Schurmans was op dat moment in opbouw (je ziet de werf achter de mensen). Duidelijk werd er iets gevierd, maar het is me niet bekend wat.

  
 

Dorpstraat in de buurt van de markt (Louis De Naeyerplaats)

Ook deze foto's werden in dezelfde richting gemaakt, maar dan wel van op de Markt (Louis De Naeyerplaats). Het huis rechts op de hoek van de Dorpstraat en de markt, was het handelshuis van drukker Guust Emmers.

Op de foto hierboven links zie je ook een deel van de gevel van het Volkshuis, dat in de jaren 1930 werd gebouwd en geopend.

  

Ook deze foto's werden in dezelfde richting gemaakt, maar dan wel van op de Markt (Louis De Naeyerplaats). Het huis rechts op de hoek van de Dorpstraat en de markt, was het handelshuis van drukker Guust Emmers.

Op de foto hierboven links zie je ook een deel van de gevel van het Volkshuis, dat in de jaren 1930 werd gebouwd en geopend.

De foto helemaal links toont gevels van woningen die eigenlijk aan de markt gelegen zijn, en een gedeelte in het laatste stuk van de Dorpstraat / August Van Landeghemstraat (richting Pleintje).

Nog enkele foto's in de August Van Landeghemstraat.

De foto links toont een handelszaak (welke?).

De foto rechts werd gemaakt richting markt, van ongeveer aan de Stationsstraat. Het witte huis rechts op de foto is dat van de familie Schurmans.

De foto links werd gemaakt aan de ingang van het gemeentehuis, mogelijk ter gelegenheid van een huwelijk.

Op de achtergrond zien we rechts café De Vlierboom, op de hoek van de Tonstraat.
Uiterst rechts op de foto het nog niet gerenoveerde bankgebouw van de Société Générale, al wel met het nieuwe logo van de Generale Bank.

Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

  

Torenstraat / Kasteelstraat

De Torenstraat heette vroeger Kasteelstraat.

De foto's links werden gemaakt in de straat met de Sint Niklaaskerk op de achtergrond.

De foto's boven tonen het begin van de straat aan het kanaal (Groenelaan).
Het gebouw links werd lang gebruikt door een radioloog (naam?). Het gebouw rechts was eigendom van de familie De Jonghe-Erix. Aan beide zijden van de straat had je de brouwerij en de magazijnen van deze brouwersfamilie.

 

  Markt / Louis De Naeyerplaats
  
  

Markt / Louis De Naeyerplaats - Richting Nonnenvijverstraat

Dit is de noordoostelijke zijde van de markt, later Louis De Naeyerplaats genoemd.

Vrij opvallend is dat in de vroegere tijden alle handelshuizen vlaggemasten hadden.

Op de eerste twee foto's zie je uiterst rechts de doorgang naar de Nieuwstraat.

Op de derde foto zie je rechts - op de hoek met de Nonnenvijverstraat - handelshuis De Koffietrommel, gesticht in 1881. Uitbaters waren de familie De Bruyn-Mergaert. Je kon er terecht voor "wijnen en likeuren, kruidenierswaren, opgelegde goederen, lampen, lusters, spiegels, porcelein, cristaal en glas".

 

De laatste foto links dateert van de periode 1950-1960.

  
  
  

Markt / Louis De Naeyerplaats - richting August Van Landeghemstraat

De twee bovenste rijen foto's zijn gemaakt vanaf de Nieuwstraat en tonen de westelijke kant van de Markt / Louis De Naeyerplaats. Ze werden gemaakt voor het midden van de jaren 1930 - het Volkshuis was nl. nog niet gebouwd.

De volgende twee foto's boven en één links werden ook gemaakt vanaf de Nieuwstraat en tonen aan de linkerkant de gevels aan de zuidwestelijke kant van de markt. Op deze foto's zie je al wel het nieuwe Volkshuis.

De laatste foto links is een meer recente foto, waarschijnlijk van in de jaren '60 van de vorige eeuw.
Links op deze foto zie je huis Van Dijck.

Markt / Louis De Naeyerplaats - zuidwestelijke kant

De eerste foto werd gemaakt richting Nieuwstraat. De huisjes helemaal rechts werden later vervangen door een modern winkelhuis - 't Spieken.

 

 

 

 

De foto onderaan links toont diezelfde rij huizen, maar den gefotografeerd vanaf de Nieuwstraat.

  

De foto hierboven links werd gemaakt van aan de Markt / Louis De Naeyerplaats, richting kerk. Links op de foto de gevel van handelszaak Van Dijck en daarnaast het Volkshuis. Rechts op de hoek de handelszaak van drukkerij Emmers.

De tweede foto werd gemaakt van aan de Nieuwstraat - het grote huis rechts op de foto is handelszaak De Koffietrommel. De foto rechts werd gemaakt vanaf de August Van Landeghemstraat - daar staat de Koffietrommel links op de foto.

 

De foto links werd gemaakt vanaf de Nieuwstraat. Aan de auto's te zien werd de opname gemaakt begin jaren 1960.

Afbeelding: Danny Teck

 

  Dendermondsesteenweg, Dr. Persoonslaan en Pleintje (de Vier Armen)
  

Dendermondsesteenweg

De eerste 2 foto's werden gemaakt in de richting van Dendermonde, vanaf het Pleintje. Aan de rechterkant is het parkje, voor de gemeentelijke jongensschool.

De derde foto werd in de tegengestelde richting gemaakt - het parkje ligt dan aan de linkerkant.

De bovenste foto links werd gemaakt vanaf de kruising met de Jozef Wautersstraat. Helemaal achteraan op de foto zie je de schouwen van papierfabriek Louis De Naeyer.

De onderste foto werd gemaakt van aan de Schoolweg, richting Pleintje. Je ziet dus de overkant van de Jongensgemeenteschool.

Dendermondsesteenweg - Begraafplaats

Het monument van de gesneuvelden op de begraafplaats van Willebroek.

  
  
 

Dr. Persoonslaan

De eerste 2 foto's werden gemaakt vanaf de huidige Vredebrug. Rechts zie je café Neptunus, en op de achtergrond de watertoren.

De derde foto werd gemaakt richting kanaal.

De vierde foto werd gemaakt van op het Pleintje.

De twee laatste foto's werden gemaakt vnaf de Oud-Strijdersstraat, richting brug. De eerste van de twee van op de kruising met de Overwinningstraat. Links op de foto zie je o.a. parfumerie Georges. De tweede foto werd gemaakt van ongeveer parfumerie Georges, en je ziet o.a. de post (met vlak ernaast de ingang van het openluchtzwembad.

  
 

De Vier Armen (Pleintje)

De Dendermondsesteenweg liep recht op de Nieuwstraat toe.

Aan de rechterkant een aantal gebouwen die plaats moesten ruimen voor het August Van Landeghemplein en de weg naar de nieuwe brug via de Dokter Persoonslaan.

  

Pleintje/ de Vier Armen

Deze foto is recenter. Het Pleintje heeft als zijn vorm als kruispunt van Dorpstraat, Nieuwstraat, Dendermondsesteenweg, Dr. Persoonlaan en Overwinningstraat.

De eerste foto werd gemaakt van op het pleintje, richting Dr. Persoonslaan.

De tweede foto werd gemaakt van het begin van de Overwinningstraat (±1930).

De derde foto werd gemaakt van op de Dr. Persoonslaan.

De vierde foto werd gemaakt van op de Dr. Persoonslaan. Van links naar rechts zie je het 3-Sterhuis, Knock Palace en Café Krak. Dat werd uitgebaat door taxichauffeur "Bèère van de kiet" en zijn echtgenote Josephine.

Pleintje

Fontein aan het August van Landeghemplein.

Recentere foto van het Pleintje met het fontein en op de achtergrond rechts het gebouw waar Electrabel zijn kantoren had.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  Nieuwstraat
  
  

Nieuwstraat - gezien van aan de kant van het kanaal (oude sluis)

Meest opvallend aan opnames gemaakt vanaf de kant van het kanaal, is aan de rechterkant herberg Het Gulden Vlies. Zoals vermeld in de Vlaamse Volksverhalenbank, zouden hier de beroemde woorden "Vaarwel, prins zonder land - vaarwel, graaf zonder hoofd" zijn uitgesproken, tussen Willem de Zwijger en Graaf van Egmont.

De laatste foto hierboven geeft een mooi beeld van een schip in het oude sas, ter hoogte van herberg het Gulden Vlies.

De foto links toont amper een stukje van Het Gulden Vlies (aan de rechterkant).

De foto's links werden iets verder in de straat gemaakt, meer naar de Markt / Louis De Naeyerplaats toe.

Je merkt tal van handelszaken.

 

 

 

 

Het huis op het einde van de straat is waar krantenhandel "Jef Gazet" gevestigd was. Uitbater Jozef Stalpaert, opgevolgd door zijn zoon Rik Stalpaert.

    
 

Bovenstaande foto's werden gemaakt in de Nieuwstraat, aan de splitsing naar de Markt / Louis De Naeyerplaat.

De eerste twee foto's werden gemaakt richting kanaal. Links op de foto heb je de bakkerszaak van Convents, en ook de ingang naar de oude cinema Apollo was er te vinden.

De foto helemaal rechts toont de huizen in de bocht naar de markt. De winkels met zonnetent horen nu bij banketbakkerij Convents.

 

  Overwinningstraat en omgeving
  
  

Overwinningstraat / Palingstraat

De straat is één van de oudste straten van Willebroek (14de eeuw) en had toen de naam Palingstraat. Bijkomende informatie vind je in een artikel in het Nieuwsblad.

De eerste foto toont de barakken aan het einde van de straat.

De tweede foto werd gemaakt aan de splitsing met de Oude Dendermondsestraat - je ziet rechts de "Boschkapel".

De derde foto is gemaakt richting Pleintje.

De vierde foto in tegengestelde richting - je ziet links de Floridastraat.

In 1920 wordt de straat hernoemd van Palingstraat naar Overwinningstraat.

De volgende foto werd gemaakt richting Tisselt (foto 1929).

De zesde foto is ook in de richting van Tisselt gemaakt.

De foto boven links toont de straat richting Pleintje, terwijl de tweede foto links opnieuw richting Pleintje werd gemaakt.

 

 

De laatste foto links werd gemaakt aan de kruising van de Overwinningstraat en de Oude Dendermondsestraat. Op die hoek stond de Ten Bosch-kapel, nu het kapelletje van den Bos genoemd. De tekst op de foto vermeldt foutievelijk Zegestraat.

 
 
  
 

Tisseltsesteenweg

Foto's gemaakt op de Tisseltsesteenweg - rechts ziet met het "Godshuis" of het hospitaal, opgericht met een fonds van De Naeyer (van 1902 tot 1908).


  
 

Vooruitgangstraat / Nieuwe Root

Verder naar het zuiden van Willebroek heb je dan de "Oude Root" en de "Nieuwe Root". Deze laatste heet nu Vooruitgangstraat.

De Vooruitgangstraat werd gebouwd op initiatief van Louis De Naeyer - woning voor zijn werknemers. De linkse foto toont de straat op het moment dat de woningen worden gebouwd (opname vanaf de Palingstraat).

De tweede foto toont de afgewerkte straat, vanaf het kanaal gezien.

De vierde foto toon de aanplanting in de straat.

 

  Langs het kanaal
  

Edmond de Grimbergenplein

Afbeeldingen van het Edmond de Grimbergenplein.

Het plein maakt deel uit van een wijk van arbeiderswoningen, gebouwd door industrieel Louis De Naeyer. Oorspronkelijk stonden op het plein bomen, maar die werden later gerooid. De tweede foto hierboven werd verstuurd als postkaart in 1921.

De Spaarzaamheidstraat kruist dit plein.

Fabriekstraat

De oude sluis, met zicht op de oostoever van het kanaal. Tussen de huizen begint de Fabriekstraat, die verderdoor Mechelsesteenweg wordt.

  


Groenelaan

De Groenelaan begon aan de Nieuwstraat - intussen is het gedeelte tussen de Nieuwstraat en de Kloosterstraat omgedoopt tot Oud-Sasplein. Het begon destijds aan de sluis in het centrum van Willebroek gelegen.

Op de eerste foto zie je helemaal achteraan de spoorbrug die nog niet op verhoogde berm lag.

Op de tweede en de derde foto zie je o.a. herberg Gulden Vlies, die op de hoek met de Nieuwstraat gevestigd is.

De bovenste foto links toont ook de oude sluis, met links o.a. herberg Casion (met vlaggestok op de verdieping).

De onderste foto links werd gemaakt aan het pleintje aan de Nonnenvijverstraat. De grote woning links was destijds het notariskantoor Huybrechts.

  
 

Mechelsesteenweg

De eerste foto gemaakt van aan het kruispunt Mechelsesteenweg en Molenstraat, richting kanaal. Bijna alle gebouwen op de foto zijn nu afgebroken. Links op de foto zie je herberg "In Luik".

Aan het oude sas was een brug, ter hoogte van de huidige Mechelsesteenweg (foto rechts). De linkse foto hierboven toont de twee gebouwen aan het begin van de straat. Achteraan zie je de gebouwen van fabriek Louis De Naeyer. Die straat liep echter ook nog verder, en kwam meer tegenover de Nieuwstraat uit aan het kanaal. (Fabriekstraat?)

  
 

Oostdijk - Cité

Arbeidershuisjes aan de Oostdijk, tussen de papierfabriek van Louis De Naeyer en de spoorbrug over het kanaal. Deze huisjes werden in de volksmond "de Cité" genoemd, en werden verhuurd aan werknemers van de papierfabriek.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 
 
 
 
 
 

Oostdijk

De foto's hierboven werden gemaakt vanaf de Vredebrug naar de nieuwe sluis.
Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

De foto links toont de huizen op de Oostdijk voor en achter de brug (Dr. Persoonslaan) nadat de oude sluis werd vervangen.

Oud Sasplein / Westvaartdijk

Links aan het Oude Sasplein bevindt zich "het Casino". De poort links ervan is de toegang tot brouwerij de Arend. Verderdoor op de linkerkant de Nieuwstraat en op de hoek herberg "het Gulden Vlies".

Verder door gaat het dan naar de Groenelaan.

Oud Sasplein / Westvaartdijk

Nogmaals het Oude Sasplein met in het midden van de foto "het Casino".

De foto werd gemaakt van aan de oude sluis.

Oud Sasplein / Brug

Zicht op de oude brug over het kanaal ter hoogte van de oude sluis.

Oude sluis

In de oude sluis wordt net een stoomschip geschut.

Oud Sasplein / het Casino / brouwerij de Arend

De oude sluis werd afgebroken rond 1913.

Rechts op de foto "het Gulden Vlies".

  
 

Brug over het kanaal

Brug ná de bombardementen van WO II.

 

Spaarzaamheidsstraat

De straat verbindt het Edmond de Grimbergeplein met de Mechelsesteenweg. Veel van de huizen werden gebouwd in opdracht van Louis De Naeyer' - het waren arbeiderswoningen die "voordelig" gehuurd konden worden door werknemers van de fabriek.

Oorspronkelijk werd de straat "Spaarstraat" genoemd.

 

  Willebroek Noord
 

Boomsesteenweg

Foto werd gemaakt aan de bocht in de buurt van de Verbrandingsoven van Willebroek.

Afbeelding: Danny Teck

 

Dreef

De foto toont de weg naast het spoor Mechelen-Terneuzen.

Eigenlijk is dit de ingang van de latere Ateliers de Construction (den IJzeren).

De Dreef is de weg naar rechts.

IJzerenwegstraat (links) en Statiestraat (rechts)

Deze foto werd gemaakt van op het plein voor het nieuwe station. Je merkt rechts nog de sporen voor de lijn naar Londerzeel, beter bekend als "de roet".

  

Kerkstraat

De drie eerste foto's werden ongeveer van op dezelfde plaats gemaakt, en tonen waar de Kerkstraat (links) in de Stationsstraat uitkomt.

Op het gebouw aan het pleintje staat "Drij Ster".

Op de twee laatste foto's links, op de hoek van de Kerkstraat / Stationsstraat en de Guido Gezellestraat (Nokkestraaat) is de "Rode Lantaarn" gevestigd, van de familie Demont. Later zal hier een kleding- & merceriezaak komen (uitgebaat door Nathalie Demont.

De bovenste foto links werd gemaakt in de richting van de kerk. Helemaal rechts op de foto zie je de gebouwen van de gemeentelijke meisjesschool.

De onderste foto links toont de schoolgebouwen van het zusterklooster.

  

Stationsstraat

De foto's hierboven werden gemaakt richting station, met daarvoor het Stationsplein.

Op de eerste foto merk je dat de spoorweg naar Londerzeel er nog niet lag.

 

De foto links is Hotel de l'Aigle, op de splitsing van de Stationsstraat en de IJzerenwegstraat.

  

De opnames hierboven en hiernaast werden in de richting van het centrum gemaakt.

Links zie je de huizen vanaf het station tot aan de kruising met de Guido Gezellestraat (de Nokkestraat). Aan de rechterkant de spoorverbinding naar Londerzeel, in de volksmond de "roet" genoemd.

Op de eerste foto zie je rechts nog de wieken van de molen - deze werd in 1912 afgebroken en verhuisd naar Bunsbeek (meer info).

Op de tweede foto zie je duidelijk het gebouw op de hoek van de Stationsstraat en de Kerkstraat.

De bovenste foto links werd in een seizoen gemaakt toen er niet veel bladeren op de boom stonden.

De onderste foto links is het huis op de splitsing van de Stationsstraat en de Kerkstraat.

Veert - Boomsesteenweg

Plaats waar de Dorpstraat overgaat in Boomsesteenweg. Het plein heet de Veert.

De huizen rechts grenzen aan de August Van Landeghemstraat - vanaf daar begint de Boomsesteenweg.

De bomen op de achtergrond rechts liggen aan "den Blijk".

 

  Tuinwijk
  
 

Tuinwijk

Ná de bombardementen in de eerste Wereldoorlog werd een plan gestart om nieuwe woningen aan betaalbare prijzen te bouwen, dit naar Engels model. De woningen waren eerder bescheiden maar beantwoordden wel aan de normen van weleer. Biuj de kleinste woningen lag de slaapverdieping onder een mansard-dak. De latere woningen hadden een volledige slaapverdieping.

De foto links toont de Acacialei - de twee foto's rechts tonen de Jozef Wautersstraat.

 

  Wijk

Gulden Vliesstraat

De woning in deze wijk werden opgetrokken in de eerste helft van de jaren 1950.

Deze wijk ligt tussen de Tuinwijk en de Schoolweg.

Herman Vosstraat

De Herman Vosstraat maakt deel uit van de "nieuwe wijk" van de jaren 1950.

De foto links werd gemaakt aan het speelpleintje met zicht richting Egmont en Hoornstraat en Schoolweg.

Pleintje aan Lijsterstraat en Zwaluwstraat

Gelegen in wijk Den Brand 2.

Afbeelding: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  Overzichten en panorama's

Kanaal en zicht naar de kerk

Foto gemaakt van op de Kalkberg in het park van De Naeyer.

Let op de bomen in het park én aan de overzijde van het kanaal.

Luchtfoto van de Sint Niklaaskerk & omgeving

Beide luchtfoto's tonen hoofdzakelijk de Sint Niklaaskerk, het klooster en de school van de "zusterkens". De school heet nu 't Venneke en hoort bij het GemeenschapsOnderwijs.

Panoramafoto van op het Volkshuis

Een zicht op de August Van Landeghemstraat richting Sint Niklaaskerk.

Panoramafoto van op de watertoren

Van op de watertoren, met zicht op de Gemeentelijke Jongensschool, de Dr. Persoonslaan en richting Markt.

Afbeelding: Danny Teck

 

Nieuw Willebroek - Willebroek Stad
  
  

Willebroek Stad

Einde jaren 1950 beslist men een heel nieuwe wijk te bouwen, ten zuiden van de gemeente. Het gaat over sociale woningbouw, met zowel huizen als appartementen. De namen van de straten zijn hoofdzakelijk geïnspireerd door bloemen - echter niet allemaal.

De langste straat is de Constant Broeckmeyerstraat, dienstdoend burgemeester in 1941. dat is de foto in het midden hier net boven.

De laatste twee zijn luchtopnames. De foto hierboven werd gemaakt vanop residentie Schoondonk, en toont rechts de Ringlaan en links de Schuttersstraat.

Waar werd de luchtfoto links gemaakt?

 

Blaasveld

Guido Gezellestraat

Hoe heet deze straat nu?

 

 

Laatste wijziging 12-12-2020 - Foto's upscalen naar groter formaat
21-07-2019 - Toevoegen van talrijke foto's (incl. herschikken)
25-01-2019 - Toevoegen foto's Boomsesteenweg, Markt en panorama van Willebroek
22-10-2018 - Foto van het monument van de gesneuvelden op de begraafplaats
03-12-2017 - Toevoegen foto's Oostdijk, Pleintje en standbeeld in de Lijsterstraat - Toevoegen verwijzing naar Patrick Mahieu
02-03-2017 - Toevoegen foto's
02-06-2013 - Toevoegen rubriek "Prins Carnaval"
20-05-2013 - Toevoegen rubriek "Varia" - Correctie link "Foto Archief Bibliotheek"
01-12-2007 - Nieuwe rubriek: Verenigingen
25-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl