Allerlei
De Naeyer
Gebouwen
Kanaal
Klein-Willebroek
Mensen
Prins Carnaval
Straten
Varia
Verenigingen
Voorwerpen
 
Vroeger & Nu
 
Reizen
 
Foto archief
Bibliotheek
Kanaal  |  Bruggen  |  Sluizen  |  Schepen en scheepvaart

 

 

  Het kanaal
 

Groenelaan

Foto's gemaakt aan de Groenelaan - de eerste foto waarschijnlijk tussen de Kloosterstraat en de Nonnenvijverstraat.

De tweede foto werd gemaakt ter hoogte van het oude sas - duidelijk herkenbaar is herber Het Gulden Vlies.

Fabriekstraat

Tussen de gebouwen ziet men de ingang van de Fabriekstraat (op de Oostdijk).

  

De Kraag

De eerste foto toont een beeld van het kanaal ter hoogte van kasteel de Kraag en Kraagput, gemaakt rond 1902. Daarnaast nog een foto op dezelfde plaats.

De rechtse foto boven werd gemaakt net voorbij kasteel de Kraag.

De foto links toont de overkant van de vaart aan Kraagput.

Oude sluis van Willebroek

Deze sluis was ongeveer gelegen ter hoogte van de huidige Vredebrug, vlak voor "het Casino" en brouwerij het Anker.

Papierfabriek De Naeyer

Zicht op de Oostvaartdijk, met de bureelgebouwen van de papierfabriek uiterst links, en de ingang van de Fabriekstraat aan de rechterzijde.

Zicht op het kanaal in 1948

Aan de linkerkant merkt men herberg het Gulden Vlies.
Aan de rechterkant de gebouwen van de fabriek De Naeyer.

 

Nieuwe arm van het kanaal - Bedrijfsgebouwen Dumon-Van der Vin

Vanwege de verzanding van de Rupel en het t klein schutvermogen van de sluis van Klein-Willebroek, werd een nieuwe kanaalarm gegraven naar Wintam (na 1910), waar het kanaal dichter bij de Schelde zou uitkomen. De nieuwe geul werd gegraven in een gebied waar vroeger turfputten waren. En van de aannemers van de werken - Dumon-Van der Vin - bouwde een filiaal van het bedrijf in Klein-Willebroek aan "de Punt".

 

  De bruggen
  

Boulevardbrug

Nadat de nieuwe kanaalarm werd gegraven naar de zeesluis in Wintam (na 1910) werd er ook een brug gebouwd voor de weg van Brussel naar Antwerpen (A12).

Dit werd de Boulevardbrug.

Let ook op de "tolcabines" aan weerszijden van het brugdek.

In WO I werd de brug gebombardeerd - de foto boven rechts toont de overblijfselen na het bombardemen (foto werd verstuurd in 1920).

Uiteraard moest er een nieuwe brug komen, en men koos voor het type hefbrug.

Op de eerste foto links worden de vertikale pijlers van de brug gebouwd.
Later volgt de horizontale constructie boven aan de brug - ook de tegengewichten werden al gehangen.

Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

  

Kanaalbrug aan Oud Sasplein / Mechelsesteenweg

De eerste brug lag aan het einde van de huidige Nieuwstraat aan de oude sluis.

Afbeeldingen: Danny Teck

 

De oude sluis werd vervangen door de sluis ter hoogte van het Scherp Zand.

De nieuwe brug werd n WO II gebouwd ter hoogte van de huidige Dr. Persoonslaan en de Mechelsesteenweg.

 

Uiteindelijk wordt de brug vervangen door de huidige Vredebrug (zie hieronder).

  

Spoorwegbrug (buurt Kraagput)

De bovenste twee foto's tonen de oorspronkelijke draaibrug in de buurt van kasteel de Kraag en Kraagput, van de spoorlijn Mechelen-Terneuzen.

Deze brug - vlak boven het water gelegen - wordt later vervangen door een hoger gelegen draaibrug, zodat buurtschepen onder brug door kunnen. Het gebouw met de hoge toren dient voor de telegrafiediensten.

Van de derde foto hierboven denk ik dat deze niet van dezelfde brug is, maar van welke dan wel?

Beide foto's links werden later gemaakt van dezelfde spoorbrug. De eerste werd gemaakt met rechts de lage huisjes naast kasteel De Kraag.

De onderste foto werd gemaakt richting Klein-Willebroek. Rechts naast de brug ziet men het technische gebouw van waaruit de brug werd bediend.

Credits voor deze onderste foto:

Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

Spoorwegbrug over de nieuwe kanaalarm (Ruisbroek)

Op de nieuwe kanaalarm naar de zeesluis van Wintam wordt eveneens een nieuwe spoorbrug gebouwd. Het gaat hem eveneens over een draaibrug, naar het model zoals in Willebroek centrum.

 

 
 

Vredebrug

De Vredesbrug in opbouw.

De eerste foto werd gemaakt van op de Dr Persoonslaan.

Op de derde foto ziet men de constructie die nodig was om later het horizontale bovengedeelte van de brug te assembleren.

De eerste foto links hiernaast werd gemaakt van aan de ingang van de papierfabriek van Louis De Naeyer.

De tweede foto links toont de werken bij de bouw van het bewegend brugdek. Let ook op de bouwkeet van de "Ateliers de Construction", vroeger "den IJzeren" genoemd - later meer bekend als Grnges Grver.

Afbeelding: Dany Teck / Patrick Mahieu

 

Vredebrug

Uiteindelijk werd een nieuwe brug gebouwd over het kanaal, een hefbrug die de doorvaart voor grotere schepen moest garanderen.

 

 

Er werden tal van plannen gemaakt, het n al makkelijker uitvoerbaar dan het andere. Hierboven het plan van een viaduct-brug, daterend van  oktober 1941.

Type brug: verhoogde dubbele wipbrug met op en afritten.

Vrije doorvaarhoogte: 5,1 meter.

Oprit oostzijde: begint ter hoogte waar zich nu ongeveer busgarage Nuyens bevindt.

Oprit westzijde: begint op het pleintje, ter hoogte van de jongensschool.

Het viaduct zou gebouwd worden tussen de Dr. Persoonslaan en de Nieuwstraat. Het plan werd echter in 1946 definitief afgevoerd. Bij ons weten (G.A.W.) werd dit plan zelfs nooit publiek vertoond.

De brug werd in 1952 ingehuldig en in 1992 als beschermd monument beschouwd.

 

In 2002 bestaat de Vredebrug 50, iets wat uiteraard gevierd wordt met feestelijke verlichting en een tentoonstelling in het Sashuis in Klein-Willebroek. Links de foto die Patrick Hattori van de verlichte brug gemaakt heeft.

 

Afbeeldingen: Eric Van Winghe / Marcel Eeraerts / Patrick Hattori

De 3 foto's boven de titel werden aangeleverd door Danny Teck / Patrick Mahieu

Vredebrug

Het brugdek van de Willebroekse Vredesbrug wordt over het water naar de juiste plaats gebracht. Het brugdek is te herkennen aan de grote kabelschijven op de uiteinden van de brug en de portieken aan de beide einddwarsdragers waaraan de hijskabels bevestigd worden. Op de voorgrond (rechts) is de dragende structuur te zien, en de kabelschoenen.

Afbeelding: Eric Van Winghe / Marcel Eeraerts - Informatie: Joachim De Pauw

Grnges Graver

De firma startte als "den IJzeren" in de buurt van het station van Willebroek.
De mogelijkheden op deze site waren t beperkt, en de firma bouwde een nieuwe fabriek op de rechteroever van het kanaal, ter hoogte van de sluis. Ze specialiseerden zich in grote ketels voor bedrijven, waarvoor ze een speciale uitgloei-oven bouwden. Het vervoer van de afgewerkte producten ging over het kanaal, en het laden van de stukken op schepen / pontons was altijd een grote bezienswaardigheid.
Links een foto van zo een laadwerk.

Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  De sluizen
  
  
  

Oude sluis (buurt Nieuwstraat / Oud-Sasplein

In de buurt van de Nieuwstraat en de Kasteelstraat aan de andere kant van de vaart, was het oude sas.

De foto's boven tonen de huizen aan het Oud-Sasplein alsook aan de overkant van de vaart (foto's aan de rechterzijde). Op de linkse foto's herken je gebouren als Het Casino en Het Gulden Vlies. Op de rechtse foto's zie je gebouwen van de papierfabrieken Louis De Naeyer.

De sluis werd echter overbodig door aanpassingswerken aan de kanaalmuren, en de bouw van een nieuwe sluis ter hoogte van het "Scherp Zand".

  
    

Sluis in Willebroek / Tisselt

Na de zeesluis in Wintam was de sluis in Willebroek, ter hoogte van het "Scherp Zand" de eerste om een verval van meer dan 4 meter te overwinnen. Foto's werden gemaakt tijdens de werken en net na ingebruikname van de sluis.

De sluis werd echter overbodig door aanpassingswerken aan de kanaalmuren, en de bouw van een nieuwe sluis in Zemst. Deze kan een verval van 9 meter aan.
De sluis in Willebroek werd dan ook afgebroken.

Sluis

Meerdere foto's gemaakt aan de "nieuwe sluis".
Afbeeldingen: Danny Teck / Patrick Mahieu

 

  De schepen en de scheepvaart
 

De "bateau-mouche"

Op het zeekanaal Rupel-Brussel kon je lang geleden pleziertochten maken met de bateau-mouche. Er was een instapplaats aan het Oude Sasplein, ter hoogte van het Casino (foto linksboven).

De tocht ging tot Brussel, en er moest dus enkele keren versast worden.
De tweede foto werd gemaakt tijdens een versassing, waarschijnlijk in de buurt van Kapellen op den Bos.

De Mops

Redelijk bekend beurtschip van de familie De Heel, dat een trafiek in drank en tabak naar Antwerpen onderhield.

  
  
  
 

Scheepvaart

Meerdere foto's over de scheepvaart op het kanaal.

De derde foto is gemaakt in Klein-Willebroek - zicht op de Oostvaartdijk.

De middenste foto net hierboven toont het kanaal vanaf de Boulevardbrug richting spoorbrug in Ruisbroek.

 

 

Laatste wijziging 12-12-2020 - Foto's upscalen naar groter formaat
25-01-2019 - Toevoegen foto van de brug aan de Nieuwstraat
22-10-2018 - Correctie - Toevoegen foto kanaalzicht in 1948, en van de spoorwegbrug
03-12-2017 - Toevoegen foto's boulevardbrug, spoorwegbrug en de nieuwe sluis - Verwijzing naar foto's aangeleverd door Patrick Mahieu
05-11-2017 - Toevoegen foto Vredesbrug in opbouw
02-03-2017 - Oude postkaart van de nieuwe sluis
02-06-2013 - Toevoegen rubriek "Prins Carnaval"
20-05-2013 - Toevoegen rubriek "Varia" - Correctie link "Foto Archief Bibliotheek"
01-12-2007 - Nieuwe rubriek: Verenigingen
25-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl