-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 00  21  41  61  81

 

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Gallië - Romeinse Rijk

De Romeinen onderdrukken de opstanden van Gallische stammen, o.a. de Trevieren (buurt van Trier).

21

Syrië

Publius Suplicius Quirinus (°±Lanuvium Rome 45 vC - 21 nC) wordt gouverneur van Syrië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    22

Romeinse Rijk - Messalina - Sejanus

Valeria Messalina is de gemalin van keizer Claudius (tot 48). Ze is berucht om haar wreedheid en zedeloosheid. Ze hebben samen de kinderen Brittanicus en Octavia.

Lucius Aelius Sejanus (+31 nC), de prefect van de pretorianen, krijgt meer invloed. Hij maakt een zelfstandig leger van de wacht van de keizer. Hij klaagt de keizer aan, en er volgen processen en terechtstellingen (tot 31).

Drusus Julius Caesar (°13 vC +23 nC) wordt genoemd als opvolger van Tiberius.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    23

Chinese Rijk - Han Dynastie

6 okt: de opstandige plaatsvervangende keizer Wang Mang (°45 vC +6 oktober 23 nC) wordt van de troon gestoten en vermoord. Op die manier zal de Han-Dynastie terug aan de macht komen.

Numidië

Koning Juba II (°52 vC +23 nC) van Numidië en Mauretanië overlijdt. Hij regeerde samen met zijn vrouw Cleopatra Selena (°40 vC +6 nC), een dochter van Marcus Antonius en farao Cleopatra.

Plinius de Oudere

Geboorte van Gaius Plinius Secundus maior (°Como 23 +Stabiae 25 augustus 79), later schrijver en wetenschapper.

14 sep: Drusus Julius Caesar (°13 vC +14 september 23) wordt vergiftigd door zijn vrouw Livilla (°±13 vC +31 nC), waarschijnlijk onder invloed van Lucius Aelius Seianus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    24

Chinese Rijk - Slag van Kunyang

Deze strijd leidt uiteindelijk tot herstel van de Han Dynastie.

Romeinse Rijk

Romeins legerleider Gaius Silius Aulus Caecina Largus pleegt zelfmoord.

 Han Dynastie

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    25

Chinese Rijk

Begin van de oostelijke Han Dynastie (tot 220). Deze wordt in het leven geroepen door Liu Xiu, die zelf een afstammeling is van de Han-keizers. Hoofdtad wordt opnieuw Luoyang.

De economie kent een grote heropbloei door handel te drijven met overzeese gebieden, vanuit de haven van Nan-Hai (later: Kanton). Ook wordt zijde uitgevoerd naar het Romeinse Rijk.

Boeddha

In Gandhara wordt Boeddha voor de eerste keer als menselijke figuur gebeeldhouwd en weergegeven.

Pomponius Mela

Pomponius Mela (°Tingentera Spanje), Romeins geograaf en schrijver, stelt in 3 boeken over De Choreographia het systeem van de klimaatzones voor.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    26

Judea

Pontius Pilatus wordt prefect van Judea (tot 36).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    27

Romeinse Rijk - Tiberius

Tiberius Claudius Nero (°16 november 42 vC +37 nC) heeft moeite met de situatie in Rome, en trekt zich terug op Capri.

Lucius Aelius Sejanus (+31 nC), de prefect van de pretorianen, wordt nu de machtigste man in Rome.

In Rome breekt een grote brand uit, waarbij het stadion van Fidenae in de vlammen opgaat en instort. Hierbij vallen 20.000 doden.

Geboorte van Herodes Agrippa II (Marcus Julius Agrippa) (°27 +92), die later koning wordt van Judea.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Batavieren - Romeinse Rijk

De Romein Olennius verwacht dat de dierenhuiden die de Friezen leveren groter zijn. Dit is onmogelijk, en ze komen in opstand tegen de Romeinen en belegeren castellum Flevum.

In het woud van Baduhenna verslaan ze Lucius Apronius.

De Romeinen zetten de strijd niet verder, waardoor de Friezen hun onafhankelijkheid terug winnen.

28  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    29

Romeinse Rijk

Vipsania Agrippina maior (°±14 vC +18 oktober 33) wordt op last van Tiberius en Lucius Aelius Sejanus gevangengenomen, dit op basis van valse beschuldigingen. Later in het jaar wordt ze door de senaar verbannen naar het eiland Pandateria, nu Isola di Ventotene.

Livia Drusilla (°30 januari 58 vC +Rome 29 nC) overlijdt. Ze is de vrouw van Gaius Julius Caesar Octavianus of keizer Augustus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    30

Romeinse Rijk - Nerva

8 nov: geboorte van Marcus Cocceius Nerva geboren (°Narnia Umbrië 8 november 30 +Rome 98). Hij wordt later keizer van Rome (96 - 98).

Nero Julius Caesar (Germanicus) (°6 nC +33) wordt verbannen. Hij is een zoon van Germanicus en Agrippina maior. Hij sterft in 33 nC, ofwel door hongerdood, ofwel wordt hij vergiftigd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    31

Romeinse Rijk - Sejanus - Caligula

Lucius Aelius Sejanus (+31 nC), de prefect van de pretorianen, trekt aan het kortste eind in zijn strijd tegen de keizer. Hij wordt niet langer geloofd, noch gesteund.

Quintus Naevius Cordus Sutorius Macro (°21 vC +38 nC) wordt hoofd van de Praetoriaanse garde nà de terechtstelling van Sejanus.

Livilla (°13 vC +31 nC) wordt terechtgesteld voor de moord op haar echtgenoot Drusus.

18 okt: uiteindelijk wordt hij veroordeeld en terechtgesteld als samenzweerder tegen de keizer.

Caligula (°Antium 31 augustus 12 +Rome 24 januari 41) woont bij zijn oudoom Tiberius.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    32

Romeinse Rijk

In Rome is een tekort aan graan. Gevolg zijn tal van kleinere en grotere opstanden.

28 apr: geboorte van Marcus Salvius Otho (°Ferentinum 28 april 32 +Brixellum 17 april 69), later keizer van Rome (69).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    33

Judea - Jezus van Nazareth

Jezus van Nazareth, leider van de Christenen, wordt op Golgota in de buurt van Jeruzalem gekruisigd.

Kort daarna pleegt Judas Iskariot zelfmoord door zich te verhangen.

Romeinse Rijk

Keizer Tiberius Cladius Nero (°16 november 42 +Misenum 16 maart 37) opent in Rome een hypotheekbank.

Vipsania Agrippina de oudere (°±14 vC +18 oktober 33) sterft de hongerdood op het eiland Pandateria. Drusus Julius Caesar (°7 +33) komt samen met zijn moeder om in gevangenschap.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    34

Judea

Filippus (+34), tetrarch in de dynastie van de Herodianen, overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    35

Armenië

Koning Artaxius III van Armenië overlijdt.

Perzië

Koning Artabanus II van Perzië wordt door zijn neef en met hulp van de Romeinen van de troon gestoten. Hij benoemt zijn eigen zoon Arsacus tot koning.

Keizer Tiberius van het Romeinse Rijk benoemt echter Mithridates van Iberia tot koning.

Er volgt een strijd, en daarin wordt Artabanus definitief door de Romeinen verslagen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    36

Amerika - Guatemala - Maya's

In de zuidelijke hooglanden van het huidige Guatemala, in El Baúl, worden de oudste kalenderinscripties van de Maya's gemaakt, die later worden teruggevonden.

Judea - Romeinse Rijk

Pointius Pilatus wordt door de keizer teruggeroepen naar Rome, omdat hij blijkbaar een opstand van de Samaritanen heeft onderdrukt.

Hij wordt opgevolgd door Marcellus als 6de prefect van Judea (tot 37).

Perzië - Parthen

Artabanus II verdrijft koning Tiridates III.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    37

Judea - Romeinse Rijk - Herodes Agrippa - Flavius Josephus

Marullus wordt prefect over Judea (tot 41).

Koning Herodes Agrippa I (°10 vC +44 nC)  regeert over een deel van het Joodse land (tot 44), kleinzoon van Herodes I de Grote (°±73 vC +Jericho 4 vC). Hij laat Jacobus de Meerdere doden en Petrus gevangennemen.

Flavius Josephus (°Jeruzalem 37 +±Rome 100), Joods historicus. In de Joodse Oorlog is hij bevelhebber in het leger in Galilea.

Chalkis - Libanon

Herodes van Chalkis wordt koning (tot 48). Hij behoort tot de Herodiaanse dynastie.

Numidië

Numidië wordt een militair district.

Parthen - Perzië - Armenië

Artabanus II van Parthië valt Armenië binnen.

Hij wordt al snel verdreven door Lucius Vitellius (°±5 vC +51 nC), die hem duidelijk maakt dat het Romeinse Rijk

Romeinse Rijk - Tiberius - Caligula - Nero

16 mar: keizer Tiberius Claudius Nero (°16 november 42 vC +Misenum 16 maart 37) sterft in Misenum.

18 mar: keizer Caligula (of keizer Gaius Caesar Germanicus) (°Antium 31 augustus 12 +Rome 24 januari 41) komt aan de macht (tot 41). Hij wordt later vermoord. Hij voert een oosters hofceremoniëel in, en zorgt ervoor dat de keizer als god wordt verheerlijkt. Hoewel gematigd begonnen, keert het regime van Caligula algauw om in een terreurregime. Hij laat tal van zijn verwanten vermoorden.

15 DEC: geboorte van Nero onder de naam Lucius Domitius Ahenobarbus (°Antium 15 DECEMBER 37 +Rome 9 JUNI 68), later bekend als keizer Nero Claudius cAESAR Drusus Germanicus. Hij is een zoon van Gnaeus Domitius Ahenobarbius en Agrippina de Jongere. Later (54 nC) wordt hij keizer van Rome.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    38

Alexandrië

Herodes Agrippa I bezoekt Alexandrië. Kort daarna breken onlusten los tussen Alexandrijnen en de Joodse gemeenschap.

Prefect Aulus Avillius Flaccus (+39) maakt de spanningen alleen maar groter. Hij wordt op 20 okt door keizer Caligula uit zijn ambt ontheven.

Ceylon

Ilanaga wordt koning van Ceylon.

Parthen - Perzië

Strijd voor de opvolging op de troon tussen Vardanes I en Gotarzes II.

Artabanus II (+38) overlijdt.

Romeinse Rijk

Keizer Caligula (°Antium 31 augustus 12 +Rome 24 januari 41) wil een brug bouwen van Puteoli naar Baiae, dit ten koste van de graanvloot.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen

Keizer Caligula (°31 augustus 12 +Rome 24 januari 41) wil het tekort aan geld in eigen gebied opvangen door op veldtocht te gaan in Gallië. Het wordt voor Rome een geslaagde plundertocht.

Herodes Antipas (°20 vC +±39 nC) wordt verbannen naar Gallië.

39

Judea

Galilea en Perea worden toegevoegd aan het rijk van koning Herodes Agrippa I (°10 vC +44 nC).

Romeinse Rijk - Lucanus

Marcus Annaeus Lucanus (°Córdoba 3 november 39 +Rome 30 april 65), Romeins dichter, die eigenlijk uit Spanje afkomstig is. Hij is een neef van Marcus of Lucius Annaeus Seneca (°Córdoba 54 vC +±39 nC), en schrijft het epos "De Burgeroorlog" (tussen Caesar en Pompeius).

Claudius huwt voor de derde keer, dit keer met Messalina (tot 48 nC).

De zusters van keizer Caligula - Agrippna en Julia Livilla - worden uit Rome verbannen.

30 dec: geboorte van Titus Flavius Vespasianus (°30 december 39 +13 september 81) die later keizer van Rome wordt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    40

Arawakken

De Arawakken migreren langs de Orinoco (Venezuela) en vestigen zich op de eilanden ten noordoosten van Zuid-Amerika.

Brittannië

Koning Cunobelin van Brittannië weet de Romeinen te "overtuigen" dat het geen zin heeft om het land proberen binnen te vallen. Caligula (°Antium 31 augustus 12 +Rome 24 januari 41) geeft de strijd om Brittannia nu definitief op.

Mauretanië

Ptolemeüs van Mauretanië (°Caesarea ±5 vC +Rome 40) - zoon van Juba II van Numidië (°52 vC +23 nC) - wordt op bevel van Caligula (°Antium 31 augustus 12 +Rome 24 januari 41) om het leven gebracht. Caligula neemt op die manier een deel van het geld in beslag van Ptolemeüs. Gevolg van de moord: tal van opstanden in Mauretanië.

Romeinse Rijk - Martialus

Caligula (°Antium 31 augustus 12 +Rome 24 januari 41) wordt door de Senaat tot godheid verheven.

Geboorte van Marcus Valerius Martialis (°±40 ±103), Romeins dichter met overwegend satirische en realistische epigrammen.

Vietnam - Chinese Rijk

Opstand onder leiding van de zuster Trung - hiermee komt een einde aan de overheersing van China in het gebied.

Laatste wijziging 02-06-2009 - Toevoeging van nieuwe gegevens
22-05-2007 - Nieuwe iconen
09-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl