WILLEBROEK

Introductie
Artikels
Atlas
Namen
ABCD EFG
HIJ KL
MN OPQR
S TU
V WXYZ
Percelen / Sectie
Register

W  |  X  |  Y  |  Z

 

 

Naamregister Willebroek  -  W X Y Z

W

   

 

 
Waegenaere, Joannes 506   Willebroek - De Kerkfabriek 521 - 522 - 524 - 812 - 907 - 1275
Wauters de Jauche de Besterfeldt, Alexander Marie Joseph 530  
  Willebroek - Het Bureel van Weldadigheid 507 - 508
Wauters de Jauche de Besterfeldt, Alexander Marie Joseph - de vrouw 275   Willebroek - Het Polderbestuur 525 - 526 - 1276
  Willems-Deweerdt, Carolus 1088
Wauters-Steenackers, Frans 906   Willems-Vansebroeck, Jan Josephus 611
Willebroek - De Gemeente 509 - 512 - 513 - 517 - 518 - 519 - 613 - 811 - 1003 - 1004 - 1242 - 1294 - 1295   Willockx-Piot, Joannes 529
  Wymeers, Henricus 531
     
     
     
     

X

   

 

 
         
         
         
     

Y

   

 

 
         
         
         
     

Z

   

 

 
         
         
         
       

 

Copyright Georges Brems - Willy Mees

 

Laatste wijziging 03-03-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl