WILLEBROEK

Introductie
Artikels
Atlas
Namen
ABCD EFG
HIJ KL
MN OPQR
S TU
V WXYZ
Percelen / Sectie
Register

T  |  U

 

 

Naamregister Willebroek  -  T U

T

   

 

 
Talboom-Eeraerts, Petrus Jacobus - de vrouw 1000   Tierens-Debacker, Josephus en kinderen 708
  Tisselt - Bureel van Weldadigheid 365
Teck-Verbeeck, Jan 1290   Tourné-Debondt, Jan 1132
Teugels, Josephus en kinderen 672   Troch, Cornelius 370
Thijs-Desaegher, Petrus Cornelius 320   Troch, Dorothea - Vrouw van Raes, Petrus 976
Thijs-Desaegher, Petrus Cornelius - de vrouw 1224   Troch-Peeters, Carolus Ludovicus 1019
  Troch-Vandamme, Jan 680
Thijs-Impens, Cornelis Franciscus 223   T'Serclaes-Degilman, Eduard Ernest Pepin Marie Eugène Ghislain (de vrouw) 624
Thijs-Janssens, Frans 1345    
Thomas, Petrus Jan (weduwe en kinderen) 366      
Thomas-Baggermann Frans Nicolas Marie 1264      
Thomas-Steemans, Joseph Louis 920      

     

U

   

 

 
         
         
         
       

 

Copyright © Georges Brems - Willy Mees

 

Laatste wijziging 03-03-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl