Bevolkingsregisters
Kohieren
Volkstellingen

Fiscaal kohier Blaasveld 1747  (HTML)

Liste ende Cohier van alle innewoonder soe neringhedoenders als andere der parochie ende Baronnie van Blaesvelt, opgenoemen ende geformeert door die Drossaerdt en Borghemeeser der selve parochie tot het konnen regaleren ende lichten van het generael hooft, peerde, beeste, ploegh, schouwen, ende theegelt, onlanghs van wegens die seer Edele heeren staeten van Brabant toegestaen aende Croone van Vranckrijck, voor het subsudie van desen jaeren 1747, door den heere hooftmeijer gesonden anede geseijde parochie, gepubliceert op den 24 respectieve der maant september 1747.

De bewerking werd gemaakt door Bart Pluymers.

 

Fiscaal kohier Heindonk 1747  (HTML)

De bewerking werd gemaakt door Bart Pluymers.

 

Fiscaal kohier Lippelo 1747  (HTML)

De bewerking werd gemaakt door Bart Pluymers.

 

Fiscaal kohier van Puurs / Oppuurs 1702 en 1747  (PDF)

Resultaat van de telling in de gemeenten Puurs en Oppuurs in het jaar 1702.
Om makkelijker gegevens op te speuren, werden 3 indexen bijgeleverd, die telkens verwijzen naar de pagina in het document van het kohier.

De bewerking werd gemaakt door Chris Apers.

Index op de beroepen  (PDF)

Index op de domeinen  (PDF)

Index op de namen  (PDF)

 

Fiscaal kohier van Ruisbroek 1702 en 1747  (PDF)

Resultaat van de telling in de gemeente Ruisbroek in het jaar 1702.

Om makkelijker gegevens op te speuren, werden 2 indexen bijgeleverd, die telkens verwijzen naar de pagina in het document van het kohier.

De bewerking werd gemaakt door Chris Apers.

Index op de beroepen

Index op de namen

 

Fiscaal kohier van Willebroek en Tisselt 1702 en 1747  (PDF)

Resultaat van de telling in de gemeente Willebroek in het jaar 1702.

Om makkelijker gegevens op te speuren, werden 3 indexen bijgeleverd, die telkens verwijzen naar de pagina in het document van het kohier.

De bewerking werd gemaakt door Chris Apers.

Index op de beroepen  (PDF)

Index op de domeinen  (PDF)

Index op de namen  (PDF)

 

 

Laatste wijziging 08-03-2010 - Aanpassen links kohier Blaasveld, Heindonk en Lippelo 1747
05-08-2007 - Aanpassing links kohier Blaasveld & Heindonk - NIEUW: link kohier Lippelo 1747
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl